STRONA GŁÓWNA  | AKTUALNOŚCI  | REGULAMIN  | DOKUMENTY REKRUTACYJNE   |ZS CKR w GOŁOTCZYŹNIE

  

"Wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie poprzez mobilność edukacyjną z elementami ECVET”

 

Projekt staży zagranicznych Nr 2015-1-PL01-KA102-015753 pt. „Wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie poprzez mobilność edukacyjną z elementami ECVET”, jest realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

Na staż zawodowy do Niemiec wyjedzie  54 uczniów ZSCKR W Gołotczyźnie w 18 osobowych grupach. Instytucje przyjmujące to ośrodki, z  którymi współpracujemy od wielu już lat:  ILLUT BB w Paulinenauen, DEULA-Hildesheim i DEULA-Nienburg. Pod opieką wykwalifikowanej kadry uczniowie zdobędą szeroką wiedzę i nauczą się wzorowej organizacji pracy. Program stażu odpowiada potrzebom zawodowym uczniom szkoły.  

Pierwsza grupa 18 osób wyjedzie w kwietniu 2016r. do Nienburga. Uczniowie poznają zasady pracy i przejdą szkolenie z użytkowania nowoczesnych urządzeń, narzędzi oraz obsługi maszyn rolniczych i ogrodniczych.

Druga odbędzie staż w DUELA w Hildeshime, gdzie będzie szkolona z umiejętności użytkowania i konserwacji systemów i urządzeń energii odnawialnej w gospodarstwach  rolnych.

Trzecia grupa nabędzie umiejętności podejmowania i prowadzenia różnorodnej i innowacyjnej działalności w branży architektury krajobrazu.

Wszyscy uczestnicy staży będą doskonalić umiejętności jęz. niemieckiego branżowego,  umiejętności interpersonalne, poszerzą wiedzę na temat kultury Niemiec. Po ukończeniu stażu zostaną wystawione dokumenty EUROPASS MOBILITY.

 

 

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! To należy zostawić: Design by SZABLONY.maniak.pl