start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   |KURSY KWALIFIKACYJNE  |   PLAN LEKCJI   |   KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

DOŁĄCZ DO  NAS

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

REALIZOWANE PROJEKTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

ROK SZKOLNY 2009/2010

 

CZERWIEC

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
 

Zgodnie z kalendarzem szkolnym - 25 czerwca to dzień podsumowanie i zakończenia nauki w szkole. Podczas uroczystego zakończenia najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w olimpiadach i konkursach. Dyrektor szkoły wręczył świadectwa absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Policealnej. Galeria zdjęć

 

XXI WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE
Po raz kolejny
MUZEUM POZYTYWIZMU W GOŁOTCZYŹNIE ODDZIAŁ MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ W CIECHANOWIE oraz ZWIĄZEK LITERATÓW NA MAZOWSZU są organizatorami Wiosny Literatury. Z tej okazji 17 czerwca 2010r. odbyło się spotkanie młodzieży z Markiem Piotrowskim i Stanisławem Kęsikiem. Poeci przedstawili swoje utwory, przedstawili źródło inspiracji i fragmenty swoich życiorysów twórczych. W luźnej rozmowie z młodzieżą przedstawili poetycki proces twórczy. Galeria zdjęć

DZIEŃ SPORTU, DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

8 czerwca na płycie stadionu szkolnego rozpoczął się międzyklasowe zmagania sportowe. Dzień Sportu połączony z Dniem Szkoły bez Przemocy zgromadził na stadionie wszystkich uczniów i nauczycieli.

Imprezę sportową otworzył dyrektor szkoły Zdzisław Podgórski, wypuszczając w niebo czerwone balony z hasłami będącymi antyreklamą agresji i przemocy.

Pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego toczyły się rozgrywki w piłkę nożną chłopców i piłkę siatkową dziewcząt.

Zwyciężyła drużyna chłopców z klasy III TR. Drugie miejsce wywalczyła drużyna z klasy I OM, a trzecie z klasy III M. Rywalizacja między dziewczętami była także niezwykle zacięta. Klasa I TH pokonała zespół dziewcząt z klasy II AW i III AK.

Dużo emocji wywołało przeciągania liny nauczyciele kontra uczniowie. Okazało się, że więcej krzepy ma młodzież i to ona cieszyła się zwycięstwem. Nie brakowało w tym dniu kibiców a także słonecznej pogody.

Po wręczeniu pucharów i dyplomów wystąpił zespół i utalentowani wokaliści czyli: Paulina, Martyna, Dagmara i Krzysiek.

Można też było zobaczyć jak wyglądają podstawowe kroki w takich tańcach jak: cha-cha, walc i samba. Ilona i Kamil pokazali, czego nauczyli się na kursie tańca organizowanym w szkole.

galeria zdjęć

 

SEMINARIUM  ”LEARNERS AND YOUTH CULTURE”  Cannington WIELKA BRYTANIA

Kolejnym etapem realizacji projektu LEONARDO DA VINCI było seminarium pod hasłem „Uczniowie i kultura młodzieżowa”. W spotkaniu, które odbyło się w dniach 2 – 5 czerwca 2010 roku w Cannington w Wielkiej Brytanii,  udział wzięli przedstawiciele 13 państw europejskich. Nasz kraj reprezentował nauczyciel Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie – Eliza Podlecka.

Seminarium miało na celu prezentację najnowszych metod i technik wykorzystywanych przez nauczycieli  Bridgwater College w Cannington  w pracy z  młodzieżą na zajęciach zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Max Sauter, jeden z nauczycieli odwiedzanej przez nas szkoły, mówił o innowacyjnym sposobie nauczania, uczenia się i oceny uczniów z wykorzystaniem telefonów komórkowych a także innych urządzeń elektronicznych, z których korzysta współczesna młodzież. Należy wykorzystać fakt iż urządzenia, którymi młodzież posługuje się codziennie i z ogromną łatwością, oprócz wielu innych celów mogą służyć nauczaniu a także komunikacji w relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń. Przykładem mogą być nagrania wykonywane przez uczniów tej szkoły przy użyciu telefonu komórkowego będące podstawą do zaliczenia praktyk zawodowych. Jest to bardzo ciekawy pomysł, który może być realizowany w każdej szkole, gdyż obecnie niemalże każdy uczeń posiada telefon komórkowy lub inne urządzenie rejestrujące. Dzięki tej metodzie każdy nauczyciel czy też kierownik kształcenia praktycznego będzie w stanie prześledzić i przeanalizować proces dochodzenia młodego człowieka do wiedzy i umiejętności  poza murami szkoły a także dokonać rzetelnej oceny osiągnięć ucznia.     

Bardzo ciekawym punktem programu była demonstracja interaktywnego nauczania i uczenia się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Goszcząca nas szkoła jest wyposażona w kilka takich tablic ,które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, nawet tych bardzo ostrożnie podchodzących do nowinek technologicznych. Możliwości tej tablicy zostały nam przybliżone przy pomocy gry przygotowanej w programie Power Point. Wszyscy z dużym zaciekawieniem przyglądali się tej aktywności, gdyż niestety nie w każdej szkole lub wciąż w zbyt niewielu, takie tablice dostępne są dla nauczycieli jako środek dydaktyczny. W Zespole Szkół w Gołotczyźnie tablica interaktywna wykorzystywana jest głownie na zajęciach języka angielskiego a zademonstrowana gra jest ogromną inspiracją do tworzenia podobnych gier np. na lekcjach powtórzeniowych w trakcie których utrwalamy materiał leksykalno – gramatyczny.     

Zostaliśmy także zaproszeni do centrum aktywności w Cannington. Jest to miejsce, gdzie nauczyciele razem ze swoimi uczniami budują wzajemne relacje. Zabawy ruchowe polegające na ścisłej współpracy całej grupy służą integracji zespołu klasowego a także budowaniu wzajemnego zaufania, udzielaniu sobie pomocy. W ten sposób nauczyciel lepiej poznaje swoich uczniów a uczniowie siebie nawzajem. Kluczem do sukcesu jest tu WSPÓŁPRACA. Metoda ta jest bardzo skuteczna gdyż aktywizuje młodzież do działania i kooperacji. Ta metoda pracy może być z powodzeniem wykorzystana przez każdego wychowawcę zespołu klasowego na początku nauki w szkole ale również może służyć integracji uczniów całej szkoły. W szkole w Gołotczyźnie pomysł ten będzie zrealizowany przez Opiekunów Samorządu Szkolnego w celu integracji młodzieży naszej szkoły np. w trakcie „otrzęsin” klas pierwszych lub też pierwszego dnia wiosny.

W czasie trwania seminarium mięliśmy także okazję zapoznać się z założeniami i rezultatami projektu ”Somerset Rural Youth Project” który ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. Bardzo ważnym wnioskiem było stwierdzenie iż aby zapewnić przyszłość  młodym ludziom z obszarów wiejskich należy uświadamiać im, jak również innym ludziom i władzom, jak ważnym elementem społeczeństwa są i należy się skupić na zapewnieniu im miejsca do życia, miejsca do pracy, miejsca spotkań towarzyskich, wyrobić w nich poczucie przynależności i ważności poprzez angażowanie ich  w życie społeczne.

 Poza częścią seminaryjną mogliśmy podziwiać także walory przepięknego regionu okolic Cannington. Odwiedziliśmy wioskę Selworthy, miejsce objęte opieką National Trust, czyli organizacji zajmującej się w Anglii konserwowaniem przyrody i zabytków. Równie uroczym miejscem jest przyszkolny ogród o który dbają uczniowie pod opieką nauczycieli. Ogród ten był wielokrotnie nagradzany i widnieje na liście atrakcji turystycznych regionu.      

opracowała: Eliza Podlecka

galeria zdjęć

 

MAJ

 

                      ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
31 maja w naszej szkole obchodzono Światowy Dzień bez Tytoniu.

 Samorząd Uczniowski przygotował ekspozycje wizualne mające na celu zwrócenie uwagi na zgubne skutki palenia papierosów. W holu głównym szkoły umieszczono afisz z napisem "PAPIEROSY POŻERAJĄ CIĘ ŻYWCEM", który w połączeniu z obrazem graficznym hasła skłania do refleksji i zniechęcał do sięgania po papierosy.

Tablicę korkową na pierwszym piętrze wypełniły prace plastyczne wykonane przez uczniów z klasy I Technikum Architektury Krajobrazu. Na korytarzach szkolnych zawieszono plakaty i transparenty tematyczne związane ze Światowym Dniem Bez Tytoniu. Dziewczęta z klasy II Technikum Turystyki Wiejskiej roznosiły ulotki dotyczące wpływu dymu tytoniowego na organizm człowieka. Lekcje wychowawcze w tym dniu były prowadzone w oparciu o materiały i scenariusz przygotowany przez pedagoga szkolnego.

Opracowała: Wanda Kałwa

 

XXXIV EDYCJA OWiUR
W dniach 28 - 29 maja 2010 roku w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bolesławie nasz uczeń Łukasz Kuczyński brał udział w eliminacjach centralnych XXXIV OWiUR w bloku produkcja zwierzęca i uzyskał tytuł finalisty.

II SUBREGIONALNE TARGI EDUKACJI I PRACY CIECHANÓW 2010

28 maja 2010r. w Ciechanowie na Hali Sportowej MOSiR odbyły się II Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. Placówki oświatowe oraz zakłady pracy prezentowały swoje oferty.

Nasza szkoła również wzięła udział w targach edukacyjnych, na których przedstawiliśmy propozycje kształcenia. Stoisko naszej szkoły przygotowali i prezentowali nauczyciele: pedagog szkolny Wanda Kałwa, nauczyciele bibliotekarze Joanna Podgórska i Beata Brzozowska, nauczyciel matematyki Adam Łukasiewicz oraz młodzież z kl. III TK Krzysztof Gajewski i Renata Żurawska.

Targi edukacyjne są bez wątpienia miejscem spotkań i wymiany doświadczeń. Pomagają młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia a rodzicom wielu niezbędnych informacji związanych z przyszłością ich dzieci.

Przedstawiciele placówek jak i nasza szkoła rozdawali informatory, broszury i ulotki zainteresowanym osobom.

Targom towarzyszył również program artystyczny w którym młodzież szkolna przedstawiała swój dorobek artystyczny. Naszą szkołę prezentował szkolny zespół  muzyczny Big Band.

Opracowała: Beata Brzozowska

Galeria zdjęć

GRZEGORZ SOKOLNICKI FINALISTA II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

  Dnia 14 maja 2010r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Do II Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zgłosiło się 213 średnich szkół rolniczych, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa. W pierwszym etapie (szkolnym) do rozwiązania testu przystąpiło 4500 uczestników!

Do finału przystąpiło 147 uczniów rolniczych szkół średnich z całego kraju. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

 Po dokonaniu oceny testów pisemnych, na podstawie zdobytej liczby punktów. Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego postanowiła:

Przyznać I miejsce (tytuł Laureata) uczniowi Grzegorzowi Sokolnickiemu z Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie. Nauczyciel prowadzący Tadeusz Matejski

                                       GRATULACJE!!!!!

Galeria zdjęć

KWIECIEŃ

MIĘDZYKLASOWY TURNIEJ SIATKÓWKI CHŁOPCÓW


Zakończył się Międzyklasowy Turniej Siatkówki chłopców. Po bardzo emocjonujących spotkaniach wyłoniono Mistrza Szkoły.
A wszystko zaczęło się w piątkowy poranek 9 kwietnia. O godzinie 9.30 po przeciwnych stronach siatki stanęły drużyny klas II TW oraz I TW/TK aby walczyć o trzecie miejsce. Emocji nie brakowało. Zwycięzcę meczu musiał wyłonić tie break, w którym lepszą okazała się klasa II TW. Zespół pierwszoklasistów z I TK/TW, musiał zadowolić się czwartym miejscem.
Jeszcze większe emocje wzbudzał mecz finałowy. Do walki o najwyższą stawkę stanęły reprezentacje klasy IV TK i IV TR (tegoroczni maturzyści). Również w tym meczu o zwycięstwie decydował trzeci set. Po bardzo wyrównanym meczu stojącym na wysokim poziomie lepsi okazali się reprezentanci klasy IV Technikum Rolniczego. Klasa IV Technikum Architektury Krajobrazu zajęła II miejsce. Najlepszy zawodnikiem całego Turnieju wybrano Jacka Fabisiaka z klasy IV TR.
Całym zmaganiom bacznie przyglądał się Pan Dyrektor, który po zakończeniu Turnieju pogratulował wszystkim uczestnikom a najlepszej drożynie wręczył pamiątkowy dyplom i puchar.
A to nie koniec siatkarskich emocji. We wtorek Mistrzowie szkoły zmierzyli się z reprezentacją nauczycieli. Przy pełnych trybunach młodość i brawura wzięły górę nad rutyną i doświadczeniem. Po bardzo emocjonującym i wyrównanym meczu nauczyciele nieznacznie ulegli młodzieży przegrywają w setach 2 : 1.
Za rok kolejny Turniej….zapraszamy.
 

galeria zdjęć

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO OSOBNA

Dnia 27 kwietnia 2010 młodzież Technikum Rolniczego uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do gospodarstwa Pana Tomasza Brulińskiego w Osobnem k/Łomży. Celem wycieczki było zapoznanie się z funkcjonowaniem robota udojowego tzw. dobrowolny system udojowy.

Tomasz Bruliński od kilku miesięcy jest właścicielem nowej wolnostanowiskowej obory. Budynek sam w sobie jest niezwykły z drewnianą szalówką, ale prawdziwa niespodzianka kryje się w środku. Tam dojem krów zajmuje się pierwszy na Podlasiu robot udojowy DeLaval VMS

Tadeusz Matejski

Seminarium Europea International Hiszpania 2010

Seminarium  Industry and Working World w projekcie partnerskim Leonardo da Vinci:  “Meeting future challenges for vocational education and training in the Green schools of Europe."

                W dniach 26-30 kwietnia 2010r. delegacja Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA wzięła udział w spotkaniu partnerskim  organizacji Europea International w Hiszpanii i II seminarium projektu CHAVET „Industry and Working World”. Polskę reprezentowało troje nauczycieli:  P. Wiesława Gąsiorowska, prezes EUROPEA POLSKA, P. Eliza Podlecka - nauczycielka języka angielskiego w ZS CKR w Gołotczyźnie i  P. Mariusz Sobański z Zespołu Szkół CKP w Wolborzu.  

   Głównym tematem spotkania były wyzwania przed jakimi stoi i jakim musi sprostać kształcenie zawodowe w krajach europejskich.  Przedstawiciele poszczególnych krajów dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją młodych ludzi w takich sektorach jak rolnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, produkcja spożywcza czy też agroturystyka. Zdefiniowane zostały najważniejsze zmiany zachodzące w poszczególnych sektorach i ich konsekwencje dla edukacji zawodowej. Dyskutowaliśmy o problemach i wyzwaniach dla szkół kształcących w zawodach rolniczych i około rolniczych.

Mieliśmy także okazję wysłuchać przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Hiszpanii, a także lokalnych władz prowincji Nawarra, mówiących o sytuacji rolnictwa w kraju i regionie, który odwiedzaliśmy. Ekspert reprezentujący Ministerstwo Edukacji przedstawił nam system edukacji Hiszpanii zwracając szczególną uwagę na kształcenie zawodowe.

W konferencji wzięli udział także absolwenci pobliskiej szkoły rolniczej, którzy zaprosili nas do swoich gospodarstw i pokazali efekty swojej pracy.

Jak zawsze przygotowano dla uczestników seminarium ciekawy program kulturalny, poznaliśmy region Navarry, jego historie i bogatą tradycję. Podziwialiśmy goszczącą nas Pampelunę, miasto Olite a także mięliśmy okazję spacerować po pirenejskiej dolinie szlakiem pielgrzymów do Santiago de Compostella.

 Bardzo ważnym punktem naszego międzynarodowego spotkania w Hiszpanii była prezentacja rezultatów seminarium „Otwarta Szkoła”  na temat wpływu industrializacji i zmian na rynku pracy na edukację w „sektorze zielonym” odbywającego się w lutym w Pułtusku. Raport z polskiej Otwartej Szkoły, zaplanowanej w projekcie CHAVET przedstawiła Wiesława Gąsiorowska.

Kolejne seminaria odbędą się w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2010r., zaś uczniowie szkół sektora zielonego spotykają się w Luxemburgu i w Austrii już w maju – a więc właśnie wyjeżdżają.

Opracowali: Wiesława Gąsiorowska, Eliza Podlecka, Mariusz Sobański          

Galeria zdjęć

Pożegnanie maturzystów 2010


30 kwietnia 2010 r. społeczność szkolna ZS CKR w Gołotczyźnie pożegnała tegorocznych maturzystów. Świadectwa ukończenia szkoły odebrało 49 absolwentów technikum.  

Klasę IV TR (technikum rolnicze) ukończyło 32 absolwentów, najlepszy uczeń w tej klasie to  Łukasz Kuczyński. Pozostali uczniowie to absolwenci klasy IV AK (technikum architektury krajobrazu), najlepsza uczennica w tej klasie to Anna Gołębiewska. Uczniowie tych klas nie
zasiądą już w sali gimnastycznej jako widzowie, lecz już wkrótce wystąpią jako aktorzy w sztuce o roboczym tytule: "Matura 2010".

Wszystkim absolwentom naszej szkoły życzymy dużo szczęścia i pomyślności w realizowaniu swoich marzeń i pragnień. Życzymy także powodzenia na maturze, która już tuż tuż, dostania się na wymarzone studia oraz by przyjaźnie, zawiązane w murach lszkoły, przetrwały próbę czasu. Do zobaczenia na zjeździe absolwentów:)
             Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Gołotczyźnie

Galeria zdjęć

 

PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO "KŁAMSTWO MILCZENIE PRAWDA - RZECZ O ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej ZSCKR im. A. Świętochowskiego i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty zorganizował konkurs „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz              o zbrodni katyńskiej” Adresatem konkursu była młodzież szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

Młodzież przygotowała prace w trzech kategoriach: esej, praca plastyczna i prezentacja multimedialna. Konkurs początkowo adresowany był do uczniów z dawnego woj. ciechanowskiego, ale zgłosiły się szkoły z całej Polski.

Ogółem w konkursie wzięło udział 13 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych. Z gimnazjów wpłynęło po 40 esejów i prezentacji multimedialnych oraz 54 prace plastyczne. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotowali 4 eseje i 15 prezentacji multimedialnych. Podsumowaniu konkursu towarzyszy wystawa prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs.

Galeria zdjęć

Zdjęcia nadesłanych prac

LAUREACI KONKURSU

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 • I miejsce - Arkadiusz Stankowski, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku

 • II miejsce - Agata Ambroziak, Publiczne Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie

 • III miejsce - Jakub Kultys, Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie

 

 • I miejsce - Damian Marszałek, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

ESEJ HISTORYCZNY

 • I miejsce - Anna Krzyżanowska, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ciechanowie

 • II miejsce - Natalia Wydurska Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku

 • III miejsce - Barbara Szubińska, Publiczne Gimnazjum w Rzewniu

 

 • I miejsce - Agata Brzeska, I Akademickie Liceum Ogólnokształcace im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni

PRACA PLASTYCZNA

I miejsce - Klaudia Mazurkiewicz, Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie

II miejsce - Edyta Szwejkowska - Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sońsku

II miejsce - Anna Bobińska, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie

 

20 kwietnia 2010 r. o godzinie 1000 odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu historycznego "Kłamstwo, milczenie, prawda - rzecz o zbrodni katyńskiej"

Program
- otwarcie uroczystości
- wystąpienie zaproszonych gości
- montaż słowno - muzyczny
- wręczenie nagród laureatom konkursu
- zwiedzanie wystawy "Ostatni Leśni - Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948 - 1953"

TRAGEDIA POD SMOLEŃSKIEM

10 kwietnia 2010 r. - wielka tragedia pod Smoleńskiem. W katastrofie samolotu prezydenckiego Tu-154  zginęło 96 osób. Na pokładzie były najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią Zginęła także cała siedmioosobowa załoga samolotu. Przez dziewięć dni w kraju trwała żałoba narodowa.

12 kwietnia 2010 poniedziałkowy poranek w naszej szkole rozpoczął się apelem na którym pan Dyrektor Zdzisław Podgórski krótko przypomniał to co się stało w sobotę przed godziną 9. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uczcili ofiary sobotniej tragedii minuta ciszy.

W dniu 15 kwietnia 2010 r. delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły złożyła hołd parze prezydenckiej tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej. Na tę podniosłą chwilę czekaliśmy sześć godzin. Uczestnicy wyjazdu zgodnie podkreślili, że w ich pamięci na długo pozostanie atmosfera szczególnego zjednoczenia Polaków. Niemniej jednak w drodze powrotnej dało odczuć się zmęczenie.... Cześć z nas nie uległa Morfeuszowi i dzieliła się swoimi przemyśleniami.

galeria zdjęć

Choć mam 17 lat dużo słyszę o zbrodni katyńskiej, o tych wszystkich niewinnych ludziach, którzy zginęli w katyńskim lesie. Po zdradzieckiej napaści Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 do niewoli zabrano „kwiat” polskiej inteligencji. Następnie zamordowano ich w bestialski sposób. Należeli oni do elity intelektualnej. Zbrodnia ta była skutkiem tajnego układu Rosji sowieckiej i Niemiec zmierzającego do zagłady narodu Polskiego. Tragedia zamordowanych, to również tragedia wszystkich rodzin, które bezskutecznie czekały kilkadziesiąt lat na powrót swoich najbliższych.

Historia się powtarza. Po 70 latach 10 kwietnia 2010r. dzieje się coś przerażającego. W katastrofie lotniczej w Smoleńsku giną elity polityczne: nasz prezydent Lech Kaczyński ze swoją małżonką i wiele innych ludzi. Dlaczego tak się stało? Zginęło 96 Polaków. Czy Polska znów musi cierpieć? Straciliśmy tak wiele. Nie mogę w tę tragedię wciąż uwierzy, jest mi z tym ciężko. Nasz cały kraj tak cierpi. Może Bóg tego chciał żebyśmy się wszyscy zjednoczyli ale dlaczego za tak wielką cenę. Jak mogą czuć się rodziny zmarłych, mogę sobie tylko wyobrazić. Ta tragedia w Smoleńsku wstrząsnęła całym krajem. Daje to wiele do myślenia. Niestety czasu nie da się cofną. „Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. Każdy człowiek powinien się zastanowić nad swoim życiem, nad tym co dzieje się wokół niego, co dzieje się w jego kraju.

Czy ta tragedii czegoś nauczy nas Polaków? Cisną się nam na usta słowa Papieża Jana Pawła II „Stajemy wobec prawd, dla który brakuje słów.”

Martyna Podgórska I kl.

 

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie.”

A. Mickiewicz

   

 

 

Ostatni leśni” – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948‑1953”
 

Z inicjatywy nauczyciela historii dr Krzysztofa Kacprzaka od 9 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie można oglądać wystawę   „Ostatni leśni” – Mazowsze         i Podlasie w ogniu 1948‑1953”, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Wystawa poświęcona jest likwidacji przez resort bezpieczeństwa ostatnich oddziałów partyzanckich niepodległościowego podziemia działających na Podlasiu - lewobrzeżnym oraz Mazowszu - w latach 1948 - 1953.

Na 26 panelach, 1 dioramie i 3 plakatach propagandowych zaprezentowana została historia działających w końcu lat    40-tych na terenie ówczesnego województwa warszawskiego trzech struktur podziemia niepodległościowego: 16 i 23 Okręgów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz 6 Brygady Wileńskiej. Ukazuje ona ciągłość walki dowódców partyzanckich, którzy swój szlak bojowy rozpoczynali niejednokrotnie jeszcze w czasie okupacji niemieckiej,      jak również skalę oporu społecznego na Mazowszu i Podlasiu, bez którego pomocy i bezinteresownego wsparcia tak długa egzystencja oddziałów leśnych byłaby całkowicie niemożliwa. Jedną z podstawowych części wystawy stanowi dokumentacja (mapy, rozkazy) z operacji pacyfikacyjnych przeprowadzanych przez UBP, z udziałem wielotysięcznych sił KBW z lata 1948 r. oraz 1951-52, w tym konkretnych obław,      w wyniku których następowała likwidacja "ostatnich leśnych". Źródło: www.ipn.gov.pl

galeria zdjęć

Dni otwarte - 9 kwietnia 2010r.

GIMNAZJALISTO

GOŁOTCZYZNA ZAPRASZA !!!

Szkoła rokrocznie organizuje DNI OTWARTE. Akcja ta ma na celu zaprezentowanie szkoły, jej historii, osiągnięć, bazy szkoły, zorganizowanie spotkań z uczniami i nauczycielami. Przyszli nasi uczniowie mogą zapoznać się z ofertę edukacyjną szkoły.... czytaj dalej

galeria zdjęć

 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  Jedenastoosobowa grupa uczniów reprezentowała nasza szkołę w eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętność Rolniczych, które odbyły się 9 kwietnia 2010 r. w obiektach UWM w Olsztynie. W rywalizacji brało udział 147 uczniów z 32 szkół północno - wschodniej Polski. Każdy z uczestników rozwiązał test składający się z sześciu pytań i wykonywał trzy zadania praktyczne. Wiedzę i umiejętności młodzieży oceniali pracownicy naukowi UWM. 

 • IV miejsce Eliminacji Okręgowych XXXIV OWiUR w bloku: produkcja zwierzęca zdobył Łukasz Kuczyński

 •  V miejsce Eliminacji Okręgowych XXXIV OWiUR w bloku: produkcja zwierzęca zdobył Jakub Zajkowski

 • V miejsce Eliminacji Okręgowych XXXIV OWiUR w bloku: produkcja roślinna zdobył Paweł Grzybowski

MARZEC

OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

Uczniowie Paweł Grzybowski (IVR) oraz Paweł Falęcki (III TR)  technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik wygrali Eliminacje Wojewódzkie i uczestniczyli w Finale Krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał krajowy przeprowadzono w dniach 11-12 marca 2010 r. w Kielcach. ORGANIZATORZY OLIMPIADY: Związek Młodzieży Wiejskiej i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołataja w Krakowie.

    OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH    

9 kwietnia 2010 r. na terenie  UWM w Olsztynie po raz trzydziesty czwarty odbędą się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.   Naszą szkolę będą reprezentowali:

 • Grzybowski Paweł, Sokolnicki Grzegorz, Tkaczyk Paweł - produkcja roślinna;

 • Kuczyński Łukasz, Zajkowski Jakub, Szubielski Damian - produkcja zwierzęca;

 • Falęcki Paweł, Turadek Daniel, Gołębiewski Adam - mechanizacja;

 • Ziemak Maeusz, Nowicki Michał - agrobiznes.

OWiUR jest najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich kształcących się w zawodach związanych z gospodarką rolną i żywnościową. Regulamin Olimpiady

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 24 marca odbyły się w Zespole Szkół CKR wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wzięło w nich 143 uczniów. Jeden głos był nieważny. Największą liczbę głosów uzyskali:

 • Sokolnicki Grzegorz kl. III TR

 • Smoliński Krzysztof kl. II TR

 • Myśliwiec Wioleta kl. III AK

Wymienieni  uczniowie tworzą nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

WYJAZD MŁODZIEŻY NA międzynarodowe TARGI ROLNICZE, Paryż 2010r.

Sprawozdanie uczniów  z kl. III TR i III AK.

W dniach 1 – 4 marca 2010 r. grupa uczniów Zespołu Szkół w Gołotczyźnie pod opieką P. W. Gąsiorowskiej uczestniczyła w organizowanych corocznie, bardzo znanych targach rolniczych w Paryżu.

Opiekunem grupy polskiej była pani Genevieve Salaun, odpowiedzialna za współpracę ze szkołami polskimi z ramienia francuskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy 1 marca o 5.00 na Okęciu. Samolot Air France przeniósł nas do słonecznego już o tej porze Paryża. Potem pociąg i metro, trochę marszu i dotarliśmy do  Centrum Młodzieżowego, gdzie zakwaterowano  uczestników  międzynarodowych zawodów dla uczniów szkół rolniczych i winiarskich. Zawody te są okazją do spotkań integracyjnych młodzieży ze wszystkich krajów UE.

Pierwszy dzień spotkań to  konkurs oceny pokroju bydła ras mięsnych i mlecznych. Po konkursie udaliśmy się do hal targowych. W samym centrum stolicy Francji, w 8 ogromnych pawilonach wystawienniczych przez kilka tygodni goszczą poławiacze ostryg,  producenci kakao z Senegalu i lawendy z Prowansji.   Wszystko tu można oglądać, dyskutować ,  uczestniczyć w pokazach i degustować  takie przysmaki regionalne, o których w Polsce nie słyszeliśmy.

Wieczorem spotkaliśmy się w Bufecie Europejskim, który przygotowali wspólnie wszyscy uczestnicy Paryskich Spotkań Młodych. Europejczyków. Był zatem  stół francuski, grecki, hiszpański, włoski i wiele innych, ale najbardziej smakowały oczywiście potrawy polskie! O 21.00 wybraliśmy się na nocne zwiedzanie Paryża z naszym francuskim opiekunem, P. Ch. Pinardem, który na zakończenie zaprosił nas do najwyżej położonej restauracji w Paryżu z widokiem na pięknie oświetloną wieżę Eiffla i ulice miasta.

Środa była całkowicie poświęcona zwiedzaniu miasta, które oferuje tak dużo interesujących i słynnych miejsc, a my chcieliśmy zobaczyć WSZYSTKO!  Wjechaliśmy na wieżę Eiffla, spacerowaliśmy nad Sekwaną, zajrzeliśmy do  Louvru  i słynnymi Polami Elizejskimi dotarliśmy do Łuku Triumfalnego.   Potem Montparnasse i Bazylika Sacre-Couer na wzgórzu Montmartre. Do hotelu wróciliśmy po 23.00.

W czwartek wymeldowaliśmy się z naszego centrum i udaliśmy się na lotnisko. Wystartowaliśmy o 15.45 i 18.05 wyładowaliśmy w Warszawie. Do domu wróciliśmy z naszym szkolnym kierowcą,  p. Michałem Brzezińskim.

Był to bardzo udany wyjazd, za rok pojadą już inni uczniowie z młodszych klas.

Grzegorz Sokolnicki

Dawid Majchrzak

Paweł Falęcki

Adam Balicki

Galeria zdjęć

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 marca. Wiosna astronomiczna zaczyna się w momencie gdy Słońce "przekracza" równik ma to miejsce 20 lub 21 marca. W 2010 roku wiosna astronomiczna zaczęła się 20 marca o godzinie 18:32 czasu polskiego.

W naszej szkole również można było zauważyć symptomy zbliżającej się wiosny. Klasa I TH I III AK wykonały wiosenną dekorację , która przyozdobiła szkolne korytarze. Zobacz zdjęcia.

 

KONKURS HISTORYCZNY

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

oraz
ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W WARSZAWIE
pod honorowym patronatem
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
W WARSZAWIE

ogłaszają konkurs
„Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej”
 

Cele konkursu:

 •  zapoznanie młodzieży z problematyką zbrodni katyńskiej

 •  przybliżenie młodzieży osób zamordowanych w Katyniu związanych z ziemią ciechanowską

 •  kształtowanie patriotyzmu współczesnej młodzieży w nawiązaniu do walk narodu polskiego w okresie II wojny światowej

 •  zainspirowanie innowacyjnych form edukacyjnych przydatnych w pracy nauczycieli
   

Regulamin konkursu

Honorowy patronat

Pismo Rzecznika Prasowego KO

 

 PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ


19 marca Maturzyści z naszej szkoły wraz ze swoimi Wychowawcami pielgrzymowali na Jasną Górę, by wspólnie modlić się o pomyślnie zdany egzamin maturalny, światło Boże w podejmowaniu decyzji oraz by powierzyć Maryi całą swoją młodość.

Hasłem tegorocznej Pielgrzymki były słowa: „Bądźmy świadkami Miłości”. Udział w Pielgrzymce rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji nt. „Drogi ku wolności”. Następnie przeszliśmy za krzyżem w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich oraz uczestniczyliśmy we Mszy świętej pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego.

Dla wielu był to pierwszy i niezapomniany pobyt w Jasnogórskim sanktuarium w tym ważnym dla nich momencie życia.

Galeria zdjęć

 


Opracowała: Klaudia Stankowska

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

18 marca 2010 r. odbyły się eliminacje szkolne na I etapie II Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Organizatorami konkursu są Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „AGROmechanika – Technika w gospodarstwie” Celem konkursu jest m.in. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników oraz popularyzowanie, wśród młodzieży szkół rolniczych, znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Tym samym adresowany jest on do uczniów ponadgimnazjalnych szkół rolniczych z terenu całej Polski.

Z naszej zgłosiło się do konkursu 18 osób z klasy III i IV TR. Najwięcej punków zdobyli:

 • Sokolnicki Grzegorz III TR

 • Krzepicki Adrian III TR

 • Grzybowski Paweł IV TR

II etap centralny odbędzie się 14 maja 2010 r.

Organizator Tadeusz Matejski

 DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA  

17 marca obchodzimy narodowe święto Irlandii - Dzień Świętego Patryka (Saint Patrick`s Day). Najważniejszą tradycją obchodów Dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Według legendy o św. Patryku, wykorzystał on tę roślinę aby wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy Świętej. Nie mogli oni zrozumieć jak to jest możliwe, że są trzy osoby Boskie a jednocześnie są one jednym Bogiem.

Jak co roku z tej okazji uczniowie z klas Technikum Architektury Krajobrazu, przygotowali liczne dekoracje którymi "na zielono" ozdobili szkolne korytarze. Dodatkowo tego dnia został przeprowadzony konkurs wiedzy o Irlandii, w którym wzięli udział uczniowie z poszczególnych klas naszej szkoły.

Galeria zdjęć

Opracowała: Anna Zbrzezna

KIELECKIE TARGI AGROTECH

W dniu  12 marca 2010 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Kieleckich Targach "AGROTECH" - XVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej. Do Kielc wyjechała grupa młodzieży z klas IV, III, II Technikum Rolniczego oraz z klas II i III Szkoły Zawodowej w zawodzie Mechanik operator - maszyn i ciągników rolniczych. Młodzież miała okazję poznać nowoczesne rozwiania techniczne w ciągnikach rolniczych i maszynach oraz podczas długiej podróży podziwiać krajobraz Polski. W ramach promocji szkoły był też uczeń gimnazjum - kandydat do Technikum Rolniczego. Organizatorem wyjazdu był nauczyciel przedmiotów technicznych Tadeusz Matejski.

Galeria zdjęć

DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet to święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Święto to zostało ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy.

W naszej szkole również pamiętaliśmy o tym święcie. Uczniowie klasy II AW i IV TK przygotowali, krótką  cześć artystyczną. Szymon Ostromecki - przewodniczący SU w imieniu wszystkich chłopców złożył życzenia naszym szkolnym "Ewom".

Galeria zdjęć

Międzyklasowy Turniej w Piłce Siatkowej

 

Dość uroczyście i niecodziennie w dniu 1 marca 2010 r. odbyło się losowanie par Międzyklasowego  Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora.

W ceremonii losowania udział wzięli p. Dyrektor oraz p. Pedagog, którzy wylosowali pary meczowe z rozstawionych w dwóch koszykach drużyn. Po losowaniu nastroje wśród zainteresowanych były mieszane, od zadowolenia po zniechęcenie.

Ale cóż…los tak chciał.. Pierwsze koty za płoty i …do boju. Na zwycięzców czekają nagrody  i dyplomy.

Życzymy powodzenia - nauczyciele wychowania fizycznego.

Galeria zdjęć

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dnia 02 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, którego patronem naukowym jest Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Głównym założeniem konkursu jest popularyzacja języka angielskiego a także wyłowienie talentów językowych oraz zaproszenie młodzieży do wspólnej zabawy językowej. Nasi dzielni uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 30 pytań o trzech stopniach trudności. Test obejmował tematykę z zakresu słownictwa, gramatyki, kulturoznawstwa (etykieta i zasady zachowania w Wielkiej Brytanii). Co więcej sześć pytań dotyczyło treści lektury – powieści ”Moby Dick” amerykańskiego pisarza Hermana Melville’a.  O wyniku konkursu poinformujemy wkrótce.

A oto uczestnicy:

 1. Łukasz Kuczyński    klasa 4 TR

 2. Przemysław Śliwiński    klasa 4 TR

 3. Dariusz Śliwiński   klasa 4 TK

 4. Kamil Majchrzak klasa 3 TR

 5.  Marek Bernasiewicz klasa 3 TR

 6. Marcin Goździewski klasa 3 TR

 7. Łukasz Niedziałkowski klasa 3 TR

 8. Paweł Szczypiński klasa 3 TR

 9. Mateusz Sobieraj klasa 3 TR

 10. Agnieszka Idziak klasa 3 AK

 11. Agnieszka Nawotka klasa 3 AK

 12. Karolina Grochowska klasa 3 AK

 13. Anna Daniszewska klasa 2 TK

 14. Maciej Wysocki klasa 2 AW

 15. Ilona Bliżewska klasa 2 AW

 16.  Izabela Sokołowska klasa 2 AW

 

LUTY

 

  TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE....

Od 22 lutego rozpoczął się w szkole kurs tańca towarzyskiego. Ma on przygotować młodzież do turnieju tańca, który zaplanowano na koniec kwietnia.

40 uczniów pod czujnym okiem instruktora chce nabyć nowe umiejętności, by później zaprezentować je na forum szkoły.

Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości i cierpliwości. Być może wśród nich znajdzie się następca Rafała Maseraka, Marcina Hakiela czy Anny Głogowskiej.

Wanda Kałwa

 

   Oddając krew - darujesz życie  

W piątek, 19 lutego, skrzyknęliśmy się na kolejną akcję krwiodawstwa. Po feriach byliśmy wypoczęci, więc uczestnicy dopisali. Ostatnio nasz klub się powiększył, co napawa nas dumą. Ze stałych 30 członków nasza "liczebność" wzrosła do 50. To oznacza więcej krwi dla potrzebujących. W tej akcji wzięło udział 58 osób. Oddaliśmy łącznie 26 l 100 ml krwi. Do klubu dołączyło sporo nowicjuszy. Ich powitaliśmy w swoim gronie szczególnie serdecznie.

Może uda nam się spotkać na akcji jeszcze raz w tym roku szkolnym? Napiszemy o tym.

Lidia Cyranowicz

 

SEMINARIUM „OTWARTA SZKOŁA” NA TEMAT WPŁYWU INDUSTRIALIZACJI I ZMIAN NA RYNKU PRACY NA EDUKACJĘ W „SEKTORZE ZIELONYM”.  


Podczas gdy w Warszawie na spotkaniu ministrów rolnictwa dyskutowano o przyszłym kształcie polityki rolnej, w Pułtusku, uczestnicy seminarium podjęli temat wiążących się z tym zadań dla edukacji zawodowej (VET).
W dn. 2-5 lutego 2010r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się międzynarodowe seminarium na temat wpływu industrializacji i zmian na rynku pracy na edukację w „sektorze zielonym”. Gospodarzem seminarium na Zamku w Pułtusku było Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska.
Gośćmi seminarium byli: P. Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, P. Andrzej Dolecki – Starosta Powiatu Pułtuskiego, a także P. Albert Domingo Roige z Ministerstwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich z Hiszpanii. Jako odpowiedzialni za edukację rolniczą i zawodową włączyli się do dyskusji o przyszłości rolnictwa i kierunkach rozwoju wspólnej polityki rolnej.
Pozostali uczestnicy reprezentowali szkoły i instytucje szkoleniowe z Austrii, Anglii, Danii, Francji, Hiszpanii i oczywiście z Polski. Do dyskusji na temat zadań kształcenia w zawodach rolniczych i około rolniczych zaprosiliśmy P. Sławomira Lenracika – właściciela zakładu mięsnego, P. Marzenę Krakowską – dyrektora zakładu, właścicieli gospodarstwa agroturystycznego „Chata za wsią” - P.P. Annę i Tomasza Paradowskich oraz P. Wojciecha Żukowskiego – rolnika, prowadzącego gospodarstwo rodzinne w Skaszewie.
Edukacja zawodowa a rynek pracy, czy szkoły rolnicze przygotowują swych absolwentów do pracy w rolnictwie i w zawodach rolniczych, czy absolwent potrafi funkcjonować w gospodarce rynkowej? Jak zmienia się wieś i obszary zielone w toku industrializacji w Polsce i w pozostałych krajach? Wprowadzeniem do dyskusji był wykład dr-a Witolda Lenarta z Uniwersytetu Warszawskiego. Postawione pytania wywołały ogromne emocje! Okazuje się, że mimo różnorodności zmian w rolnictwie, problemy szkół są bardzo podobne, a rozwiązania angielskiego systemu edukacji, podnoszące atrakcyjność zawodu do pierwszej piątki zawodów pożądanych mogą być dla nas przykładem dobrej praktyki. Goście zagraniczni z ciekawością wsłuchiwali się w wypowiedzi rolników i przedstawicieli lokalnego biznesu związanego z rolnictwem. Pytali o partnerstwo firm ze szkołami, urzędami pracy lub innymi instytucjami. Goście scharakteryzowali współpracę swoich szkół z otoczeniem gospodarczym. Powiązania polskiej edukacji zawodowej z potrzebami lokalnego rynku pracy zaprezentował P. Wojciech Gregorczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Zebrany materiał warsztatowy, prezentacje, raporty i rekomendacje są już dostępne na platformie internetowej EUROPEA INTERNATIONAL.
Spotkanie w Pułtusku otwiera dyskusję przed ogólnoeuropejskim seminarium, które odbędzie się w Pampelunie, w Hiszpanii w ostatnich dniach kwietnia 2010r. Seminarium będzie kolejnym ogniwem projektu CHAVET, realizowanego przez 23 kraje europejskie - w tym 10 krajów uczestniczy w roli „partnera milczącego”. Wypracowane rekomendacje i raporty ze wszystkich spotkań przekazywane są do odpowiednich Komisarzy w Parlamencie Europejskim, a w krajach partnerskich do władz odpowiedzialnych za edukację zawodową.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, jako członek Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych EUROPEA POLSKA, bardzo prężnie działającej sieci szkół w Polsce i Europie, aktywnie uczestniczy w tym i w innych programach międzynarodowych. Obecnie przygotowujemy się do kolejnych spotkań. W projekcie zaplanowano seminaria: w Austrii, Luksemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji i na Węgrzech.

Galeria zdjęć

Opracowała: Wiesława Gąsiorowska

 

STYCZEŃ

 

     STUDNIÓWKA 2010     

„Poloneza czas zacząć…!” Tymi słowami w dniu 30 stycznia 2010r. Dyrektor naszej szkoły Zdzisław Podgórski otworzył tradycyjny Bal Studniówkowy. Tegoroczni maturzyści wraz z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi bawili się w sali bankietowej  "U Junoszy"  w Gołotczyźnie. Współgospodarzem Studniówki był pan Dyrektor Jacek Zawiślański oraz maturzyści Powiatowego Zespołu Szkół Ponadginazjalnych w Gołotczyźnie.
W otwarciu imprezy oprócz Pana Dyrektora oraz przedstawicieli Rady Rodziców wzięli udział: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, Wójt Gminy Sońsk i Przewodniczący Rady Gminy Sońsk. Wspólną zabawę przy dźwiękach Poloneza rozpoczął uroczysty korowód. W pierwszych parach z maturzystami można było podziwiać Panów Dyrektorów, Panią Dyrektor i wychowawców klas.
W takt znanych szlagierów na parkiecie wirowały suknie balowe tegorocznych maturzystek wprawiane w wir przez eleganckich partnerów. Tańczyliśmy i bawiliśmy się do "białego rana"., a kto nie był niech żałuje... !!!!! Taki bal zdarza się tylko raz…!!!!!!
Galeria zdjęć

Opracowali, wychowawcy: Dariusz Przyborowski, Igor Gulczyński

 

    KLASA 3 AK na kuligu...  

29 stycznia, ostatniego dnia przed feriami zimowymi, wybraliśmy się na kulig. Była to nasza jak dotąd pierwsza wyprawa, nasz pierwszy kulig oraz pierwszy wyjazd z nową wychowawczynią panią Elizą Podlecką. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych dotarliśmy do celu. Kulig odbył się w starym stylu ... gospodarz zasiadł w dużych saniach, do których przyczepione były dwie pary mniejszych czteroosobowych sanek. Podczas gdy pierwsza grupa uczestników kuligu zmagała się ze śnieżnymi zakrętami, druga jeździła na nartach, nie były to jednak zwykłe narty... stanowiły one bowiem nie lada wyzwanie. Wymagały koordynacji i umiejętności pracy zespołowej. Nie jeden raz i nie jedna osoba przewróciła się na śniegu... Kiedy cala grupa znów była w komplecie zabraliśmy się za przeciąganie liny. Po jednej stronie ustawili się nasi panowie, po drugiej panie. Jak to na prawdziwe kobiety przystało użyłyśmy sprytu... a nie siły. Niestety nasi chłopcy okazali się równie przebiegli... Były jeszcze inne gry i zabawy na śniegu a ukoronowaniem wspólnego popołudnia było ognisko oraz poczęstunek przy kominku.
Galeria zdjęć
 

Opracowała uczennica: Wioleta Myśliwiec
 

    DYSKOTEKA   

28 stycznia już po raz drugi w tym roku odbyła się z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dyskoteka. Była związana z Walentynkami, ponieważ 14 luty to koniec ferii zimowych i dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

 Młodzież przygotowała krótki program artystyczny. Prowadziły go w przebraniu amorków: Katarzyna Gadomska i Izabela Pszczółowska.

Uczniowie z klasy II AW zaprezentowali się w jednej ze scen z Romea i Juli, która została przeniesiona w czasy współczesne. Główne postaci odtwarzali: Ilona Bliżewska i Damian Głogowski.

Humorystyczny wydźwięk miała relacja kosmity z pobytu na ziemii. W rolę kosmity wcielił się Kamil Majchrzak z klasy III TR. Przekazywał on, co najbardziej utkwiło mu w pamięci będąc na innej planecie.

Sala gimnastyczna udekorowana czerwonymi sercami przypominała o "charakterze" dyskoteki. Drobne Walentynki zostały wręczone dyrektorom oraz osobom, które pomogły w nagłośnieniu i zapewnieniu dobrej muzyki w czasie zabawy. Profesjonalistów muzycznych wspomagał niezawodny w tej dziedzinie Emil Klimaszewski z klasy III TK.

Mimo śnieżnej pogody i silnego wiatru szalejącego za oknami,  młodzież bawiła się dobrze, ciesząc się, że tylko jeden dzień dzieli ją od dwutygodniowego odpoczynku od nauki.

Galeria zdjęć

Opracowała: Wanda Kałwa

   KULIG KLASY IV AK  

21 stycznia klasa IV Architektury Krajobrazu postanowiła uczynić zadość zimowej tradycji i wyruszyła do "Chaty za wsią" na kulig.

Wszyscy ubrani bardzo ciepło - na cebulkę ale zdarzyły się małe wpadki np. Ania zapomniała rękawiczek za to miała super ciepłą czapkę! Szymon wyglądał jak nasz surwiwalowy przewodnik - instruktor i bardzo wczuwał się w swoją rolę.

Nasze sanie i sanki ciągnął bardzo dzielny konik. Świetnie sobie poradził chociaż w sumie ważyliśmy około 800 kg. Po kuligu czekał na nas wesoło trzaskający mimo siarczystego mrozu, świetliście pomarańczowy ogień, nad którym skierowano kiełbaski - jedna indywidualistka melodyjnie gwizdała ale tylko do czasu kiedy dopała ją głodna Ola.

Oczywiście nie odbyło się bez naśnieżania głów mojej i p. Tomka Paradowskiego naszego gospodarza. Przyznaję, że mnie moi kochani uczniowie potraktowali trochę łagodniej.

Najedzeni i rozgrzani przy ogniu wzięliśmy udział w zabawach na śniegu zorganizowanych przez p. Tomka. Było przeciąganie liny, skoki grupowe na strasznie długiej skakance i wyścigi na 4 - osobowych desko-nartach. Na koniec panowie z nieukrywaną radością zrobili psikusa Oli. Związali jej skakanką nogi i zamieniając się w parskające śmiechem koniki pociągnęli bidulkę po śniegu. Jazda była, według samej zainteresowanej całkiem fajna ale spodnie przemoczone do suchej nitki mogły mieć trochę inne zdanie :)

 Śniegu mamy jeszcze bardzo dużo więc zapraszamy wszystkich na zimowe szaleństwa

Opracowała: Wanda Klimaszewska 

XI  Karnawałowy Turniej w Piłce Siatkowej

Gołotczyzna potęgą siatkarską  !!!

W sobotę, 23 stycznia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, odbył się już po raz 11 Karnawałowy Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej.

Duże zainteresowanie turniejem sprawiło, że w imprezie wzięło udział 12 drużyn z powiatu Ciechanowskiego. Impreza towarzyszy obchodom Dnia Patrona Zespołu Szkół w Gołotczyźnie. Zawody mają charakter rekreacyjno – sportowy propagujący aktywny sposób spędzania czasu wolnego oraz integrują środowisko nauczycieli i pracowników oświaty.

Zgodnie z turniejowym regulaminem, w składzie każdej z drużyn musiały występować co najmniej dwie panie i czterech panów. Część meczów musieliśmy rozegrać gościnnie w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sońsku – opowiadają nauczyciele wychowania fizycznego p. Anna Oleksiak, Igor Gulczyński i Dariusz Przyborowski.

Organizatorem turnieju był Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz działający przy szkole Młodzieżowy Klub Sportowy „Bratniak”.

Po grach eliminacyjnych najlepsze drużyny z tej fazy zawodów, rywalizowały o najważniejsze trofeum – Puchar Dyrektora. W finale drużyna gospodarzy pokonała (w setach 2 : 0) I liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie.

Zwycięzcy turnieju wystąpili w składzie: Zdzisław Podgórski, Wiesława Gąsiorowska, Anna Oleksiak, Eliza Podlecka, Igor Gulczyński, Jacek Kałwa, Krzysztof Kacprzak, Jan Kilian, Roman Durzyński, Adam Łukasiewicz i Dariusz Przyborowski.

Było to już ósme zwycięstwo gospodarzy w historii tej imprezy a piąte z rzędu.

W meczu o trzecią lokatę ciechanowski Miejski Zespół Szkół nr 2 nie sprostał drużynie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sońsku ulegając w całym meczu 2: 0.

Piąte miejsce w turnieju zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie, szóste – Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie, siódme – Zespół Szkół w Glinojecku, ósme – Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, dziewiąte – Miejski Zespół Szkół nr 1 , dziesiąte – Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie, jedenaste – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Opinogórze, dwunaste – Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie.

W tym roku, tytuł najlepszej zawodniczki turnieju przyznano pani Elizie Podleckiej z Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie, a za najlepszego zawodnika uznano pana Krzysztofa Biernackiego, nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie. W ceremonii wręczania nagród wzięli udział p. Dariusz Mosakowski Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, p. Jarosław Wielechowski Wójt Gminy Sońsk, gospodarz turnieju p. Zdzisław Podgórski oraz dyrektorzy szkól uczestniczących w imprezie.

Po ostatnim meczu zawodnicy wszystkich zespołów tradycyjnie zasiedli do wspólnego posiłku , aby zregenerować siły utracone na parkiecie.

Galeria zdjęć

DZIEŃ PATRONA

Od wielu lat w dniu urodzin Aleksandra Świętochowksiego obchodzony jest uroczyście Dzień Patrona. Jest on tradycyjnie okazją do zaprezentowania licznie przybywającym, zaproszonym gościom, bogatego dorobku naszej szkoły, pochwalenia się osiągnięciami młodzieży - a tych nie brakuje - zwłaszcza w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, licznych imprezach sportowych i kulturalnych.

Tegoroczne, skromniejsze niż zazwyczaj uroczystości (19. 01. 2010) zostały poświęcone założycielom szkoły: Aleksandrze z Sędzimirów Bąkowskiej i Aleksandrowi Świętochowskiemu i miały charakter podsumowania obchodów jubileuszu 100-lecia powstania naszych szkół.

Młodzież drugich klas Technikum Rolniczego, Agrobiznesu, Architektury Krajobrazu i Turystyki Wiejskiej zaprezentowała program oparty na fragmentach kronik szkoły żeńskiej z lat dwudziestolecia międzywojennego, uzupełnionych o informacje dotyczące losów szkół w okresie okupacji i pierwszych miesięcy po wyzwoleniu aż do ich ponownego otwarcia 5 listopada 1945 roku.

Duże wrażenie wywarła na słuchaczach relacja z 11-dniowej wycieczki krajoznawczej, którą opisała przepiękną polszczyzną jedna z ówczesnych uczennic.

Młodzież dowiedziała się, także, jak funkcjonowała szkoła, jakie zajęcia i kursy były w niej prowadzone i jak znaczący wpływ na lokalne środowisko wywierała działalność jej nauczycieli i wychowanków.

Program artystyczny uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego.

Biblioteka szkolna ogłosiła wcześniej konkurs na prezentację multimedialną o A. Świętochowski. Wyróżnienia z najciekawsze prace otrzymały uczennice Katarzyna Jędrzejczyc (kl II OZ) i Ilona Szymańska (kl I KT)

Galeria zdjęć

Opracowała: Anna Anuszewska

 

   KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  

W związku ze zbliżającą się rocznicą urodzin Patrona Szkoły, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs na prezentację multimedialną o Aleksandrze Świętochowskim.

Spośród prac konkursowych wyróżniono dwie prezentacje multimedialne uczennicy klasy II OZ Katarzyny Jędrzejczyk oraz uczennicy klasy I TWK Ilony Szymańskiej.

Prezentacje zostały pokazane na uroczystym apelu poświeconemu Aleksandrowi Świętochowskiemu. Pan Dyrektor Zdzisław Podgórski wręczył osobom wyróżnionym atrakcyjne nagrody.

Oprcowała: Beata Brzozowska

 

GRUDZIEŃ

 

BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie charakteryzuje się niezwykłym klimatem. Zaspieszeni, zagonieni potrzebujemy czasu na refleksje nad tym, co niezwykle ważne i bliskie każdemu człowiekowi - nad miłością. Dla każdego z nas święta to czas szczególny. To nie tylko wspomnienie ważnego wydarzenia religijnego, ale także czas odpoczynku, spotkań z bliskimi i rodziną. Coraz częściej święta stają się ucieczką od codzienności, czasem wyciszenia i refleksji.

22 grudnia młodzież szkolna pod kierunkiem pani Joanny Podgórskiej i pani Beaty Brzozowskiej przygotowała apel wigilijny. Młodzież przedstawiając inscenizację chciała dotrzeć do nas wszystkich, abyśmy na chwilę w codziennej gonitwie zatrzymali się  i pomyśleli, co jest najważniejsze w życiu.

W rolach głównych wystąpił uczeń klasy IV TK Szymon Ostromecki  odgrywający postać męża, w roli żony Wioleta Myśliwiec uczennica z klasy III TK. Gościnnie wystąpiły u nas dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sońsku, które wcieliły się w postaci dzieci z domu dziecka.

Nastrój nadchodzących świąt tworzyła bożonarodzeniowa dekoracja, wykonana przez młodzież pod nadzorem nauczycielki p. Anny Zbrzeznej.

Po przedstawieniu nastąpiła krótka prezentacja multimedialna, której bohaterami była cała społeczność szkolna. Wzbudziła ona w nas wszystkich wiele radości

Po części artystycznej zgodnie z tradycją   nastąpił moment symbolicznego podzielenia się opłatkiem panów Dyrektorów i przedstawicieli  samorządów uczniowskich.

Na koniec panowie Dyrektorzy złożyli całej społeczności szkolnej ciepłe życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

Tego dnia również miało miejsce spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników szkoły, emerytowanych nauczycieli oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w świetlicy internatu w świątecznej scenerii przy pięknie przygotowanych stołach z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, które przygotowane były przez młodzież z technikum pod kierunkiem nauczycielki pani Agnieszki Mostowej.

Galeria zdjęć

Opracowała: Beata Brzozowska

    RANKING PERSPEKTYW I RZECZPOSPOLITEJ    

XII OGÓLNOPOLSKI RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, przygotowywany przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, bazuje na wynikach szkół w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i zawodowych akredytowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła zajęła 20 miejsce w woj. mazowieckim i 194 miejsce w kraju.

Sprawdź jak inne szkoły w województwie mazowieckim wypadły w rankingu.

Zasady rankingu

    PCK W NASZEJ SZKOLE  

Zgodnie z wcześniejszymi planami, 11 grudnia br. spotkaliśmy się w internacie szkoły na kolejnej akcji krwiodawstwa.  Spośród 71 kandydatów do oddania krwi zakwalifikowano 57 osób. To nasz tegoroczny rekord i dar świąteczny dla chorych. Przekazaliśmy 25 l 650 ml krwi jednym rzutem. Obejrzyjcie na zdjęciach, jak to było…

Ubiegły tydzień zakończyliśmy akcją krwiodawstwa, a już 15 grudnia uczestniczyliśmy w Koncercie Charytatywnym zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK

 w Ciechanowie. Reprezentacja szkół gołockich liczyła 66 uczniów. W ten sposób wspomogliśmy dzieci z najuboższych rodzin. Dostaną paczki pod choinkę, będą miały prawdziwe święta. Cieszy nas to. Noooo, my też się pobawiliśmy przy muzyce.

Opracowała: Lidia Cyranowicz

 

WYCIECZKA DO PUŁTUSKA

9 grudnia klasa I TK i I TW uczestniczyła w "lekcji" z tematem przewodnim "Dobre maniery przy stole". Na wycieczkę edukacyjną pojechaliśmy do Pułtuska do Domu Polonii.

Zwiedzaliśmy cały obiekt a potem zaczęto nas uczyć dobrych manier przy stole. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych zasad. Pani prowadząca zajęcia przekazywała nam sztućce tłumacząc do czego służą, co można a czego  nie można nimi jeść. Mówiła jak należy zachować się przy stole, jak prowadzić konwersację, a panów uczyła jak "opiekować się" zaproszonymi na elegancki obiad paniami. Po teorii była  praktyka. Zjedliśmy obiad starając się zastosować do wszystkich poznanych zasad (co wcale nie było takie łatwe). Nagrodą za "trudy" była pochwała od naszej przewodniczki od dobrych manier.

W Pułtusku zwiedzaliśmy też Bazylikę Zwiastowania NMP. Tutaj naszym przewodnikiem był ks. Paweł Biedrzycki, któremu bardzo dziękujemy za ciekawy wykład o losach Bazyliki.

Opracowała: Wanda Klimaszewska

Galeria zdjęć

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

 8 grudnia biblioteka szkolna zorganizowała jednodniowy Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Stoiska Kiermaszu wypełniły własnoręcznie wykonane przez uczniów i nauczycieli bibliotekarzy:

 • kartki świąteczne wraz z życzeniami, zawierające świąteczne motywy: wyszywane aniołki, gwiazdki, choinki;

 •  choinki z tworzywa przyrodniczego (szyszki modrzewiowe);

 •  ciasta i pierniki świąteczne przygotowane przez uczennice z kl. III TH pod kierunkiem pani Agnieszki Mostowej;

Kiermasz wzbogaciło stoisko „Taniej książki”, gdzie można było nabyć po wyjątkowo przystępnej cenie atrakcyjną lekturę dla każdego.

Kiermaszowi towarzyszyły postacie – św. Mikołaja, aniołków i Śnieżynek.

Św. Mikołaj rozdawał prezenty wygrane na świątecznej loterii, można było wylosować kubek, koszulkę i notesik.

Najaktywniejsze w przygotowaniach do Kiermaszu, trwających od września 2009, były uczennice kl. II TRK Basia Maruszewska, Bogusia Ujazdowska, Ewelina Janicka, Ania Daniszewska i III TH – Olga Pietrzyk, Ewelina Stękiel, Pulina Felczyńska, Ewa Jakubiak, Kasia Gadomska, Iza Pszczółkowska.

Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Sprzedano wiele książek wszystkie ozdoby świąteczne. Dla tych, którzy nie zdążyli dokonać  zakupów, przygotujemy niespodziankę w roku następnym. Do siego roku 2010.!!!

P.S.  Na zakupy świąteczne społeczność szkolna wydała w czasie Kiermaszu 550,-

Galeria zdjęć

    WYCIECZKA DO BRONISZ   

3 grudnia 2009 roku odbyła się wycieczka do Bronisz, gdzie znajduje się Rynek Hurtowy Owoców Warzyw i Kwiatów.

W wycieczce uczestniczyło 18 osób z klas II OZ i II TK. Głównym celem wycieczki było zapoznanie się z działalnością rynku hurtowego.

Uczniowie dokonali udanych zakupów kwiatów doniczkowych (storczyki, gwiazdy betlejemskie) i akcesoriów do wyrobu stroików świątecznych. Opiekunami uczniów byli: pani E. Krupińska, pan J. Rogalski i pani D. Bobek.

 

    EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH  

2 grudnia już od samego ranka zaczęło dziać się coś niezwykłego... Dostrzec można było przemykające po korytarzach naszej szkoły postacie bajkowe: wilk biegający za Czerwonym Kapturkiem, krasnoludki szukające swojej Królewny Śnieżki... Totalne ale jakże sympatyczne zamieszanie... a to wszystko za sprawą Europejskiego Dnia Języków Obcych. W tym roku młodzież przeniosła społeczność szkolną do lat dzieciństwa brawurowo przedstawiając dwie baśnie braci Grimm: „Czerwony Kapturek” w wersji niemieckojęzycznej i „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” w języku angielskim. Porządna dawka dobrego humoru i ogromne zaangażowanie młodych aktorów... Zaś swoje talenty muzyczne i kabaretowe ujawniła młodzież klas pierwszych w koncercie piosenek anglojęzycznych i w scenkach sytuacyjnych. Osobom występującym gratulujemy umiejętności językowych! Ci którzy wciąż czuli niedosyt popisów wokalnych mięli możliwość  występu w konkursie karaoke. Walka toczyła się o jak najmniejszą ilość fałszywych dźwięków i wcale nie było tak łatwo o czym przekonali się odważni uczestnicy i publiczność. A kolejny taki dzień już za rok...

Opracowała Eliza Podlecka

Galeria zdjęć

 

LISTOPAD

 

  RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI   Akcja "Rzuć palenie razem z nami" miała miejsce 19 listopada. W czasie przerw uczniowie mogli uzyskać w "pigułce" informacje o wpływie dymu tytoniowego na organizm człowieka. Nowo powstający kabaret przedstawił ciekawą scenkę tematycznie związaną z ogólnopolską akcją. Wzięli w niej udział: Kamil Majchrzak z kl. III TR i Ola Chmielewska z kl. III TK. Swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali: Szymon Ostromecki kl. IV TK, Damian Ankiewiczkl z kl. IV TK oraz Dorota Kruszyńska z kl. II TA. Egzekucja ścięcia papierosa została dokonana przy dźwiękach dochodzących z bębenka.
Znaleźli się też chętni, którzy wzięli udział w quizie z wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu. Fundatorami drobnych nagród był Samorząd Uczniowski. Nagłośnieniem akcji zajęli się: Tomasz Gos z kl. IV TK i Emil Klimaszewski z kl. III TK

 

Galeria zdjęć

    ŚWIATOWY DZIEŃ TOLERANCJI  

W dniu 18 listopada w Światowym Dniu Tolerancji na korytarzach szkoły pojawiły się napisy i hasła mówiące o szacunku do siebie i do drugiego człowieka. Na stelażu wystawowym zamieszczono 10 zasad szkolnej życzliwości niezbędnych w relacjach międzyludzkich. Lekcje wychowawcze w tym czasie były prowadzone w oparciu o scenariusz "Tolerancja tak czy nie" przygotowany przez pedagoga szkolnego. Młodzież najczęściej dochodziła do wniosków, że tolerancja jest bardzo potrzebna w życiu tylko często jej brakuje.

Galeria zdjęć

    ODSŁONIĘCIE TABLICY W SOKOŁÓWKU   

12 XI 2009 r. została odsłonięta w Sokołówku tablica pamiątkowa, upamiętniająca powstanie tam szkoły rolniczej. Mimo niesprzyjającej pogody do Sokołówka przybyli przedstawiciele władz powiatu ciechanowskiego. Obecne były także poczty sztandarowe: Zespołu Szkół nr 2 z Ciechanowa, ZSCKR z Golądkowa, ZSCKR z Gołotczyzny. Po odsłonięciu tablicy przedstawiciele władz, młodzież, rodzina fundatora szkoły Tomasza Klonowskiego, złożyli wiązanki kwiatów.

Druga część uroczystości odbyła się w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Pani dyrektor Nadratowska przywitała gości na spotkaniu poświęconym 100-leciu Szkoły Rolniczej. Stwierdziła, że rocznica powstania szkół w Sokołówku jest okazją przywrócenia pamięci nie tylko o szkole, ale przede wszystkim o ludziach bez których nigdy by nie powstała, a mianowicie Tomaszu Klonowskim - jej fundatorze, Franciszku Rajkowskim - wykonawcy testamentu.

Spotkanie muzealne poświęcone było głównie osobie fundatora Tomasozwi Klonowskiemu, tym bardziej, że w czerwcu minęła 110 rocznica Jego śmierci.

Tomasz Klonowki, to społecznik, który dostrzegał złą sytuację chłopa polskiego i rozumiał pilną potrzebę przemian stosunków społecznych na ówczesnej polskiej wsi. Ofiarowując swój majątek na cele oświaty pragnął, aby służyła ona dzieciom chłopskim, aby poprzez naukę mieli szanse na lepsze życie.

W dalszej części uroczystości pani profesor Lucyna Janikowa - emerytowana nauczycielka ZSCKR w Gołotczyźnie, przybliżyła działalność Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej. Pani Gąsiorowska zachęciła zebranych do przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.

W części artystycznej młodzież z naszej szkoły także zaznaczyła swoją obecność. Szymon Ostromecki zaprezentował zebranym wiersz " W Sokołówku", a Dorota Kruszyńska utwór "Na pożegnanie pierwszego Kursu Sokołowiaków". Program artystyczny zakończył zespół Rewelersi w jego wykonaniu usłyszeliśmy między innymi Pieśń Sokołów, powstała ona w 1909 roku, Pięć zwrotek zostało opublikowane w Zaraniu.

Opracowała: Jolanta Czerwńska

    ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE  

Dnia 10.11.2009 O godz. 11.30 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Niepodległości. Uroczystość tę uświetniło przekazanie Szkole sztandaru Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sońsku przez prezesa Zarządu Gminnego Pana Jerzego Ostrowskiego Zespołowi Szkół CKR w wieczyste użytkowanie do obchodów uroczystości szkolnych i państwowych.

W swym wystąpieniu Pan Jerzy Ostrowski podkreślił, że Zespół Szkół od początku swojego istnienia był miejscem kultywowania tradycji patriotycznych. Oddając Sztandar, najważniejszy symbol dla żołnierza jest spokojny, że trafił on we właściwe ręce. Pan Dyrektor zapewnił, że przekazany Sztandar będzie obdarzony należytym szacunkiem.

Ceremonia przekazania Sztandaru została uwieczniona podpisem dokumentów przez Prezesa i Dyrektora. Po ceremonii przekazania sztandaru młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny,, Niepodległość’’ utwory poetyckie i pieśni żołnierskie były lekcją patriotyzmu, przypominały trudne chwile narodzin wolnej i niepodległej Ojczyzny.

W uroczystości tej wzięli udział: Kombatanci, Wójt Gminy Sońsk Pan Jarosław Wielechowski, Ks. Proboszcz Parafii Sońsk Janusz Kochański, Rada Pedagogiczna i młodzież.

Galeria zdjęć

Opracowała: Teresa Smolińska

    WERNISAŻ KAMILI SZCZYGLAK   

 9.11.2009r. odbył się mały wernisaż Kamili Szczyglak uczennicy kl. III Technikum Architektury Krajobrazu.

Kamila ma wiele zainteresowań jednym z nich jest wypalanie obrazów na drewnianych płaszczyznach. Niektóre z tych prac są również barwione, co dają bardzo ciekawy efekt. Druga pasja to składanki papierowe (rodzaj orgiami). Prace są różnorodne: to dzbanki, kule, zwierzęta, kwiaty.

Kamila zawsze stara się dodać jakiś ciekawy element, który jest jej własnym pomysłem. Zapraszamy do obejrzenia prac; my byliśmy pełni podziwu dla cierpliwości i skrupulatności naszej artystki (niektóre z prac składają się z ponad 3 000 elementów!!!)

Opracowała: Wanda Klimaszewska

Galeria zdjęć

 

Świadkowie zmian klimatu w Warszawie  

Grupa uczniów z naszej szkoły, wraz z opiekunami - p. Joanną Graczyk i p. Elizą Podlecką, wzięła udział w nieformalnym spotkaniu, które odbyło się 12 listopada (czwartek) o godz. 18:00 w księgarni&kawiarni Tarambuk przy ul. Browarnej 6 w Warszawie. Była to wyjątkowa okazja, by posłuchać relacji ludzi, którzy w swoich krajach są bezpośrednimi świadkami zmian klimatu. Spotkaliśmy działaczy społecznych z Tajlandii, Etiopii i Nigerii, którzy mówili o tym, jak wygląda codzienna walka z negatywnymi skutkami zmian klimatu w ich krajach. Poznaliśmy problemy codziennego życia ludzi „południa” np. racjonowanie energii elektrycznej, niedostatek wody pitnej na co dzień, brak warunków do uprawy typowych dla tamtego klimatu roślin np. kawy czy ryżu. Jednocześnie padały gorzkie słowa i poruszające relacje.

Galeria zdjęć

 

PAŹDZIERNIK

 

   KONFERENCJA SZKÓŁ ROLNICZYCH I LEŚNYCH Z 22 KRAJÓW EUROPY

 NA TEMAT WPŁYWU ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA EDUKACJĘ W „SEKTORZE ZIELONYM”.

W dn. 24 – 29 października 2009r. delegacja ZS CKR w Gołotczyźnie uczestniczyła w konferencji szkół europejskich, zorganizowanej w szkole rolniczej  w Strooma, w Szwecji.  Szkołę reprezentowali wicedyrektor  Wiesława Gąsiorowska i kierownik kształcenia praktycznego – Andrzej Brzozowski. 

W obliczu zmian katastrofalnych skutków globalnych zmian klimatu koniecznością jest podjecie działań na rzecz ochrony świata, w którym chcemy jeszcze żyć przez kolejne wieki.

Obecnie toczy się na ten temat światowa dyskusja, a w grudniu tego roku na szczycie klimatycznym w Kopenhadze mają zapaść bardzo ważne dla krajów UE decyzje odnośnie walki ze zmianami klimatycznymi.

Świat jest już świadomy, że aby poradzić sobie z problemem zmian klimatu każdy mieszkaniec Ziemi musi przyjąć na siebie część odpowiedzialności. Wpływ zmian klimatycznych na środowisko naturalne człowieka to również  wyzwanie dla szkół sektora rolniczego i leśnego.

Szkoły „sektora zielonego” z 23 krajów europejskich pracują wspólnie nad  wyzwaniami, które powstają w wyniku globalnego ocieplenia.

Seminarium w Szwecji było częścią projektu CHAVET, realizowanego przez 23 kraje europejskie (w tym 10 krajów uczestniczy w roli „partnera milczącego”). Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, jako członek Stowarzyszenia Szkół Rolniczych i Leśnych EUROPEA POLSKA, bardzo prężnie działającej sieci szkół w Polsce i Europie, aktywnie uczestniczy w tym i w innych programach międzynarodowych. Obecnie przygotowujemy się do kolejnych spotkań. W projekcie zaplanowano seminaria: w lutym 2010 r. w Polsce, następne odbędą się w Austrii, Luksemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji i na Węgrzech. 

Galeria zdjec.

Opracowała: Wiesława Gąsiorowska

 

   NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, iż uczniom:

 • Szymonowi Stempce

 • Dariuszowi Bęćkowskiemu

zostały przyznane nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa mazowieckiego.

    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH     

„Bez porządnej biblioteki, w porządnej szkole,

 porządnie uczyć się nie da”

Jadwiga Andrzejewska

Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych w 1999 r. Obchodzimy je w czwartym tygodniu października.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteka w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

W naszej szkole święto to obchodziliśmy 27 października. Z tej okazji nauczyciele bibliotekarze zorganizowali dwie wystawy:

„Dawno, dawno temu…”

„Życie codzienne PRL-u”

Pierwsza z wystaw prezentowała eksponaty z dawnych epok: panowania rzymskiego, średniowiecza, Królestwa Polskiego, międzywojnia. Składały się na nią monety, medale, dewocjonalia, biżuteria, broń, przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, itp.

Druga z wystaw przypominała życie codzienne w Polsce Ludowej.  Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się eksponaty związane z modą młodzieżową, muzyką a także sprzęt techniczny, np. kalkulatory biurowe.

Potrzebę organizacji takich wystaw potwierdziła wspaniała frekwencja zwiedzających, gościliśmy 146 osób.

Galeria zdjęć.

Nauczyciele bibliotekarze

 

    OTRZĘSINY 2009  

22 października 2009 przyjmowaliśmy do społeczności szkolnej pierwszoklasistów.

Dla pierwszaków starsi koledzy przygotowali kilka zadań. Uczniowie klas I popisywali się swoją sprawnością, zdolnościami muzycznymi, degustowali eliksir zdrowia i mądrości. Było zabawnie. Klasy kolejno prezentowały się w programach dowolnych przygotowanych wcześniej. Ujawniły się talenty, które z pewnością rozwiną się w trakcie nauki szkolnej.

Nie zabrakło konkurencji dla wychowawców. Nauczyciele mięli wykazać się znajomością nazwisk i imion swoich podopiecznych.

"Otrzęsiny" prowadzili Patrycja Podgórska i Szymon Ostromecki. Jury po podliczeniu punktacji ogłosiło wyniki zmagań międzyklasowych. I miejsce zajęli uczniowie z kl. I TR, którzy w nagrodę otrzymali "magiczne ołówki". Na II miejscu znalazła się klasa I KW, a na trzecim I TH.

Opracowała: Wanda Kałwa

Galeria zdjęć

    DZIEŃ PAPIESKI W NASZEJ SZKOLE   

"Wolność nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do tego,
ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie jest samowola."
Jan Paweł II

„Jan Paweł II - Papież Wolności" to hasło tegorocznego, dziewiątego już Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy w niedzielę 11 października 2009 r.

W naszej szkole Dzień Papieski obchodziliśmy 19 października. "Śladami Jana Pawła II" to tytuł programu, którym młodzież uczciła pamięć naszego wielkiego Rodaka - Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

 Z okazji 31 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, raz jeszcze pragnęliśmy powrócić do wielkiego dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty, uświadamiając sobie jednocześnie, że trzeba iść dalej. Trzeba żyć piękniej. Trzeba iść zawsze w dobrym kierunku. W tym kierunku, który przez blisko 27 lat posługiwania wskazywał nam Ojciec Święty.

Ojcze Święty, zawsze będziemy pamiętać o przesłaniu, które pozostawiłeś nam: Z wiarą, nadzieją i miłością przyjmujemy dziedzictwo, które otrzymaliśmy. Nigdy nie zwątpimy, nie znużymy się i nie zniechęcimy. Nie będziemy podcinać skrzydeł, z których wyrośliśmy. Mocy będziemy zawsze szukali u Boga, któremu pozostaniemy na zawsze wierni.

Opracowała: Klaudia Stankowska

Galeria zdjęć

 

    TYDZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA W SZKOLE   

Tydzień Żytniego Chleba w Szkole - kampania edukacyjna organizowana w placówkach edukacyjnych od 12 do 16 października br. przy wsparciu urzędu marszałkowskiego, resortu edukacji i rolnictwa. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na jakość spożywanego pieczywa i zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania chleba żytniego.

Nie bójcie się zakwasu! Pod tym hasłem, 16 października br., w Światowy Dzień Chleba zorganizowaliśmy kampanię na rzecz dobrego chleba. W krótkiej prelekcji przedstawiliśmy sytuacje na rynku gdzie chleb gorszy wypiera lepszy. Opowiedzieliśmy o stosowanej praktyce piekarskiej pieczenia chleba z tzw. „worka” masowo występującego na półkach sklepowych. Przedstawiliśmy konsekwencje zdrowotne codziennego spożywania takiego chleba, w którym znajdują się chemiczne dodatki w postaci spulchniaczy i polepszaczy. Zaprosiliśmy miejscowego piekarza, który zechciał być ekspertem i pokierować pokazem pieczenia chleba na zakwasie. Wszyscy mieli okazje do spróbowania dobrego chleba, można było wybrać: chleb soute, chleb ze smalcem (przygotowanym w stołówce szkolnej), ogórek kiszony.

Galeria zdjęć.

Joanna Graczyk

    NAGRODY DLA NAUCZYCIELI Z GOŁOTCZYZNY  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej także pracownicy placówek oświatowych podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi otrzymali nagrody.

Pieniężne nagrody ministra, otrzymali wicedyrektor szkoły Wiesław Gąsiorowska i nauczyciel Zygmunt Cybulski.

Ponadto medalem "Za Zasługi dla Rolnictwa" odznaczeni zostali przez ministra Marka Sawickiego byli i obecni pracownicy szkoły: Lucyna Berent, Dorota Bobek, Danuta Kamińska, Bronisława Olszewska, Teresa Pszczółkowska, Grażyna Żbikowska, Andrzej Brzozowski, Zygmunt Cybulski, Franciszek Łączyński, Jacek  Kałwa, Wiesław Kiewicz.

Na tym nie kończy się lista wyróżnionych pracowników Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (w skład którego wchodzą szkoły kształcące w zawodzie rolnika i zawodach pokrewnych na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, nadanym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odznaczeni zostali nauczyciele: Ludmiła Mossakowska, Magdalena Podgórska, Aleksander Leśniewski, Tadeusz Matejski.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczone zostały: Anna Anuszewska i Maria Dadrzyńska.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nadawanym przez ministra edukacji narodowej, uhonorowani zostali: Elżbieta Krupińska, Teresa Pszczółkowska, Małgorzata Terlikowska i Dariusz Przyborowski.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia  im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie - i 44 innych tego typu placówek w kraju - jest od 1 stycznia 2008.

Galeria zdjęć.

    DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ   

„Wiedza jest drugim Słońcem dla tych, którzy ją posiadają”

                                                      Heraklit z Efezu

13 października 2009 roku, w murach naszej szkoły, odbyła się podniosła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Przybyli na to wyjątkowe święto dostojni goście: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Sopliński, Kierownik Biura Poselskiego Józef Kaliński, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia  w Starostwie Powiatowym Maciej Adamkiewicz, Ksiądz Kanonik Janusz Kochański, honorowa prezes Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej pani Lucyna Janikowa, koordynator programów stypendialnych Fundacji Batorego pani Alina Wasilewska, nauczyciele - emeryci, rodzice. Wszyscy odnieśli takie wrażenie, że ta uroczystość była przedłużeniem obchodów 100-lecia Szkół Gołockich.

Wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej, przywitali uczniowie. Pod adresem nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły, popłynęły serdeczne życzenia, podziękowania za codzienny trud włożony w ich wychowanie. Na sali zapanowała atmosfera ciepła i serdeczności. Nauczyciele nie kryli wzruszenia.

Głos zabrał dyrektor Szkoły pan Zdzisław Podgórski. Bardzo serdecznie przywitał gości i wszystkich przybyłych na tę wyjątkową uroczystość. Złożył w swoim imieniu życzenia: nauczycielom, pracownikom szkoły.

W swoim wystąpieniu pan dyrektor nawiązał do wydarzeń z 4 lipca 2009 roku czyli do Zjazdu Bratniaków.

13 października był ważnym dniem dla uczniów klas pierwszych Szkół Gołockich. Złożyli oni uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i od tego momentu ,mogli poczuć się Bratniakami.

Ważnym momentem obchodów Dnia Edukacji w naszej szkole było wręczenie stypendiów, przyznawanych przez Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny im. A, Bąkowskiej. Otrzymało je 17 uczniów. Wręczono także trzy stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów dziennych, a także trzy stypendia z programu Agrafka Agory także dla studentów I roku studiów dziennych.

Bardzo miłym punktem uroczystości było wręczenie nagród dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkoły.

Nagrodę Ministra otrzymali: pani Wiesława Gąsiorowska zastępca dyrektora Szkoły, pan Zygmunt Cybulski nauczyciel mechanizacji.

Kilkunastu nauczycieli zostało uhonorowanych nagrodą dyrektora szkoły.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończyła młodzież występem artystycznym "Przeżyjmy to jeszcze raz". Był on powtórzeniem programu przygotowanego na Zjazd Absolwentów. Zostały jednak wprowadzone zmiany, żeby podkreślić rangę tego święta.

Występ młodzieży wszystkim bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami.

Obchody Dnia Edukacji zakończył uroczysty obiad.

Galeria zdjęć.

Opracowała: Jolanta Czerwińska

    KREW DAJE ŻYCIE   

 

W poniedziałek, 12 października 2009 r., nasz  Szkolny Klub wziął udział w akcji krwiodawstwa. Pierwszy raz w tym roku szkolnym. Zebrała się nas spora grupa: „seniorów” i klubowiczów - nowicjuszy. Tych zawsze witamy bardzo serdecznie. Zgłosili się także nasi absolwenci. Bardzo nas cieszy, że wciąż chcą być z nami.

Była „atmosfera”, kawa i mnóstwo słodyczy. Do poboru krwi zakwalifikowano 38 osób. Łącznie oddaliśmy 17 l i 100 ml krwi. To nasz humanitarny dar dla potrzebujących. Już w grudniu spotykamy się na kolejnej akcji.

Galeria zdjęć

Lidia Cyranowicz

"Nie przechodź obojętnie - oddaj krew"

Krwiodawstwo to akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej) lub do produkcji preparatów krwiopochodnych.

 

WRZESIEŃ

 

  AGRO SHOW 2009   

W miesiącu wrześniu już od jedenastu lat organizowana jest Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW.

Młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielami brała udział, wyjeżdżając kolejny raz do Bednar koło Poznania. W tym roku 25 września wyjechała grupa młodzieży z klasy IV, III i II Technikum Rolniczego oraz z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Grupa liczyła 40 uczniów i 4 nauczycieli.

 Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW jest największą międzynarodową wystawienniczą imprezą rolniczą w Polsce. Jedyny w swoim rodzaju polowy charakter wystawy daje niemal nieograniczone możliwości prezentacji szerokiej oferty sprzętu rolniczego. Stworzył także niepowtarzalną okazję dla uczestniczącej w tej imprezie młodzieży, podziwiania nowoczesnych środków technicznych, także jako światowe i krajowe premiery maszyn i urządzeń rolniczych. Jestem przekonany, że aktywny sposób prezentacji szerokiego spektrum najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych oraz liczne konkursy, w których młodzież czynnie uczestniczyła będą źródłem cennej wiedzy uczestników targów AGRO SHOW 2009.

Organizatorem wyjazdu do Bednar koło Poznania był nauczyciel mechanizacji Tadeusz Matejski wraz z kolegami nauczycielami Janem Kimberem, Janem Kilianem i Aleksandrem Leśniewskim.

Galeria zdjęć

Opracował: T. Matejski

 

   „….A MY NA RAJDOWYM SZLAKU…”   

 

Od dziesięciu lat uczestniczymy w rajdach rowerowych szlakami historycznymi. Tym razem był to szlak walk obronnych 8 Dywizji Piechoty Armii Modlin oraz szlakiem pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Organizatorem rajdu był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Ciechanów.

 Aby tradycji stało się zadość, w tym roku również nie obył się on bez zaznaczenia naszej obecności. 10 uczniów, którymi opiekowali się p. Anna Oleksiak i p. Dariusz Przyborowski to grupa reprezentująca Naszą szkołę. 

 Celem wyprawy był Grudusk. Wielu było zdania, że trasa ta jest dosyć krótka i niespecjalnie wyczerpująca, jednak po pokonaniu całej odległości każdy na własnej skórze odczuł ilość przejechanych kilometrów.

Na całej długości trasy odwiedzaliśmy miejsca walk i męczeńskiej śmierci bohaterskich żołnierzy Polskich. Na ich grobach składaliśmy wiązanki kwiatów i zapalaliśmy znicze.

W Gimnazjum w Grudusku po zjedzeniu wojskowej grochówki odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej. Naszą Szkołę dzielnie reprezentował  Uczeń klasy III technikum Rolniczego – Kamil Majchrzak. Po bardzo wyrównanym pojedynku Kamil zajął ostatecznie III  miejsce !!!!! Gratulujemy !!!!   Około 18 lekko zmęczeni wróciliśmy do domu.

 Mamy nadzieję że za rok znów ruszymy na rajdowy szlak.

 Galeria zdjęć

Opracowali: A Oleksiak, D. Przyborowski

 

     SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2009   

W dniach 18 - 20 września 2009 r. po raz szesnasty odbyła się akcja " Sprzątania Świata - Polska 2009".

Akcja "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA" należy do czołówki krajowych kampanii Clean Up the World dzięki licznemu, masowemu uczestnictwu w niej przede wszystkim młodzieży szkolnej.

Jak co roku młodzież naszej szkoły wraz z wychowawcami i opiekunami aktywnie uczestniczyła w „Sprzątaniu Świata”.

W akcji uczestniczyły kl. I OM i III OM wraz z opiekunami p. J. Kimberem, p. A. Leśniewskim i p. C. Kwasiborskim.

 

   UROCZYSTA INAUGURACJA   

    ROKU SZKOLNEGO 2009/2010    

 

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny uroczystą Mszą Św. w kościele w Sońsku, o godz. 900na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna inauguracji roku szkolnego 2009/2010.

Na wstępie głos zabrał pan dyrektor Zdzisław Podgórski, który powitał rodziców, młodzież oraz nauczycieli. Pan dyrektor podziękował uczniom klas pierwszych za wybór naszej szkoły. Przypomniał zebranym, iż obchodzimy dziś 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W dalszej kolejności przedstawił wychowawców klas pierwszych:

 •  I KT - p. Wanda Klimaszewska,

 • I R - p. Adam Łukasiewicz,

 • I OM p. Dorota Bobek

Na zakończenie pan Zdzisław Podgórski  życzył uczniom przede wszystkim satysfakcji z nauki.

Zobacz zdjęcia

 

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A Świętochowskiego

 

ul. Ciechanowska 18b

Gołotczyzna

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W bieżącym roku szkolnym oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com