start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   | KURSY KWALIFIKACYJNE  |  PLAN LEKCJI   |  KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

DOŁĄCZ DO  NAS

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

REALIZOWANE PROJEKTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


ROK SZKOLNY 2010/2011

 

CZERWIEC

WYJAZD DO FRANCJI....
W dniach 22 – 29 czerwca br. grupa nauczycieli z naszej szkoły odwiedziła zaprzyjaźnioną szkołę rolniczą CFA w St. Aubain du Cormier, w Bretanii (Francja). Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami i programem edukacji rolniczej w szkołach francuskich, strukturą rolniczą indywidualnych farm bretońskich, historią i warunkami życia codziennego regionu. W ramach zwiedzania poznaliśmy farmy hodowlane, produkcyjne oraz zrzeszenie indywidualnych rolników bretońskich CUMA. Wizytowaliśmy także farmę ekologiczną, analogiczną do polskich gospodarstw agroturystycznych. Pobyt obfitował w wymianę doświadczeń i liczne kontakty z kadrą nauczycielską szkoły. Spotkania przebiegały w przyjaznej atmosferze i życzliwości. Wyjazd przyniósł nam ogromna satysfakcję i poszerzył wiedzę o nowatorskim sposobie funkcjonowania gospodarstw francuskich. Galeria zdjęć
Lidia Cyranowicz
Beata BrzozowskaZgodnie z kalendarzem szkolnym - 22 czerwca to dzień podsumowanie i zakończenia nauki w szkole. Jest to uroczysty moment nie tylko dla uczniów, ale także dla rodziców i nauczycieli.  W tym dniu nie można obejść się bez wzruszeń, kwiatów i podziękowań.
 Podczas uroczystego zakończenia najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w olimpiadach i konkursach. Dyrektor szkoły wręczył świadectwa absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Policealnej. Galeria zdjęć

Goście z Niemiec w ZSCKR w Gołotczyźnie

Na zaproszenie pana Zdzisława Podgórskiego - dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – przybyli do Gołotczyzny z krótką wizytą goście z Saksonii Anhalt: Detlev Haase i Fritz-Georg Meyer. Głównym celem odwiedzin było podpisanie umowy o odbycie praktyk zawodowych przez uczniów technikum rolniczego w kilkusethektarowym gospodarstwie rodzinnym pana Detleva Haase w Ottersleben pod Magdeburgiem. Goście są od dawna zaprzyjaźnieni ze szkołą w Gołotczyźnie i nie był to ich pierwszy pobyt w naszych stronach. Przez kilka lat uczniowie technikum wyjeżdżali na praktyki wakacyjne do zakładu rolnego AGRAR GmbH Wolmirstedt, posiadającego ponad 1000 ha ziemi uprawnej, którego prezesem jest pan Fritz-Georg Meyer.
Nieprzypadkowo termin wizyty (16 – 19 czerwca) przypadł na odbywające się w tych dniach Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem. Niemieccy goście od lat odwiedzają tę ważną dla naszego regionu imprezę, śledzą postępy w rolnictwie i nie szczędzą słów uznania dla jego dynamicznego rozwoju. Zauważają też ogromne zmiany, jakie zaszły w naszym kraju od czasu ich pierwszej wizyty w 2000 roku, zmiany, których często my sami nie dostrzegamy.
Goście zrealizowali krótki lecz intensywny program zaproponowany przez gospodarzy. Odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne pana Tomasza Paradowskiego „Chata za wsią” w Skaszewie, Państwowe Stado Ogierów w Łącku (pan Haase jest wielkim miłośnikiem i znawcą koni), szkółkę drzewek i krzewów owocowych oraz plantację porzeczek pana Krzysztofa Krupińskiego z Bielina. Byli zauroczeni pięknem płockich zabytków- katedry, starówki, a także niepowtarzalnym widokiem z Tumskiego Wzgórza na Wisłę. Zwiedzili ciechanowski browar i skosztowali wytwarzane w nim gatunki piwa, przespacerowali ulicą Warszawską, nie szczędząc słów zachwytu nad jej nowym wyglądem. W programie znalazła się także krótka wizyta w Opinogórze i podziwianie zaistniałych tam niedawno zmian, zwłaszcza pierwszy raz oglądanego dworu Krasińskich.
Nie zabrakło też okazji do licznych dyskusji i wymiany poglądów na tematy gospodarcze czy polityczne; w rozmowach dominowały jednak sprawy związane z rolnictwem, kondycją szkoły w Gołotczyźnie i naszą dalszą współpracą. Zwykle odbywały się one przy stole z tradycyjnymi potrawami polskiej kuchni, którą goście z Niemiec bardzo sobie chwalą.
Rolę opiekunów i przewodników podjęli dyrektor ZSCKR Zdzisław Podgórski, kierownik kształcenia praktycznego – Andrzej Brzozowski, język zaś „łamała” Anna Anuszewska- nauczycielka niemieckiego.
Cel wizyty został osiągnięty i umowy o praktykę podpisane.
W połowie lipca dwóch uczniów trzeciej klasy technikum rolniczego – Łukasz Kozłowski i Piotr Puławski – wyjedzie na miesiąc do Ottersleben. Jednym z warunków kwalifikujących kandydatów jest posiadanie uprawnień na kierowanie maszynami rolniczymi – kombajnem i ciągnikiem, gdyż będą pracowali przy zbiorach rzepaku i zbóż.
Przed opuszczeniem Gołotczyzny panowie Haase i Meyer zaprosili dyrektora Podgórskiego wraz z delegacją nauczycieli do złożenia wizyty w Niemczech w maju przyszłego roku. galeria zdjęć:

                                                     Anna Anuszewska
 

SPOTKANIE PO LATACH
W dniach 3-4 czerwca 2011 odbył się zjazd absolwentów sprzed 50 lat. Spotkanie miało wyjątkowy charakter gdyż myślą przewodnią była „sztafeta pokoleń” Absolwenci spotkali się z uczniami klasy I AK gdzie symbolicznie przekazali „pałeczkę” by szkoła trwała przez kolejne pokolenie.
Uczniowie klasy pierwszej w wielkim skupieniu wysłuchali wspomnień ludzi którzy 50 lat temu opuścili mury szkoły. Była to ta sama szkoła, do której obecnie uczęszcza klasa, która uczestniczyła w spotkaniu. "Młodszych kolegów" zaskakiwały odpowiedzi absolwentów, trudno uwierzyć,  że kiedyś "wagary i palenie papierosów nie były w modzie". Goście starali się uświadomić młodzieży, że ważne są pasje i młody człowiek ma prawo wyboru i prawo decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Wielu z nich wykonuje zawód inny niż ten wyuczony. Atmosfera spotkania była niezwykle przyjemna.

galeria zdjęć:


„Dzień szkoły bez przemocy”

Akcję „Dzień szkoły bez przemocy” przygotował Samorząd Uczniowski. Została przeprowadzona w połączeniu z dniem sportu w dniu 2 czerwca. Uczniowie klasy I AK wykonali transparenty z hasłami negującymi zachowania agresywne. W czasie dnia sportu rozstrzygnięto konkurs na projekt koszulki promującej szkołę bez przemocy. I miejsce zajęła Ilona Bliżewska , drugie ex aequo następujący uczniowie: Martyna Sobieraj, Krzysztof Kępka, Paweł Dębski i Kamil Zieliński.
Wszyscy otrzymali drobne upominki. W trakcie prowadzonej akcji padały słowa: „wszyscy powinniśmy się szanować i reagować na krzywdę innych, nie szukajmy zemsty - szukajmy przyczyny, sport zamiast agresji”.
 


XXXV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

W dniach 3-4 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół CKP w Pyrzycach w województwie zachodnio - pomorskim dobyły się eliminacje centralne Olimpiady.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki:

 • Paweł Falęcki - VIII miejsce, laureat - opiekun pan Zygmunt Cybulski,

 • Adam Gołębiewski - XVII miejsce, laureat, opiekun pan Zygmunt Cybulski,

 • Grzegorz Sokolnicki - XI miejsce, laureat - opiekun pani Grażyna Żbikowska

Z pewnością nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie wkład pracy opiekunów - pana Zygmunta Cybulskiego i pani Grażyny Żbikowskiej, którzy doskonale przygotowali uczniów.
 

Pan Zygmunt Cybulski otrzymał nagrodę głównego sponsora - Polskiej Izby Gospodarczej w Toruniu za przygotowanie uczniów do olimpiady.

W uroczystym zakończeniu XXXV Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Pyrzycach uczestniczył również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który złożył gratulacje zwycięzcom, wręczając nagrody.
 

MAJ

ROBERT WOJCIECHOWSKI - LAUREAT III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ERGONOMII I BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE
 

20 maja 2011 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbył się etap centralny III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.
Do etapu centralnego przystąpiły 134 osoby. Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła 5 Laureatów. Pierwsze miejsce z największą liczbą punktów zajął uczeń II kl. Technikum Rolniczego ZS CKR w Gołotczyźnie Robert Wojciechowski.
Opiekun Tadeusz Matejski, krótko podsumował osiągnięcia ucznia: "W tym roku odbyła się już trzecia edycja Konkursu  Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Tak się złożyło, że w roku ubiegłym wygrał również mój uczeń Grzegorz Sokolnicki. W obecnej edycji Laureatem został Robert Wojciechowski. Uczeń wykazał się bardzo dobrą wiedzą z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie. Pochodzi ze wsi i wspólnie z rodzicami pracuje w gospodarstwie. Wie, że praca w rolnictwie jest ciężka, odpowiedzialna i bardzo niebezpieczna. Myślę, że trud mojej pracy włożony w przygotowanie ucznia do konkursu się opłacił."

Robert Wojciechowski cieszy się, że jego praca został doceniona. Stwierdził, że poziom był wysoki i przekraczał ramy szkolnych programów nauczania. Zachęca kolegów do udziału w Konkursie w następnym roku.
 

Robert Wojciechowski otrzymał nagrodę w postaci indeksu na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW.
Ponadto uczeń otrzymał nagrody rzeczowe oraz nagrodę pieniężną:
- nagrodę pieniężną ufundował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki,
- zestawy audio przekazał Dyrektor handlowy Farmtrac Tractors Europe Piotr Kalinowski.
Opiekun Tadeusz Matejski również został doceniony za trud włożony w przygotowanie ucznia.
Prezes KRUS Henryk Smolarz ufundował nagrody pieniężne dla nauczycieli wszystkich Laureatów.
Robert Wojciechowski wraz z opiekunem Tadeuszem Matejskim wyjadą na wycieczkę do Austrii ufundowaną przez przedstawiciela firmy Pöttinger Janusza Noconia.

galeria zdjęć

XIX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

20 maja 2011 roku na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego w miejscowości Niestum drużyna naszej szkoły brała udział w XIX Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, w których zajęła III miejsce.
Brało w nich udział siedem drużyn. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża organizowane są dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Startują w nich pięcioosobowe zespoły.
Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas rywalizacji zespoły wykazują się nie tylko umiejętnościami praktycznymi, ale i wiedzą teoretyczną, sprawdzaną za pomocą testu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prawa humanitarnego i wiedzy o PCK. Umiejętności praktyczne udzielenia pierwszej pomocy sędziowie oceniali na czterech stacjach pozoracyjnych.
Naszą drużynę reprezentowali:
1.Nawrocki Krystian- II TR
2.Żułtanski Maciek- II TR
3.Ciesielska Dominika- II TK
4.Rogalska Dominika- II TK
4.Szymańska Ilona- II TK
Opiekun drużyny Roman Durzyński

Z okazji Jubileuszu "90-lecia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża", troje uczniów ze Szkolnego Klubu HDK w Gołotczyźnie, zostało odznaczonych Medalem Pamiątkowym Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża "Twoja krew ratuje życie". Zaszczyt szkole przynieśli:
Agnieszka Nawotka - ucz. Technikum Architektury Krajobrazu;
Olga Pietrzyk - ucz. Technikum Hotelarskiego Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych;
Damian Makowski - ucz. Technikum Rolniczego.
Ponadto uczniowie otrzymali listy przewodnie do medali, z podziękowaniem za członkostwo w HDK oraz sympatyczne upominki rzeczowe. Uczestniczyłam w tej gali i byłam bardzo dumna z naszych zasłużonych krwiodawców. Oklaskiwałam też gorąco naszą pucharową Drużynę Pierwszej Pomocy. 20 maja 2011 r. był dla nas dniem sukcesów. Serce rośnie .. Opiekun Szkolnego Klubu  HDK Lidia Cyranowicz.

galeria zdjęć


 

 4 maja 2011 r. rozpoczęły się egzaminy maturalne.

ŻYCZYMY POWODZENIA :)

 


 

  Pożegnanie maturzystów

W piątek 29 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów. Uczniowie czwartych klas żegnali się ze szkolnymi murami, gdyż był to ostatni dzień ich nauki w szkole.

Była to wspólna uroczystość dla obydwu szkół: Zespołu Szkół CKR i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystość tę rozpoczęła Pani wicedyrektor Wiesława Gąsiorowska. Przywitała szczególnie ciepło maturzystów i poprosiła o zabranie głosu dyrektora szkoły Pana Zdzisława Podgórskiego. Pan dyrektor przywitał przybyłych na tę uroczystość gości: Wójta Gminy Sońsk Jarosława Wielechowskiego, Ks. Kanonika Janusza Kochańskiego, rodziców, nauczycieli i maturzystów. Następnie odczytał list od Pani Dyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki Marii Sondij - Korulczyk. List skierowany był przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, zawierał życzenia pomyślności i zadowolenia z życiowych wyborów.

Szczególnie miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród dla wyróżniających się uczniów w nauce, zachowaniu, sporcie i działalności artystycznej.

Pan dyrektor oraz wychowawcy klas wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia szkoły.

W części artystycznej wystąpiła młodzież klasy III AW, II TH, IM, która przygotowała montaż humorystyczno refleksyjny. Piosenki wykonał zespół pod kierunkiem pana Mariusza Szupera.

Jolanta Czerwińska

 galeria zdjęć:


ZAWODY SPORTOWO - OBRONNE

ZAWODY  "O SREBRNE MUSZKIETY"

W dniu 13 kwietnia 2011 r. na strzelnicy ZS CKR w Gołotczyźnie odbyły się zawody rejonowe "O SREBRNE MUSZKIETY". W zawodach startowało osiem zespołów (cztery zespoły chłopców i cztery zespoły dziewcząt).

Były to zespoły z następujących szkół: ZS CKR Gołotczyzna, ZS Nr 2 Ciechanów, ZS NR 1 Płońsk, LO Bieżuń.

Drużyna naszych dziewcząt w składzie: Nawotka Agnieszka, Ciesielska Dominika, Dąbrowska Joanna zajęła I miejsce.

Drużyna chłopców w składzie: Makowski Damian, Oglęckki Adam, Nawrocki Krystian zajęła I miejsce.

Obie drużyny reprezentowały nasz rejon w zawodach wojewódzkich, które odbyły się  w dniu 19 kwietnia 2011 w Rembertowie. Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce a chłopców III miejsce. Indywidualnie najlepszy był uczeń naszej szkoły Adam Oglęcki, który otrzymał złoty medal. Drużyny przywiozły puchary.

ZAWODY  "Sprawni jak żołnierze 2011"
 

Celem zawodów jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju i ratownictwem medycznym.

Zawody rejonowe "Sprawni jak żołnierze" odbyły się w dniu 18 kwietnia 2011 r. w Gołotczyźnie. Startowało 10 zespołów z Mławy, Płońska, Bieżunia, Ciechanowa i Gołotczyzny po 5 drużyn w kategorii dziewcząt i chłopców.

Drużyna chłopców w składzie: Makowski Damian, Oglęcki Adam i Nawrocki Krystian zajęła I miejsce i awansowała do zawodów wojewódzkich.

Drużyna dziewcząt w składzie: Ciesielska Dominika, Frączkowska Milena, Olszewska Marlena zajęła II miejsce.

28 kwietnia 2011 roku, na terenie Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie odbyły się XXXIV wojewódzkie zawody sportowo – obronne o nazwie „Sprawni jak żołnierze” zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W zawodach brały udział drużyny z następujących szkół:
Grupa chłopców:
- Zespół Szkół CKR w Gołotczyźnie
- Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
- Zespół Szkół w Ostrowi Mazowieckiej
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
- Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku
Grupa dziewcząt
- Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
- Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
- Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim
- XXXV LO w Warszawie
- LO w Bieżuniu.

Zwyciężyły następujące drużyny:
Grupa chłopców
I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
II miejsce - Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie

Grupa dziewcząt
I miejsce - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
II miejsce - XXXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku

Aleksander Leśniewski
galeria zdjęć:


Beatyfikacja Jana Pawła II


1 maja w Watykanie będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II. Cały świat czekał na ten moment. My też przygotowywaliśmy się do tej chwili. W dniu 4 kwietnia wystawiliśmy całej społeczności szkolnej program zatytułowany: „Fama sanctitatis. Fama signorum” czyli sława świętości, sława cudów. Program poprzedzony był i zakończony prezentacjami multimedialnymi poświęconymi Ojcu Świętemu. Kilka dni wcześniej, w dniu 1 kwietnia rozpoczynając rekolekcje wielkopostne, wraz ze społecznością Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II wzięliśmy udział we Mszy świętej, w której dziękowaliśmy za pontyfikat Jana Pawła II.
Bądźmy 1 maja przy Janie Pawle II i pamiętajmy, by w swoim codziennym życiu realizować Jego naukę.
 

galeria zdjęć:

Klaudia Stankowska

KWIECIEŃ

 


Zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz Wesołego Alleluja życzą:
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie


III Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie

W dniu 15 kwietnia 2011 uczestniczyliśmy w III Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy w Ciechanowie. Naszą szkołę reprezentowali: P. Beata Brzozowska, P. Wanda Kałwa i P. A. Łukasiewicz. Stoisko Zespołu Szkół oprócz folderów, baneru z kierunkami kształcenia, pozycji książkowych było przyozdobione wiosennymi kwiatami. Nie zabrakło też na nim dekoracji świątecznej. Gimnazjaliści, którzy jeszcze nie byli zdecydowani co do dalszej drogi kształcenia zadawali pytania o przebieg nauki w szkole, o możliwość otrzymania stypendium. Nauczycieli wspomagali uczniowie: Ewa Rzeczkowska, Jolanta Wojciechowska i Marcin Goździewski. Zwracali oni uwagę na pozadydaktyczne walory nauki w naszej szkole:  na rozwijanie umiejętności sportowych, muzyczno-wokalnych czy plastycznych.

galeria zdjęć:


DNI OTWARTE

8 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie odbyły się "Dni otwarte".  Zaproszona  młodzież gimnazjalna miała możliwość zapoznania się historią szkoły, jej osiągnięciami, bazą dydaktyczną oraz ofertą edukacyjną proponowaną przez szkołę.

galeria zdjęć:

Zespół Szkół CKR im A. Świętochowskiego to szkoła o bogatej, liczącej ponad 100 lat tradycji.

Zaufaj tradycji, wiedzy i doświadczeniu - dołącz do grona bratniaków

MARZEC

WYCIECZKA DO WARSZAWY

30 marca 2011 roku odbyła się wycieczka szkolna do Centrum Kształcenia Kopernika w Warszawie. W centrum widzieliśmy niesamowite doświadczenia i zjawiska, które mogą nam się przydać w życiu codziennym i nie tylko. Miedzy innymi można było zobaczyć maszynę do pomiaru głosu, salę strachu oraz mogliśmy brać udział w wielu ciekawych quizach i zagadkach. Przy wejściu do Centrum widniał robot którym można było sterować oraz zmienić mu wyraz twarzy. Pod koniec zwiedzania poszliśmy do teatru robotów. W roli głównej brały udział roboty, które mówiły, myślały i poruszały się jak prawdziwi ludzie. Nasza wycieczka zakończyła się wyjazdem do Mc Donald.

galeria zdjęć:

Rafał Bruliński
Natalia Boduch
Dorota Maruszewska
 


PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

26 marca maturzyści naszej szkoły pielgrzymowali na Jasną Górę, aby powierzyć Matce Najświętszej trudne decyzje swojego życia i by wspólnie modlić się przed egzaminem maturalnym. W tegorocznej pielgrzymce udział wzięło 38 maturzystów i 5 nauczycieli. Po dotarciu na Jasną Górę wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, która ze względu na trudne warunki atmosferyczne odbyła się w bazylice jasnogórskiej. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie pokutnym. Naszym modlitwom przewodniczył Pasterz naszej diecezji biskup Piotr Libera, który w homilii Mszy świętej będącej centralnym punktem pielgrzymki powiedział, że nasz majątek „to Chrystus i Jego Ewangelia, to Dekalog i błogosławieństwa, to przykazanie miłości Boga i miłości człowieka, to prawda o Bożym Miłosierdziu i przebaczeniu, to świadomość, że Jezus jest przy nas, przy mnie i chce prowadzić mnie przez życie”.
Drodzy młodzi przyjaciele, jeśli to bogactwo, ten majątek zabierzecie ze sobą i nie roztrwonicie go, znajdziecie swoje miejsce w życiu i będziecie szczęśliwi” – powiedział ksiądz biskup.
Dla wielu maturzystów była to pierwsza i niezapomniana wizyta w jasnogórskim sanktuarium, szczególnie że miała miejsce w tak ważnym dla nich momencie życia.
 

Klaudia Stankowska


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

29 marca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach wzięło udział 163 uczniów.

Na liście kandydujących do Zarządu znalazło się 6 uczniów. Największą liczbę głosów zdobyli:

1. Przemysław Przeworski kl. II TR

2. Ewa Rzeczkowska kl.I TK

3. Ilona Bliżewka kl. III TA ex aequo Dorota Kruszyńska z kl. III TA

Gratulujemy

galeria zdjęć:


PROJEKT CEKIN

Od 1 marca 2011r. w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie realizowany jest projekt Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce, w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji związanych z zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce. Założeniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie programu nauczania w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wprowadzenie programu do 48 szkół kształcących w zawodach dla potrzeb rolnictwa w Polsce w ciągu 3 lat, dla grupy ponad 900 uczniów.
W naszej szkole do projektu zakwalifikowano 20 uczniów z klasy I Technikum Rolniczego. Zajęcia prowadzi P. Wiesława Gąsiorowska. Zajęcia rozwijają takie umiejętności młodzieży jak przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także przygotują ich do planowania przedsięwzięć i osiągania zamierzonych celów.
Czytaj więcej o projekcie.....

galeria zdjęć:


Zmagania o tytuł „Super Bratniaka, Super Bratniaczki”
 

Turniej odbył 21 marca br. Był on częścią projektu „Inwestuj w siebie” promującego pozytywne postawy uczniowskie, który został zainicjowany przez szkolny Zespół Wychowawczy.
Do turnieju przystąpiło 13 uczniów. Wymagania, które postawiono przed nimi były duże. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą o szkole, znajomością zasad savoir-vivre, umiejętnościami manualnymi a także spostrzegawczością i wyobraźnią.
Pocili się nie tylko uczestnicy turnieju, ale także jury, które miało pełne ręce roboty, by wydać sprawiedliwy werdykt.
W przerwach na ocenę startujących można było obejrzeć popisy z piłką Piotra Świerczewskiego z kl. I M i posłuchać piosenek w wykonaniu Pauliny Budzyńskiej .Tytuł Super Bratniaczki i Super Bratniaka wywalczyli: Ewa Rzeczkowska z kl. I Technikum Architektury Krajobraz i Krzysztof Wiśniewski z klasy I Technikum Agrobiznesu. Publiczność mogła również głosować. Jej sympatię zdobyli: Karolinę Grochowska z kl. IV TK i Krzysztof Gajewski z kl. IV TA. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i słodycze a także dyplomy upamiętniające szkolne zmagania o tytuł „Super Bratniaka i Bratniaczki”.
 

galeria zdjęć:


KONCERT CHARYTATYWNY PCK

Polski Czerwony Krzyż to organizacja, której jednym z zadań statutowych jest pomoc humanitarna na rzecz osób ubogich, w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z form pozyskiwania środków w celu realizacji naszych zadań statutowych jest organizowanie dla młodzieży szkolnej z powiatu ciechanowskiego koncertów charytatywnych

23 marca grupa uczniów naszej szkoły brała udział w koncercie zorganizowany przez PCK w Ciechanowie. Prowadzącym był Marek Szczepaniak wokalista zespołu "ACTIVE". Młodzież miała okazję wysłuchać utworów śpiewanych przez następujące zespoły: Active" oraz "Silver". Na scenie wystąpiły tez grupy taneczne np. "Tia", "Namoste". Wszyscy fantastycznie się bawili. Wpływy z biletów zostały przeznaczone na dożywianie i letni wypoczynek potrzebujących dzieci.

W KONCERCIE WZIĘLI UDZIAŁ UCZNIOWIE - HONOROWI KRWIODAWCY, KTÓRZY POPRZEDNIEGO DNIA ODDALI W AKCJI 10 L 800 ML KRWI. BYŁ TO WIĘC DLA NAS RODZAJ NAGRODY.


Dzień Świętego Patryka

17 marca przypada Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. Dzień ten jest świętem narodowym i religijnym "szmaragdowej wyspy", wolnym od pracy. Przez miasta przechodzą wspaniałe kolorowe parady, ludzie ubrani na zielono tańczą na ulicach, a wokół rozbrzmiewa radosna irlandzka muzyka. A wszystko to na cześć św. Patryka, patrona Irlandii. Święty znany jest z tego, że schrystianizował zieloną wyspę i ostatecznie wypędził z niej węże. Jemu Irlandia zawdzięcza swój symbol - trzylistną koniczynę. Z jej pomocą św. Patryk wytłumaczył Irlandczykom istnienie Trójcy świętej. Dlatego osoby związane z Irlandią noszą często trzylistne, a nie jak się zwykle spotyka, czterolistne koniczynki. Dzień Świętego Patryka jest obchodzony również poza Irlandią, także w Polsce jak również w naszej szkole. W tym roku uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne na temat Irlandii i jej patrona. Najciekawsze mięliśmy okazję obejrzeć na holu głównym w czasie przerw. Należy wyróżnić przedstawicieli klas 2 TR i 3 AW którzy poświęcili swój czas wolny na przygotowanie prezentacji. Zajęcia języka angielskiego tego dnia poświęcone były Irlandii.

galeria zdjęć:


WIZYTA W FUNDACJI im. STEFANA BATOREGO

Przy  Zespole Szkół  CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie działa od 10 lat Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej.

W dn. 11 marca 2011r. prezes Stowarzyszenia Wiesława Gąsiorowska (wicedyrektor szkoły) i sekretarz P. Wanda Rutkowska - Kałwa (pedagog w ZSCKR) uczestniczyły w spotkaniu dla organizacji stypendialnych w Fundacji im. S. Batorego w Warszawie. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele 12 organizacji z całej Polski, które zamierzają prowadzić programy stypendialne oraz 3 stowarzyszenia bądź fundacje, doświadczone w realizacji różnych programów pomocy dla uczniów i studentów. Przedstawicielki Stowarzyszenia przekazały swoje doświadczenia z 10-letniej już pracy w organizacji. Temat naszej  prezentacji  dotyczył współpracy ze stypendystami, zaangażowania w działalność stowarzyszenia, budzenia aktywności społecznej, postaw pro-społecznych itp. W tym roku szkolnym stypendia otrzymuje 26 uczniów i 3 studentów.  W prace Stowarzyszenia, które jest organizacją pożytku publicznego włączają się nauczyciele, pracownicy i absolwenci naszej szkoły.

Wiesława Gąsiorowska

galeria zdjęć:


Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2011 - etap II


Grzegorz Sokolnicki
uczeń klasy IV TR został zwycięzcą Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Uczeń znalazł się wśród najlepszych, którzy zostali zakwalifikowani się do udziału w Finale Krajowym.
 

Grzegorz w drugim etapie olimpiady zaprezentował najwyższy poziom wiedzy z zakresu: produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, BHP pracy w rolnictwie oraz problematyki funduszy europejskich i Wspólnej Polityki Rolnej 2007-2013.
 

Gratulujemy przejścia do kolejnego etapu i życzymy powodzenia podczas Finału Krajowego.
 

Galeria zdjęć:


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2010 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu w naszej szkole został podsumowany konkurs na plakat poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego. Na konkurs wpłynęło 12 prac: 10 plakatów i 2 obrazy. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na dolnym holu. Uczniowie i nauczyciele mogli wziąć udział w głosowaniu na najlepszy plakat.

Pierwsze miejsce zajęła Martyna Sobieraj z klasy I TK, drugie – Maria Wojciechowska z I TK, trzecie – Krzysztof Kępka z II TK. Wyróżnienia otrzymali Mateusz Bober i Przemysław Przeworski reprezentujący II TR. Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki o tematyce historycznej i grę planszową „Kolejka”. Spośród osób, które oddały swój głos rozlosowano nagrody książkowe.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był okazją do poznania losów wybranych żołnierzy, o których prezentację przygotował Krzysztof Kacprzak. Dla zainteresowanych przygotowano stoisko z wybranymi opracowaniami dotyczącymi podziemia niepodległościowego, które udostępnił nauczyciel historii.
Galeria zdjęć:


XI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

1 marca 2011 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II etapie XI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Olimpiada organizowana jest przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii. II etap w województwie mazowieckim odbył się w siedzibie Fili Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Zakwalifikowali się do niego: Dawid Szczepański, Mateusz Witkowski i Piotr Gburzyński - klasa III TA. Uczniowie z niecierpliwością czekają na ogłoszenie wyników, które nastąpi 14 marca.

Agnieszka Wojda

LUTY

WYJAZD MŁODZIEŻY DO FRANCJI

W dniach 21 – 24 lutego 2011 r. grupa uczniów Zespołu Szkół w Gołotczyźnie (Adam Gołębiewski, Marcin Goździewski, Łukasz Kozłowski, Krzysztof Smoliński) pod opieką P. Wiesławy Gąsiorowskiej uczestniczyła w organizowanym corocznie, Salon International de l’Agriculture w Paryżu. Ogromne hale wystawiennicze przyciągają tłumy Paryżan i przyjezdnych z całej Europy i innych kontynentów.
Opiekunem grupy polskiej była pani Madeleine Lelarge, odpowiedzialna za współpracę ze szkołami polskimi z ramienia francuskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa. Ministerstwo zaprasza delegacje uczniów z całej Europy do udziału w międzynarodowych zawodach dla uczniów szkół rolniczych i winiarskich. Zawody te są okazją do spotkań integracyjnych młodzieży ze wszystkich krajów UE. W tym roku do Paryża przyjechali uczniowie z 19 krajów Europy.
Pierwszy dzień spotkań to konkurs oceny pokroju bydła ras mięsnych i mlecznych. Po konkursie udaliśmy się do hal targowych. W samym centrum stolicy Francji, w 8 ogromnych pawilonach wystawienniczych przez kilka tygodni goszczą poławiacze ostryg, producenci kakao z Senegalu i lawendy z Prowansji. Wszystko tu można oglądać, dyskutować, uczestniczyć w pokazach i degustować takie przysmaki regionalne, o których w Polsce nie słyszeliśmy.
Wieczorem spotkaliśmy się w tzw. Bufecie Europejskim, który przygotowali wspólnie wszyscy uczestnicy Paryskich Spotkań Młodych Europejczyków. Był zatem stół francuski, grecki, hiszpański, włoski i wiele innych, ale najbardziej smakowały oczywiście potrawy polskie!
 

Wiesław Gąsiorowska

galeria zdjęć:


XII KARNAWAŁOWY TURNIEJ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
W PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ
im. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO w GOŁOTCZYŹNIE
 

5 lutego 2011 - to już 12 lat pod siatką…!!!

Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie organizowany jest od 2000r. Turniej odbywa się co roku w czasie karnawału. Impreza od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W bieżącej edycji turnieju uczestniczyło 10 zespołów. Należy podkreślić, że po raz drugi w turnieju brała udział drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie.
Organizatorem turnieju był Dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz Młodzieżowy Klub Sportowy „BRATNIAK”. Gry eliminacyjne odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gołotczyźnie i Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sońsku.
W ceremonii otwarcia Turnieju uczestniczył Pan Dariusz Mosakowski Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz licznie przybyli dyrektorzy szkół. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe trofea. Najlepszą zawodniczką Turnieju została wybrana pani Anna Oleksiak z Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie, a zawodnikiem Rafał Korzybski z Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie.
W meczu finałowym niepokonana od kilku lat drużyna nauczycieli z ZS w Gołotczyźnie wygrała z Zespołem Szkół nr 2 w Ciechanowie. W meczu o III miejsce spotkały się drużyny Zespół Szkół nr 1 i Szkoły Podstawowej - Gimnazjum w Sońsku. Zwycięstwo odniósł zespół z Sońska.
W drużynie zwycięskiej zagrali: Zdzisław Podgórski, Wiesława Gąsiorowska, Anna Oleksiak, Eliza Podlecka, Natalia Balicka, Krzysztof Kacprzak, Jacek Kałwa, Roman Durzyński, Adam Łukasiewicz, Jan Kilian, Andrzej Brzozowski, Michał Moczarski, Igor Gulczyński, Dariusz Przyborowski.
galeria zdjęć

STYCZEŃ

STUDNIÓWKA 2011

Już po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie bawiła się na wspólnej studniówce. Ten wyjątkowy bal odbył się w ostatnią sobotę - 29 stycznia 2011 roku w sali bankietowej „U Junoszy”. Przybyłych gości przywitali gospodarze - rodzice uczniów: Pani Wanda Szwejkowska i Pan Krzysztof Niedziałkowski. Podziękowali Gronu Pedagogicznemu za opiekę i trud nauczania i wychowania ich dzieci. Ewa Jakubiak i Grzegorz Sokolnicki - tegoroczni maturzyści podziękowali w imieniu młodzieży. Wyrazem wdzięczności były kosze kwiatów, które otrzymała dyrekcja szkół i wychowawcy. Nie zabrakło oczywiście przemówień dyrektorów szkół – Pana Zdzisława Podgórskiego i Pana Jacka Zawiślińskiego. Bardzo efektownie we wnętrzach sali balowej zaprezentowali się tańczący poloneza. Piękny układ tańca – przygotowany przez Panią Magdalenę Podgórską, piękne stroje i wdzięk tancerzy wzbudziły prawdziwy aplauz. Wiele emocji budziły pamiątkowe zdjęcia. To one pozwolą zachować miłe wspomnienia na całe życie. Zabawowy nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom studniówki. Bal trwał do białego rana. Tego wieczoru młodzież nie rozmawiała o nauce, a nauczyciele zapomnieli o swojej niełatwej pracy. To był ich pierwszy bal, który zapamiętają na całe życie.
galeria zdjęć

Wychowawcy klas maturalnych:

 L. Berent, J. Kokosza, E. Podlecka


Dzień Patrona

19.01.2011 obchodziliśmy wielkie święto całej społeczności szkolnej 165 rocznicę urodzin wielkiego pozytywisty, patrona szkoły- Aleksandra Świętochowskiego.
Uroczystość tą uświetnił montaż słowno - muzyczny. „Aleksander Świętochowski - pasje, miłości, życie” w wykonaniu uczniów kl. II TR i IV TH pod kierunkiem pani Teresy Smolińskiej. Młodzież przybliżyła naszego Patrona jako człowieka z jego wielkością i słabościami, pokazała wielkiego pozytywistę z sercem romantyka.
W drugiej części uczniowie kl. II TK: Monika Gostołek, Adrian Chodup, Daniel Piętek przedstawili inscenizację „Mosiek i tajemniczy człowiek” pod kierunkiem pani Teresy Smolińskiej i pani Wandy Klimaszewskiej.
Opowiadanie to otrzymało nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Laur Posła Prawdy w 2006 r. Autorem tego opowiadania jest absolwent naszej szkoły Przemysław Brzeziński.

galeria zdjęć:

BAL KARNAWAŁOWY 2011

Uroczystości uświetnił karnawałowy bal kostiumowy, który rozpoczął się o 16.30. Bal otworzył Pan Dyrektor i poprowadził poloneza. Nauczyciele i młodzież wystąpili w bardzo pomysłowych strojach. W konkursie na najlepsze przebranie zwyciężyli: I miejsce Grzegorz Sokolnicki (kl. IV TR) i Bartosz Kołakowski (kl. IV TR) , II miejsce Krzysztof Gajewski (kl. IV TA) i Ewa Rzeczkowska (kl. I TK), III miejsce Kamil Majchrzak (IV TR) i Krzysztof Kępka (kl. II TK). Wyróżnienia otrzymały: Renata Żurawska (kl. IV TA) i Wioleta Mórawska (kl. IV TK). Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Pana Dyrektora. Wśród nauczycieli kolejność miejsc była następująca: I miejsce pan Igor Gulczyński, II miejsce pani Lidia Cyranowicz, III miejsce pani Beata Brzozowska. Zabawa była wyjątkowo udana. Czas szybko minął, ale pozostały wspomnienia i zdjęcia z balu, które są namacalnym dowodem naszych szalonych pomysłów w zakresie projektowania ubioru.
 

galeria zdjęć:


    ….Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień…..

Właśnie tak przywitali się absolwenci Szkoły we wtorkowy wieczór 11 stycznia.

Spotkanie miało sportowy charakter. Na sali gimnastycznej zmierzyli się z obecną kadrą nauczycieli. Mecz siatkówki pomiędzy absolwentami a nauczycielami zakończył się zwycięstwem nauczycieli. Ale to nie wynik był najważniejszy. Oprócz sportowej rywalizacji był również czas na wspomnienia a było co wspominać….

Z ostatniej chwili….

W meczu rewanżowym w Przasnyszu to Absolwenci byli górą…. ale to chyba nie koniec rywalizacji.
galeria zdjęć:

D. Przyborowski


XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 Łącznie zebrali 1559.09 zł. Pieniądze pozyskane w ramach tej ogólnopolskiej akcji zostaną przeznaczone dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

7 wolontariuszy ze szkoły: Natalia Boduch, Izabela Olszewska, Marlena Olszewska, Sylwia Sobieraj, Damian Podgórski, Damian Głogowski i Łukasz Pazyrski kwestowało w dniu 9 stycznia 2011 r. na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

GRUDZIEŃ

WIGILIA SZKOLNA 2010

22 grudnia 2010 roku odbyła się w naszej szkole pod znakiem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia szkolna wigilia. Na uroczystym apelu w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła młodzież, witając wszystkich zgromadzonych, po czym został odczytany fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystusa.
Wokół betlejemskiego żłóbka koncentrowała się inscenizacja w wykonaniu młodzieży, w której przedstawiła przemianę ludzi, dokonanej pod wpływem doświadczeń i wizji w tę jedną niepowtarzalną noc.
W przedstawieniu wzięli udział: Grzegorz Sokolnicki, Kamil Majchrzak, Damian Najder, Karolina Grochowska, Krzysztof Gajewski, Ilona Bliżewska, Dorota Maruszewska, Milena Frączkowska, Zbigniew Kubajewski. Gościnnie wziął udział w przedstawieniu nasz absolwent Szymon Ostromecki, który wcielił się w rolę terrorysty.
Przedstawienie przygotowali nauczyciele bibliotekarze Joanna Podgórska i Beata Brzozowska we współpracy z katechetą Klaudią Stankowską oraz opiekunem zespołu muzycznego Mariuszem Szuperem.
Nastrój nadchodzących świat tworzyła bożonarodzeniowa dekoracja wykonana przez młodzież pod nadzorem nauczyciela p. Anny Zbrzeznej.
Po uroczystej akademii w budynku internatu miało miejsce spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników szkoły.
Galeria zdjęć:

 

 Gwiazda

Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.

Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.

I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.

Chwycili w garść promienie,
trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.
Leopold Staff
 


SEMINARIUM ORGANIZOWANE PRZEZ EUROPEA INTERNATIONAL W RAMACH PROJEKTU LDV "CHAVET"

W dniach 30.11 – 4.12. delegacja EUROPEA POLSKA wzięła udział w seminarium, organizowanym przez EUROPEA INTERNATIONAL w ramach projektu LdV „CHAVET” w Belgii.
Seminarium pod hasłem „Future challenges for vocational education and training in the green sector” rozpoczęto rozwiązaniem konkursu fotograficznego pt. ”Ogrody Europy, bioróżnorodność i krajobraz”. Pierwsze miejsce zajęło zdjęcie nadesłane z Luxemburga. Natomiast wszystkie fotografie można było podziwiać w hallu głównym miejsca naszego zakwaterowania w Saint-Vaast. W środowe przedpołudnie wzięliśmy udział w bardzo interesujących warsztatach na temat współpracy pomiędzy szkołami sektora zielonego a przedsiębiorstwami a także uczestniczyliśmy w warsztatach zatytułowanych „Nauczanie języka obcego zawodowego”. Po południu odbyła się sesja plenarna w czasie której mogliśmy wysłuchać wystąpień prezydenta Europea Belgia, przedstawicieli ministerstwa departamentu edukacji, ekspertów z dziedziny zarządzania i edukacji. Mieliśmy także okazję odwiedzić gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji sera. W czwartek odwiedziliśmy miasteczko Ypres w zachodniej Flandrii. Katastrofalna dla miasta okazała się I wojna światowa, gdy okolice Ypres były miejscem czterech wielkich bitew. Podczas pierwszej bitwy (19 października - 22 listopada 1914) Brytyjczycy przejęli miasto z rąk Niemców. W drugiej bitwie (22 kwietnia - 25 maja 1915) Niemcy po raz pierwszy użyli gazów bojowych na froncie zachodnim. Podczas trzeciej bitwy (31 lipca - 6 listopada 1917) po raz pierwszy użyto gazu musztardowego, od nazwy miasta nazywanego iperytem. W czasie czwartej bitwy (9-29 kwietnia 1918) generał Ludendorff podjął ostatnią próbę zdobycia miasta i przerwania frontu. Całkowicie zrujnowane miasto po wojnie zostało odbudowane. Odwiedziliśmy cmentarze, miejsca pamięci a także wzięliśmy udział w ceremonii Last Post w Menin gate, ceremonii czci i pamięci. W piątkowy poranek spacerowaliśmy po lesie bukowym położonym w okolicach Brukseli słuchając opowieści leśnika na temat sposobów utrzymania lasu i przeznaczenia wyhodowanych drzew. Bardzo ważnym punktem naszego pobytu w Belgii była ewaluacja dotychczasowych dokonań w ramach projektu Leonardo: prezentacja rezultatów spotkań uczniów w Austrii i Luxemburgu, a także seminarium w Wielkiej Brytanii.
Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto temat przyszłych działań stowarzyszenia Europea International. Szczyt zadań związanych z reprezentacją Polski na tym forum nadejdzie w momencie polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, jako że każde Państwo członkowskie podejmuje się organizacji seminariów, warsztatów i innych form edukacyjnych i integracyjnych dla młodzieży i kadry edukacyjnej z całej Europy.
W dn. 20- 24 września odbędzie się Kongres EUROPEA INTERNATIONAL w Pułtusku. W ramach polskiej prezydencji w 2011r. polska sieć szkół rolniczych i leśnych przygotowała cykl warsztatów, konkursów i seminariów dla uczniów, nauczycieli i decydentów odpowiedzialnych za kierunki rozwoju edukacji rolniczej w Polsce i w Europie. Są to wydarzenia o charakterze integracyjnym, promujące aktywne obywatelstwo. Będzie to również możliwość zaprezentowania lokalnej kultury, promocji produktów regionalnych, a także polskiej tradycji i dziedzictwa narodowego jako trwałego i nieprzemijającego wkładu w rozwój Europy.
Centralnym wydarzeniem będzie kongres dyrektorów i decydentów odpowiedzialnych za edukację rolniczą i leśną w swoich krajach z ponad 20. państw Europy. galeria zdjęć


Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia 9 grudnia po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole. W tym roku każda klasa miała za zadanie przygotować prezentację na temat jednego z państw europejskich. Wychowawcy wylosowali następujące kraje dla swoich klas:

Klasa I TR – Czechy

Klasa I TW – Hiszpania

Klasa I OZ – Irlandia

Klasa I OM – Rosja

Klasa II TR – Szwajcaria

Klasa II AK – Norwegia

Klasa II OM – Finlandia

Klasa II TH – Polska

Klasa III AW – Niemcy

Klasa III TR– Francja

Klasa IV AK – Włochy

Klasa IV TR – Grecja

Klasa IV TH – Wielka Brytania

Prezentacje nawiązywały do kultury, historii, języka wyżej wymienionych państw. Jury w składzie p. Dyrektor Zdzisław Podgórski, p. Wicedyrektor Wiesława Gąsiorowska a także p. Jolanta Czerwińska stanęło przed arcytrudnym zadaniem wyłonienia najbardziej interesujących wystąpień i  wyróżniło cztery klasy: klasę IV TR, klasę II TH klasę II AK, klasę IV AK. Wybór nie był łatwy ponieważ wszystkie klasy przygotowały się naprawdę bardzo dobrze. Ogromne gratulacje i podziękowania dla wszystkich!!!  Hitem był występ chłopców z klas II TK i II TR. „Jezioro łabędzie” w ich wykonaniu było bezkonkurencyjne !!! Piosenki anglojęzyczne specjalnie na ten dzień przygotowali Paulina Budzyńska i Zbigniew Kubajewski.

Galeria zdjęć:


BOGUMIŁA UJAZDOWSKA - STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

W roku szkolnym 2010/2011 Stypendium Premiera Rzeczpospolitej Polskiej  w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego otrzymała: Bogumiła Ujazdowska  uczennica III klasy Technikum Architektury Krajobrazu

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz listów gratulacyjnych rodzicom stypendystów odbyła się 7 grudnia 2010 r. w auli Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Wydziale Humanistyczno – Technicznym w Mławie. Naszej stypendystce w tym dniu towarzyszyła mama oraz dyrektor szkoły Pan Zdzisław Podgórski. Na uroczystości przybyli: Pan Mirosława Koźlakiewicza – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Mariusza Dobijańskiego – Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Uroczystość uświetnił występ wokalny uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie pod kierunkiem Pana Macieja Baranowskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
W Delegaturze w Ciechanowie stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskało 41 uczniów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów to 258 złotych miesięcznie.

Bogusi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Tradycją w naszej szkole jest organizowanie przez bibliotekę szkolną i uczniów „Kiermaszu Bożonarodzeniowego”, który w tym roku odbył się 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja.

Przygotowania do kiermaszu trwały już od września, wtedy już zaczęto zbierać naturalne materiały takie jak: szyszki, orzechy, pióra, mech i żołędzie z których zostały zrobione ozdoby bożonarodzeniowe. Równocześnie trwały prace nad kartkami świątecznymi, które wykonały uczennice z kl. II TH (Emilia Wiśniewska, Renata Chojnowska, Olga Janiszewska, Martyna Podgórska i Joanna Kożniewska). W wolnym czasie były robione bombki do przystrojenia szkolnej choinki. Do wykonania bombek chętnie zaangażowała się większa część uczniów z naszej szkoły, podczas ich robienia mogliśmy poznać nową technikę tworzenia ozdoby świątecznej.

Tegoroczny kiermasz również cieszył się dużym zainteresowaniem. Można było zakupić na nim choinki i kartki, które wykonały uczennice z kl. II TH, a ciasta piekli uczniowie z kl. IV TH. Zakupów dokonywali nauczyciele i uczniowie. Wszystkie ozdoby świąteczne zostały wykupione i będą przystrajać wigilijne stoły.
Kiermasz Świąteczny jak co roku wzbogaciło stoisko „Taniej książki”, można było na nim zakupić tanią i ciekawą lekturę dla siebie jak i na doskonały prezent dla najbliższych.

 

Renata Chojnowska, Emilia Wiśniewska kl. II TH

Galeria zdjęć:

 

LISTOPAD

PCK W NASZEJ SZKOLE

Przedpołudnie 17 listopada 2010 roku, 50 uczniów naszej szkoły spędziło rozrywkowo. Uczestniczyliśmy w Koncercie Charytatywnym, zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK w Ciechanowie. Muzyka, taniec, konkursy z nagrodami …
To był mile spędzony czas. Nie pojechaliśmy na koncert, jednak, tylko dla zabawy. Płacąc za bilet wstępu, wsparliśmy oddział ciechanowski PCK w jego działaniach charytatywnych – jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych mieszkańców Ciechanowa otrzymała środki na swoją humanitarną działalność.

15 grudnia odbyła się w internacie naszej szkoły druga akcja krwiodawstwa w tym roku szkolnym.
W akcji udział wzięło 39 ochotników, z czego krew oddało 35. To 15 l 750 ml krwi. Pozostałych ochotników niestety „wyłączyły” z akcji zimowe przeziębienia. Dbajmy zatem o zdrowie. To nasze hasło na zimę.

Lidia Cyranowicz


Wyjazd do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Sejmu

29 listopada 2010r. młodzież naszej szkoły została zaproszona do MRiRW, gdzie wzięła udział w szkoleniu na temat PROW 2007-2013. Przedstawiono działania, które mogą otrzymać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tym dniu również zorganizowano zwiedzanie Sejmu. Uczniowie w galerii Sali Posiedzeń Sejmu zapoznali się z historią i współczesnością polskiego parlamentaryzmu. W hallu głównym można było zobaczyć makietę kompleksu budynków sejmowych, tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczpospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablicę upamiętniającej parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, gablotę z laskami marszałkowskimi. Sali Posiedzeń Senatu nie udało się zwiedzić, ponieważ trwały tam remonty. Grupą 33 uczniów opiekowali się nauczyciele: Krupińska Elżbieta, Olszewska Bronisława i Matejski Tadeusz.


Udział w Konferencji: Młodzież- Rolnictwo- Unia Europejska w Warszawie


18 listopada 2010r. uczniowie: Kołakowski Bartosz, Krzepicki Adrian. Gołębiewski Adam, Humiecki Krystian  (Technikum Rolnicze) wraz z opiekunem Bronisławą Olszewską wzięli udział w Konferencji: Młodzież - Rolnictwo - Unia Europejska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego organizowanej przez Fundację Schumana.
Wysłuchali między innymi referatów: mgr Joanny Rybak z Ministerstwa Środowiska na temat: „Uprawa roślin zmodyfikowanych w Polsce”, asystenta posła Bundestagu „Rolnictwo w Niemczech”, Laureata z 2009/2010 Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”- dobre praktyki. Na zakończenie dr inż. Anna Grontkowska z SGGW przedstawiła zasady konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca” zachęcając uczestników do wzięcia udziału w tym projekcie.

Galeria zdjęć:


WYCIECZKA DO WARSZAWY

24 listopada klasa I AK wraz z opiekunami:
p. H. Głuszniewską, p. M. Terlikowską i p. N. Balicką była na jednodniowej wycieczce w Warszawie. Najpierw udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym spędziliśmy około 2 godzin. Podziwialiśmy zgromadzone tam pamiątki po Powstańcach. Było dużo zdjęć, które przedstawiały osoby biorące udział w Powstaniu Warszawskim 1944 roku. Naszą uwagę przykuły dwa duże samoloty podwieszone do sufitu. Mieliśmy możliwość obejrzenia różnego rodzaju broni i mundurów, które nosili Powstańcy. Mogliśmy zbierać kartki z kalendarza opisujące wydarzenia z każdego dnia Powstania. Przy głównym wejściu do Muzeum znajduje się ściana, z której dobiega głośne bicie serca. W środku znajduje się drukarnia, w której mogliśmy zobaczyć jak drukowana była w tamtym okresie prasa. W jednym z wielu pomieszczeń znajdowały się listy wysyłane przez Powstańców do rodziny, a także ubranie chłopca, biorącego udział w Poczcie Powstańczej, który został postrzelony w jednej z wielu akcji. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego będzie dla nas niezapomnianym doświadczeniem.

Następnie udaliśmy się do Arkadii – największego centrum handlowego w Polsce. Mieliśmy tam dużo czasu dla siebie, mogliśmy „buszować” po sklepach lub usiąść w kawiarni i porozmawiać. Na koniec naszej wycieczki udaliśmy się na film pt. „Skrzydlate świnie”. Główne role odgrywali Paweł Małaszyński i Cezary Pazura. Film nam się bardzo podobał.. Po wyjściu z kina, ku naszemu zdziwieniu zobaczyliśmy pierwszy śnieg w tym roku J

Do Gołotczyzny wróciliśmy o godzinie 22.00.

Aneta Konwerska, Natalia Boduch kl. I TA


WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

15 listopada 2010 grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Katarzyną Kacprzak, p. Joanną Kokosza oraz p. Józefem Rogalskim  wyjechała na trzydniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Pierwszego dnia uczniowie byli w Kielcach. Drugiego dnia wraz z przewodnikiem grupa wyszła w góry. Wędrówkę rozpoczęli od zwiedzania XV-wiecznego Klasztoru Bernardynek. Następnie wkroczyli na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, po drodze mijali pomnik Stefana Żeromskiego, źródełko, drewnianą kapliczkę i dotarli na Łysicę (612 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie Gór Świętokrzyskich. Uczniowie zdobyli tego dnia również Łysą Górę  (595 m n.p.m. - drugi szczyt pod względem wysokości w Górach Świętokrzyskich), po drodze  podziwiali rumowiska skalne - gołoborza, następnie zwiedzali klasztor opactwa benedyktynów Święty Krzyż oraz Muzeum Misyjne oraz Krypty Jeremiego Wiśniowieckiego.

Po południu grupa udała się na basen Perła Nowiny koło Kielc. Ostatniego dnia uczniowie zwiedzali Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.

Galeria zdjęć:


Światowy Dzień Rzucania Palenia
"Rzuć palenie razem z nami "
Obchodzony jest w tym roku 20 listopada. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem zainicjowana została w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku, przyjęła się również w Polsce od 1991 roku.
Wszystkie podejmowane w tym dniu działania mają na celu uświadomienie palaczom, że nigdy nie jest za późno aby zerwać z nałogiem.
Po rzuceniu palenia każdy poczuje się zdecydowanie lepiej. Przekona się również, że palenie papierosów było przyczyną występującego zmęczenia i osłabienia organizmu.
Niejednokrotnie przyczynić się mogło do zwiększenia ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, choroby naczyń wieńcowych serca, przewlekłego zapalenia oskrzeli, chorób oczu i innych groźnych chorób.

W naszej szkole tego dnia odbył się happening. Dziewczęta z klasy I TA: Ewa Rzeczkowska, Marlena Olszewska i Ewa Wojciechowska  przedstawiły krótką inscenizację mówiącą o trujących składnikach dymu tytoniowego. Kolejnym punktem szkolnego happeningu był quiz na temat znajomości szkodliwego wpływu dymu z papierosów.  Uczniowie, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie otrzymywali słodką niespodziankę. W tym dniu rozstrzygnięto też konkurs plastyczny na plakat "Rzuć palenie - wygraj zdrowie". Prace pięciu dziewcząt zostały nagrodzone.

galeria zdjęć


16 listopada Światowy Dzień Tolerancji
Łacińskie słowo „tolerantia” oznacza znoszenie, akceptację. Tolerować to nie znaczy przyjmować za swoje, to poszanowanie zachowań lub poglądów innych, mimo, że nasze są odmienne.

O potrzebie tolerancji mówi się wszędzie. Słyszymy niemal codziennie o nieszczęściach bezpośrednio lub pośrednio związanych z nietolerancją rasową, religijną, społeczną czy kulturową.

Powinniśmy być wobec siebie tolerancyjni. Nikt z nas nie chciałby być odrzucony, bo jest w jakiś sposób inny. Powinniśmy się szanować.

Tego dnia na korytarzach szkoły pojawiły się hasła mówiące o szacunku do siebie i drugiego człowieka. Na lekcjach wychowawczych wychowawcy rozmawiali z uczniami na temat tolerancji, scenariusze lekcji przygotowała pani pedagog.

Sprawmy razem, aby tolerancja stała się modna!

Bo wstydzić się trzeba obojętności, lenistwa i głupiego usprawiedliwiania się ze złych uczynków przed samym sobą.

Bądźcie tolerancyjni! Nie trzeba być Matką Teresą z Kalkuty, żeby podać drugiemu człowiekowi pomocną dłoń. 

Wanda Kałwa

galeria zdjęć:


Święto Niepodległości w szkole

Dzień Niepodległości jest doroczną tradycją obchodzoną w naszej szkole i jednocześnie okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem.
 10 listopada 2010 r. odbył się uroczysty apel, podczas którego uczciliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez Polaków niepodległości po 123 latach niewoli.

galeria zdjęć


 

PRÓBNA MATURA Z MATEMATYKI

03.11.2010 R. w naszej szkole odbyła się matura próbna z matematyki przeprowadzona przez CKE w Warszawie. Do matury przestąpili uczniowie klas IV Technikum oraz słuchacze V semestru Technikum Uzupełniającego.
 

PAŹDZIERNIK

Tydzień Żytniego Chleba w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Tydzień Żytniego Chleba wpisał się na stałe do kalendarza uroczystości szkolnych. W tym roku był obchodzony pod hasłem: „Tak się czujesz, jak się odżywiasz” w dniach od 11 do 16 października. Na akcje złożyło się kilka przedsięwzięć:

11października 2010

Poczęstunek chlebem żytnim na zakwasie przy okazji obchodów DEN. Zaproponowaliśmy:

¾    chleb ze smalcem (przygotowanym w stołówce szkolnej) i ogórkiem kiszonym,

¾    chleb z masłem,

¾    chleb soute.

Chleb na zakwasie upiekł miejscowy piekarz. Nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem u zaproszonych gości i młodzieży szkolnej.

Ten dzień był szczególny dla naszej szkoły, gościliśmy wiceministra Pana Tadeusza Nalewajka.

Drugi etap został zainspirowany witryną sklepową w Ciechanowie z informacją: „Tu kupisz chleb na naturalnym zakwasie” i zaowocował zaproszeniem technologa produkcji z piekarni, która wypieka już od 100 lat chleb wg starej receptury. Pani technolog odwiedziła nas w internacie i opowiedziała o zaletach zdrowotnych chleba na zakwasie, a o walorach smakowych przekonaliśmy się sami smakując chleb z ciechanowskiej piekarni. W prezencie od Pani technolog otrzymaliśmy naturalny zakwas, który był zaczynem dla własnoręcznych wypieków. Wszystko miało miejsce 14 października br. w internacie szkoły. Tego dnia nie było zajęć dydaktycznych mogliśmy więc poświecić czas na wypiek chleba. Okazało się to bardzo czasochłonne:

¾    przygotowanie ciasta chlebowego- 1h,

¾    garowanie ciasta- 3,5 h.

¾    formowanie ciasta- 1h.

¾    ponowne garowanie- 3 h,

¾    pieczenie- 1,5 h. Razem: 10 h.

To więcej niż cały dzień zajęć. Ale efekt był zdumiewający. Upiekliśmy pyszny, zdrowy, pachnący chleb, i na dodatek własnoręcznie. Niektórzy uczniowie niedowierzali własnemu sukcesowi.

15 października 2010

Happening dla młodzieży naszej szkoły i zaproszonych gimnazjalistów.

Na ten dzień przygotowaliśmy wystąpienie. Aktorami byli uczniowie klas najstarszych – autorytet wśród rówieśników. Celem happeningu było uwrażliwienie słuchaczy na skład produktów, które spożywają. Zaprezentowaliśmy także sposób przygotowania i prowadzenia zakwasu, który będzie zaczynem do wypieku zdrowego chleba. Częstowaliśmy również, upieczonym wcześniej przez młodzież, chlebem.

Akcja wyzwoliła w młodzieży zapał do pracy, wiarę we własne siły i sukces zespołu, słuchacze zyskali wiedzę, która mogą wykorzystać, na co dzień dla własnego zdrowia. Zaproszeni gości przypomnieli sobie lub poznali smak zdrowego chleba, żytniego chleba na naturalnym zakwasie.

Zespół prowadzący akcje: Uczniowie klasy IV TR oraz opiekunowie: Joanna Graczyk i Joanna Kokosza.

galeria zdjęć:

 

KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

1 X 2010 r. uczniowie klas I, III i IV Technikum Rolniczego oraz słuchacze I i III semestru Technikum Uzupełniającego dla  Dorosłych zwiedzali XXIV Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Młodzież mogła podziwiać konie, razy mleczne i mięsne bydła, trzodę chlewną, owce, kozy, drób zwierzęta futerkowe, odmiany zwierząt objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Zwiedzający mogli obserwować ocenę zwierząt, brać udział w konkursach. Na wystawie tej prezentowano również produkty spożywcze i rękodzieła artystyczne wytwarzane przez regionalnych producentów. Wycieczkę zorganizowała nauczycielka przedmiotów zawodowych Bronisława Olszewska.

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
  W dniach 27-28 września w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbył się finał Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym dla uczniów szkół sektora rolno-spożywczego podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konkurs dotyczył zagadnień i problematyki związanej z rolnictwem ekologicznym, w tym produkcji żywności, a także przepisów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstw ekologicznych przy jednoczesnym dbaniu o ochronę środowiska naturalnego. Celem było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat rolnictwa ekologicznego, zainteresowanie młodzieży tym rolnictwem i kierunkami jego rozwoju, zwiększenie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko oraz uczenie postaw ekologicznych zasad produkcji rolniczej.
W finale wzięło udział 41 uczniów, zwycięzców konkursu na poziomie szkół. Komisja powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzorowała etap centralny, który składał się z części testowej i pytań otwartych. Po przeprowadzonym teście pięć osób z najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do drugiej części finału, po której komisja wyłoniła laureatów.  
Kamil Majchrzak uczeń klasy IV TR zdobył wyróżnienie w Konkursie Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym. Kamil w swojej rodzinnej miejscowości Żmijewo - Kuce  wraz z ojcem prowadzi gospodarstwo ekologiczne (z certyfikatem) o powierzchni 25 ha. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca (drób). Po ukończeniu szkoły planuje przejąć gospodarstwo i kontynuować produkcję ekologiczną.
Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli także w warsztatach, które przeprowadzono w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach.
W dniu 16 października 2010 r. podczas targów Natura Food w Łodzi odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. Ideą targów jest promocja żywności ekologicznej i naturalnej oraz popularyzacja produktów regionalnych i przysmaków przygotowywanych według tradycyjnych receptur. Kamil Majchrzak wraz z opiekunem Andrzejem Brzozowskim uczestniczyli również w seminarium "Rolnictwo wysokiej jakości - funkcjonowanie gospodarstw rolnych w systemie bezpieczeństwa żywności".
galeria zdjęć

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

 

11 X 2010 r. w Zespole Szkół CKR im. Aleksandra Świętochowskiego odbyła się  uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział  znamienici goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  Pan Tadeusz Nalewajk – Wiceminister,  Pani   Zofia  Stypińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Nauki i Oświaty Rolniczej oraz przedstawiciele władz  samorządowych.

Wyróżniającym się nauczycielom za szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczno – wychowawczą wręczono medale, odznaczenia i nagrody.

Pan Wiceminister Tadeusz Nalewajk dokonał aktu dekoracji siedmiorga  nauczycieli złotym i srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Troje nauczycieli zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  Medale wręczyli Pani Dyrektor Zofia Stypińska i Pan  Dariusz Mosakowski - Dyrektor Delegatury Kuratorium w Ciechanowie.  Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” trojgu pracownikom ZS CKR w Gołotczyźnie.

Miłym akcentem był poczęstunek żytnim chlebem na zakwasie  w ramach  ogólnopolskiej akcji „Tydzień żytniego chleba”, którą w naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym, prowadzimy pod hasłem „Tak się czujesz, jak się odżywiasz”.  

Galeria zdjęć

 

 

                          Wieści z Klubów

Strzeleckiego – w dniu 24 września br. Drużyna (ad hoc) strzelecka z naszej szkoły wzięła udział w Zawodach Strzeleckich Honorowych Dawców Krwi oraz Osób Promujących Honorowe Krwiodawstwo, zorganizowanych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.
W skład drużyny weszli:
- dyr. Zdzisław Podgórski;
- dyr. Jacek Zawiśliński;
- nauczyciel w-f Igor Gulczyński;
- nauczyciel j. angielskiego Andrzej Kurbanow.

W naszej kategorii startowało 24 drużyny. Przy bardzo silnej konkurencji zajęliśmy 4 miejsce.
Chwała bohaterom … i podziękowania za godną reprezentację szkół gołockich. Po zmaganiach z bronią, wzięliśmy udział w pikniku czerwonokrzyskim. Było bardzo przyjemnie.

Szkolnych Krwiodawców -
W dniu 7 października, 30 uczniów - honorowych krwiodawców - wzięło udział w akcji poboru krwi. Oddaliśmy 13 l 500 ml krwi. Akcja odbyła się w internacie szkoły. Miła atmosfera i dobre samopoczucie kandydatów sprawiły, że akcja była bardzo udana. Będzie takich akcji więcej. Poinformujemy o tym.
A tymczasem obejrzyjcie zdjęcia, jak było tym razem.

WRZESIEŃ

WIZYTA UCZNIÓW ZE SZKOŁY ROLNICZEJ Z  FRANCJI

Od poniedziałku 20 do soboty 25 września gościliśmy w naszej szkole 10 uczniów i 2 nauczycieli z francuskiej szkoły rolniczej w St Aubin.

Dla naszych kolegów przygotowaliśmy program zgodny z ich oczekiwaniami zainteresowaniami. Odwiedziliśmy firmy obsługujące rolników,  gospodarstwa uczniów szkoły w Gołotczyźnie i stadninę koni.

Chcieliśmy również zapoznać francuską młodzież z nasza kulturą i historią. Wspólnie zwiedzaliśmy muzea w Ciechanowcu, Gołotczyźnie i  Opinogórze. Szczególnie zainteresowanie wzbudziły  francuskie akcenty w historii Pułtuska.  Na zakończenie pobytu nasi goście odbyli wycieczkę do Krakowa i do Oświęcimia.

Wyjechali pełni wrażeń i z pomysłami do programu naszej wizyty w St Aubin w czerwcu 2011r.  

Galeria zdjęć

AGRO - SOHW

Dnia 24 września 2010 r. młodzież klas II, III, i IV TR oraz II TK, II i III M brała udział w XII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO - SOHW w Bednarach k. Poznania.

Na wystawie prezentowano maszyny, urządzenia i ciągniki nie tylko na stoiskach wystawowych ale także na specjalnych poletkach pokazowych. Dzięki czemu zwiedzający mogli osobiście sprawdzić działanie interesujących ich maszyn.

 Wyjazd zorganizował nauczyciel przedmiotów zawodowych Tadeusz Matejski.

Galeria zdjęć

Na rowerowym szlaku

Szlakiem  Walk Wojny Polsko – Bolszewickiej na Północnym Mazowszu  przebiegała trasa XI Rajdu Rowerowego, którego organizatorem był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Ciechanów. Tradycyjnie jak co roku w śród uczestników nie zabrakło młodzieży  z Naszej szkoły. Opiekowali się nimi pani Anna Oleksiak oraz pan Dariusz Przyborowski.

Trasa Rajdu rozpoczęła się w Ciechanowie i wiodła przez Gołotczyznę do Sarnowie Góry. Podczas całej trasy młodzież wysłuchała prelekcji dotyczących wydarzeń z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Matka Natura nie była dla uczestników łaskawa. Przez cały czas padał deszcz. Jednak mimo trudu dotarliśmy do celu. Gorąca grochówka i kiełbaska z grilla postawiła wszystkich na nogi. Po chwili  odpoczynku reprezentacje siedmiu szkół  stanęły do konkursu historycznego.

Naszą szkołę reprezentowali: Agnieszka Nawotka, Kamil Majchrzak i Marek Bernasiewicz  Mimo dużej konkurencji nasz zespół wypadł wspaniale zajmując I miejsce. Zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Za rok znów ruszamy….

Galeria zdjęć

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Szkoła nasza współpracuje od prawie 10 lat z niemieckimi rolnikami z kraju związkowego (landu) Saksonia - Anhalt.

 Jednym z nich jest pan Detlev Haase, właściciel ponad 500 - hektarowego gospodarstwa rodzinnego w Magdeburgu - Ottersleben. Specjalizuje się w uprawie pszenicy, jęczmienia ozimego, rzepaku i kukurydzy. Każdego roku przyjmuje 2 lub 4 uczniów technikum rolniczego na miesięczne praktyki letnie i jesienne. Chłopcy zatrudnieni są głównie przy zbiorze i transporcie zbóż, wykonują także prace pożniwowe, dbają o właściwą konserwację maszyn. Mają do dyspozycji ciągniki i kombajny najnowszej generacji, "najeżone" elektroniką, z obsługą których radzą sobie znakomicie.

Właściciel gospodarstwa - pan Haase - bardzo wysoko ocenia kwalifikacje zawodowe, pracowitość, sumienność, punktualność i ogólne zachowanie naszych uczniów oraz umiejętności komunikowania się w języku niemieckim.

Chłopcy zajmują samodzielne, nieduże mieszkanie (kuchnia, łazienka, salonik i sypialnia) wyposażone w nowoczesny sprzęt AGD i RTV, w którym sami dbają o porządek i ład.

W roku szkolnym 2009/2010 praktyki odbywali Jacek Fabisiak i Paweł Księżyk, w bieżącym - Adrian Krzepicki, Grzegorz Sokolnicki, Łukasz Niedziałkowski i Marcin Goździewski - uczniowie klasy IV TR.

 Mimo niekorzystnych warunków pogodowych, wywiązywali się bardzo dobrze ze swoich obowiązków, zyskując uznanie pracodawcy który przysłał na ręce pana dyrektora Z. Podgórskiego wielce pochlebną opinię o przebiegu praktyk i wyraził nadzieję na dalszą współpracę w najbliższych latach.

Anna Anuszewska

galeria zdjęć

NADANIE IMIENIA SZKOŁOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ZS CKR W KAROLEWIE

20 września pan dyrektor z uczniami: Krzysztofem Smolińskim, Barbarą Maruszewską i Bogumiłą Ujazdowską uczestniczyli w ceremonii nadania imienia gen. Franciszka Kamińskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu. Uroczystość była połączona z poświęceniem i przekazaniem sztandaru oraz odsłonięciem pomnika ku czci patrona.

Galeria zdjęć

 

WIZYTA GOŚCI Z USA

21 i 24 września 2010 gościliśmy native spikierów Cameron i Cira, Tucker i Mark, ze Stanów Zjednoczonych, którzy przeprowadzili kilka lekcji i konwersacji z uczniami na temat życia w USA. Na co dzień pracują jako lekarze sportowi i przyjechali na zawody mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów. Uczniowie otrzymali od nich drobne upominki np. koszuli. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania, mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe. 

A. Kurbanov

Galeria zdjęć

CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 SZKÓŁ ROLNICZYCH MRiRW 


3 września 2010 odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (woj. lubelskie) Krajowa Inauguracjia Roku Szkolnego 2010/2011 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Brały w niej udział poczty sztandarowe z 45 szkół rolniczych z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Pan Dyrektor Zdzisław Podgórski oraz uczniowie Krzysztof Smoliński, Barbara Matuszewska i Bogumiła Ujazdowska (kl. III RK).
Na uroczystości obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, władz wojewódzkich i samorządowych, kuratorium oświaty, duchowieństwa, jak również osoby reprezentujące instytucje działające na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele partnerów zagranicznych współpracujących ze szkołami rolniczymi.
Wiceminister Tadeusz Nalewajk podkreślił jak ważnym elementem wychowania młodzieży przez rodziny i szkoły jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania wolności i dbałości o zachowanie pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, narodowej i obywatelskiej.
Zaś zwracając się do pedagogów zaznaczył, że właśnie od nich w znaczący sposób zależy rozwój polskiego rolnictwa i tworzenie nowego wizerunku polskiej wsi. Zaakcentował także ważną rolę szkół rolniczych w przygotowaniu absolwentów do pracy w nowoczesnym rolnictwie. Muszą oni odnaleźć się w zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej, muszą umieć korzystać z wszelkich dostępnych instrumentów wsparcia sektora rolno-spożywczego w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk złożył nauczycielom i wychowawcom życzenia wielu osiągnięć i satysfakcji w pracy pedagogicznej, a uczniom sukcesów w nauce.
 

Galeria zdjęć

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO "START BEZ OGRANICZEŃ - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH"

 

Biuro projektu

1 września 2010 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie rozpoczął realizację projektu pt. "Start bez ograniczeń - wyrównywanie szans edukacyjnych" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projektem objętych zostanie 200 uczniów Zespołu Szkół.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w następujących bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych:

 • zajęcia z języków obcych zakończone egzaminem TELC,

 • zajęcia z technik komputerowych zakończone egzaminem ECDL,

 • zajęcia rozwijające,

 • zajęcia wyrównujące,

 • zajęcia warsztatowe wsparcia psychologicznego,

 • kurs prawa jazdy kategorii B,

 • kurs "Chemizacja",

 • kurs "Kombajnista"

 • kurs spawacza.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Sońsku, następnie o godz. 900 na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna inauguracji roku szkolnego 2010/2011.
Pan Dyrektor Zdzisław Podgórski powitał społeczność uczniowską, a w szczególności uczniów klas pierwszych.
Podczas apelu minutą ciszy uczciliśmy poległych Polaków, którzy walczyli na frontach II wojny światowej.
Następnie Pan Dyrektor przedstawił wychowawców klas pierwszych:

I R - p. Anna Oleksiak

I AK - p. Hanna Głuszniewska

I OM - p. Dariusz Przyborowski

 •  

  "Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram
  Szóstki i piątki, i jedynki nieraz
  Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty
  Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw:

  Że jeszcze tylko:
  Wrzesień, październik, listopad, grudzień
  Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec
  i...

  Wakacje, znów będą wakacje
  Na pewno mam rację wakacje będą znów."

   W. Tupaczewski

Galeria zdjęć

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świetochowskiego

ul. Ciechanowska 18b

 Gołotczyzna

06-430Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W bieżącym roku szkolnym oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com