start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   |KURSY KWALIFIKACYJNE  |   PLAN LEKCJI   |    KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

DOŁĄCZ DO  NAS

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

REALIZOWANE PROJEKTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

LIPIEC


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19 lipca 2012 roku,
przeżywszy 74 lat, zmarł

śp. Stanisław Lewandowski

były Dyrektor Zespołu Szkół
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie .

 

Łącząc się w bólu i smutku
Żonie, Dzieciom, Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, młodzież

Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie


PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU CEKIN

W dniach 1 – 7 lipca 2012r. uczniowie klasy III TR przebywali na praktykach w ramach projektu CEKIN.

W ramach praktyk, z godnie z opracowanym dla każdego indywidualnie programem uczniowie otrzymali konkretne zadanie do zbadania:

1.     W Skansenie przeprowadzić wywiad na temat wykorzystania dóbr kultury, tak by  przyniosły zysk i umożliwiły  poznanie życia na tych terenach.

2.     W Elektrowni Wodnej w Żarnowcu wywiad o wykorzystaniu terenów nieużytkowanych na potrzeby całego kraju. Rozpoznanie zagrożeń dla środowiska ze strony elektrowni, pozyskanie informacji o elektrowniach wiatrowych. Sprawdzenie  opłacalności wykorzystywania wiatru w regionie,.

3.     W pobliskiej farmie rybnej sprawdzaliśmy opłacalność założenia hodowli ryb.

4.     Wywiad w pracownikami Gospodarstwa Hodowla Zwierząt Zarodowych pytaliśmy o możliwości finansowania takiego rodzaju przedsięwzięcia.

5.     Wywiad z gospodarzami farmy agroturystycznej jako przykładu dostosowania działalności agroturystycznej do lokalnych potrzeb.

6.     Zbadanie rynku produktów regionalnych. Przeprowadzenie wywiady z osobami , które prowadzą gospodarstwo i mają w ofercie dania związane z tradycją regionu.

Podczas praktyk uczniowie prowadzali obserwacje pod kątem   przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Skupili się na różnych przykładach różnicowania dochodów.  Zbierali  przykłady i następnie badaliśmy możliwości ich zastosowania na naszym terenie.  

W wyniku praktyk powstanie projekt badawczy:

"Zainteresowanie dywersyfikacją dochodów w rolnictwie na przykładzie gmin: Sońsk, Grudusk, Nowe Miasto."

galeria zdjęć:


CZERWIEC

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnym - 29 czerwca to dzień podsumowanie i zakończenia nauki w szkole. Jest to uroczysty moment nie tylko dla uczniów, ale także dla rodziców i nauczycieli.  W tym dniu nie można obejść się bez wzruszeń, kwiatów i podziękowań.
 Podczas uroczystego zakończenia najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w olimpiadach i konkursach. Dyrektor szkoły wręczył świadectwa absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Policealnej. galeria zdjęć


WYJAZD DO NIEMIEC - STAŻ ZAWODOWY

W dniach 02 – 17 czerwca br. 9 osobowa grupa uczniów Technikum Architektury Krajobrazy i Technikum Agrobiznesu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbywa staż zawodowy w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym w dziedzinie rolnictwa, ochrony środowiska i techniki ILLUT Berlin – Brandenburg.

Pobyt młodzieży w ośrodku ILLUT stanowił część projektu „Podnoszenie umiejętności uczniów szkół rolniczych w zakresie agroturystyki i architektury krajobrazu szansą na tworzenie dodatkowych źródeł dochodu na terenach wiejskich”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt ten adresowany jest do uczniów szkół z terenów zagrożonych szczególnym bezrobociem i odpowiada na potrzebę przygotowania absolwentów ze środowisk wiejskich do funkcjonowania na rynku pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie w Polsce i za granicą.

Uczniowie zamieszkali na terenie ośrodka ILLUT w miejscowości Paulinenaur, położonego w przepięknym, starym parku. Jego rewitalizacja stanowiła główne założenie projektu. Przebieg i zakres prac rewitalizacyjnych odbywał się zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie i obejmował m.in. inwentaryzację stanu istniejącego drzewostanu, sporządzenie mapy inwentaryzacyjnej, dokonanie opisu i oceny małej architektury, wykonanie określonego zakresu prac rewitalizacyjnych i ich prezentację, a także przygotowanie oferty według potrzeb zleceniodawcy, spisywanie kontaktu, negocjacje z klientem i organizację przyjęcia w warunkach naturalnych.

            Zdaniem dyrektora ośrodka ILLUT – pana Waltera Siegmunda – uczniowie znakomicie wywiązali się z powierzonych im zadań, otrzymując dokument EUROPASS MOBILITY, certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności oraz zaświadczenie o odbyciu stażu w instytucji zagranicznej.

            Program pobytu w Paulinenaue przewidywał również wycieczki edukacyjne, poznawanie kultury, historii i codziennego życia naszych sąsiadów. Młodzież miała więc okazję zwiedzić Zakład Uzdatniania Wody i Oczyszczalnię Ścieków (Berliner Wasserbetribe). Miasteczko Filmowe Babelsberg, Poczdam z jego słynnym kompleksem pałacowo – parkowym Sanssouci, Park Rozrywki w Soltau i oczywiście Berlin: Reichstag, Ogrody Świata, Muzeum Techniki, Muzeum Samochodów, Katedrę, Bramę Brandeburską, Sony – Center i wiele innych zabytków tego pięknego miasta.

            Był taż czas na zajęcia rekreacyjno – sportowe, komputerowe, dyskotekę.

            W połowie stażu odbyła się wizyta kontrolno – monitorująca, przeprowadzona przez panią Wiesławę Gąsiorowską – wicedyrektora ZS CKR w Gołotczyźnie i jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA – Polska, koordynatora projektu.

Anna Anuszewska

galeria zdjęć:


Sukcesy uczniów na eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Miętnem w dniach 1 – 2 czerwca 2012 r.

 Uczniowie naszej szkoły zdobyli 3 tytuły laureata i tytuł finalisty na centralnych eliminacjach   Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Miętnem 2012 r.

Adam Gołębiewski - obecny absolwent Technikum Rolniczego – laureat w bloku mechanizacji rolnictwa (przygotowanie do olimpiady: nauczyciel  Zygmunt Cybulski);

Piotr Krysztofiak - obecny absolwent Technikum Rolniczego – laureat w  bloku produkcji zwierzęcej (przygotowanie: nauczyciel Bronisława Olszewska);

Jarosław Roman – uczeń klasy III Technikum Rolniczego – laureat w bloku produkcji zwierzęcej (przygotowanie: nauczyciel Bronisława Olszewska);

Paweł Dymkowski – obecny absolwent Technikum Rolniczego – finalista w bloku produkcji roślinnej (przygotowanie: nauczyciel Grażyna Żbikowska).

Uczniowie otrzymują indeks na wybrane przez nich kierunki studiów na dowolnych uczelniach rolniczych w kraju, zwolnienie z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz  zdobywają punkty na lepszą pozycję szkoły w rankingu szkół w Polsce.

Uczeń klasy trzeciej może ubiegać się o stypendium dla młodzieży uzdolnionej przyznawane przez samorząd województwa mazowieckiego.


ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Tradycją jest, że z okazji Światowego Dnia Książki, które obchodzimy 27 kwietnia  bibliotekę szkolną odwiedzają dzieci z  przedszkola w Gołotczyźnie. W tym roku spotkanie odbyło się 6 czerwca.

 Na tę okazję nauczyciele bibliotekarze wraz z młodzieżą przygotowali  dla małych gości niespodziankę. Tym razem była to krótka inscenizacja  przedstawiająca wiersz Juliana Tuwima - .„Rzepka” W bohaterów utworu wcieliła się nie tylko młodzież naszej szkoły, ale i dzieci z przedszkola, które bardzo chętnie odegrały przyznane im role. Po inscenizacji  specjalnie na wizytę dzieci z przedszkola wystąpił zespół taneczny z Ciechanowa „NAMASTE”, prezentując  nowoczesny taniec hinduski.

galeria zdjęć

Beata Brzozowska


DZIEŃ SPORTU

5 czerwca 2012 r. na stadionie naszej szkoły odbyły się rozgrywki sportowe zorganizowane w ramach Dnia Sportu połączonego z akcją "Szkoła bez przemocy". Konkurencje sportowe przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: P. Anna Oleksiak, P. Dariusz Przyborowski i P. Igor Gulczyński. W organizację imprezy aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski a zwłaszcza Ela Ambroziak i Klaudia Augustyniak. Imprezę otworzył Pan Dyrektor Zdzisław Podgórski, następnie pedagog szkolna nawiązała do promowania idei kibicowania fair play. Zachęciła wszystkich zebranych na stadionie do wspierania w sportowy sposób walczących zawodników.

 

Do rozgrywek w piłkę nożną w drodze wcześniejszych eliminacji zostały wyłonione  4 drużyny, które rozegrały mecze finałowe. O III miejsce walczyli chłopcy z kl. I TR i III KW. Wynik 4:1 przesądził o zwycięstwie klasy I TR.  Zacięta walka rozegrała się się później między klasą III TR i I AK.

 

Mecz przypominał jeden z tych oglądanych na szklanym ekranie. W sposób profesjonalny nastąpiło wprowadzenie drużyn na stadion. Chłopcy z klasy III TR wystąpili w barwach narodowych Włoch a z klasy I AK w barwach Polski. Odegrano hymny państwowe tych państw. Remis sprawił, że o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. I miejsce zajął zespół z klasy III TR a zasłużone II miejsce wywalczyła drużyna z klasy I AK.

 

Kibicujący uczniowie stanęli na wysokości zadania. Okrzyki, piosenki, flagi i inne gadżety sportowe wskazywały na zrozumienie zasad sportowego, zdrowego kibicowania.

 

Pan Dyrektor  wręczył kapitanom drużyn dyplomy a dla zawodników  i kibiców był przygotowany kosz ze słodkościami.

 

Dzień sportu zakończyło przeciąganie liny nauczyciele contra uczniowie. Okazało się, że lepszą tężyzną fizyczną mogą pochwalić się uczniowie, którzy wygrali tę konkurencję. 

galeria zdjęć

Wanda Kałwa


MAJ

III Konkurs Piosenki Angielskiej

Dnia 28 maja 2012 r. odbył się III Konkurs Piosenki Angielskiej w CKiSZ w Ciechanowie. W konkursie udział wzięły uczennice klasy I TK, Klaudia Augustyniak i Elżbieta Ambroziak.

Klaudia wykonała utwór "The Edge Of Glory" a Ela "Hallelujah", którym wywalczyła sobie III miejsce w kategorii Szkół Średnich. Przygotowaniem uczennic od strony językowej zajęła się ani Eliza Podlecka, zaś od strony muzycznej Pan Mariusz Szuper.

Wręczenie nagród odbędzie sie 28 czerwca o godzinie 17 podczas festynu zorganizowanego przez CKiSz.


WYJAZD DO HOLANDII W RAMACH PROJEKTU COMENIUS pt. "WATER&WIND"

Dnia 21.05.2012 r. o godzinie 3.30 rano grupa uczniów wraz z opiekunami z CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie wyruszyła do Holandii w ramach projektu Comenius pt „Water&Wind”.

Nasza podróż do celu trwała około 15 godzin, jednak mimo zmęczenia wszystkim dopisywał dobry humor. Po przybyciu na miejsce byłem zachwycony naszym miejscem pobytu , gdyż znajdowało się ono w cichym i malowniczym miejscu z licznymi atrakcjami jak np. sztuczne jezioro wraz ze zjeżdżalnią, piękną długą i piaszczystą plażą, gdzie można było grać w siatkówkę oraz Beach Clubem, który był często odwiedzany przez uczestników wycieczki:). Podczas wycieczki do Holandii dowiedziałem się wielu interesujących informacji na temat sposobów wykorzystywania energii wiatru , wody oraz energii słonecznej. Mogłem zobaczyć również różnorodność holenderskiego rolnictwa oraz ich architekturę i budownictwo. Miałem możliwość zobaczenia na własne oczy jak czysty i zadbany jest to kraj i, że naprawdę ma dobre drogi. Poznałem również ciekawe zastosowanie kanałów jakie budują.

Podczas tej wycieczki mogłem również poćwiczyć swój język angielski gdyż wiele razy rozmawialiśmy z uczniami z innych krajów opowiadając sobie swoje doświadczenia. Głównym językiem jakim się porozumiewaliśmy był angielski jednak wiele osób mówiło również w języku niemieckim i francuskim. Wycieczka ta dała mi możliwość zobaczenia jak żyją ludzie w innych krajach , jak można dbać o środowisko i efektywnie gospodarować zasobami naturalnymi. Dużym zaskoczeniem był dla mnie głównie porządek tego kraju np. brak śmieci przy drogach czy bardzo podobna zabudowa gospodarska oraz krycie dachów trzciną. Podczas pobytu organizowano nam wiele wycieczek tematycznych i wyjazdów, czasem męczących, ale warto było wytrzymać. Widzieliśmy np. Park Narodowy, systemy budownictwa kanałów, zwiedziliśmy szkołę rolniczą w Groningen, ale także dobrze bawiliśmy się podczas dnia sportu gdzie głównymi konkurencjami były budowanie tratw , żeglowanie czy pływanie kajakiem.

Uważam , że wyjazd był bardzo udany i ciekawy, mogliśmy zobaczyć wiele interesujących miejsc , poznać innych ludzi i ich obyczaje.
Na długo zapamiętam krajobraz Holandii, gospodarkę oraz ogólną czystość kraju.
W drogę powrotną wyruszyliśmy 25.05.2012r. o godz. 3.00. Śpiewem i występami kabaretowymi powitaliśmy nasz kraj. W domu byliśmy o godz. 19.00. U wszystkich widać było zadowolenie z wyjazdu, gdyż nie codziennie można wyjechać za granicę na tygodniowe atrakcyjne i rozwijające językowo, zawodowo i kulturowo międzynarodowe wydarzenie z udziałem 200 młodych ludzi z 6 krajów europejskich.
galeria zdjęć

Jarosław Muchowski IV AW

czytaj więcej -  strona projektu


Konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w Glinojecku

9 maja 2012 roku w Glinojecku po raz pierwszy został przeprowadzony konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  z terenu północnego Mazowsza. Na konkurs zgłosiło się 64 uczestników z 34 placówek oświatowych z terenu północnego Mazowsza.

Uczeń klasy III TR Jarosław Roman zdobył III miejsce. Laureat otrzymał aparat fotograficzny, nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, puchar  i gadżety.

Lucyna Berent


 

POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział Programie jest dobrowolny. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej. czytaj więcej...
 

 

 


I OGÓLNOPOLSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KULINARNY "SMAKI WSI"

Dnia 19 maja 2012 uczniowie klasy IV TW: Renata Steczka i Piotr Kozłowski wraz z opiekunami: Panią Agnieszką Ampułą i Panem Dyrektorem Zdzisławem Podgórskim uczestniczyli w konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół CKR w Karolewie "Smaki Wsi".

Do konkursu przystąpiło 11 szkół (10 podległych MRiRW i jedna szkoła z Olsztyna). Każda drużyna przygotowała swoją potrawę regionalną. Uczniowie naszej szkoły wykonali  - zrazy cielęce z kurkami w sosie.

Otrzymaliśmy wyróżnienie za wrażenie estetyczne potrawy. Cały dzień upłynął w miłej atmosferze.

Agnieszka Ampuła

 


WYJAZD DO NIEMIEC

W ostatnim dniu kwietnia kilkuosobowa grupa nauczycieli i pracowników naszej szkoły złożyła krótką wizytę w Niemczech: w Magdeburgu i Wolmirstedt, leżących w kraju związkowym Saksonia Anhalt. Delegacji przewodniczył pan dyrektor Zdzisław Podgórski. Celem wizyty było podpisanie umów o praktyki wakacyjne uczniów technikum rolniczego z panem Detlevem Haase - właścicielem gospodarstwa rodzinnego o powierzchni około 500 ha w Magdeburgu – Ottersleben.

Już od 10 lat uczniowie trzecich klas odbywają u pana Haase miesięczne praktyki zawodowe, pomagając przy zbiorze rzepaku i pszenicy ozimej. Właściciel gospodarstwa ocenia bardzo wysoko nie tylko umiejętności fachowe naszych chłopców, ale także ich zachowanie i kulturę osobistą. Z pełnym zaufaniem powierza im nowoczesne maszyny firmy „Deutz” – ciągniki, przyczepy, kombajny.

1 maja nasza grupa uczestniczyła w „Dniu Otwartym” – corocznym festynie organizowanym przez zaprzyjaźniony z Gołotczyzną od kilkunastu lat zakład rolny AGRAR GmbH w Wolmirstedt  pod Magdeburgiem. AGRAR to spółka pracownicza powstałą w 1990 r. z ówczesnego gospodarstwa państwowego, specjalizująca się w produkcji roślinnej (ok. 1100 ha), posiadająca własną biogazownię, ubojnię i masarnię. Od początku istnienia przewodniczy jej pan Fritz – Georg Meyer. Corocznie, pierwszomajowe festyny gromadzą licznie przybywających mieszkańców Wolmirstedt i okolic, którzy mają okazję zwiedzić zakład, odbyć przejażdżkę zaprzęgiem konnym, obejrzeć występy przedszkolaków, chórów i orkiestry dętej, a także posilić się w gronie znajomych i wypić kufel piwa. Nasza delegacja został przyjęta bardzo gościnnie i serdecznie. Późnym popołudniem był jeszcze czas na zwiedzanie centrum, Magdeburga - katedry, siedziby Landtagu i tzw. Zielonej Cytadeli – kompleksu mieszkalnego zbudowanego wg projektu kontrowersyjnego architekta austriackiego Friedensreicha Hundertwassera (stąd nazwa obiektu „Hundertwasserhaus”).

2 maja delegacje realizowalna program zaproponowany przez pana Detleva Haase: zwiedzanie cukrowni należącej do koncernu Nord – Zucker w miejscowości Klein Wanzleben, hodowli danieli i największej w Niemczech kolekcji poroży oraz biogazowi wykorzystującej do produkcji energii gnojownicę z fermy świń i kiszonkę kukurydzianą.

Pobyt zakończył się uroczystą kolacją w restauracji „Zum Anker” („Pod Kotwicą”), należącej do pana Fritza – Georga Meyera, położonej w pięknym miejscu, połączenia rzeki Elby (Łaby) z Kanałem Śródlądowym, nazwanym „Wasserstrabenkreuz” (Skrzyżowanie Dróg Wodnych). Z pobliskiej wieży widokowej można obserwować nie tylko krajobrazy, ale przede wszystkim nieustanny ruch barek, stateczków pasażerskich i handlowych po rzece i kanale.

Słoneczna pogoda, miłe rozmowy z gospodarzami i poznanie nowych obiektów sprawiły, że wizyta naszej delegacji w Niemczech należała do bardzo udanych. Pan dyrektor Zdzisław Podgórski zaprosił oczywiście panów Haase i Meyera do odwiedzenia Gołotczyzny.

Anna Anuszewska

 


KWIECIEŃ

 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

27 kwietnia 2012 r. kolejny rocznik Bratniaków zakończył naukę w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie.

Wzruszenie i radość widoczne były na twarzach maturzystów. którzy z dumą odbierali świadectwa ukończenia Technikum.

Podczas piątkowego spotkania w sali szkoły podsumowano 4 -letni okres nauki. Uczniowie podziękowali nauczycielom za wspólnie spędzone lata.

Pan dyrektor Zdzisław Podgórski wraz z wychowawcami wręczył świadectwa absolwentom. Uczniowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, którzy brali udział w  olimpiadach, konkursach, oraz reprezentującym szkołę w poczcie sztandarowy, pracującym na rzecz szkoły wręczono nagrody książkowe.

Drodzy maturzyści ,

Wszyscy Wam życzymy lekkiego pióra, przytomności umysłu, wiary we własne siły i aby pytania okazały się skrojone na Waszą miarę.

Wychowawcy klas maturalnych:

Anna Anuszewska, Beata Kozłowska, Małgorzata Terlikowska

galeria zdjęć


XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

23 kwietnia 2012r. w Płocku odbył się diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Miło nam poinformować, że w gronie laureatów etapu diecezjalnego znalazła się uczennica klasy I Technikum Agrobiznesu Emilia Wiśniewska, która zajęła 3 miejsce. Emilia zajmując miejsce w pierwszej trójce Konkursu, zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca w Niepokalanowie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie ogólnopolskim.

                                                            Klaudia Stankowska


Projekt staży zagranicznych pt. "Podnoszenie umiejętności uczniów szkół rolniczych w zakresie agroturystyki i architektury krajobrazu szansą na tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na terenach wiejskich"

Od stycznia 2012r.  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Gołotczyźnie jest realizowany projekt  staży zagranicznych pt. Podnoszenie umiejętności uczniów szkół rolniczych w zakresie agroturystyki i architektury krajobrazu szansą na tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na terenach wiejskich

W projekcie biorą udział uczniowie pobierający naukę w zawodach technik  architektury krajobrazu, technik  agrobiznesu i technik  turystyki wiejskiej. Grupa 36 uczniów przez okres dwóch tygodni odbędzie staż zawodowy w ILLUT Berlin Brandenburg. 

Od 14 do 28 kwietnia 2012r. odbył się staż pierwszej grupy, kolejna wyjedzie w czerwcu.

Staż zagraniczny  przygotuje  absolwentów do pracy w agroturystyce i do świadczenia usług w zakresie architektury krajobrazu. Uczniowie zrealizują dwa moduły, dające dodatkowe atrakcyjne umiejętności zawodowe. Uczestnicy stażu będą również doskonalić  branżowy język niemiecki. 

Uczestnicy stażu otrzymają dokument EUROPASS MOBILITY, certyfikaty od partnera niemieckiego potwierdzające zdobyte umiejętności oraz  zaświadczenie o udziale              w projekcie międzynarodowym.

Projekt wzmocni współpracę polskich szkół w zakresie kształcenia zawodowego projekt jest realizowany we współpracy z ZSL

iA w Tucholi. Dla uczniów staż zagraniczny to okazja wzajemnego poznania regionów,  z których pochodzą i kraju gdzie odbędą staż.

 galeria zdjęć

Wiesława Gąsiorowska

Strona projektu: czytaj więcej


ZAWODY SPORTOWO OBRONNE 2012

LI-ZAWODY ,,O SREBRNE MUSZKIETY"

W dniu 13.04.2012r. na strzelnicy naszej szkoły odbyły się zawody rejonowe organizowane przez Kuratorium Oświaty Warszawie. W zawodach wzięły udział cztery trzy osobowe zespoły dz

iewcząt i chłopców ze szkół:
1. Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
2.I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie
3.Zespół Szkół nr 1w Płońsku
4.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
 

I miejsca zajęły drużyny z naszej szkoły i reprezentowały delegaturę KO w Ciechanowie w dniu 25 kwietnia na zawodach wojewódzkich które odbyły się na strzelnicy CWKS Legia Warszawa-Rembertów.
 

Drużyna chłopców w składzie: Adam Olęcki, Krystian Nawrocki, Mariusz Tetkowski zajęła drużynowo II miejsce, a brązowy medal indywidualnie wystrzelał Krystian Nawrocki.
 

Drużyna dziewcząt w składzie Dominika Ciesielska, Milena Żmijewska, Joanna Dąbrowska drużynowo uplasowała się na IV miejscu, a brązowy medal indywidualnie wystrzelała Dominika Ciesielska.


XXXV ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE
,,Sprawni jak żołnierze"


Zawody są formą rywalizacji zespołów w zakresie umiejętności sportowo-obronnych i ratowniczych. W zawodach uczestniczą trzy osobowe zespoły z jednej szkoły, oddzielnie dziewczęta i chłopcy
W dniu 18 kwietnia w zawodach rejonowych na terenie naszej szkoły i pobliskiego lasu rywalizowały drużyny dziewcząt i chłopców reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne:
1.Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie
2.Zespół Szkół nr 1 w Płońsku
5.Zespół Szkół nr 4 w Mławie
4.Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
5.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.


Drużyny naszej szkoły reprezentowali: dziewczęta- Dominika Ciesielska, Milena Żmijewska i Małgorzata Goździewska; chłopców: Adam Olęcki, Krystian Nawrocki, Mariusz Tetkowski.
Etap rejonowy zakończył się zwycięstwem drużyny chłopców z naszej szkoły którzy w dniu 23 kwietnia reprezentowały delegaturę KO w Ciechanowie w zawodach wojewódzkich w Warce

zdobywając V miejsce.
Etap rejonowy w kategorii dziewcząt wygrała drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.

Roman Durzyński, Aleksander Leśniewski


OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

OWiUMR jest najważniejszą olimpiadą zawodową szkół rolniczych. Wyniki tej olimpiady są brane pod uwagę przy opracowaniu rankingu szkół w Polsce. Finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz przyjmowani na studia wyższe do renomowanych uczelni rolniczych.

W naszej szkole uczniowie startowali e 5 blokach tematycznych:

- produkcja roślinna,

- produkcja zwierzęca,

- mechanizacja rolnictwa,

- agrobiznes,

- architektura

krajobrazu.

Organizacja OWiUMR przewiduje eliminacje na trzech szczeblach: szkolnym, okręgowym i centralnym.

W br. w eliminacjach szkolnych startowało 76 uczniów. Na eliminacje okręgowe zakwalifikowano 15 uczniów w w/w blokach tematycznych.

Eliminacje Okręgowe odbyły się w dniu 20 kwietnia 2012 r., tradycyjnie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Nasza szkoła drużynowo zajęła I miejsce w okręgu Północno Wschodniej Polski. Do tego sukcesu przyczynili się uczniowie:

- Jarosław Roman - I miejsce, produkcja zwierzęca;

- Piotr Krysztofiak II miejsce, produkcja zwierzęca;

 - Paweł Dymkowski - II miejsce, produkcja roślinna:

- Adam Gołębiewski IV miejsce. mechanizacja rolnictwa.

Uczniowi ci reprezentować będą Nasza Szkołę w Finale Centralnym, który odbędzie się w dniach 1 - 2 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. St. Staszica w Miętnem.

Przewodniczący Komisji Szkolnej OWiUR

Andrzej Brzozowski.

 


SIÓDMA ROCZNICA ŚMIERCI JANA Pawła II

16 kwietnia 2012r. był dniem, którym społeczność naszej Szkoły  poświęciła Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Wspominając siódmą rocznicę śmierci naszego ukochanego Papieża i przygotowując się do pierwszej rocznicy Jego beatyfikacji, młodzież naszej Szkoły przedstawiła program zatytułowany: „Pokazał, że cierpienia ma sens”, w którym przybliżyła najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II, takie jak: śmierć ukochanych rodziców i brata, trudne lata okupacji, wybór na stolicę Piotrowa, zamach oraz ostatnie lata Pontyfikatu naznaczone chorobą i cierpieniem oraz odejście do domu Ojca. Program wzbogacony był o: poezję Jana Pawła II, prezentację multimedialną, która przedstawiała liczne zdjęcia z czasu Pontyfikatu Papieża oraz liczne pieśni. Oprawę muzyczną naszej uroczystości przygotował szkolny zespół muzyczny pod  kierunkiem Pana Mariusza Szupera. Ponad to w minionym tygodniu mogliśmy obejrzeć wystawę poświęconą spotkaniom Ojca Świętego Jana Pawła II z Polonią, która została wypożyczona nam przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

                                                                                              Klaudia Stankowska


V Subregionalne Targi Edukacji i Pracy

W dniu 13 kwietnia br. w Hali Sportowej MOSiR w Ciechanowie odbyły się IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. Główny cel Targów to wsparcie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Odbiorcami była młodzież z gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, studenci, nauczyciele oraz rodzice. Impreza była doskonała okazją do prezentacji ofert kształcenia oraz możliwości zatrudnienia w subregionie.

Nasza szkołę

 reprezentowali na Targach nauczyciele: Beata Brzozowska, Wanda Kałwa, Adam Łukasiewicz, Cezary Kwasiborski oraz uczniowie: Emilia Wiśniewska, Sylwia Sobieraj, Maciek Marmulewski i Mateusz Wesołowski.

Stoisko przygotowane w ramach promocji szkoły wyraźnie wskazywało na jej rolniczy charakter. Przepiękne różnokolorowe bratki i iglaki rzucały się w oczy odwiedzającym i zachęcały do zapoznania się z kierunkami kształcenia oferowanymi gimnazjalistom. Na Targach można było podziwiać występ naszego zespołu muzycznego prowadzonego przez P. Mariusza Szupera.


MARZEC

KIERMASZ WIELKANOCNY

29 marca odbył się w naszej szkole już po raz kolejny kiermasz wielkanocny pt. „Wielkie, małe jaja”. Organizatorem tego wydarzenia byli nauczyciele bibliotekarze.
Na kiermaszu prezentowano wielkanocne stroiki, ręcznie wykonane kartki, świąteczne pisanki.
Wystawione kolorowe jajka różnej wielkości zdobione były techniką decoupage.
Stoisko kiermaszu wzbogaciły również tradycyjne ciasta wielkanocne, pieczone przez młodzież pod opieką nauczyciela pani Agnieszki Ampuły.
galeria zdjęć


PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Samorząd Uczniowski zorganizował w związku z Pierwszym Dniem Wiosny pokaz talentów szkolnych. Przed publicznością swój talent wokalny zaprezentowały: Emilia Wiśniewska, Ela Ambroziak, Klaudia Augustyniak. Wszystkie dziewczęta uczą się w klasie I AK. Sportowe umiejętności pokazał uczeń klasy II M Piotr Świerczewski. Jego akrobacje z piłką wzbudziły ogólny podziw.  Wiosenny nastrój wprowadził  zespół muzyczny m.in. takimi piosenkami jak: "Iść w stronę słońca", "Chodź pomaluj mój świat".   


WYJAZD DO KŁUDZIENKA I BRONISZ

W dniu 21 marca klasy II M, II TR oraz III TR uczestniczyły w zwiedzaniu oddziału Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego IMBER w Kłudzienku - Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Elektryfikacji Rolnictwa. Instytut jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem działalności Instytutu jest opracowywanie naukowych podstaw rozwoju mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz budownictwa rolniczego i infrastruktury obszarów wiejskich. Instytut realizuje ten cel przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz promowanie ich wyników na terenie kraju i za granicą. W trakcie wycieczki uczestniczyliśmy w wykładzie na temat uprawy gleby bezorkowej oraz poznaliśmy metody badań maszyn i pojazdów rolniczych. Nasza szkoła podjęła współpracę z tym Instytutem, co napewno wzbogaci wiedzę i doświadczenie naszych uczniów.
 

C. Kwasiborski

21 marca grupa uczniów z klas Technikum Architektury Krajobrazu uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Bronisz, gdzie obchodzono Dni Florystyki. Nasi uczniowie brali udział w pokazach sztuki florystycznej oraz zwiedzali pawilony wystawowo - handlowe tej największej podwarszawskiej giełdy warzywno - kwiatowej. Podziwialiśmy polskich i holenderskich mistrzów florystyki w trakcie tworzenia kompozycji kwiatowych na różne okazje. To co zobaczyliśmy pomoże nam w tworzeniu naszych własnych i mamy nadzieję, że równie pięknych kompozycji.


W. Klimaszewska i młodzi architekci z Gołotczyzny.


"Wiosenna akcja SK HDK"

14 marca 2012 r. zorganizowaliśmy w internacie szkoły kolejną akcję poboru krwi. Zgłosiło się 30 chętnych, w tym 17 nowych członków naszego klubu. Wzmacnianie klubu zawsze nas bardzo cieszy. I wiemy już, że będą kolejni kandydaci. Wielu uczniów niepełnoletnich zgłasza swój "akces". Do poboru zakwalifikowano 23 osoby - oddaliśmy łącznie 10 l 350 ml krwi. To nasz mały- wielki wkład w potrzeby chorych. galeria zdjęć

Opiekunka SK HDK - Lidia Cyranowicz


LUTY

 

XIII KARNAWAŁOWY TURNIEJ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
W PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR
im. ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO w GOŁOTCZYŹNIE


13 –ty, nie znaczy „pechowy”…..


Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie organizowany jest od 2000r. Turniej odbywa się co roku w czasie karnawału. Impreza od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W bieżącej edycji turnieju uczestniczyło 11 zespołów. Należy podkreślić, że po raz trzeci w turnieju brała udział drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie, a debiutowało Gimnazjum w Świerczach.
Organizatorem turnieju był Dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz Młodzieżowy Klub Sportowy „BRATNIAK”. Gry eliminacyjne odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gołotczyźnie i Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sońsku.
W ceremonii otwarcia Turnieju uczestniczył Pan Dariusz Mosakowski Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz licznie przybyli dyrektorzy szkół. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe trofea. Najlepszą zawodniczką Turnieju została wybrana pani Anna Paź z Zespołu Szkół CKR w Golądkowie, a zawodnikiem Mariusz Jasiński z Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie.
W meczu finałowym drużyna nauczycieli z Zespołu Szkół CKR w Golądkowie uległa Zespołowi Szkół nr 2 w Ciechanowie. W meczu o III miejsce spotkały się drużyny Zespół Szkół CKR w Gołotczyźnie i Szkoły Podstawowej - Gimnazjum w Sońsku. Zwycięstwo odniósł zespół z Sońska.
Choć gospodarze znaleźli się tuż poza podium od lat integracja środowiska, oraz aktywne spędzanie czasu było zawsze głównym celem turnieju.
Za rok przyjdzie czas na rewanże :-) … galeria zdjęć


Wizualizacja ogrodów.Praca architektów krajobrazu polega nie tylko na wymyśleniu koncepcji ogrodu ale także na tym aby tę koncepcję umieć w różnych technikach zmaterializować. Jedną z takich technik jest makieta. Klasy II i III Technikum Architektury Krajobrazu wykonały makiety ogrodów przydomowych jako wizualizacje swoich projektów koncepcyjnych.

Zapraszamy do naszych ogrodów. galeria zdjęć

Wanda Klimaszewska


Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Świń i Drobiu

W dniu 24 lutego 2012r. grupa uczniów z klasy III i IV Technikum Rolniczego i słuchaczy Szkoły Policealnej oraz Technikum Uzupełniającego wzięła udział w wycieczce autokarowej do Łodzi na Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Świń i Drobiu. Opiekunami byli nauczyciele: Bronisława Olszewska. Ewa Milczarek, Andrzej Brzozowski, Tadeusz Matejski. Organizatorem Targów było Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich w Poznaniu. Miejscem Targów była Hala ATLAS ARENA w Łodzi i hala namiotowa Na Targach młodzież mogła zobaczyć ekspozycje maszyn do zbioru zielonek, wozów paszowych, wozów asenizacyjnych, ciągników. pełną gamę produktów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia hodowli zwierząt polskich i zagranicznych firm. Uczniowie i słuchacze uczestniczyli w cyklu wykładów z zakresu hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu. Wykłady prowadzili polscy i zagraniczni eksperci z danych dziedzin.


KARNAWAŁOWY BAL MASKOWY
 

Karnawałowy bal maskowy odbył się w tłusty czwartek tj. 16 lutego. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne (atak zimy) dużo młodzieży nie stawiło się tego popołudnia w szkole. Uczniowie tańczyli przy muzyce, którą zaproponowali: Krzysiek Smoliński i Tomek Kowalski, obydwaj z kl. IV TR. Pomysłowością wykazali się Ci, którzy przyszli na zabawę w przebraniu. Humory dopisywały zarówno młodzieży jaki i nauczycielom. Na kolejną imprezę taneczną, trzeba będzie poczekać dobrych parę miesięcy. galeria zdjęć

 


WALENTYNKI

14 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował z okazji Dnia Zakochanych randkę w ciemno. Wzięła w niej udział młodzież, która wcześniej zadeklarowała się, że wystąpi w tego typu zabawie.

Randkę poprowadził Damian Głogowski. Dziewczęta i chłopcy odpowiadali na pytania dwóch tajemniczych osób ukrytych za parawanami. Pytania dotyczyły zachowania się w różnych sytuacjach. Na randkę po szkolnych zmaganiach wybiorą się: Aneta Kruszyńska i Adrian Chodup oraz Emilka Wiśniewska i Paweł Szlaski. Obydwie pary wylosowały miejsce przyszłej randki - pizzerię w Ciechanowie, a na koniec zatańczyły przy dźwiękach romantycznej muzyki. galeria zdjęć
 

Wanda Kałwa


STYCZEŃ

 

STUDNIÓWKA 2012

Zawżdy tak bywało
Gdy na 100 dni nauk zostało,
Wielce godni żakowie,
Biesiadowali na zdrowie.

 

W sobotę 28 stycznia 2012 uczniowie klasy IV RK i IV TW bawili się na balu studniówkowym zorganizowanym w sali bankietowej "U Junoszy".   Przybyłych gości powitali przedstawiciele rodziców: Ireneusz Janicki i Beata Daniecka, którzy życzyli by "nasze dzieci studniówkę i całą naukę w Gołotczyźnie wspominały przez resztę życia." Następnie głos zabrali maturzyści: Damian Głogowski i Barbara Maruszewska. Uczniowie wspominali najweselsze i najtrudniejsze chwile w szkole. Dyrektor szkoły Zdzisław Podgórski przeczytał list z życzeniami od ministra rolnictwa Marka Sawickiego.  Uczniowie zatańczyli poloneza przygotowanego pod kierunkiem Anny Oleksiak. Wszyscy bawili się do białego rana, do tańca przygrywał zespół Exclisive. galeria zdjęć:

wychowawcy: Anna Anuszewska i Beata Kozłowska

 


WYJAZD DO BIOGAZOWNI          

W dniach 23 - 24 stycznia 2012 roku uczniowie klas II TR, III TR, IV TR wraz z opiekunami: Tadeuszem Matejskim i Adamem Łukasiewiczem wzięli udział w szkoleniu pt. „Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia”, które zostało zorganizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w konsorcjum z Instytutem Zootechniki PIB.

Program szkolenia obejmował 12 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne dotyczące:

 •  korzyści z produkcji biogazu rolniczego,

 • kosztów inwestycji w biogazownie rolnicze i możliwości ich finansowania,

 • przepisów prawnych regulujących produkcję i wykorzystanie biogazu rolniczego,

 • technologii do produkcji biogazu rolniczego

 • substratów do produkcji biogazu rolniczego,

 •  aspektów ekonomicznych produkcji biogazu rolniczego,

 •  rozwoju lokalnych / gminnych biogazowni rolniczych.

Praktyczna część szkolenia obejmowała wyjazd do biogazowni rolniczej znajdującej się  w miejscowości Grzmiąca, województwo zachodniopomorskie (www.bio-energetyka.pl).

          Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom poznać zasady funkcjonowania biogazowni rolniczych jak również korzyści i zagrożenia z tym związane. galeria zdjęć

Adam Łukasiewicz


DZIEŃ PATRONA

W tym roku przypada 163 rocznica urodzin Aleksandra Świętochowskiego, który jest patronem naszej szkoły. W codziennym szkolnym życiu kontynuujemy idee pozytywistyczne protoplastów szkoły Aleksandry Bąkowskiej i Aleksandra Świętochowskiego.
12 stycznia 2012 roku z okazji Dnia Patrona, odbyła się w murach naszej szkoły podniosła uroczystość, którą otworzył dyrektor Zdzisław Podgórski.
Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym w Sońsku. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, nauczyciele, młodzież.
Na uroczystość Dnia Patrona, do naszej szkoły przybyło wielu gości, m.in.: przedstawiciel MRiRW Pani Anna Pyrzyńska - Zając, Pan Aleksander Sopliński – poseł na Sejm RP poprzedniej kadencji, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie Pani Barbara Szemplińska, Kierownik Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Grzegorz Wróblewski, Wicestarosta Ciechanowski – Pan Andrzej Pawłowski, radny powiatu - Pan Józef Kaliński, Proboszcz Parafii Sońsk – Ks. Kanonik dr Janusz Kochański, Rektor PWSZ w Ciechanowie Pan prof. dr hab. Andrzej Kolasa, Przedstawiciel KCER w Brwinowie – Pani Zofia Bończak – Plichta, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego w Warszawie Agencji Rynku Rolnego – Pan Ryszard Brański, Wójt Gminy Sońsk – Pan Jarosław Wielechowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – Pan Maciej Adamkiewicz, Pani Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku woj. Mazowieckiego oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.
Referat okolicznościowy: „Aleksander Świętochowskie ze Stoczka do Gołotczyzny”, wygłosił Kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Pan Jarosław Wałaszyk.
W dyskusji głos zabrali: Pani Anna Pyrzyńska – Zając, Pan Aleksander Sopliński, Pani Wiesława Krawczyk, Pan prof. dr hab. Andrzej Kolasa.
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, którego zadaniem było wykonanie różnymi technikami portretu A. Świętochowskiego. W konkursie wzięła udział młodzież gimnazjalna oraz młodzież naszej szkoły. Nagrody laureatom wręczył dyrektor Pan Zdzisław Podgórski. Wręczone zostały także nagrody laureatom etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Po części oficjalnej młodzież zaprosiła licznie zgromadzonych gości, na montaż słowno -muzyczny inspirowany twórczością A. Świętochowskiego, przygotowany pod kierunkiem Pani Jolanty Czerwińskiej.
W obiegowej opinii bardzo często słyszymy, że twórczość literacka Świętochowskiego jest anachroniczna. Jak mylne są to sądy. Treści zawarte w publicystyce, dramatach, powieściach, skłaniają nas ludzi XXI wieku do zadawania sobie ważnych pytań dotyczących czasów, w których przyszło nam żyć. Klamrą łączącą treści zawarte w montażu było „Dziesięcioro Przykazań Polaka”, skłaniające współczesnego odbiorcę do odpowiedzi na pytanie: jak dzisiaj przejawia się nasza miłość do ojczyzny? Co współcześnie oznacza być patriotą?
Program artystyczny rozpoczął polonez w wykonaniu młodzieży ubranej w stroje z różnych epok.
Członkowie koła teatralnego po raz drugi zmierzyli się z dramatem Świętochowskiego „Błazen”
W akcji utworu przedstawiona została walka szlachcica z możnowładcą, który zakochany w jego żonie mści się rujnując go wyrokiem przekupnego sądu, pozbawia majątku jako nielegalnego dziedzica.
W montażu wykorzystane zostały wiersze współczesnych polskich poetów: Wisławy Szymborskiej „Dzieci epoki”, Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość”, Czesława Miłosza „Zaklęcie”.
Zespół wokalny pod kierunkiem Pana Mariusza Szupera wykonał następujące utwory: „Pytasz mnie” z repertuaru Andrzeja Rosiewicza, „Są dwa światy” z repertuaru Maryli Rodowicz, „Nie żałuję” z repertuaru Edyty Geppert, „Dezyderata” z repertuaru Piwnicy pod Baranami.
Uroczystość zakończył dyrektor szkoły Pan Zdzisław Podgórski i zaprosił: gości, nauczyli, młodzież na degustację zdrowej żywności. Były to tradycyjne wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, pochodzące z zakładu mięsnego pana Lenarcika z Gotard. Pieczywo na tradycyjnym kawasie przygotowała piekarnia Cezar w Sońsku.
Ekspozycję zdrowej żywności przygotowała młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pani Agnieszki Ampuły. Była to sprzyjająca atmosfera na rozmowy, wymianę doświadczeń, podzielenie się doznaniami artystycznymi po obejrzeniu programu.   galeria zdjęć:


Jolanta Czerwińska


XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

8 stycznia 2012 r. po raz kolejny włączyliśmy się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Fundację Jurka Owsiaka. To już XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, święto skuteczności i ludzkiej solidarności.
Nasze szkolne wolontariuszki w osobach: Klaudia Augustyniak (I AK), Patrycja Podstawka (I AK), Izabela Sendrowska (I AK), Ania Krywalska (I AK), Monika Rutkowska (I AK), Martyna Kumińska (I AK), Natalia Lipowska (I AK) i Sylwia Sobieraj (II AK) zebrały 1663.62 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
 

Wanda Kałwa

GRUDZIEŃ

„DO BETLEJEM NIE JEST TAK DALEKO…”


22 grudnia 2011r. w ostatnim dniu nauki przed feriami świątecznymi spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, aby uczcić pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa.
Mimo, iż Tajemnicę Bożych Narodzin obchodzimy w Kościele od IV wieku, to stale odkrywamy ją na nowo, i wciąż jest ona niewyczerpana, nienazwana do końca… Czasami wydaje się nam, że jest ona daleko od nas. Dlatego też przybliżając istotę Bożych Narodzin chcieliśmy podkreślić, że do Betlejem nie jest tak daleko, że jest ona na odległość wyciągniętych rąk i otwartego serca. Od wieków oczekiwany Chrystus pragnie przyjść do każdego z nas, a my pochylając się nad „najmniejszymi”, przyjmujemy samego Jezusa.
Tajemnicę Nocy Betlejemskiej przybliżyli społeczności szkolnej uczniowie klasy II AK: Martyna Sobieraj, Julita Kwiatkowska, Jolanta Wojciechowska, Krzysztof Wiśniewski, Ewa Rzeczkowska, Maria Wojciechowska, Paulina Kosik, Sylwia Sobieraj, Maciej Marmulewski oraz Adrian Chodup z kl. III TK i Jarosław Roman z kl. III TR. Oprawę muzyczną spotkania wigilijnego uświetnił nasz szkolny zespół muzyczny pod kierunkiem Pana Mariusza Szupera. galeria zdjęć:


Klaudia Stankowska


Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało węzły,
konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

ks. J. Twardowski


KIERMASZ ŚWIĄTECZNY


Tradycją już jest, że nauczyciele bibliotekarze pani Joanna Podgórska i pani Beata Brzozowska wraz z młodzieżą z różnych klas, co roku z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przygotowują kiermasz świąteczny oraz kiermasz taniej książki.
Na kiermaszu można było zobaczyć różne prace rękodzielnicze wykonane przez młodzież.
W tym roku młodzież wykonywała ozdoby świąteczne zdobione techniką decoupage.
Dcoupage to technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika, styropian) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w pracach ozdabiając wiele przedmiotów tj. bombek styropianowych, doniczek, pudełek drewnianych i innych.
Na stoisku kiermaszowym również można było podziwiać kartki świąteczne zdobione techniką haftu matematycznego.
Przed zaprezentowaniem prac w szkole, rękodzieła były przedstawione na wystawie
w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie. Wystawa prac naszej młodzieży cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Kiermasz bożonarodzeniowy wzbogaciło również stoisko z tanią książką. Dzięki współpracy
z hurtownią książki mogliśmy zaprezentować ciekawe pozycje książkowe dla osób w różnym wieku.
Oprócz książek, ozdób i kart świątecznych można było posmakować ciast o tradycyjnych smakach, które piekła młodzież z klasy III TH.

Na kolejny kiermasz zapraszamy wiosną.
galeria zdjęć:


Z świątecznym pozdrowieniem
Organizatorzy

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW.

Dnia 8 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW.
W tym roku Europa świętuje swoje bogactwo językowe już po raz dziesiąty. Europejski Dzień Języków ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku to festiwal językowej różnorodności i okazja, żeby przekonać się, że nauka języków obcych może być świetną zabawą i fascynującą przygodą. Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Języków: „Języki integrują” nawiązuje do obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. ”Każdy język obcy daje ci nowe życie; jeżeli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz” - to czeskie przysłowie jest jednym z haseł 10. Europejskiego Dnia Języków Obcych. Celem święta jest propagowanie nauki języków i celebrowanie różnorodności językowej Europy. W tym roku chcieliśmy przyjrzeć się bliżej państwom europejskim. Uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o krajach Europy. W drużynie dziewcząt wystąpiły Elwira Bliżewska (kapitan zespołu), Anna Daniszewska, Sylwia Sobieraj, Emilia Wiśniewska, Ewa Rzeczkowska i Karolina Kumińska. Drużyna chłopców to Dawid Szczepański (kapitan drużyny), Kamil Kowalski, Mariusz Tetkowski, Marcin Szerewicz, Łukasz Płoski, Krzysztof Kępka. Obie drużyny zaprezentowały rozległą wiedzę odpowiadając na pytania z zakresu kultury, geografii, znajomości języków obcych. Młodzież rozpoznawała państwa europejskie, utwory muzyczne, dania europejskie i auta produkowane w Europie, słynne osoby ze świata polityki, sportu, nauki, kultury a także miała za zadanie umieścić flagi państw europejskich na mapie kontynentu. Obie drużyny spisały się rewelacyjnie jednak lepszą okazała się drużyna chłopców, która zgromadziła na swoim koncie więcej punktów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy. Podczas gdy zawodnicy zmagali się z zadaniami publiczność zgromadzona na sali gimnastycznej wzięła udział w quizie językowym. galeria zdjęć
 

 

LISTOPAD

STYPENDIA OD PREMIERA

25 listopada 2011 r. w siedzibie PWSZ w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów o przyznaniu stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród 49 uczniów szkół ponadgimnazjalnych znalazła się uczennica naszej szkoły Bogumiła Ujazdowska (IV TK)

Bogusia już czwarty raz otrzymała stypendium, na koniec roku szkolnego miała najlepszą średnią w szkole - 5,27. Uczennica aktywnie włącza się w przedsięwzięcia organizowane w klasie i szkole. W ubiegłym roku szkolnym startowała w Olimpiadzie WiUR zdobywając VII miejsce w eliminacjach okręgowych w Olsztynie, w bliku architektury krajobrazu.

Do Ciechanowa Bogusia pojechała w towarzystwie mamy oraz pana dyrektora Zdzisława Podgórskiego. Na uroczystość przybyli również m.in.  Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska, dyrektor ciechanowskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wróblewskie i dyrektor ciechanowskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kamasa. Gości powitał dyrektor ciechanowskiej delegatury MKO Dariusz Mosakowski, który powiedział, że talent to potencjał, który "nie przesadza o tym kim jesteśmy, ale o tym, kim możemy się stać.""


Konkurs Recytatorki Poezji Romantycznej

Dnia 25 listopada 2011 r. odbył się X konkurs Recytatorki Poezji Romantycznej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. W konkursie tym brały udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu ciechanowskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Elżbieta Ambroziak kl. I TK i Emilia Wiśniewska kl. I TA pod kierunkiem Teresy Smolińskiej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie otrzymała Emilia Wiśniewska za recytację "Testamentu mojego" J. Słowackiego i "Listu do matki Paryż dn. 13 lutego 1848r."

Teresa Smolińska


Ośrodek Edukacji Oświaty Rolniczej w Sokołówku

Dnia 18.11.2011 w naszej szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji 102 rocznicy powstania Ośrodka Edukacji Oświaty Rolniczej w Sokołówku. Całą inicjatorką spotkania była Pani Maria Klonowska- przewodnicząca Komitetu Przywracania Pamięci o Sokołówku.
Spotkanie rozpoczęło się recytacją wiersza „O Sokołówku” przez absolwenta naszej szkoły, Technikum Architektury Krajobrazu - Karola Wiśniewskiego. Następnie zaprezentowane były prelekcje na tematy związane z historią szkoły. Miedzy innymi pani Klonowska przedstawiła sylwetkę Tomasza Klonowskiego oraz historię Sokołowskich Szkół. Poza tym, Pan Piotrowski - z-ca Marii Klonowskiej przedstawił sylwetkę Aleksandry Bąkowskiej i Jadwigi Dziubińskiej - dwóch wspaniałych kobiet, które w przeszłości całkowicie poświęciły się edukacji rolniczej na naszym terenie.
Piątkową uroczystość zakończył występ Ludowego Zespołu Artystycznego "CIECHANÓW" z CKiS w Ciechanowie.
Tak więc celem całego spotkania było przywrócenie pamięci o Sokołówku oraz popularyzacja wiedzy o jej fundatorze, właścicielu ziemskim o szlacheckich korzeniach - Tomaszu Klonowskim oraz ludziach dzięki którym ta szkoła mogła powstać istnieć przez 30 lat t.j. od 1909 do 1939.r.
Ponadto należy także wspomnieć , że na uroczystość zawitało mnóstwo gości tj. Wiesława Krawczyk oraz Benedykt Pszczółkowski – radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Włodzimierz Fetliński i Józef Kaliński - radni Powiatu Ciechanowskiego, Elżbieta Latko - radna Miejskiej Rady Ciechanów, Eugeniusz Olszewski - przewodniczący Rady Gminy Ciechanów, Grzegorz Tobolski - radny Gminy Ciechanów, Agnieszka Kordowska- przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Wróblewski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wicestarosta ciechanowski - Andrzej Pawłowski oraz Krzysztof Nuszkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Golądkowie
 

galeria zdjęć:


"Rzuć palenie razem z nami".

Jak co roku przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji "Rzuć palenie razem z nami".

17.11. br przez wszystkie przerwy nadawano przez radiowęzeł komunikaty dotyczące szkodliwości palenia. Były też podawane informacje gdzie i do kogo można się zwrócić w przypadku podjęcia decyzji o zerwaniu z nałogiem. Dla osób chętnych przygotowano quiz z pytaniami dotyczącymi szkodliwości palenia. Za prawidłową odpowiedź każdy otrzymywał owoce. Okazało się, że uczniowie wiedzą jakie są skutki palenia. Toalety szkolne patrolowali w tym dniu uczniowie z emblematami zielonych płuc, którzy czuwali nad tym, by nikt nie próbował sięgnąć po papierosa. Akcję przygotował i rozplakatował Samorząd Uczniowski a w szczególności: Klaudia Augustyniak, Przemek Przeworski, Ewa Rzeczkowska, Ela Ambroziak i Iza Sendrowska.
 

Wanda Kałwa


Święto Niepodległości w szkole

Jedenasty dzień listopada corocznie jest okazją do wspomnień, zadumy, pamięci
o poległych w bojach polskich żołnierzach ale również do radowania się z uzyskania upragnionej niepodległości. Jak każdego roku społeczność szkolna należycie uczciła
te najważniejsze święto każdego Polaka. Akcentem upamiętniającym wydarzenia sprzed niespełna wieku, miał miejsce uroczysty apel. Młodzież pod kierunkiem
p. B. Brzozowskiej, p. J. Podgórskiej, p. L. Cyranowicz i p. Mariusza Szupera przygotowała montaż słowno- muzyczny. Występ młodzieży wszystkim się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami.


PAŹDZIERNIK

 

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR REKTORA PWSZ W CIECHANOWIE

W ramach współpracy ZS CKR w Gołotczyźnie z PWSZ w Ciechanowie w dniu 28 X 2011 r. na  treniee naszej szkoły odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Rektora PWSZ w Ciechanowie.

W zawodach brało udział 14  trzyosobowych zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

Najlepsze wyniki uzyskali:

 1. ZS nr 1 Płońsk

 2. ZS CKR Gołotczyzna

 3. Zs nr 4 Mława

Po zakończonych zawodach Dyrektorzy Szkół mogli również sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Najcelniejszym okiem wykazał się Dyrektor naszej szkoły Zdzisław Podgórski.

galeria zdjęć:

Roman Durzyński


ELIMINACJE SZKOLNE OWiUR

21-22 października 2011 w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne XXXVI Edycji OWiUR

Najlepsze wyniki uzyskali:


Produkcja roślinna
Kozłowski Łukasz, Humięcki Krystian, Dymkowski Paweł
 

Produkcja zwierzęca
Krzysztofiak Piotr, Wojciechowski Robert, Roman Jarosław
 

Mechanizacja rolnictwa
Osiecki Grzegorz, Gołębiewski Adam, Biegalski Łukasz
 

Architektura krajobrazu
Ujazdowska Bogumiła, Więcek Sebastian, Kepka Krzysztof
 

Agrobiznes
Pepłowski Tomasz, Bliżewska Ilona, Szczepański Dawid


WYCIECZKA DO PUŁTUSKA I OPINOGÓRY

Klasa II TAK dnia 19 października 2011 r. wybrała się na wycieczkę klasową. Pierwszą naszą atrakcją był Dom Polonii w Pułtusku, zwiedzaliśmy tam Zamek oraz wnętrze Kolegiaty następnie mieliśmy czas wolny. Później udaliśmy się do Opinogóry na lekcję teatralną "Śluby Panieńskie". Na zakończenie wycieczki poszliśmy na obiad do "Domu Ogrodnika". O godzinie 17.00 powróciliśmy do Gołotczyzny.

Galeria zdjęć:

Natalia Boduch


WYCIECZKA DO MRiRW

11.10.2011 klasy III TR, III TW i III TK uczestniczyły w seminarium, którego tematem były działania "PROW na lata 2007-2013". galeria zdjęć


WIZYTA MŁODZIEŻY Z FRANCJI

W dniach 17-22 października 2011 r. w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie gościła grupa młodzieży z Francji, ze szkoły rolniczej w Saint Aubin du Cormier. Jest to kolejny oficjalny pobyt młodzieży i nauczycieli z tej szkoły w Gołotczyźnie. W programie ujęte są wizyty w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych oraz w innych zakładach związanych z działalnością rolnicza. Uczniowie ze szkoły rolniczej w Bretanii, którzy sa pierwszy raz w Polsce bardzo interesują się naszym rolnictwem, systemem kształcenia rolniczego i praktyk zawodowych. W wymianę międzynarodową zaangażowali są nie tylko nauczyciele ale również uczniowie i pracownicy szkoły. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania szkoły i regionu.  galeria zdjęć


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień 14 października jest obchodzony jako Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela.

Data ta została wybrana nieprzypadkowo, bowiem to właśnie 14 października 1773 roku Sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. W każdej szkole dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za trud i poświęcenie włożone w pracę z młodzieżą. Tak było i w naszej szkole.
Uroczystość z tej okazji w naszej szkole odbyła się 13 października 2011 roku. Na uroczystym apelu zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły.
Nauczyciele z regionu ciechanowskiego tego dnia odebrali medale i nagrody pieniężne od Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. W Mławie odbyły się uroczystości wojewódzkie z udziałem wojewody Jacka Kozłowskiego.

Sprawdź jak to wydarzenie zarejestrował obiektyw aparatu :)
 

TYDZIEŃ CHLEBA NA ZAKWASIE W ZS CKR W GOŁOTCZYŹNIE

W tym roku szkolnym po raz kolejny odpowiedzieliśmy na apel Fundacji Dobre Życie o zorganizowanie „Tygodnia chleba na zakwasie”. Dnia 3 X 2011r. wystosowaliśmy list do okolicznych piekarzy z apelem aby oprócz chleba z tzw. „worka” piekli chleb na naturalnym zakwasie. Pod listem podpisali się nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły. Zaprosiliśmy piekarnie do zaprezentowania pieczywa na stoiskach w szkole. Równolegle prowadziliśmy w klasach akcje informującą o zaletach pieczywa na naturalnym zakwasie. Finał akcji pod hasłem:„Chemii precz! Na zakwasie chleb jedz!”, którego autorem był Maciej Wysocki z kl. IV technikum agrobiznesu, przypadł na 13 X 2011r. Wspólnie z uczniami kl. I technikum agrobiznesu przygotowaliśmy tablice informacyjne, uczniowie i uczennice z klasy IV technikum turystyki wiejskiej przygotowali poczęstunek na przerwę śniadaniową, z chlebem na zakwasie. Produkty, których używaliśmy nie były bezimienne. Chleb na naturalnym zakwasie upiekła Piekarnia Radosław Gawarecki z Mławy, ogórki kwaszone pochodziły z gospodarstwa państwa Pawłowskich a smalec przygotowała szefowa kuchni w internacie szkolnym Pani Urszula Kalinowska. Akcja cieszyła się zainteresowaniem z powodu śniadania oraz rekwizytów, które przygotowaliśmy aby uświadomić uczestnikom jak ważny jest wybór zdrowego pieczywa.

Joanna Graczyk

galeria zdjęć


KONKURS WIEDZY O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

W dniach 4-5 października 2011 w Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu odbył się finał centralny konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym, w którym nasz uczeń Paweł Dymkowski kl. IV RK został laureatem zajmując I miejsce. W konkursie startowały wszystkie szkoły rolnicze, których organem prowadzącym jest MRiRW.
Pierwszego dnia pobytu w CDR uczestnicy konkursu zapoznali się z funkcjonowaniem Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego CDR w Chwałowicach. Tam również wysłuchali wykładów na temat rolnictwa ekologicznego.
W drugim dniu przeprowadzono eliminacje konkursu, na które składał się test. Dla najlepszej piątki finalistów zorganizowano egzamin ustny.
Do konkursu pod względem merytorycznym Pawła ukierunkował nasz nauczyciel przedmiotów zawodowych Andrzej Brzozowski.
Paweł Dymkowski wraz z opiekunem wezmą udział w IV Targach Naturalnej Żywności „Natura Food” w halach Międzynarodowych Targów Łódzkich, na której to imprezie podsumowany będzie konkurs i wręczone zostaną nagrody.

PIKNIK EDUKACYJNY W SOKOŁOWIE PODLASKIM

1 października 2011 r. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim odbywał się Piknik Edukacyjny, w którym brały udział wszystkie szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uroczystości brali udział przedstawiciele naszej szkoły: pan dyrektor Zdzisław Podgórski, pani wicedyrektor Wiesława Gąsiorowska, nauczyciele: pani Wanda Klimaszewska i pani Joanna Graczyk oraz uczniowie: Bogusława Ujazdowska, Bogumiła Maruszewska i Maciej Marmulewski.

  Szkoła na tę okazję przygotowała wieniec dożynkowy oraz stoisko promujące ZS CKR w Gołotczyźnie.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który za udział w pikniku ufundował wszystkim szkołom kamery cyfrowe. galeria zdjęć

 

WRZESIEŃ

SZKOLNY KLUB PCK

W dniu 27.09.2011 r. drużyny honorowych krwiodawców oraz opiekunów i promotorów honorowego krwiodawstwa z rejonu ciechanowskiego rywalizowały w strzelaniu z karabinka pneumatycznego w ramach Zawodów Strzeleckich, organizowanych corocznie przez Zarząd Rejonowy PCK w Ciechanowie.
W zawodach startowało ponad 40 drużyn.
W skład naszej drużyny weszli:
- p. Zdzisław Podgórski;
- p. Jacek Zawiśliński;
- p. Igor Gulczyński;
- p. Andrzej Kurbanow.
Wywalczyliśmy drugie miejsce na podium. Kapitan drużyny – dyrektor szkoły p. Zdzisław Podgórski - wzbogacił bogatą kolekcję naszej szkoły o kolejny puchar.

29 września br. odbyła się w internacie szkoły akcja honorowego krwiodawstwa. Oddaliśmy 11 l 700 ml krwi. Do naszego klubu dołączyło 18 „nowicjuszy” spośród uczniów naszej szkoły. Gratulujemy i witamy w klubie. Zapraszamy kolejnych.

opiekunka SK PCK Lidia Cyranowicz

 

WYJAZD DO AUSTRII

W dniach 5 - 9 września 2011 uczeń Krystian Humięcki i nauczyciel Tadeusz Matejski byli na wycieczce zorganizowanej przez firmę Poettinger w Austrii. Była to nagroda za wygranie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

W pierwszym dniu była wizyta w fabryce Grieskirchen produkującej maszyny zielonkowe i do uprawy gleby. Po powitaniu przez Heinza Pottingera (właściciela firmy) zostaliśmy oprowadzeni po halach produkcyjnych obserwując prace montażu maszyn. Można było podziwiać i dotykać maszyn najwyższej jakości. Poznaliśmy program produkcyjny fabryki na najbliższy rok. Po obiedzie w kantynie fabrycznej pojechaliśmy nad malowniczy przełom Dunaju do Donauschloegen. Rejs trwał dwie godziny w pięknej scenerii gór i lasów.

Następnego dnia pojechaliśmy w okolice masywu górskiego Dochstein do gospodarstwa agroturystycznego, skąd wyruszyliśmy zabytkowymi traktorami STER z 1956 r. przez Groebminger Land z wysokości 600 m n.p.m. do 1300 m n.p.m. Podczas jazdy, która trwała dwie godziny w jedną stronę podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy górskie. Wracając wstąpiliśmy do zamku Thannegg z XI wieku.

Kolejnego dnia był wjazd trasą widokową na Obersalzberg i dalej specjalnym autobusem do parkingu Kehlstein, wjazd windą wewnątrz góry do restauracji Kehlsteinhaus. Z tarasów widokowych podziwialiśmy malowniczą panoramę Alp z wysokości 1900 m n.p.m. Po obiedzie w dawnej herbaciarni A. Hitlera przyjechaliśmy do Salzburga. Zwiedzaliśmy ogrody Mirabell, Stare miasto i katedrę. Były to wspaniałe przeżycia i niezapomniane chwile w przepięknym mieście Mozarta. galeria zdjęć

Tadeusz Matejski

WYJAZD NA AGRO - SHOW

Dnia 23 września 2011 młodzież z technikum i szkoły zawodowej uczestniczyła w XIII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej GRO – SHOW w Bednarach koło Poznania. Na wystawie prezentowano maszyny, narzędzia, urządzenia i ciągniki rolnicze. W wystawie brało udział około 600 wystawców z Polski i zagranicy. Na wydzielonych poletkach były przeprowadzane pokazy ciągników ze współpracującymi maszynami. Dzięki czemu zwiedzający mogli osobiście sprawdzić działanie różnych agregatów. Zespół w składzie Adam Gołębiewski i Łukasz Biegalski z kl. IV TR brał udział w VII Turnieju Sprawnościowym dla uczniów szkół rolniczych rozgrywany podczas XIII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO – SHOW 2011. Zespół zajął II miejsce na dwadzieścia startujących szkół. Wyjazd zorganizował nauczyciel przedmiotów zawodowych Tadeusz Matejski. galeria zdjęć


W ramach polskiej prezydencji w 2011r. polska sieć EUROPEA przygotowała projekt warsztatów, konkursów i seminariów dla uczniów, nauczycieli i decydentów odpowiedzialnych za kierunki rozwoju edukacji rolniczej w Polsce i w Europie. czytaj dalej


PODSUMOWANIE PROJEKTU "START BEZ OGRANICZEŃ _ WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH"

Dnia 14 września 2011 w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Start bez ograniczeń – wyrównywanie szans edukacyjnych”,  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, czas realizacji projektu:  wrzesień 2010- lipiec 2011.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Dyrektora ds. POKL i ZPOR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  Pani  Elżbieta Szymanik , przedstawiciel  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Agnieszka Fabisiak.  Gości powitał Pan Dyrektor Zdzisław Podgórski. Podsumowanie realizacji projektu przedstawiła Pani Katarzyna Ptasiewicz, koordynator projektu.

Beneficjentami projektu byli  uczniowie Zespołu Szkół CKR w im. A. Świętochowskiego Gołotczyźnie, którzy wzięli udział w różnych formach wsparcia:

 1. zajęcia wyrównujące –z  języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, chemii

 2. zajęcia rozwijające- z języka rosyjskiego, informatyki, matematyki

 3. zajęcia rozszerzone - z języka angielskiego zakończone egzaminem TELC

 4. zajęcia rozszerzone- z informatyki zakończone egzaminem ECDL START

 5. warsztaty psychologiczne

 6. kurs prawa jazdy kat. B

 7. kurs spawania

 8. kurs chemizacji

 9. kurs kombajnisty

W projekcie wzięło udział 200 uczniów. Część z nich skorzystała z w więcej niż jednej formy wsparcia. Średnia frekwencja  wyniosła 95,6%.

Uczestnikom wręczono dyplomy uczestnictwa w zajęciach objętych projektem. Należy nadmienić, że wszyscy uczestnicy zajęć rozszerzonych z języka angielskiego i informatyki zdali egzaminy i uzyskali certyfikaty.

 Joanna Graczyk

galeria zdjęć:


centralna inauguracja roku szkolnego 2011/2012 szkół rolniczych

2 września 2011r w Zespole Szkół‚ Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2011/2012 szkół rolniczych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

 Inaugurację rozpoczęła uroczysta Eucharystia celebrowana przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza

 Z kościoła poczty sztandarowe szkół uczestniczących w uroczystości oraz wszyscy zaproszeni goście przeszli do hali sportowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji MRiRW Anita Szczykutowicz, Dyrektorzy Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Maria Sondij-Korulczyk i Zofia Stypińska, Wicedyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Natalia Raźniak, i wielu innych znamienitych gości. Naszą szkołę reprezentował pan dyrektor Zdzisław Podgórski oraz uczniowie: Maciej Marmulewski II TK, Bogumiła Ujazdowska IV RK, Barbara Maruszewska IV RK 

Minister Sawicki zaznaczył: ”Szkoły rolnicze powinny przygotować młodzież do różnych wyzwań, nie tylko gospodarczych, ale także przyrodniczych i środowiskowych".

galeria zdjęć:

 

UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012.

Na wstępie głos zabrał pan dyrektor Zdzisław Podgórski, który powitał rodziców, młodzież oraz nauczycieli. Pan dyrektor podziękował uczniom klas pierwszych za wybór naszej szkoły. Przypomniał zebranym, iż obchodzimy dziś 72 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie przeczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nauczycieli i uczniów w zawiązku z inauguracją nowego roku szkolnego 2011/2012.

W dalszej kolejności przedstawił wychowawców klas pierwszych:

 •  I AK - p. Krzysztof Kacprzak ,

 • I R - p. Roman Durzyński,

 • I OM p. Cezary Kwasiborski

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świetochowskiego

ul. Ciechanowska 18b

 Gołotczyzna

06-430Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W bieżącym roku szkolnym oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com