start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA  | KURSY KWALIFIKACYJNE  |  PLAN LEKCJI  |   KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

DOŁĄCZ DO  NAS

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

REALIZOWANE PROJEKTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013


CZERWIEC

 


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Zgodnie z kalendarzem szkolnym - 28 czerwca 2013 r. to dzień podsumowania i zakończenia nauki w szkole. Jest to uroczysty moment nie tylko dla uczniów, ale także dla rodziców i nauczycieli. W tym dniu nie można obejść się bez wzruszeń, kwiatów i podziękowań.

Na uroczystość przybyli: Wojciech Gregorczyk Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, przedstawiciele firmy Rol - Brat. Pani Dyrektor Wiesława Gąsiorowska odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

"Zanim atmosfera letniej kanikuły pozwoli zapomnieć o szkolnej rzeczywistości, warto jednak pokusić się o refleksję nad odchodzącym rokiem, podsumowanie swoich dokonań – co było sukcesem, co stało się przyczyną porażki, może uda się tegoroczne niepowodzenia przekuć w przyszłości na sukces?"

Podczas uroczystego zakończenia najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w olimpiadach i konkursach. Pani Dyrektor Wiesława Gąsiorowska wraz z wychowawcami  wręczyła świadectwa absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Policealnej.

Na uroczystości podsumowano realizowane w szkole projekty.

Odbyło się wręczenie certyfikatów Europass Mobilność uczestnikom stażu w Niemczech. Uczniowie wyjeżdżali w dwóch grupach, we wrześniu 2012 r. i w kwietniu 2013 r. do ośrodka ILLUT Berlin - Branderburg w Niemczech. Staż zatytułowany był „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych drogą do zróżnicowania dochodów w rolnictwie, zwiększenia zatrudnienia i ochrony środowiska naturalnego".
Projekt jest realizowany przez dwie szkoły: ZSCKR w Gołotczyźnie i ZSLiA w Tucholi. Dziś, w każdej z nich odbyło się uroczyste wręczenie Europassów.

Stażyści uczestniczyli w całym procesie produkcji biogazu. Poznali źródła dostaw poszczególnych komponentów, sposób ich przygotowywania, zaprojektowania i dostosowania własnej produkcji roślinnej. Poznali proces pozyskiwania i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili dobrać właściwy dla ich gospodarstwa i warunków naturalnych rodzaj działalności, zaplanować produkcję na cele agroenergetyki. Wzrosła tez ich świadomość ekologiczna młodego pokolenia rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie i spopularyzować odnawialne źródła energii wśród mieszkańców wsi.

W ramach drugiego projektu "Współpraca się opłaca" uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności. Przedstawiciele firmy Rol - Brat wręczyli16 uczniom certyfikaty operatora kombajnu zbożowego uprawniające do posługiwania się najnowszymi maszynami do zbioru zbóż. galeria zdjęć


WIZYTA STUDYJNA W ANGLII

W dniach 12 -15 czerwca 2013 r. nauczycielki: Lucyna Berent i Hanna Głuszniewska wzięły udział w wizycie studyjnej w Anglii. Wyjazd do Newcastle był kontynuacją wcześniej realizowanego projektu: „Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich ( TKEFiO )” i wzięło w nim udział 20 nauczycieli z mazowieckich szkół zawodowych oraz dwoje opiekunów z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wizyty było poznanie praktyk Wielkiej Brytanii w zakresie edukacji finansowej, ekonomicznej oraz obywatelskiej w szkołach zawodowych. W czasie 3 dniowej wizyty uczestnicy odwiedzili Sunderland College i South Tyneside College. W obu Collegiach udostępniono zwiedzającym obiekty, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne.
W Sunderland College uczestnicy wizyty w trakcie dyskusji z dyrekcją szkoły uzyskali informacje dotyczące sposobu oferowania usług dla konsumentów, np. w zakresie fryzjerstwa, remontu samochodów, relaksacji. Interesowały nas rozwiązania finansowe , które towarzyszą oferowaniu przez szkołę usług na wolnym rynku. Dyrekcja i pracownicy szkoły udzielili nam wyczerpujących informacji także na temat organizacji szkolnictwa zawodowego Wielkiej Brytanii, sposobu jego finansowania oraz wpływu na jego kształt lokalnych przedsiębiorstw i przyszłych pracodawców.
W South Tyneside College przebieg wizyty studyjnej miał podobny charakter. Także otwarto przed nami miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych, udzielono wyczerpujących odpowiedzi na interesujące uczestników pytania. Atrakcją wizyty był rejs w symulatorze statku, który służy słuchaczom college do nauki nawigacji i manewrowania statkami. Przez ten krótki czas poczuliśmy się, jak w trakcie rejsu po Morzu Północnym, gdyż College w South Tyneside położony jest kilkaset metrów od Morza Północnego.
W obu Collegiach potraktowano nas bardzo serdecznie i gościnnie. Dodatkowo czas, który mieliśmy do dyspozycji, wykorzystaliśmy na zwiedzanie miasta Newcastle, a zwłaszcza jego zabytkowego centrum. W sobotę rano 15 czerwca udaliśmy się na lotnisko i po kilku godzinach wylądowaliśmy w Polsce. Doświadczenia i spostrzeżenia wyniesione z Wielkiej Brytanii chętnie zastosowałybyśmy w naszej szkole.
Galeria zdjęć:

Lucyna Berent


Z Magdeburga do Gołotczyzny...

.... przybył wraz z żoną i dwojgiem przyjaciół (jednocześnie współpracowników) pan Detlev Haase, od kilkunastu lat zaprzyjaźniony z naszą szkołą właściciel ponad 500 hektarowego gospodarstwa rodzinnego w Ottersleben (Saksonia - Anhalt).

Pan Haase specjalizuje się w uprawie pszenicy, jęczmienia, rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy, przeznaczonej na kiszonkę wykorzystywaną jako składnik paliwa w biogazowni rolniczej.

Wielu uczniów naszego technikum odbywało u niego praktyki wakacyjne, zyskując uznanie dla swojej sumiennej pracy i posiadanych umiejętności zawodowych. Praktykanci zaś chwalili sobie możliwość obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego, zwłaszcza wysokiej klasy kombajnów i ciągników oraz obserwacji gospodarowania na niemałym przecież obszarze ziemi.

Wizyta gości z Magdeburga miała, na ich życzenie, charakter turystyczno- rekreacyjny i pod tym kątem przygotowano krótki program pobytu. Pierwszym jego punktem było spotkanie z panią dyrektor Wiesławą Gąsiorowską, spacer po szkole, parku i arboretum, zakończone kolacją. Trzeba przyznać, że goście byli zachwyceni zarówno otoczeniem, jak i smakiem dań przyrządzonych przez nasze panie kucharki.

Piękna pogoda pozwoliła pokazać przybyszom zza Odry urokliwe zakątki mazowieckiej ziemi - Opinogórę, Pułtusk, a także " Krainę Westernu" i miejsce bitwy z bolszewikami pod Sarnową Górą. Niekłamany zachwyt wzbudziły wizyty w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych państwa Joanny i Bronisława Szmitów w Pęchcinie oraz w gospodarstwie agroturystycznym " Chata za wsią" w Skaszewie, należącym do państwa Anny i Tomasza Paradowskich.

Goście zwiedzili także "Wilczy Szaniec" i Zespół Szkół CKR w Karolewie koło Kętrzyna oraz uczestniczyli w inauguracji " Mazowieckich Dni Rolnictwa " w Poświętnem.

Ponieważ zamieszkali (na własny koszt) w hotelu "Baron", mieli okazję uczestniczenia wieczorami w odbywających się w centrum miasta różnorodnych imprezach kulturalnych z okazji obchodów "Dni Ciechanowa".

Wiele ciepłych i serdecznych słów podziękowania za zorganizowanie tak miłego i udanego pobytu usłyszeli towarzyszący im nasi nauczyciele: p. Anna Anuszewska, p. Małgorzata Terlikowska, p. Zdzisław Podgórski i p. Andrzej Brzozowski oraz p. Michał Brzeziński- zasiadający za kierownicą szkolnego busa, nazwany przez gości "polskim Michaelem Schumacherem".

Anna Anuszewska


Trening Kompetencji Ekonomicznych, Finansowych i Obywatelskich

Uczniowie klas pierwszych - technikum rolniczego, technikum agrobiznesu oraz technikum architektury krajobrazu wzięli od kwietnia br. udział w projekcie: "Trening Kompetencji Ekonomicznych, Finansowych i Obywatelskich". Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Współpracę z fundacją podjęły nauczycielki: P. Hanna Głuszniewska i P. Lucyna Berent.
W dniach 15 – 17 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla nauczycieli – uczestników projektu. Celem szkolenia było przygotowanie do prowadzenia zajęć z młodzieżą oraz wyposażenie w kompetencje dotyczące organizacji grupy, podejmowania współpracy w grupie poprzez umiejętnie dobrane gry i zabawy edukacyjne.
Drugi etap projektu polegał na przeprowadzeniu 10 zajęć edukacyjnych metodami aktywizującymi w oparciu o scenariusze, które otrzymali nauczyciele uczestniczący w tym przedsięwzięciu. W naszej szkole zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone w kwietniu i maju. Zajęcia te przybliżyły młodzieży problematykę rynku pracy, zapoznały z wpływem społecznym marketingu oraz wskazały, jak istotną umiejętnością jest gospodarowanie budżetem domowym i czy warto wspierać się kredytami w sytuacji, gdy brakuje własnych środków finansowych.
Trzeci etap projektu to podróż po lokalnym rynku pracy. Młodzież uczestnicząca w projekcie skorzystała z możliwości dofinansowania przez Fundację wyjazdu i odbyliśmy wspólnie wycieczkę do Płocka, by zobaczyć jak wygląda praca i produkcja w jednym z największych przedsiębiorstw w naszym rejonie – w New Holland CNH Polska w Płocku. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Płońsku, by odwiedzić dystrybutora ciągników i maszyn rolniczych - przedsiębiorstwo Pol – Agra. Uczniowie, zainteresowani produkcją roślin ozdobnych i architekturą krajobrazu odwiedzili znaną nie tylko w Polsce, ale i Europie Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych – Joanny i Bronisława Szmitów w Pęchcinie.
W przyszłym roku kalendarzowym odbędzie się jednodniowa konferencja upowszechniająca projekt, na którą zostałyśmy zaproszone wraz z uczniami do Warszawy. Podczas konferencji zaplanowano zaprezentowanie ostatecznych efektów Treningu Kompetencji Ekonomicznych Finansowych i Obywatelskich, zaprezentowania kilku podróży po rynku pracy oraz wniosków nauczycieli i uczniów z fazy testowania. Będzie to również doskonała okazja do wręczenia certyfikatów.  galeria zdjęć

Lucyna Berent


Słuchacze kursu R3 na Mazowieckich Dniach Rolnictwa.

Słuchacze kursu R3 w dniu 22 czerwca bieżącego roku w ramach zajęć praktycznych z produkcji zwierzęcej uczestniczyli w XIV Mazowieckich Dniach Rolnictwa organizowanych przez MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku.

 Udział w tego typu imprezie stworzył szansę poznania nowoczesnych technologii produkcji rolnej, fachowego doradztwa oraz uzyskania kompleksowej informacji przydatnej rolnikom bądź osobom związanym z rolnictwem, co może zaowocować szansą trafnych inwestycji gospodarczych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zwierząt hodowlanych, gdzie można było uzyskać fachowe doradztwo chowu i hodowli bydła mięsnego, mlecznego, koni, trzody chlewnej oraz drobiu ozdobnego.
Był to drugi wyjazd słuchaczy kursu R3, ponieważ 22 lutego uczestniczyli z produkcji zwierzęcej w XIII Międzynarodowych Targach Ferma Bydła oraz XVI Targach Ferma Świń i Drobiu w Łodzi. W czasie targów poznano nowe rozwiązania w chowie i hodowli zwierząt, bogatą ofertę maszyn rolniczych niezbędnych do pracy przy zwierzętach. Uczestniczyli w interesujących konferencjach naukowych oraz prelekcjach i wykładach znamienitych przedstawicieli świata nauki.
 

Danuta Kosior


WYJAZD STUDYJNY DO HOLANDII

W dniach 3-7.06.2013 nauczyciel produkcji zwierzęcej Danuta Kosior uczestniczyła w organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wyjeździe studyjnym do Holandii; Christelijka Agrarische Hoogeschool Dronten University of Applied Science.

Tematem przewodnim seminarium było „Funkcjonowanie ferm bydła mlecznego w Holandii”. Uczestnicy seminarium zapoznali się z najnowszymi technologiami stosowanymi w produkcji bydła na fermie Kat, organizacją i kierunkami pracy hodowlanej, bazą paszową, przygotowaniem pasz, sposobem ich zadawania poszczególnym grupom technologicznym w zależności od produkcji mleka na fermie Veldt.

Zapoznali się również z system praktycznego kształcenia w szkołach rolniczych w Holandii. Duże zainteresowanie uczestników seminarium wzbudziła uczelnia CAH Dronten University of Applied Sciences oraz Szkoły Rolniczej Clusius College, położona w samym sercu Holandii, w centrum jednego z najbardziej nowoczesnych dziedzinach produkcji żywności na świecie. Podstawowym pojęciem CAH Dronten jest praktyka, wykorzystująca model kształcenia kompetencji opartej na edukacji.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się również zajęcia terenowe zorganizowane w bazie dydaktycznej do kształcenia praktycznego w Schagen.

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie miasta Hoorn, jednego z głównych ośrodków handlu produktami roślinnymi i mleczarskimi.

Na zakończenie seminarium odbyła się prezentacja wielokulturowego dorobku materialnego Amsterdamu. Udział nauczycieli ZSCKR w Gołotczyźnie w międzynarodowych seminariach niewątpliwie zaowocuje wzbogaceniem wiedzy i doświadczenia, co przełoży się na wzrost poziomu kształcenia nowego pokolenia rolników. galeria zdjęć

Danuta Kosior


PODSUMOWANIE PROJEKTU COPCHAVET

W dniach 4 – 8 czerwca 2013 w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie gościła grupa 20 przedstawicieli 6 krajów europejskich. Było to spotkanie kończące i podsumowujące dwuletni projekt partnerski „Szkoły sektora zielonego wobec wyzwań i zmian w kształceniu zawodowym – COPCHAVET”.
Projekt ten powstał na podbudowie wniosków wyciągniętych w trakcie realizacji poprzedniego projektu, który zainicjował proces analizy wpływu zmian klimatu na ziemi, kultury młodzieżowej, nowych technologii i oczekiwań konsumentów na kształcenie zawodowe. Wnioski zostały wypracowane we współpracy z przedsiębiorcami, konsumentami, uczniami i nauczycielami, lecz wciąż potrzebne są kolejne działania w celu przygotowania szkół kształcenia i szkolenia zawodowego na przyszłe wyzwania, jakie niesie ze sobą przyszłość. Projekt partnerski COPCHAVET miał na celu: zwiększenie liczby stowarzyszeń EUROPEA zaangażowanych w działania, aktualizację informacji i najważniejsze, stworzenie praktycznych narzędzi dla szkół, aby przygotować je na kolejne wyzwania. Nasze działania były podejmowane w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, takimi jak właściciele gospodarstw rolnych, uczniowie i ich rodziny, nauczyciele. W celu wypracowania narzędzi, każdy partner w projekcie dostarczył niezbędnych informacji, odbywały się seminaria, otwarte szkoły i wielostronne warsztaty tematyczne.


Podsumowując, poprzez projekt partnerski COPCHAVET została stworzona społeczność ucząca się do działań o europejskim wymiarze, wymiany przykładów dobrej praktyki i wzajemnej współpracy. Decydenci od poziomu lokalnego do europejskiego zostali poinformowani o rezultatach naszej współpracy czyli o zdefiniowanych przez nas zmianach, problemach i wyzwaniach dla edukacji w sektorze zielonym.


Wizyta zagranicznych gości rozpoczęła się w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie konferencją „Support for European cooperation in Vocational Education and Training 2014 – 2020”. W spotkaniu wzięli udział: p. Dagmara Bukowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Joanna Szewczyk i P. Joanna Herman z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ciechanowie, p. Robert Czaplicki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, P. Jacek Jagiełło dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej, wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego w ZSLiA w Tucholi, a także bardzo licznie nauczyciele Zespołu Szkół w Gołotczyźnie. W konferencji wzięło również udział 20 zagranicznych gości z 6 krajów UE: Austrii, Luksemburga, Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Francji. Ważnymi dla projektu i jego celów był udział przedstawicieli polskiego Ministerstwa oraz Ministerstwa Rolnictwa z Francji i z Hiszpanii. P. Sophie Blainville i Jose Lavilla są w Polsce kolejny raz, brali bowiem udział w Kongresie Edukacji Rolniczej i Leśnej w Pułtusku w 2011 roku i aktywnie wspierają działania projektowe. W swoich krajach, jako pracownicy ministerstw są odpowiedzialni za programy kształcenia dla rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy dyskutowali o możliwościach współpracy z przedsiębiorstwami i praktycznej nauce zawodu w realnym środowisku pracy. Ze szczególnym zainteresowaniem przedstawiciele krajów europejskich słuchali o sposobach nawiązywania współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami, w których młodzież szkół rolniczych odbywa praktyki. Następnie, przedstawiciele każdego z krajów partnerskich zapoznali nas z działaniami prowadzonymi w ramach realizacji projektu COPCHAVET w ich kraju, a także o sposobach upowszechniania jego rezultatów.


Grupa projektowa wzięła także udział w kilku wizytach. Uczestnicy odwiedzili Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ciechanowie. Podczas spotkania z kierownikiem placówki P. Radosławem Betlińskim uczestnicy zapoznali się ze specyfiką działania jednostki, formach współpracy z rolnikami, a pytania dotyczyły szeregu ważnych spraw dla wspólnej polityki rolnej do 2012 roku. Gościom zorganizowano zwiedzanie firmy ogrodniczej JB Szmit w Pęchcinie oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne.


Bardzo ważnym punktem programu wizyty, merytorycznie związanym z projektem, były 2 wizyty w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie. Była to również okazja do wszechstronnego pokazania naszej szkoły, zaprezentowania form szkolenia zawodowego i innych działań jakie podejmujemy. Stąd też nasi goście uczestniczyli w 2 imprezach: dzień sportu i Agro-show. AGRO-SHOW z udziałem firm zewnętrznych to jedno z wielu działań podejmowanych przez szkołę w celu promocji kształcenia zawodowego w regionie.


W trakcie pobytu europejskich delegacji nie mogło zabraknąć elementów promocji Mazowsza i degustacji regionalnych produktów.

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie wejdź na stronę www.europeapolska.republika.pl


Szkolne AGRO SHOW

Na terenie Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie dnia 7 czerwca 2013 roku odbyło się szkolne AGRO SHOW na którym swój sprzęt zaprezentowali:

 • ROL – BRAT S i W Załęscy Sp. J. Żabin – Karniewo – ciągnik John Deere

 • PHU ”AGROMA” z Ciechanowa ciągnik Same oraz Deutz Fohr

Swoim parkiem maszynowym pochwalili się również gospodarze imprezy.


W trakcie trwania AGRO SHOW młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez:
 

 • Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach „Uprawa gleby w rolnictwie zrównoważonym”.

 • Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie „Mechanizmy wspólnej Polityki Rolnej”
   

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności a wśród zwiedzających byli gimnazjaliści z Sońska i Gąsocina oraz grupa przedszkolaków z miejscowego przedszkola. W czasie imprezy odbyły się zawody sportowe m. in. toczenie opony i wbijanie gwoździ na czas.
Uczestnicy mogli korzystać z grilla serwowanego przez młodzież szkolną. galeria zdjęć
 

Organizatorzy


Sukcesy uczniów na eliminacjach centralnych XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

7 – 8 czerwca 2013 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyły się eliminacje centralne XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach szkolnych OWiUR w kraju wzięło udział ponad 2 tysiące młodzieży. Na eliminacje centralne przyjechali najlepsi uczniowie, wyłonieni na eliminacjach okręgowych.

 • W bloku produkcji zwierzęcej tytuł LAUREATA uzyskał uczeń Jarosław Roman (IV FT) (przygotowanie: nauczyciel Bronisława Olszewska),

 • w bloku produkcji roślinnej tytuł FINALISTY uzyskał uczeń Przemysław Pawelski (IVFT) (przygotowanie: nauczyciel Grażyna Żbikowska),

 • w bloku mechanizacji rolnictwa tytuł FINALISTY uzyskał uczeń Marcin Szerewicz (II MTH) (przygotowanie: nauczyciel Cezary Kwasiborski).

Laureaci i finaliści mają otrzymują indeksy na wybrane kierunku studiów na uczelniach rolniczych w kraju, a finalista z klasy II Technikum Agrobiznesu może starać się o stypendium dla młodzieży uzdolnionej, przyznawane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski.


DZIEŃ SPORTU & SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Jak co roku w czerwcu nauczyciele wychowania fizycznego z pedagogiem szkolnym przygotowali Dzień Sportu w połączeniu z akcją "Dzień Szkoły Bez Przemocy".

Po uroczystym otwarciu uczniowie klasy II FT i I FT rozegrali mecz w piłkę nożną o III miejsce. Wygrali chłopcy reprezentujący klasę II FT.

Następnie pedagog szkolna nawiązała do akcji "Szkoła bez Przemocy". Stwierdziła, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna w rozładowywaniu negatywnych emocji a bardzo często towarzyszą one przy wszelkiego rodzaju stosowaniu agresji w stosunku do innych. Nadmieniła, że z przeprowadzonych wcześniej wśród młodzieży ankiet wynika, że uczniom, nieobce są następujące zachowania: wyzywanie, ośmieszanie czy rozpowszechnianie kłamstw o kolegach czy koleżankach. Podkreśliła, że osoby dręczone przez dłuższy czas doznają takich uczuć jak: poczucie poniżenia, lęku, strachu, smutku, rozpaczy a w dalszej konsekwencji izolują się i mają problemy z komunikacją międzyludzką. Odzwierciedlały to plakaty wykonane przez wszystkie klasy mówiące o skutkach zachowań przemocowych. Symbolem szkolnego protestu wobec przemocy była sztafeta "Stop przemocy" w której wzięli udział reprezentanci młodzieży.


Kolejnym punktem imprezy był mecz w piłkę nożną o I miejsce między klasami III MTH I I ZSZ. Wygrali uczniowie klasy III MTH wynikiem 3:2 i to oni otrzymali puchar dyrektora szkoły w nagrodę za zwycięstwo.

Na zakończenie rozegrano konkurencje, które wywołały duży aplauz wśród zebranych. Było to: przeciąganie liny i wbijanie gwoździ. Uczniowie zmierzyli się w nich z nauczycielami. Swoją krzepą i sprytem błysnęli uczniowie zarówno w pierwszej jak i w drugiej konkurencji.

 Zawody obserwowali uczestnicy międzynarodowej konferencji, odbywającej się w murach naszej szkoły a którą zorganizowała Pani Dyrektor- Wiesława Gąsiorowska. galeria zdjęć
 

Wanda Kałwa


WYJAZD DO Skierniewic

W zeszłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. W ramach współpracy 5 czerwca uczniowie pierwszej i trzeciej klasy Technikum Architektury Krajobrazu pod opieką pani W. Klimaszewskiej i pani D. Bobek zwiedzali pracownię in vitro w Skierniewicach i szkółkę roślin ozdobnych w Nowym Dworze.
A czego się dowiedzieli?
 

 • Jak wygląda SPA dla roślin i na jakiej są diecie,

 • jak żyje się roślinom w słoikach,

 • że młodzież w szkółce ma korzeń,

 • co robi Czerwony Kapturek na patyku,

 • jak często rośliny biorą prysznic,

 • jak uniknąć pielenia i innych ciekawych rzeczy.

O rozmnażaniu roślin metodą in vitro czyli w szkle opowiadała pani dr hab. Eleonora Gabryszewska. Cały proces odbywa się sterylnych warunkach. Z rośliny matecznej pobiera się bardzo malutki fragment tkanek i wyszczepia na pożywkę w słoiku. Pożywka zawiera potrzebne do życia roślinom składniki odżywcze, hormony i witaminy. Słoiki ustawia się w fitotronie i po pewnym czasie tworzy się bardzo mała roślinka. Metoda jest bardzo wydajna i pozwala uzyskać rośliny wolne od chorób i szkodników.
Po Kwiaciarskim Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze oprowadzał nas pan Bronowski. Pokazał nam kolejne etapy produkcji roślin w szkółce – jednoroczne ukorzenione już i uzyskana z sadzonek rośliny nazywał „młodzieżą”. Poznaliśmy też różne metody rozmnażania. W jednym z tuneli foliowych, w ciasnych szeregach stały w doniczkach drzewa liściaste zaszczepione na pniu. Miejsce szczepienia zabezpieczone było przed utratą wilgoci czerwonym woskiem, co wyglądało niezwykle dekoracyjnie. Oglądaliśmy maszyny używane w szkółce do wykopywania dużych drzew, bardzo wydajne urządzenia do napełniania doniczek i sadzenia roślin. Poznaliśmy zabiegi pielęgnacyjne, np. nawadnianie, cieniowanie, nawożenie. Najbardziej podobał się nam sposób na uniknięcie pielenia w doniczkach. Po wysadzeniu rośliny, na powierzchni podłoża rozsypywane są wióry kokosowe ze specjalną substancją, która po namoczeniu działa jak klej. Powstaje twarda warstwa, która chroni przed wzrostem chwastów i wysypywaniem się podłoża.
Program wycieczki został zrealizowany a miłe wrażenia zrekompensowały niedogodności związane z wczesną godziną wyjazdu z Gołotczyzny. galeria zdjęć:


Dorota Bobek


SUKCES KAMILI KAMIŃSKIEJ


1 czerwca 2013, w sobotę wspólnie z uczennica naszej szkoły Kamilą Marią Kamińską, uczennicą Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wybrałyśmy się w długą podroż do Krakowa, po odbiór nagrody za zajęcie drugiego miejsca na III Międzynarodowej Edycji Konkursu Plastycznego „ Przyroda w kolorach”.


Kamila ma lat 16 i mieszka razem z rodzicami i młodszym bratem mieszka niedaleko Ciechanowa, w gminie Świercze, w małej miejscowości Wyrzyki. W wolnym czasie lubi czytać książki, chodzić na spacery, latem łowić ryby, jednak jej największą pasją jest malowanie i rysowanie.


Kamila, jak sama mówi o sobie, traktuje malarstwo jak swoja wielką pasję, co widać w jej warsztacie. Pomimo młodego wieku, z powodzeniem posługuje się ona wieloma technikami oraz, co należy podkreślić, jest laureatką wielu konkursów plastycznych, o których już pisaliśmy w poprzednich załącznikach na stronie.

Życzymy jej na pewno dalszych sukcesów w pracy twórczej oraz wytrwałości w dążeniu do osiągania coraz śmielszych celów artystycznych.

Trzymamy kciuki!!!!:)galeria zdjęć:

Anna Zbrzezna- opiekun


MAJ

KONKURS SMAKI WSI

W dniach od 16 do 18 maja w ZS CKR w Karolewie odbyła się II edycja Ogólnopolskiego międzyszkolnego konkursu kulinarnego "Smaki Wsi". W tym roku hasłem przewodnim był temat "W świecie drobiu".

Uczniowie przybyli z różnych szkół prowadzonych przez MRiRW. Konkurs polegał na praktycznym wykonaniu potrawy, nakryciu stołu i zaprezentowaniu swojego dzieła.  Uczestnicy konkursu dokonali samodzielnie wyboru surowców i dodatków składających się na daną potrawę, którą przygotowali w czasie dwóch godzin. Prezentacja potrawy obejmowała również informacje na temat przygotowanej potrawy oraz jej pochodzenia.

Naszą szkołę reprezentowały w tym roku dwie uczennice technikum kształcącego w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Karolina Kumińska oraz Karolina Chmielińska wraz z opiekunami panią Eliza Podlecką oraz panem Adamem Łukasiewiczem.

Uczennice przygotowały potrawkę na słodko z kurczaka z ryżem i rosół do picia. Nasz drużyna zdobyła Nagrodę Burmistrza Miasta Kętrzyna w kategorii DEKORACJA STOŁU.

Uczestnicy konkursu byli również na wycieczce krajoznawczej po okolicy. Uczestniczyli w rejsie statkiem po jezierze Niegocin, byli w Świętej Lipce Wilczym Szańcu w Gierłoży. galeria zdjęć

Agnieszka Mostowa


KWIATY OGRODÓW

19 maja 2013 r. uczestniczyliśmy w wystawie plenerowej "Kwiaty ogrodów" zorganizowanej przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wystawa miała miejsce w przepięknym kompleksie dworkowo-pałacowym w Gołotczyźnie. Można było podziwiać i dokonywać zakupu kwiatów i krzewów ozdobnych, rzeźb i obrazów o tematyce florystycznej, wyrobów pszczelarskich i z surowców naturalnych o przeznaczeniu ogrodowym. Wśród zieleni parkowej nasza szkoła zaprezentowała się jak tylko mogła najlepiej. Promowaliśmy kierunki kształcenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na ten kierunek, który chcemy otworzyć od 1 września, kształcący w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. W związku z tym nasi uczniowie zapraszali do degustacji soku marchwiowo - jabłkowego oraz babki ziemniaczanej czyli tradycyjnego kartoflaka. Zainteresowanym rozdawaliśmy materiały promocyjne szkoły.

Pani dyrektor Wiesława Gąsiorowska wraz z nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie stoiska szkolnego informowali o zawodach w jakich kształcimy młodzież i zachęcali gimnazjalistów do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. W czasie wystawy prezentowaliśmy twórczość młodzieży: prace malowane na płótnie i wykonane metodą decoupage. Kamila Kamińska z klasy I Technikum pokazała swoje umiejętności plastyczne. Efektem jej kilkugodzinnej pracy był obraz przedstawiający fragment roślinności z parku. Takim sposobem Kamila powiększyła galerię własnych obrazów a szkole przysporzyła powodów do dumy, że posiada tak uzdolnionych uczniów. galeria zdjęć

Wanda Kałwa


WYCIECZKA DO WARSZAWY

Dnia 25 kwietnia bieżącego roku klasy I MTH oraz II MTH wraz z wychowawcami panią Elizą Podlecką i panem Krzysztofem Kacprzakiem udały się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem programu była kręgielnia, w której nie było czasu na nudę. Wszyscy świetnie się bawili. Następnie pojechaliśmy do Sejmu RP. Mogliśmy zobaczyć miejsce, w którym podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące naszego kraju i narodu. Każdy mógł też zobaczyć gdzie w czasie obrad sejmu zasiada jego ulubiony polityk :)
Bardzo miło wspominamy gadatliwego, przemiłego przewodnika, który opowiadał nam o historii sejmu, przybliżył podział i różne funkcje obu izb oraz oprowadzał nas po budynku. Ostatnim punktem wycieczki było CH Arkadia. W centrum handlowym obejrzeliśmy film pt.: "Scary movie 5", a następnie mieliśmy czas wolny. Udaliśmy się na zasłużony posiłek i drobne zakupy. Po miło spędzonym dniu zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do swoich domów. galeria zdjęć

Uczniowie klasy I i II MTH


Obchody Tygodnia PCK – 16.05.2013 r.
 

16 maja 2013 r. w ramach obchodów Tygodnia PCK i 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa, zorganizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie, Szkolna Drużyna Pierwszej Pomocy w składzie: Mariusz Tetkowski, Klaudia Augustyniak, Izabela Sendrowska, Emilia Wiśniewska, Marcin Szerewicz wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Drużyna, startująca pod kierunkiem p. Romana Durzyńskiego zajęła II miejsce. To sukces, bo drużyna w tym składzie wzięła udział w zawodach po raz pierwszy. Za uzyskanie wysokiej lokaty uczniowie wraz z opiekunem zostali uhonorowani dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi. Satysfakcja i radość maluje się na twarzach drużyny.


Podczas uroczystego wręczania nagród nie zapomniano o krwiodawcach. Najaktywniejszy klubowicz honorowego krwiodawstwa z naszej szkoły, Ryszard Gut, (obecnie abiturient) został odznaczony Medalem „Honorowe Krwiodawstwo” i obdarowany upominkami. Dyplom uznania otrzymał także szef SK HDK, także tegoroczny abiturient, Adrian Chodup.
Następną część uroczystości poświęcono wręczeniu certyfikatów ukończenia szkolenia pn. „Doskonalenie grup zawodowych realizujących zadania profilaktyczne, dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży”. Certyfikat otrzymała wychowawczyni z internatu p. Elżbieta Durzyńska. Poniższe zdjęcie przedstawia moment wręczenia certyfikatów i składania gratulacji nauczycielom.
Uczniom i nauczycielom gratulowała obecna na uroczystości dyrektor naszej szkoły, p. Wiesława Gąsiorowska. Po oficjalnych uroczystościach tradycyjnie wzięliśmy udział w „Pikniku czerwonokrzyskim”.
Opracowanie i zdjęcia Lidia Cyranowicz

 

KWIECIEŃ


 

Paulinenaue po raz czwarty...


W ramach realizacji kolejnego, czwartego już etapu projektu z Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, grupa 9 uczniów III klasy technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odbywała od dnia 7 kwietnia 2013 r. dwutygodniowy staż zawodowy w Międzynarodowym Ośrodku Szkoleniowym dla Rolnictwa, Środowiska i Techniki ILLUT Berlin- Brandenburg w miejscowości Paulinenaue niedaleko Berlina.
Tym razem uczniowie realizowali program "Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych drogą do zróżnicowania dochodów w rolnictwie, zwiększenia zatrudnienia i ochrony środowiska naturalnego".

Nasi chłopcy mieli więc okazję zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, odbywając przeszkolenie w obsłudze biogazowni, turbiny wiatrowej i maszyn do produkcji brykietu. Nabyli też umiejętność projektowania materiałów reklamowych dla środowiska lokalnego i odbiorców zewnętrznych oraz dostosowania własnego gospodarstwa do potrzeb agroenergetyki.

W dniach wolnych od zajęć realizowali program w zakresie kulturowym i językowym, zwiedzając między innymi Berlin (Reichstag, Pałac Charlottenburg, Katedrę, Aleję "Unter den Linden", Muzeum Techniki i wiele innych ciekawych miejsc w słonecznej wówczas i tętniącej życiem stolicy Niemiec), Poczdam i jego słynny kompleks pałacowo - parkowy Sanssouci oraz miasteczko filmowe Babelsberg, w którym mogli obejrzeć miedzy innymi filmy w systemie 4D, pokazy kaskaderów, inscenizację bitwy morskiej czy tresurę zwierząt występujących w filmach.

Na terenie ośrodka ILLUT, położonego w przepięknym, starym parku, mieli do dyspozycji boisko do gry w siatkówkę, rowery, salę bilardową i do tenisa stołowego oraz pracownię komputerową.

Mieszkali w 2 lub 3 - osobowych pokojach z łazienkami, poznali także smak niemieckiej kuchni.

Podczas pobytu w Paulinenaue nie zabrakło też okazji do spotkań integracyjnych i zajęć rekreacyjno - sportowych z udziałem przebywających w ośrodku grup młodzieży niemieckiej.

Dyrektor ILLUT, pan Walter Siegmund, ponownie ocenił bardzo wysoko zaangażowanie i efekty pracy naszych uczniów, wręczając im na koniec pobytu certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności i zaświadczenia o odbyciu stażu w instytucji zagranicznej.

W projekcie uczestniczyli: Adam Ambroziak, Mariusz Bieńkowski, Kamil Chmielak, Hubert Chmieliński, Paweł Dębski, Kamil Kowalski, Dariusz Lubiński, Marcin Śniegocki i Kamil Zieliński.

Opiekę sprawowała nauczycielka języka niemieckiego pani Anna Anuszewska galeria zdjęć:

 Anna Anuszewska


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW - DO ZOBACZENIA W DOROSŁYM ŻYCIU

W piątek, 26 kwietnia 2013 r. kolejny rocznik Bratniaków zakończył naukę w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Wiesława Gąsiorowska. Powitała przybyłych na uroczystość gości: Panią Renatę Chodowską, która reprezentowała Delegaturę  w Ciechanowie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Panią Wiesławę Krawczyk Radną Sejmiku Mazowieckiego, Panią Agnieszkę Obidzińską Kierownika Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Zdrowia, Pana Józefa Kalińskiego – Radnego Powiatu Ciechanowskiego, Pana Jarosława Wielechowskiego Wójta Gminy Sońsk, księdza Dziekana Janusza Kochańskiego, proboszcza naszej parafii w Sońsku, Pana Krzysztofa Niesłuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Sońsk, Pana Zdzisława Podgórskiego byłego Dyrektora  ZS CKR w Gołotczyźnie, Pana Jacka Zwiślińskiego Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkól Ponagimnazjalnych w Gołotczyźnie. 

Następnie Pani Dyrektor zwróciła się do Maturzystów: „Drodzy absolwenci w tym krótkim  „do zobaczenia" kryje się głębokie przesłanie i wiara, że jesteście gotowi do dorosłego życia.  Prawem upływającego czasu nadszedł wyczekiwany  dzień zakończenia szkoły. Czekaliście najpierw na studniówkę, potem zaczęło się odliczanie 100 dni  do matury. I oto jest, na 10 dni przed egzaminem dojrzałości, otrzymacie świadectwa i opuścicie mury naszej szkoły.”

Pani Dyrektor  wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa absolwentom. Uczniowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, którzy brali udział w  olimpiadach, konkursach,  pracującym na rzecz szkoły wręczono nagrody książkowe.

Na uroczystości podsumowano konkursy, które odbyły się w ostatnim czasie.” Z kulturą na Ty”, który wyłonił  najsympatyczniejszego kolegę i koleżankę w szkole oraz konkurs  na zdrową dietę „Ty jesz, ale nie tyjesz”.  

Następnie zostały wręczone certyfikaty uczniom, którzy byli  na stażu zawodowym w  Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci. Tematyka szkolenia w Niemczech dotyczyła odnawialnych źródeł energii. 

Aleksander Świętochowski powiedział: Poszukiwacz prawdy, jak poszukiwacz złota, mieszka w namiocie głodny i obdarty, musi przekopać góry piasku, zanim znajdzie grudkę cennego kruszcu, a często nie znajdzie go wcale.

Drodzy absolwenci, te słowa wybraliśmy dla Was jako klucz do dorosłego życia.

 „Poszukiwacze prawdy – tak o was chcemy mówić – poszukiwacze cennego kruszcu. Cóż to ten kruszec drogocenny? Teraz to jest wasz zapał, marzenia, bunt i pragnienie zwycięstwa. Potem zamieńcie to na odwagę i upór w realizacji celów życiowych, tych małych i tych najważniejszych."

Idźcie zatem przez życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujecie dziś.

Podsycajcie Wasza młodzieńczą ciekawość świata, którą tak łatwo zatracić w codziennym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, ze każdy z was ma ważną rolę do spełnienia. Nie cofajcie się, ale nie zapominajcie o tych, którzy dziś Was mówią do widzenia. Także my, nauczyciele przywiązaliśmy się do was i wasza przyszłość jest dla nas ważna. Dokładaliśmy wszelkich starań, by dobrze was przygotować do matury, do egzaminów zawodowych, ale także do dorosłego życia. Wy natomiast dawaliście nam swój młodzieńczy zapał i entuzjazm oraz obdarzyliście nas zaufaniem. Mam nadzieję, że tak jak my , będziecie nas wspominać z uśmiechem, że oprócz dat, wzorów czy reguł, zapamiętacie również życiowe rady, jakie dawali wam nauczyciele i będziecie umieli korzystać z nich w życiu. galeria zdjęć


WSPOMNIENIA - MATURZYŚCI 2013

 


Eliminacje Okręgowe XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie
 

19 kwietnia b. r. odbyły się w Olsztynie Eliminacje Okręgowe XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Wzięło w niej udział 160 uczestników z 36 szkół.


20 uczniów – zwycięzców z poszczególnych bloków przedmiotowych – zakwalifikowano  na Centralne Eliminacje OWiUR.
Wśród nich znalazło się trzech uczniów naszej Szkoły. Są to:
 

 • Przemysław Pawelski – uczeń IV klasy Technikum Rolniczego – II miejsce w bloku produkcja roślinna,

 • Jarosław Roman – uczeń IV klasy Technikum Rolniczego – III miejsce w bloku produkcja zwierzęca,

 • Marcin Szerewicz – uczeń II klasy Technikum Agrobiznesu – IV miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa.

 
Nagrody rzeczowe otrzymali również uczniowie IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu:

 • Krzysztof Kępka – IV miejsce w bloku architektura
  krajobrazu,

 • Dominika Ciesielska – V miejsce w bloku architektura
  krajobrazu.


Drużynowo jako Szkoła - zajęliśmy II miejsce

Bronisława Olszewska


OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY

Tradycją naszej szkoły jest udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym organizowanym przez stowarzyszenie Civitas Christiana. W bieżącym roku szkolnym konkurs ten jest organizowany po raz XVII. Zakres merytoryczny bieżącej edycji obejmuje Księgę Rodzaju oraz List świętego Pawła do Rzymian. Z etapu szkolnego do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się następujące uczennice: Emilia Wiśniewska i Justyna Frączkowska z klasy II MTH oraz Milena Frączkowska z klasy III MTH, które brały udział w zmaganiach diecezjalnych w Płocku 16 kwietnia br. Konkurencja była w tym roku silna i niestety nie udało się zająć miejsca na podium. Dziewczyny zamierzają dalej zgłębiać tajniki Biblii i startować w przyszłorocznych zmaganiach Konkursu… A może uda im się powtórzyć sukces Emilii z ubiegłego roku i zająć co najmniej trzecie miejsce?

Klaudia Stankowska


PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ


13 kwietnia 2013r., w bardzo ważnym momencie swojego życia, maturzyści naszej szkoły wraz z wychowawcami pielgrzymowali na Jasną Górę. Po pięciogodzinnej podróży dotarliśmy do stóp Matki Bożej, by powierzyć Jej wszystkie nasze sprawy i decyzje życiowe, które mamy podjąć. Pierwszym punktem programu Pielgrzymki była konferencja pod tytułem „Ja i Ty” – droga szczęścia”, którą wygłosił duszpasterz młodzieży naszej diecezji ks. Rafał Grzelczyk: „Nie bój się ryzyka zbudowania odważnych i nieszablonowych relacji z drugim człowiekiem i Bogiem! Odważnych, czyli opartych na prawdzie i miłości wyzwolonej z egoizmu. Podejmuj swoje decyzje po konsultacji z Duchem Świętym, a nie rozczarujesz się dorosłym życiem, przed którym stoisz” - zapewniał ks. Rafał. Po konferencji wszyscy wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich.
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza święta pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery. W homilii ksiądz biskup przypomniał, że podczas tej pielgrzymki młodzi ludzie proszą Maryję o pomoc w zdaniu matury oraz w dalszych, ważnych chwilach życia. To na Jasnej Górze decyduje się to, kim będą w przyszłości i jaką drogą dalej pójdą: „To tutaj, na wałach, ksiądz Kordecki prowadził procesje z Najświętszym Sakramentem; to gdzieś tutaj Andrzej Kmicic wysadzał w powietrze szwedzką kolubrynę; to o tym miejscu generalny Gubernator Hans Frank notował w swoim `Dzienniku: „Gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół`” – cytował hierarcha.
Przekonywał maturzystów, że niemożliwa byłaby ewangelizacja, Rok Wiary, życie wiarą, jeśli w nas wszystkich nie będzie więcej wiary, dobroci, bezinteresowności, wzajemnego szacunku, sumienia i uczciwości. Tym wierzący powinni się różnić od niewierzących. – mówił ksiądz biskup.

Duchowo umocnieni, pełni wiary powróciliśmy do naszych domów i szkoły, by realizować swoje chrześcijańskie powołanie.

Klaudia Stankowska
 


V SUBREGIONALNE TARGI EDUKACJI I PRACY

18 kwietnia br. w Hali Sportowej MOSiR w Ciechanowie odbyły się V Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. Na targach naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Ania Krywalska, Karolina Morawska, Iza Sendrowska , Krzysztof Pingielski wraz z opiekunami p. Wandą Kałwą, Wandą Klimaszewską i Beatą Brzozowską.

Celem targów jest wsparcie młodzieży w planowaniu kształcenia i rozwoju kariery zawodowej oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia w subregionie ciechanowskim. Odbiorcami targów była młodzież z gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, studenci, nauczyciele oraz rodzice. Targi były świetną okazją do zaprezentowania ofert kształcenia. Stoisko przygotowane w ramach promocji szkoły wyraźnie wskazywało na jej rolniczy charakter. Uwagę zwiedzających zwracały kolorowe bratki, iglaki, kompozycje kwiatowe i kosz nowalijek, które zachęcały do zapoznania się z naszymi kierunkami kształcenia oferowanymi gimnazjalistom. Ponadto dla odbiorców targów był przygotowany poczęstunek w formie wiosennych kanapeczek, smalec z chlebem na zakwasie, kiszone ogórki oraz kruche ciasteczka do którego zachęcali nasi uczniowie w strojach kucharza, promujący nowy kierunek kształcenia o nazwie technik żywienia i usług gastronomicznych. Podczas targów występowały szkolne zespoły muzyczne prezentujące swój repertuar, wśród nich mogliśmy podziwiać również naszą grupę prowadzoną przez p. Mariusza Szupera.
Galeria zdjęć:


Beata Brzozowska

 


ZAWODY STRZELECKIE "O SREBRNE MUSZKIETY" ETAP REJONOWY

5 kwietnia 2913 r. na strzelnicy ZS CKR w Gołotczyźnie odbyły się rejonowe zawody strzeleckie "O Srebrne Muszkiety"

Drużyny: dziewcząt i chłopców z naszej szkoły zajęły I miejsce i zakwalifikowały się do zawodów wojewódzkich.

Zawody wojewódzkie odbyły się 16 kwietnia 2013 r. na strzelnicy ZKS w Warszawie. Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły III miejsce.

Skład drużyny dziewcząt:

 • Dominika Ciesielska

 • Joanna Agnieszka Dąbrowska

 • Milena Frączkowska

Skład drużyny chłopców

 • Krystian Nawrocki

 • Mariusz Płochocki

 • Paweł Silski

W dniu 15 kwietnia na obiektach ZS CKR w Gołotczyźnie odbyły się kolejne rejonowe zawody "Sprawni jak żołnierze", w których brało udział 6 zespołów chłopców i 5 zespołów dziewcząt.

Zawody wygrali  chłopcy z ZST w Ciechanowie, a w kategorii dziewcząt z ZS nr 1 z Płońska.

Nasze dziewczęta zajęły II miejsce.

Galeria zdjęć:

Aleksander Leśniewski


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI - ODWIEDZIŁO NAS 200 OSÓB


Dnia 12.04.2012r. w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbyły się Dni Otwarte, które miały na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z kierunkami kształcenia w naszej szkole w nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014.


Przybyłych w tym dniu uczniów oraz ich opiekunów przywitała pani Dyrektor Wiesława Gąsiorowska, która zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału w przygotowanych specjalnie na tę okazję zajęciach i prezentacjach.


Atrakcją dnia była wystawa „Rzeczpospolita utracona”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Wystawa wywarła na zwiedzających ogromne wrażenie.


Następnie uczniowie wraz z nauczycielami uczącymi w naszej szkole mogli m.in.: zwiedzić pracownie specjalistyczne, komputerowe, bibliotekę, salę gimnastyczną i warsztaty gdzie odbywa się praktyczna nauka zawodu.


W trakcie zwiedzania szkoły uczniowie mieli możliwość pobrania materiałów informacyjnych o naszej szkole.

Promując szkołę uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali interesujące wystawy, pokazy i prezentacje.

W czasie promocji zwróciliśmy szczególna uwagę na nowy kierunek kształcenia – technik żywienia i usług gastronomicznych. Gimnazjaliści mogli obejrzeć multimedialną prezentację „Potrawy z różnych krajów”, zapoznać się z literaturą fachową jak również nauczyć się składać samodzielnie „serwetki na różne sposoby” – Bardziej „kulturalni” pod okiem fachowca przygotowali słodkie desery.

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik prezentowali zwiedzającym maszyny i sprzęt rolniczy znajdujący się w parku maszynowym w naszej szkole.

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowali wystawę własnych prac wykonanych w różnych technikach malarskich.
Przybliżyli również przybyłym prace architekta krajobrazu.


Kierunek ogrodniczy zaprezentował pokazy florystyczne złożone z wiosennych i świątecznych dekoracji, w których przeważały hiacynty i tulipany. Zapach kwiatów unosił się po szkole, a odwiedzający nas uczniowie byli zauroczeni kompozycjami.


Oferta Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu zaprezentowana została przez „małą księgowość” z liczną dokumentacją, z jaką uczniowie będą mogli się zapoznać w trakcie nauki.

Nie zabrakło również informacji na temat realizowanych w szkole projektów dofinansowanych z UE w ramach, których uczniowie mogą zdobyć dodatkową kwalifikację i uprawnienia. W bieżącym roku szkolnym realizowane były kursy: operator koparko- ładowarki, spawacza, kombajnisty, inseminacji bydła, florystyczny.

Ofertę naszej szkoły wzbogacił program stypendialny Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej adresowany do uzdolnionej młodzieży naszej szkoły.

Podczas Dnia Otwartego, gimnazjaliści mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć szkołę od „wewnątrz", poznać nauczycieli, pracownie i ich wyposażenie, porozmawiać o kierunkach kształcenia.

Galeria zdjęć
 

GOŁOTCZYZNA SZKOŁA POZYTYWNEGO WYBORU

12 KWIETNIA 2013 R.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

LICZYMY NA TWÓJ DOBRY WYBÓR

 

Gimnazjalisto!


 


   
Wybierz swoją przyszłość i od września 2013 roku rozpocznij naukę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

    Jest to szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczyci się bogatą tradycją, nierozerwalnie związana z wybitnymi i niezwykłymi postaciami: Aleksandrą Bąkowską i Aleksandrem Świętochowskim. Obecnie szkoła stara się kontynuować pracę jej założycieli.
Myślą przewodnią naszych dzisiejszych dokonań, są słowa „Posła Prawdy” - „Pamiętajmy o przeszłości, a żyjmy teraźniejszością”.
Dyrekcja szkoły i kadra pedagogiczna stara się, aby placówka była ośrodkiem nowoczesnej oświaty rolniczej na Mazowszu Północnym. Młodzież odnosi sukcesy w finałach Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Najzdolniejsi kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Chlubę szkole przynosi działalność kulturalna i sportowa.
Na rok szkolny 2013/2014 przygotowaliśmy ciekawą ofertę edukacyjną. Jest ona dostosowana do potrzeb rynku pracy na naszym terenie. Szkoła utrzymuje dotychczasowe kierunki kształcenia, jednocześnie uwzględniając oczekiwania społeczne.
Proponujemy naukę w technikum kształcącym w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik ogrodnik i technik turystyki wiejskiej. Dla tegorocznych absolwentów gimnazjów otwieramy nowy kierunek - technik żywienia i usług gastronomicznych (4 lata). Po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu zawodowego absolwent może rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z gastronomią i organizacją imprez okolicznościowych, założyć i prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne, znajdzie również zatrudnienie w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych. Ma możliwość podjęcia pracy poza granicami kraju. Po zdaniu egzaminu maturalnego może podjąć dalszą edukację na wyższej uczelni.
Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w zawodach: ogrodnik, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.
W programie nauczania jest możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T oraz operatora kombajnów zbożowych. Uczniowie mogą również odbywać praktyki zagraniczne.
Oferta dla dorosłych obejmuje uzupełnienie wykształcenia na kursach kwalifikacyjnych: R-3 prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik), R-16 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik), R-6 organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (technik agrobiznesu).
Szkoła realizuje także projekty unijne, umożliwiające uzyskanie (bezpłatnie) dodatkowych kwalifikacji i uprawnień np. kursy koparko - ładowarki, spawacza, kombajnisty.
 

            Zapraszamy do Gołotczyzny,

gdzie w miłej i bezstresowej atmosferze

można zdobyć wykształcenie.


Z Comeniusem po wiosnę do Francji!


Uczniowie Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Zarządzanie wiatrem i wodą w sektorze zielonym” w ramach znanego programu LLP Comenius. W ubiegłym roku wyjechaliśmy do Holandii, a teraz młodzież właśnie wróciła z Francji.


Coroczny „Tydzień z Carrefour” to niezwykłe spotkania, w których bierze udział około 150 uczniów i nauczycieli z 7 krajów UE. Jest to ogromne wyzwanie by odnaleźć się w tak wielojęzycznym gronie, a organizatorzy „nie idą na łatwiznę” i tak dzielą grupy by każdy miał szansę na sprawdzenie swych możliwości komunikacyjnych.
 

Intensywny kurs językowy połączony był z równie pochłaniającymi zajęciami edukacyjnymi. Uczestnicy zwizytowali hodowlę ostryg, zwiedzili i poznali zasadę najstarszej w świecie elektrowni wykorzystującej siłę przypływów w Dinard, budowali umocnienia brzegowe i podglądali rekiny i olbrzymie ośmiornice. Polscy uczniowie poznali zupełnie nowe możliwości gospodarki zasobami wodnymi. A już całkowite zaskoczenie i entuzjazm wzbudziły metody zarabiania na tym, że wiatr po prostu wieje, a woda płynie! Sandyachting – to podobało się wszystkim! Wizyta w klubie „Escape – nauticus” trwała cały dzień: instruktorzy prowadzili zajęcia z kajakarstwa, żeglowania po plaży podczas odpływu, a nawet budowy latawca.


Ostatni dzień pozostawił najwięcej wrażeń. Wszyscy się zgodzą, Mont Saint Michael to niezwykłe miejsce, ale przejście do opactwa po dnie morza wśród ruchomych piasków jest życiową atrakcją i wspaniałym wyzwaniem.


Tydzień we Francji, intensywny i zadziwiający nauczył nas jak bardzo różni się „farmerowanie” w zależności od środowiska. Torfy, ostrygi, owce … i jazda konna po plaży – fajne migawki z europejskiej wsi, prawda?
 
 

Wiesława Gąsiorowska


ZAPROSZENIE na wysta
Rzeczpospolita utracona
 

W dniach 9-23 kwietnia 2013 r. zapraszamy do zwiedzania unikatowej wystawy „Rzeczpospolita utracona”, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Wystawę można oglądać w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 

Wystawa jest podróżą po Rzeczypospolitej, która zniknęła bezpowrotnie po 1939 r. nie w wyniku normalnego rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych procesów społecznych, ale na skutek wojennego kataklizmu. To podróż po sferze duchowej „okaleczonego narodu” – strat spowodowanych okrucieństwem wojny w skali dotychczas nieznanej, demoralizacji i zdziczenia wojną. To dojmujące doświadczenie niesprawiedliwości po II wojnie światowej, deprecjacji wartości, wielu pojęć stanowiących o jakości moralnej życia publicznego i społecznego. To podróż po nowym kanonie tradycji i kultury, negującym – oczywisty do niedawna – dorobek pokoleń. To świat obco brzmiących znaczeń, „wielu prawd”, na nowo pisanej historii. To także odkrywanie świadectw prawdziwych – pozwalających zachować nadzieję na zwyczajną uczciwość, szacunek, tolerancję, hu-manizm.
To podróż śladami nieistniejącego już społeczeństwa polskiego, bogatego wielokulturową tradycją. To historia dokonanej przez dwa totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki zagłady realizowanej metodycznie wobec kolejnych społeczności (Żydów, Polaków, Romów, Białorusinów, Ukraińców), grup społecznych (inteligencji, wojskowych), nowych kategorii wrogów kreowanych przez nazizm i komunizm, wobec dzieci. To historia wypędzeń milionów obywateli Rzeczypospolitej ze swojego miejsca na ziemi, zerwania podstawowych więzi społecznych.
To wreszcie podróż śladami polskiej kultury materialnej, skazanej przez obydwu okupantów na zniszczenie. Podróż po nieistniejących już muzeach i bibliotekach, po utraconych Kresach z ich wielowiekowym bogactwem świątyń (kościołów, synagog, cerkwi, kenes, molenn, meczetów), zamków, pałaców, cmentarzy – ostatnich świadków nieistniejących już społeczności. To podróż po świecie ziemiańskich dworów z ich kulturotwórczą tradycją – wystawionych na „łup rewolucji”. To pytanie o konsekwencje wszystkich wspomnianych strat dla nas. To podróż w głąb nas samych.

Krzysztof Kacprzak

 
Więcej informacji: http://ipn.gov.pl/obep-warszawa/wystawy/wystawy/rzeczpospolita-utracona


KONCERT CHARYTATYWNY

15 kwietnia członkowie i sympatycy SK PCK bawili się na Koncercie Charytatywnym, zorganizowanym przez Zarząd PCK w Ciechanowie. Oczywiście, nie chodziło tylko o zabawę. Dochód z biletów na koncert zostanie przeznaczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wsparcia tego przedsięwzięcia

Lidia Cyranowicz


V POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ "ENGLISH SONG 2013"


12 kwietnia 2013 roku w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie od samego rana do późnego popołudnia rozbrzmiewały dźwięki piosenek anglojęzycznych. Niezwykle uzdolnieni młodzi ludzie prezentowali swoje umiejętności wokalne i językowe.

W V Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej wystąpiło aż 105 uczestników w 5 kategoriach wiekowych. Konkurs muzyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1-3 i klasy 4-6), gimnazjów i szkół średnich powiatu ciechanowskiego. Impreza ta przebiega cyklicznie, zakreślając coraz szersze kręgi. W tym roku w konkursie udział wzięli także przedstawiciele ościennych powiatów m.in. powiatu mławskiego. Konkurencja więc była bardzo duża, a poziom niesamowicie wysoki.

Naszą szkołę godnie reprezentowały dwie utalentowane wokalistki Ela Ambroziak (klasa II MTH), która zaśpiewała piosenkę ”Titanium” i Lidka Mazańska (klasa I MTH), która zaprezentowała utwór ”Almost lover”. Talent Eli został doceniony już w zeszłym roku, kiedy to Ela zajęła III miejsce w tym konkursie. W tym roku, natomiast, dostrzeżona i wyróżniona została Lidka.

Lidce i Eli serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!
 

Eliza Podlecka


MARZEC

Z KULTURĄ NA TY

W dniu 27 marca 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs "Z kulturą na TY".

W jury zasiedli: Pani Lucyna Berent, Pani Beata Kozłowska oraz reprezentacja młodzieży: Ania Krywalska i Iza Sendrowska.

Konkurs został przygotowany przez Zespół Wychowawczy szkoły jako część projektu "Inwestuj w siebie". Celem konkursu było wyłonienie uczniów kulturalnych, którym nieobce są zasady sawuar vivre.

Pierwszy etap przebiegał na forum klas. Uczniowie wybrali spośród siebie tych, którzy ich zdaniem powinni stanąć do rywalizacji szkolnej o tytuł "Dziewczyny i chłopaka z kulturą na Ty". Wśród wybranych osób znaleźli się: Agnieszka Kołakowska i Przemek Komorowski z kl. I MTH, Adam Ambroziak i Paweł Dębski z kl. III FT, Patrycja Podstawka i Mateusz Wesołowski z kl. II MTH, Sylwia Trętowska i Przemek Przeworski z kl. IV FT, Karolina Kumińska i Adrian Chodup z kl. IV HTO.

Uczniowie mieli do rozwiązania dwa zadania. Pierwsze polegało na uważnym obejrzeniu wcześniej nagranej scenki z życia szkolnego i jej skomentowaniu czyli udzieleniu odpowiedzi co było właściwe, a co naganne w zachowaniu młodzieży.

Zadanie drugie polegało na napisaniu SMS-a do koleżanki czy kolegi z okazji urodzin. W oczekiwaniu na werdykt jury, czas wypełnił pokaz akrobacji z piłką w wykonaniu ucznia klasy III ZE Piotrka Świerczewskiego.

W konkursie "Z kulturą na Ty" zwyciężyli Przemek Przeworski i ex aequo dwie uczennice: Patrycja Podstawka i Sylwia Trętowska. galeria zdjęć

Wanda Kałwa


JARMARK WIELKANOCNY

23 marca 2013 r. mieliśmy okazję promować szkołę i Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie na Jarmarku Wielkanocnym. Przygotowaliśmy stoisko z pracami ręcznie wykonanymi przez uczniów i stypendystów Stowarzyszenia. Znalazły się wśród nich: pisanki wykonane metodą decupage, kartki świąteczne, baranki z masy solnej i ciasta drożdżowego oraz inne rzeczy będące dekoracją stołu wielkanocnego.

Odwiedzający jarmark mieli możliwość podziwiania wyrobów związanych z tradycją wielkanocną oraz rękodzieła artystycznego. Stoisko szkolne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Szkołę reprezentowali uczniowie: Anita Pawlak, Martyna Sobieraj i Krzysztof Kępka wraz z opiekunami: Wandą Klimaszewską i Wandą Kałwą. Fotoreporterem z ramienia szkoły był Pan Adam Łukasiewicz.  Galeria zdjęć:LUTY


NASI MŁODZI ARTYŚCI

W dniach od 1.02.2013 do 28.02.2013 w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie nasi młodzi artyści, Kamila Maria Kamińska i Krzysztof Kępka, uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu oraz stypendyści STOWARZYSZENIA FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ IM. ALEKSANDRY BĄKOWSKIEJ, zaprezentowali swoje prace na wystawie w Galerii im. Zygmunta Szczepankowskiego. Wystawa była czynna przez cały miesiąc i jest doskonałą promocją naszych uczniów nie tylko na forum szkoły czy gminy, ale także całego miasta.


Oczywiście życzymy naszym artystom sukcesów i wytrwałości w realizacji swoich dalszych, artystycznych planów!:) czytaj więcej...

 


WYJAZD DO PARYŻA

Uczniowie z Gołotczyzny uczestniczyli w Salon International de l’Agriculture w Paryżu.

W dniach 25 – 28 lutego 2013r. grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Paweł Dębski, Hubert Chmieliński, Kamil Kowalski, Adam Ambroziak) pod opieką P. Igora Gulczyńskiego uczestniczyła w organizowanym corocznie, Salon International de l’Agriculture w Paryżu. Ogromne hale wystawiennicze przyciągają tłumy Paryżan i przyjezdnych z całej Europy i innych kontynentów.


Francuskie Ministerstwo Rolnictwa zaprasza delegacje szkół tzw. sektora zielonego z całej Europy do udziału w międzynarodowych zawodach winiarskich i z produkcji zwierzęcej. Konkurs organizowany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Badań Naukowych (PRB) w Francuskim Ministerstwie Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa. Zawody te są okazją do spotkań integracyjnych młodzieży ze wszystkich krajów UE. W tym

 roku do Paryża przyjechali uczniowie z 18 krajów Europy.
 

Tak wspominają wyjazd uczniowie z Gołotczyzny:
Pierwszy dzień spotkań to konkurs oceny pokroju bydła ras mięsnych i mlecznych. Po konkursie udaliśmy się do hal targowych. W samym centrum stolicy Francji, w 8 ogromnych pawilonach wystawienniczych przez kilka tygodni goszczą poławiacze ostryg, producenci kakao z Senegalu i lawendy z Prowansji. Wszystko tu można oglądać, dyskutować, uczestniczyć w pokazach i degustować takie przysmaki regionalne, o których w Polsce nie słyszeliśmy.
Wieczorem spotkaliśmy się w tzw. Bufecie Europejskim, który przygotowali wspólnie wszyscy uczestnicy Paryskich Spotkań Młodych Europejczyków. Był zatem stół francuski, grecki, hiszpański, włoski i wiele innych, ale najbardziej smakowały oczywiście potrawy polskie! galeria zdjęć:

 

Zobacz

film z wyjazdu z udziałem naszej młodzieży.

 

 Wycieczka do Łodzi na Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Świń i Drobiu


W dniu 22 lutego 2013 r. uczniowie Technikum Rolniczego i słuchacze Szkoły Policealnej, Technikum Uzupełniającego, uczestnicy kursu na kwalifikację R.3 wzięli udział w wycieczce

 do Łodzi na Międzynarodowe Targi. Opiekunami 30 osobowej grupy byli nauczyciele: Bronisława Olszewska, Danuta Kosior, Tadeusz Matejski.
 

Organizatorem targów jest Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich.
 

Na targach prezentowane były artykuły zootechniczne, wyposażenie budynków inwentarskich: między innymi roboty udojowe, roboty do podgarniania pasz, pasze i dodatki paszowe, materiały hodowlane i siewne, preparaty weterynaryjne, środki czystości, ciągniki i maszyny rolnicze. Na targach prezentowało się 220 wystawców z Polski i zagranicy.
 

Równocześnie z wystawą, odbywały się wykłady specjalistów z zakresu hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu czy żywienia zwierząt. Uczestnicząc w nich można było dowiedzieć się o ketozie – chorobie występującej

wśród bydła, o prawidłowej korekcji racic itp.
 

W czasie otwarcia wystawy, prof. Piotr Goliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwrócił uwagę , że zwiedzający targi "uczestniczą w transferze wiedzy, innowacji i nowych technologii". Według niego, to bardzo ważne, aby polski hodowca stosował nowe rozwiązania, bo to jedyna droga, by być konkurencyjnym.
galeria zdjęć:


Puchar wrócił do Gołotczyzny…

Tradycją stało się, że w karnawale sala gimnastyczna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, staje się areną zmagań siatkarskich środowiska związanego z oświatą.
Już po raz 14. w piątek, 8 lutego odbył się Karnawałowy Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej.
Duże zainteresowanie turniejem sprawia, że corocznie w imprezie bierze udział 12 drużyn z powiatu Ciechanowskiego. Zawody mają charakter rekreacyjno – sportowy propagujący aktywny sposób spędzania czasu wolnego oraz integrują środowisko nauczycieli i pracowników oświaty.
Zgodnie z turniejowym regulaminem, w składzie każdej z drużyn musiały występować, co najmniej dwie panie i czterech panów. Część meczów rozgrywane było gościnnie w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sońsku .
Organizatorem turnieju był Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz działający przy szkole Młodzieżowy Klub Sportowy „Bratniak”.
Po grach eliminacyjnych najlepsze drużyny z tej fazy zawodów, rywalizowały o najważniejsze trofeum – Puchar Dyrektora. W finale drużyna gospodarzy, po dramatycznym meczu pokonała (w setach 2:1) Zespól Szkół nr 2 w Ciechanowie.
Zwycięzcy turnieju wystąpili w składzie: Zdzisław Podgórski, Anna Oleksiak, Eliza Podlecka, Martyna Brun, Igor Gulczyński, Jacek Kałwa, Michał Moczarki, Krzysztof Kacprzak, i Dariusz Przyborowski.
Było to już jedenaste zwycięstwo gospodarzy w historii tej imprezy. W meczu o trzecią lokatę ciechanowski Zespół Szkół nr 1 pokonał 2:0 drużynę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opinogórze.
Piąte miejsce w turnieju zajęła drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w
Ciechanowie, szóste – Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie, siódme – Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie, ósme – Gimnazjum w Świerczach, dziewiąte – Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Glinojecku, dziesiąte – Miejski Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie, jedenaste – Zespół Szkół CKR w Golądkowie, dwunaste – Miejski Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie. W tym roku, tytuł najlepszej zawodniczki turnieju przyznano pani Marioli Kacprzak z Zespołu Szkół nr 2, a za najlepszego zawodnika uznano pana Michała Moczarskiego, nauczyciela Zespołu Szkół w Gołotczyźnie. W ceremonii wręczania nagród wzięli udział: gospodarz turnieju p. Zdzisław Podgórski oraz dyrektorzy szkół uczestniczących w imprezie.
Po ostatnim meczu oraz wręczeniu nagród zawodnicy wszystkich zespołów tradycyjnie zasiedli do wspólnego posiłku, aby zregenerować siły utracone na parkiecie. galeria zdjęć:

Nauczyciele wychowania fizycznego

 


STYCZEŃ

KURSY ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU "WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA"


W czasie ferii zimowych rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników i uczestniczek Projektu „Współpraca się opłaca”:
 

 • 25 stycznia br.- kurs operatora Koparko- ładowarki,

 • 2 lutego br.-kurs florystyczny,

 • 4 lutego- kurs inseminacji i spawacza;

 • po feriach w marcu odbędzie się kurs kombajnisty.


Kursy: operatora koparko-ładowarki, inseminacji, spawacza i kombajnisty kończą się egzaminem zewnętrznym.

Kurs florystyczny, egzaminem wewnętrznym.

HARMONOGRAM KURSÓW


 

STUDNIÓWKA

Młodzież z Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie spotkała się 19 stycznia na studniówce. W tym roku szkołę kończą uczniowie Technikum kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik oraz technik turystyki wiejskiej.

 "Za każde 45 min. spędzone razem" podziękowali nauczycielom a szczególnie wychowawcom: Wandzie Klimaszewskiej i Adamowi Łukasiewiczowi w imieniu wszystkich uczniów Bogumiła Ostaszewska i Adrian Chodup. "Za cztery lata wspólnej pracy" podziękował Zdzisław Podgórski, dyrektor ZS CKR, który odczytał również list nadesłany przez Tadeusza Nalewajka, Podsekretarza Stanu w MRiRW. Pani Jadwiga Seremak- Przeworska, przewodnicząca komitetu studniówkowego, skierowała ciepłe słowa pod adresem uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Studniówkę oczywiście rozpoczął polonez prowadzony przez dyrekcję szkoły. Po części oficjalnej przy wtórze muzyki zespołu Maximus z Ciechanowa rozpoczęła się radosna zabawa, która trwała do białego rana. galeria zdjęć:

Wanda Klimaszewska


DZIEŃ PATRONA

W roku 2013 przypada setna rocznica powstania Męskiej Szkoły Rolniczej "Bratne". Z tej okazji 16 stycznia 2013 roku odbyła się sesja popularno – naukowa, którą otworzył dyrektor szkoły pan Zdzisław Podgórski.

Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym w Sońsku. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, nauczyciele, młodzież.

Na uroczystość stulecia szkoły przybyło wielu gości, m.in.: pani Agnieszka Fabisiak – przedstawiciel MRiRW – Departament Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki, pan Grzegorz Wróblewski – kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, pani Agata Pawłowska – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pan Jarosław Wielechowski – Wójt Gminy Sońsk, pan Maciej Adamkiewicz – Przedstawiciel Starosty Ciechanowskiego, pan Wojciech Kamiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów, pan Władysław Renowicki – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Zespołów Szkół CKR, pan Krzysztof Nuszkiewicz – Dyrektor ZS CKR w Golądkowie, dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież zaprzyjaźnionych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Referat: Setna rocznica powstania Szkoły Rolniczej Męskiej „Bratne” w Gołotczyźnie", wygłosiła pani Teresa Smolińska nauczycielka języka polskiego. „Bratne oczami Aleksandra Świętochowskiego” to temat referatu, który wygłosił pan Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

W dyskusji głos zabrali m.in.: pani Agnieszka Fabisiak, pani Agata Pawłowska, pan Maciej Adamkiewicz, pan Władysław Renowicki, pan Krzysztof Nuszkiewicz.

Po części oficjalnej, prowadząca uroczystość wicedyrektor pani Wiesława Gąsiorowska, zaprosiła licznie zgromadzonych gości na program artystyczny przygotowany przez koło teatralne, pod kierunkiem pani Jolanty Czerwińskiej i zespół wokalno – muzyczny prowadzony przez pana Mariusza Szupera.

Członkowie koła teatralnego po raz trzeci zmierzyli się z dramatami Aleksandra Świętochowskiego. Po „Pięknej” i „Błaźnie”, przyszła kolej na „Niewinnych”. Jest to pierwszy dramat „Posła Prawdy” wydany pod pseudonimem Władysław Okoński, w roku 1876. Jako założenie ideowe Świętochowski wyeksponował związek determinizmu z etyką przebaczania. Jest to główna wychowawcza konkluzja dramatu. Forma dramatu obyczajowo – psychologicznego posłużyła autorowi do pokazania różnych stanowisk moralnych.

Program artystyczny rozpoczął walc z „Nocy i dni”.
Wszyscy w dużym skupieniu obejrzeli dramat Świętochowskiego „Niewinni” w następującej obsadzie:
 

 • Zofia – Ewa Rzeczkowska kl. III MTH

 • Julia – Aneta Konwerska kl. III MTH

 • Bolesława – Zbigniew Kubajewski kl. IV TH

 • Alfred – Krzysztof Wiśniewski – kl. III MTH

 • Służący – Rafał Bruliński kl. III MTH

W programie wykorzystane zostały wiersze Wisławy Szymborskiej: „Miłość szczęśliwa”, recytacja - Aneta Konwerska, „Buffo”, recytacja – Julita Kwiatkowska, Agnieszki Osieckiej „Filiżanka kawy”, recytacja - Emilia Wiśniewska.
Zespół wokalny wykonał następujące utwory: „Nie wierz mi, nie ufaj mi”, „Dante” w wykonaniu Pauliny Budzyńskiej, walc z „Nocy i dni” w wykonaniu Klaudii Augustyniak.

Miłą niespodziankę przygotowały rapujące uczennice z kl. I MTH: Lidka Markiewicz i Katarzyna Zawadzka. Samodzielnie napisały tekst piosenki zawierającej historię naszej szkoły. Muzykę skomponował Adrian Chodup uczeń z kl. IV MTO.

Dekorację przygotowała pani Wanda Klimaszewska. Uczeń kl. IV MTO Krzysztof Kępka wykonał portret Świętochowskiego i widok „starej” szkoły.

Uroczystość zakończył dyrektor szkoły pan Zdzisław Podgórski i zaprosił gości, nauczycieli, młodzież na degustację regionalnych przysmaków z Gołotczyzny, przygotowanych przez młodzież, pod kierunkiem pani Agnieszki Ampuły. Była to sprzyjająca atmosfera na rozmowy, wymianę doświadczeń, podzielenie się doznaniami artystycznymi po obejrzeniu programu. galeria zdjęć

Jolanta Czerwińska
 


WIELKA ORKIESTRA     ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Już po raz dwudziesty pierwszy, 13 stycznia 2013 r. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze były zbierane na sprzęt medyczny dla dzieci oraz - po raz pierwszy dla seniorów.

W Polsce kwestowało 120 tys. wolontariuszy. Po północy z 13 na 14 stycznia WOŚP podała w przybliżeniu wstępne wyniki zbiórki - 39.8 mln. zł.

Mamy w tej kwocie swoją cegiełkę. Wolontariusze z naszej szkoły w osobach: Ania Krywalska i Iza Sendrowska z kl. II MTH oraz Piotrek Świerczewski i Kamil Zawadka z kl. III ZE zebrali 898.13 zł. Gratulujemy.

Wanda Kałwa


PORTAL NOWOCZESNEGO ROLNIKA

Wszystkich zainteresowanych rolnictwem zapraszamy do odwiedzenia portalu nowoczesnego rolnika farmer.pl.

 Zapraszamy również do biblioteki szkolnej gdzie można w tradycyjnej wersji papierowej zapoznać się z czasopismem "Farmer". 


GRUDZIEŃ

WERNISAŻ KRZYSZTOFA KĘPKI

W dniu 17 XII 2012 r. odbył się w naszej szkole wernisaż Krzysztofa Kępki ucznia klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Wystawiono prace portretowe oraz karykatury wykonane techniką ołówka i akrylu.

Krzysztof portretuje rówieśników, swoją rodzinę oraz przedstawicieli świata artystycznego. Jego ulubioną techniką jest szkic lub studium portretowe wykonywane w ołówku.

Zdolności i zamiłowanie do rysunku zaprowadziły Krzysia do klasy kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu a jego artystyczna wrażliwość pozwala mu na realizację wspaniałych koncepcji projektowych dotyczących terenów zieleni.

Życzymy Ci Krzysiu realizacji marzeń i dziękujemy za to, że potrafisz dzielić się z nami swoją sztuką. galeria zdjęć:

Wanda Klimaszewska


„BÓG SIĘ RODZI…”


20 grudnia 2012r. spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, aby uczcić pamiątkę narodzenia Jezusa Chrystusa. Mimo, iż Tajemnicę Bożych Narodzin obchodzimy w Kościele od IV wieku, to stale odkrywamy ją na nowo, i wciąż jest ona niewyczerpana, nienazwana do końca…
Dzisiaj – po upływie dwudziestu wieków – wyposażeni w całą wiedzę teologiczną przekazywaną przez Kościół, wiemy, że Jezus rodzi się wszędzie, gdzie ktokolwiek oczekuje Jego przyjścia.
Dlatego też, mocą wyobraźni przenieśliśmy miejsce pierwszych odwiedzin ludzi u Świętej Rodziny, do naszej szkoły, a zamiast pasterzy podeszła do żłóbka młodzież powierzając Nowonarodzonemu Jezusowi najważniejsze dla nich sprawy. Mówiliśmy o naszych nadziejach i dokonaniach, jak również o tym, czego się boimy, prosząc Jezusa, by nas wysłuchał.
Jasełka przygotowała młodzież klasy III MTH: Martyna Sobieraj, Julita Kwiatkowska, Aneta Konwerska, Maria Wojciechowska, Paulina Kosik, Sylwia Sobieraj, Karolina Krupińska, Krzysztof Wiśniewski oraz uczniowie klasy II MTH: Karolina Morawska, Emilia Wiśniewska, Ela Ambroziak, Krzysztof Iłowski, Kornel Głowacki, Marcin Szerewicz i Krystian Kur.
Oprawę muzyczną spotkania wigilijnego przygotował nasz szkolny zespół muzyczny pod kierunkiem Pana Mariusza Szupera. Młodzież wykonała koncert kolęd i pastorałek.


Klaudia Stankowska
 

 

 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

12 grudnia juz po raz kolejny odbył się w naszej szkole kiermasz świąteczny, dedykowany podopiecznym Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą". Organizatorami tradycyjnie byli nauczyciele bibliotekarze.

Przygotowania do kiermaszu trwały od października, młodzież tworzyła ozdoby świąteczne z filcu z którego powstawały aniołki, bałwanki, reniferki a znaną przez uczniów techniką decoupage malowali bombki.

Na kiermaszu oprócz ozdób świątecznych można było zakupić pierniki, które piekła i dekorowała młodzież z czwartej klasy technikum turystyki wiejskiej pod kierunkiem nauczycielki Agnieszki Ampuły, ciasta pieczone przez młodzież z internatu pod opieką wychowawców pani Elżbiety Durzyńskiej i Joanny Brzozowskiej.

Kiermaszowi Świątecznemu towarzyszył kiermasz "Taniej Książki", na którym można było zakupić tanią i ciekawą lekturę dla siebie lub na prezent dla bliskich.

W tym dniu odbył się również konkurs na najładniejszy wystrój stołu wigilijnego, pod hasłem "Wykaż się pomysłem, zaaranżuj stół wigilijny"

Udział w konkursie wzięły cztery klasy: I MTH, II MTH, III MTH, IV HTO.
I miejsce zajęła klasa I MTH
II miejsce ex aequo  II MTH, III MTH, IV HTO

Nagrodę specjalną uznaną przez organizatorów przyznano klasie III MTH i wychowawcy pani Hannie Głuszniewskiej.

W imieniu podopiecznych Fundacji wszystkim darczyńcom dziękujemy!!!

Beata Brzozowska

galeria zdjęć:


Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym.

Dość dobrze spisali się nasi reprezentanci w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Ciechanowie 6.12.2012r.

Drugie miejsce zajął Kornel Głowacki, 4 miejsce Dagmara Dzierżanowska, 5 miejsce Kamil Sochowicz, 7 miejsce Krzysztof Iłowski. galeria zdjęć:

Igor Gulczyński


EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

4 grudnia po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dniu Języków Obcych w naszej szkole. Dzień ten został ustanowiony przez Radę Europy jedenaście lat temu a jego głównym celem jest szerzenie idei wielojęzyczności i zachęcanie do nauki języków obcych. Europejski Dzień Języków to święto różnorodności kulturowej i językowej i okazja ku temu aby przekonać się, że nauka języków obcych może być świetną zabawą i fascynującą przygodą. Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Języków: Bądź aktywny - Ucz się języków nawiązuje do dwóch bardzo ważnych wydarzeń sportowych, które miały miejsce latem: Euro 2012 i Igrzysk Olimpijskich oraz do obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych.

W tym roku młodzież naszej szkoły podjęła wyzwanie a my byliśmy uczestnikami prawdziwej bitwy … „Bitwy na głosy”… Przez wiele dni klasy przygotowywały się do występów aby 4 grudnia zaprezentować efekty wspólnej pracy.

Do bitwy przystąpiły klasy: 4 TH, 3 M, 2M, 4 TW, 2 AK, 1 AK, 3AK. Nie zabrakło wielkich emocji. Występom klas przyglądała się cała szkoła, a także jury w składzie: pan Dyrektor Zdzisław Podgórski, pani pedagog Wanda Kałwa, pani Beata Brzozowska i pani Beata Kozłowska. Poziom występów był bardzo wysoki i jury miało niemały problem z wyłonieniem zwycięzcy. Ostatecznie 1 miejsce piosenką „Where is the love” zajęła klasa 1 technikum agrobiznesu i architektury krajobrazu. Atrakcją spotkania był układ taneczny „Gangnam style” w wykonaniu naszej młodzieży. Na koniec posłuchaliśmy piosenki ”Halleluja” w wykonaniu Eli Ambroziak. Śpiewając tę piosenkę Ela zajęła bardzo wysokie 3 miejsce w konkursie piosenki angielskiej 2012 w kategorii szkół średnich powiatu ciechanowskiego.  galeria zdjęć:

Eliza Podlecka


LISTOPAD

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI

15 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował szkolną akcję "Rzuć palenie razem z nami". W czasie długiej przerwy można było zbadać pojemność wydechową płuc i zobaczyć ile substancji smolistych osadza się w płucach gdy zapalimy papierosa. Chętni uczniowie wzięli udział w quizie na temat palenia tytoniu. Każdy, kto udzielił chociaż jedną prawidłową odpowiedź otrzymywał słodką niespodziankę. Wśród odpowiadających byli też nauczyciele. Akcja "Rzuć palenie razem z nami" była okazją do wręczenia nagród w konkursie na pracę w dowolnej formie, która byłaby zachętą do rzucenia palenia tytoniu. Zwycięzcami zostali: Kamila Kamińska z kl. I MTH, Łukasz Skurzyński z kl. I FT oraz Natalia Lipowska i Karolina Morawska z kl. II MTH. Nie zabrakło w tym dniu rozdawnictwa ulotek, które obrazowo przedstawiały skutki nałogu nikotynowego.

Akcja miała skłonić osoby palące do przemyśleń dotyczących własnego stylu życia i jeżeli tak się stało to znaczy, że miała sens i warto corocznie przypominać o konsekwencjach niewłaściwych wyborów dokonywanych przez ludzi młodych i tych starszych. galeria zdjęć:

Wanda Kałwa

 

Sesja poświęcona setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku

3 listopada 2012 roku w MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ w Ciechanowie odbyła się uroczysta sesja poświęcona Setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku im. Tomasza Klonowskiego.

Zabytkowy park w Sokołówku, który od roku jest pod opieką i nadzorem Pracowni Architektury Krajobrazu, należącej do Anny Zbrzeznej nauczyciela przedmiotów zawodowych w naszej szkole oraz budynek ekspozycyjny Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie gościły wielu znamienitych gości m.in. marszałka województwa mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Inicjatorką całego spotkania i główną pomysłodawczynią jest pani Maria Klonowska.

Nasza szkoła jak zwykle, aktywnie uczestniczyła w Sesji jako jedna z 3 szkół z terenu Ciechanowa. Miedzy innymi nasz uczeń, Zbigniew Kubajewski pod kierunkiem pani Jolanty Czerwińskiej zaprezentował wiersz związany z tematyką szkoły w Sokołówku.

Anna Zbrzezna

galeria zdjęć:


PAŹDZIERNIK

SUKCES MŁODEJ ARTYSTKI Z TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Uczennica pierwszej klasy Technikum Architektury Krajobrazu, Kamila Kamińska 28 października 2012 została laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Muzyczna pocztówka”, organizowanego przez Klub Kultury Warszawa Wawer. Nie był to jej pierwszy sukces, ponieważ ma ona na swoim koncie już wiele zwycięstw nie tylko na szczeblu krajowym, ale także międzynarodowym.

Kamila, jak sama mówi o sobie, traktuje malarstwo jak swoja wielką pasję, co widać w jej „warsztacie”. Otóż pomimo młodego wieku, z powodzeniem posługuje się ona wieloma technikami malarskimi tj. farby akrylowe, węgiel czy akwarela. W tej chwili Kamila przygotowuje się do kolejnego konkursu, w którym miejmy nadzieję zrealizuje dalsze swoje plany i marzenia. Jako uczennica Technikum Architektury ma ona także szansę rozwijania swoich zdolności manualnych, jako że zdolności plastyczne i wyobraźnia przestrzenna są bardzo ważne w tym profilu szkoły oraz w tym zawodzie.

Tak wiec życzymy Kamili powodzenia i dalszych sukcesów!!!

Opiekun merytoryczny Kamili - Anna Zbrzezna

galeria zdjęć:


Biegi przełajowe

W dn. 24.10.2012r. na Krubinie odbyły się Mistrzostwa Rejonu Ciechanów w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

W zawodach uczestniczyło 77 osób z 15 szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowało 5 osób, które uzyskały kwalifikacje na Mistrzostwach Powiatowych w dn. 2.10.2012r. Wówczas wśród chłopców z rocznika 1996:

 • 2 miejsce zajął Kamil Wesołowski,

 • 7 miejsce Łukasz Piechna.

 Wśród dziewcząt z rocznika 1996:

 •  3 miejsce zajęła Anna Szamańska,

 • 15 miejsce Karolina Sokolnicka

 • 13 miejsce Ilona Szamańska w roczniku 1995 i st.

Na zawodach rejonowych ponownie bardzo dobrze spisała się Anna Szymańska, która znów stanęła na najniższym stopniu podium. Pozostałe miejsca dziewcząt: 8 Ilona Szymańska, 14 Karolina Sokolnicka. W dość silnie obsadzonym biegu chłopców Kamil Wesołowski był 12, a Łukasz Piechna 16.

Nauczyciele w-f

galeria zdjęć


Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

12 października 2012 roku, w murach naszej szkoły, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty. Przybyli na to wyjątkowe święto dostojni goście: Tadeusz Nalewajk – wiceminister podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz Wróblewski – Kierownika Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wojciech Zaborowski – starszy wizytator Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Ksiądz Kanonik Janusz Kochański, Wójt Gminy Sońsk – Jarosław Wielechowski, założycielka i honorowa prezes Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej pani Lucyna Janikowa, nauczyciele – emeryci oraz rodzice.
Głos zabrał dyrektor Szkoły pan Zdzisław Podgórski. Bardzo serdecznie przywitał gości i wszystkich przybyłych na tę wyjątkową uroczystość. Złożył w swoim imieniu życzenia: nauczycielom, pracownikom szkoły.
Bardzo miłym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i nagród dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkoły.
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni nauczyciele: Józef Rogalski, Franciszek Łączyński.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona nauczycielka Ewa Milczarek.
Odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” wyróżnieni zostali nauczyciele: Anna Anuszewska, Jolanta Czerwińska, Wisława Gąsiorowska, Wanda Rutkowska-Kałwa, Tadeusz Matejski.
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele: Agnieszka Ampuła, Wanda Rutkowska-Kałwa, Beata Kozłowska, Wanda Klimaszewska, Anna Zbrzezna, Dariusz Przyborowski oraz pracownicy administracji i obsługi: Danuta Kamińska, Beata Rzeplińska, Urszula Kalinowska, Bogusława Brulińska.
12 października był ważnym dniem dla uczniów klas pierwszych Szkół Gołockich. Złożyli oni uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i od tego momentu, zostali oficjalnie włączeni do grona „Bratniaków”.
Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia stypendiów 14 najlepszym uczniom w szkole. Stypendia w ramach programu "Omnibus" zostały przyznane przez Zarząd Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej.
Wśród osób odbierających stypendia byli uczniowie klas pierwszych oraz starszych. Byli też tacy, którzy są stypendystami czwarty rok z rzędu. Wszystkim gratulujemy i życzymy wytrwałości w zgłębianiu wiedzy i satysfakcji z osiąganych wyników w nauce.
Na uroczystym apelu prezes Stowarzyszenia Europea Polska Wiesława Gąsiorowska dokonała podsumowania realizowanego w naszej szkole projektu staży zagranicznych pt. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych drogą do zróżnicowania dochodów w rolnictwie, zwiększenia zatrudnienia i ochrony środowiska naturalnego".
Stażyści poznali w praktyce proces pozyskiwania i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy stażu doskonalili branżowy język niemiecki. Na zakończenie otrzymali na dzisiejszej uroczystości, certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności oraz zaświadczenie o udziale w projekcie międzynarodowym. Certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe i językowe uzyskane w ramach projektu i z pewnością będą spełniały kluczową rolę w poszukiwaniu pracy na rynku polskim i unijnym.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniła młodzież występem artystycznym zatytułowanym „Całe życie jest szkołą”.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości spotkali się przy stołach z regionalnymi potrawami przygotowanymi przez uczniów kształcących się w zawodzie technik turystyki wiejskiej.
galeria zdjęć:


WIEŚCI Z KLUBÓW HDK i PCK

16 października br. odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa dla młodzieży zrzeszonej w Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi. Do akcji zostało zakwalifikowanych 26 osób. Oddaliśmy łącznie 11 l 700 ml krwi.

18 października br. przeprowadziliśmy szkolny etap Olimpiady Zdrowego Stylu Życia z PCK. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie z trzech klas. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i zwycięzcę. Trzymamy kciuki!

27 września 2012 r. szkolna drużyna dorosłych, z liderem - dyrektorem szkoły na czele, wystartowała w zawodach strzeleckich dla Honorowych Dawców Krwi oraz osób promujących honorowe krwiodawstwo. W drużynie znaleźli się p.p. Elżbieta Klonowska, Igor Gulczyński, Andrzej Kurbanow. Nasza strzelecka "czwórka" zajęła miejsce dyplomowane. Potem wzięliśmy udział w poczęstunku przy grillu, zakończonym piknikiem czerwonokrzyskim. Takie spotkania integrują środowisko czerwonokrzyskie.

galeria zdjęć:

Lidia Cyranowicz opiekun Szkolnego Koła PCK


 

SEMINARIUM KONTAKTOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie znalazł się w czołówce szkół realizujących największą liczbę projektów unijnych, związanych z podnoszeniem poziomu kształcenia młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich i został wytypowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do zaprezentowania swoich osiągnięć na szczeblu międzynarodowym.
11 października bieżącego roku gościliśmy 90-osobową grupę nauczycieli z krajów Unii Europejskiej, uczestniczących w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez FRSE. Celem seminarium było zapoznanie ich z efektami realizacji projektów finansowanych ze środków UE Comenius i Leonardo da Vinci.
Przybyłych gości powitał dyrektor Zdzisław Podgórski, zapoznając ich z historią i dniem dzisiejszym szkoły. Rolę tłumacza pełniła pani Eliza Podlecka nauczycielka języka angielskiego.
Wicedyrektor szkoły i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA- pani Wiesława Gąsiorowska opowiedziała zebranym o realizacji projektów od 2009 roku, wzbogacając informacje prezentacją multimedialną.
Wystawę najciekawszych fotografii, prac plastycznych i symboli ukazujących miejsca i rodzaj realizowanych przez młodzież zajęć, przygotowali nauczyciele i uczniowie -€ opiekunowie i uczestnicy grup biorących udział w projektach.
Każdy z uczestników seminarium otrzymał zestaw materiałów w języku angielskim, opisujących realizację projektów dotychczasowych, a także dalszych, planowanych do 2014 roku.
Po prelekcji goście zwiedzili budynek szkoły , a potem dzielili się wrażeniami przy kawie, herbacie i ciastach domowego wypieku, nie szczędząc słów uznania i sympatii organizatorom spotkania.

Anna Anuszewska

galeria zdjęć:


Wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

25 września 2012 r. uczestnicy projektu: „Współpraca się opłaca” uczestniczyli w wizycie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wizyta była możliwa dzięki wcześniejszemu zarezerwowaniu terminu na stronie internetowej Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego. Pod opieką pracownika fundacji grupa młodzieży z klas: III Technikum Agrobiznesu, IV Technikum Rolniczego, IV Technikum Architektury Krajobrazu i IV Technikum Turystyki Wiejskiej zwiedziła budynek giełdy i zapoznała się               z przygotowanym dla nich programem. W programie znalazła się prezentacja edukacyjna „Giełda bez tajemnic” oraz film na temat inwestowania „Co Ty wiesz o zarabianiu?” Prezentacja podejmowała najważniejsze zagadnienia zawiązane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i giełdy. Film – to fabularyzowana opowieść na temat pierwszych kroków stawianych na giełdzie przez młodych ludzi, którzy inwestując w ten sposób starają się zarabiać pieniądze. Prezentacja i film zostały wyświetlone w Sali Nautilus na III piętrze budynku Giełdy. Po zaprezentowaniu materiałów edukacyjnych przez pracownika fundacji był czas na zadawanie pytań. Pytania dotyczyły różnych dziedzin z życia Giełdy, np. cen akcji notowanych przedsiębiorstw, stopy zysku w ciągu roku, kondycji Giełdy mierzonej za pomocą indeksów. Kilka pytań zadał także naszym uczestnikom prowadzący spotkanie. Oczywiście nasi uczniowie poradzili sobie bez problemów.

Uzupełnieniem edukacyjnej części wizyty w Warszawie był spacer po mieście oraz wspólny obiad. Mieliśmy dużo szczęścia, bo towarzyszyła nam przez cały czas ładna pogoda.

Lucyna Berent 


WYJAZD DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK


27 września 40 osobowa grupa uczestników projektu unijnego „Współpraca się opłaca” pod opieką 3 nauczycieli wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Celem głównym wycieczki było Centrum Nauki Kopernik – jedna z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z codziennością. W „Koperniku” poznaliśmy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących otaczającego nas świata z zakresu fizyki, chemii czy biologii. Dowiedzieliśmy się wiele na temat wszechświata i człowieka. Mogliśmy nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale również przeprowadzić samodzielnie wiele doświadczeń. Każdy znalazł coś, co go szczególnie zainteresowało. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Podziwialiśmy wynalazki, które zmieniły świat. Odkrywaliśmy swoje emocje, myśli i uczucia. Mogliśmy doświadczyć jak działają nasze ciała i zbadać ich sprawność. Odsłanialiśmy tajemnice kosmosu i mikroświata. Zaawansowane technologie i interaktywne wystawy sprawiły, że ta forma edukacji była dla nas bardzo ciekawa. Kolejnym punktem naszej wycieczki była Biblioteka Uniwersytecka z przepięknym ogrodem znajdującym się na dachu budynku. Rozciągający się na powierzchni ok. 1ha ogród jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Było to miejsce szczególnie interesujące dla uczniów kierunku architektura krajobrazu.

Uczniowie klasy 3 TA
 


Wycieczka na Międzynarodową Wystawę Maszyn i Ciągników Rolniczych AGRO-SHOW Bednary k. Poznania

21 września 2012 r. uczestnicy i uczestniczki projektu: „Współpraca się opłaca” – 40 osób, wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym na Międzynarodową Wystawę Maszyn i Ciągników Rolniczych AGRO_SHOW Bednary k. Poznania.
Celem wyjazdu było:
 

 • zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w technice rolniczej,

 • poznanie nowoczesnych rozwiązań w maszynach prezentowanych na poletkach pokazowych oraz na ringu

 • zapoznanie się z ofertą instytucji obsługujących i doradczych w agrobiznesie.

W wycieczce uczestniczyła młodzieży z klas: III Technikum Agrobiznesu, III i IV Technikum Rolniczego, IV Technikum Architektury Krajobrazu. Agro-Show po raz 14 było organizowane przez Polska Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rekordową okazała się liczba wystawców - 740 firm krajowych i zagranicznych starało się o zainteresowanie zwiedzających.

Uczniowie wzięli udział w konkursach sprawnościowych dot. eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych. Uczniowie mogli zapoznać się z ciekawymi maszynami rolniczymi np.: do sadzenia czosnku, do sadzenia sadzonek kwiatów, podziwiać w akcji maszyny do zbioru owoców pestkowych i jagodowych, opryskiwacze samojezdne. Uczestniczyliśmy również w prezentacji pracy maszynami przy wykorzystaniu GPS.
 


Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego i Instytutu Zootechniki

Dnia 5 października 33 osobowa grupa uczestników projektu „Współpraca się opłaca” wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym na Kujawy. Tym razem odwiedziliśmy gospodarstwo ekologiczne w Narkowie oraz Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej.
Gospodarstwo ekologiczne Państwa Grażyny i Marka Gawineckich specjalizuje się w produkcji mleka. Pan Marek od wielu lat zajmuje się ekologicznym chowem bydła mlecznego. Dochował się dużego stada o dobrej zdrowotności i długowieczności, również bardzo dobrej, jak na warunki ekologiczne, wydajności mleka o wysokiej jakości, w granicach 5-6 tysięcy litrów od każdej krowy.
Pani Grażyna zajmuje się produkcją serów. Byliśmy świadkami pokazu produkcji sera podpuszczkowego z czosnkiem. To produkt firmowy P. Grażyny. Degustowaliśmy szereg produktów wytwarzanych w tradycyjny sposób m.in. smażonych zielonych pomidorów, konfitur z płatków róży, wykonanych wg. receptur legendarnej Lucyny Ćwierczakiewiczowej – najsłynniejszej w Polsce autorki książek kulinarnych.
Kolejnym punktem wizyty na Kujawach był Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej k. Inowrocławia. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez pracowników naukowych Instytutu. W sali projekcyjnej zapoznaliśmy się z historią prac hodowlanych i jej efektami. We wrześniu tego roku placówka obchodziła 50 lecie hodowli gęsi Białej Kołudzkiej ®. Instytut jest wyłącznym hodowcą gęsi Białych Kołudzkich ® i wyspecjalizowaną w tej dziedzinie placówką naukową. Wytworzone w Kołudzie Wielkiej dwa rody Gęsi Białych Kołudzkich posiadają znak towarowy, który jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Instytut Zootechniki od 1992 roku prowadzi również badania nad mlecznym użytkowaniem owiec oraz wyrabia wysokiej jakości sery owcze. Niewielka skala produkcji gwarantuje szczególną troską o ich wyjątkowe walory smakowe oraz jakość.
Następnie udaliśmy się na spacer wokół fermy gęsi. Ze względów sanitarnych nie mogliśmy jej zwiedzać. Za to podziwialiśmy stado owiec, które w pędzie udawały się do owczarni na „wyżerkę”.
W sklepie firmowym można było nabyć sery i wyroby z gęsiny. Należy dodać, że od stycznia 2012 roku funkcję dyrektora Instytutu sprawuje mgr inż. Eugeniusz Kłopotek.
W drodze powrotnej z okien autokaru podziwialiśmy piękno naszego kraju. Kujawy są krainą ubogą w lasy, dzięki urodzajnym glebom od pradawnych czasów intensywnie wykorzystywaną rolniczo. Ze względu na występowanie żyznych gleb (czarnoziemy) region ten bywa nazywany polskim spichlerzem. Charakterystyczne krajobrazy to między innymi wzgórza morenowe, pasma wydm, jeziora i pola uprawne, położone w dolinach rzecznych. Na Kujawach znajduje się około 600 jezior. Największe z nich Gopło ma aż 24 kilometry długości. Rejon ten uznawany jest za kolebkę polskości. Legenda o Królu Popielu umiliła nam długą podróż.
 

Joanna Graczyk

galeria zdjęć:


Zawody strzeleckie o Puchar Rektora PWSZ w Ciechanowie

W dniu 5. 10. 2012 roku na strzelnicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyły się drugie zawody strzeleckie o Puchar  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. W zawodach wzięło udział 11 trzy osobowych drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z rejonu Ciechanowa.

I miejsce i puchar Rektora PWSZ zdobyła drużyna ZSCKR w Gołotczyźnie, II miejsce zajęła drużyna ZSCKR w Golądkowie a III m drużyna ZSZ z Pułtuska.

Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał uczeń naszej sekcji Krystian Nawrocki.

Drużyna ZSCKR w Gołotczyźnie startowała w następującym składzie:

- Dominika Ciesielska - kapitan

- Milena Frączkowska

- Krystian Nawrocki.

W konkursie strzeleckim dyrektorów szkół zwyciężył p. Zdzisław Podgórski dyrektor ZSCR w Gołotczyźnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki ufundowane przez PWSZ w Ciechanowie

Aleksander Leśniewski

galeria zdjęć:


Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie

3 października 2012 r. uczestnicy projekty „Współpraca się opłaca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej zwiedzali Ogród Botaniczny w Powsinie.

Ogród położony jest 30 km od centrum Warszawy . Obecnie posiada powierzchnię 40 ha z tego dla zwiedzających udostępnione jest 30 ha. Na tej powierzchni zgromadzono 8500 gatunków i odmian roślin dobrze nam znanych, charakterystycznych dla flory Polski i egzotycznych, które zadziwiają kształtem, kolorem i zapachem. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od szklarni. Na drzewach wisiały pomarańcze, cytryny, grejpfruty

, mandarynki i pomele. Kamelie, hibiskusy i datury wabiły barwnymi kwiatami. Drzewiaste paprocie i najeżone cierniami kilkumetrowe kaktusy wyglądały groźnie i powodowały gęsią skórkę. Kwitnąca agawa prawie przebijała dach szklarni.

Ze szklarni udaliśmy się do arboretum, gdzie na powierzchni 6 ha zlokalizowano kolekcje drzew, krzewów i pnączy. Pani przewodnik ciekawie opowiadała o wielu gatunkach. Iglasty cedrzyniec dostarcza bardzo miękkiego drewna, które wykorzystywane jest do produkcji ołówków. Oczary wyrzucają swoje nasiona na odległość kilku metrów. Sosna limba wytwarza jadalne nasionka przypominające orzechy. Żywica z ambrowca jest składnikiem gumy do żucia. Jodła szlachetna dorasta do 100 m wysokości. Interesujące były również byliny, ogródek ziołowy i warzywny.

 Mimo, że pogoda nie dopisała i zwiedzanie odbywało się pod parasolami wszyscy uczestnicy wycieczki byli zadowoleni.

Dorota Bobek

galeria zdjęć:


Dzień ziemniaka

Dnia 1 października 2012 r. młodzież świętowała dzień ziemniaka. Tego rodzaju impreza, odbyła się w naszej szkole po raz pierwszy.

W programie znalazł się konkurs dla młodzieży z zakresu technologii produkcji ziemniaka poszerzony o pytania o charakterze kulinarnym. Zwycięzca konkursu otrzymał ku swojemu zaskoczeniu nagrodę rzeczową.

Następny konkurs dotyczył najdłuższej obierki z ziemniak. W trakcie obierania ziemniaków było wiele śmiechu. Zważywszy na fakt, że zwyciężyła leworęczna dziewczyna, która również została uhonorowana nagrodą.

W czasie uroczystości młodzież spożywała porcje kartoflaka, które popijała gorącą herbatą. Bardziej głodni, apetyt zaspakajali gorącymi zarumieniony, chrupiącymi prosto z patelni racuszkami.

Całości imprezy towarzyszyły piosenki o treści jesiennej, uświadamiając młodzieży, że zaczęła się nowa pora roku - jesień. 

Grażyna Żbikowska

galeria zdjęć:

 

WRZESIEŃ

 


Wycieczka do Stadniny Koni w Krasnem

W dniu 19 września 2012 r. 33 osobowa grupa uczniów wzięła udział w wycieczce do Stadniny Koni w Krasnem. Stadnina ta jest jedną z najstarszych stadnin koni krwi angielskiej w Polsce. Założona została w 1857 roku. Obecnie utrzymuje 130 sztuk koni rasy pełnej krwi angielskiej. Konie tam wyhodowane wygrały wiele gonitw na torach wyścigów konnych. Do największych osiągnięć stadniny należy wyhodowanie wielkiego zwycięzcy, ogiera Rulera, który w ciągu dwuletniej kariery startowej wygrywał 8 razy na 10 startów.

Młodzież zapoznała się z żywieniem, pielęgnacją, pomieszczeniami dla koni. Brała udział w ocenie pokroju, w ustalaniu umaszczenia koni. Obserwowała zachowanie klaczy ze źrebiętami na pastwisku. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: Joanna Kokosza, Bronisława Olszewska, Tadeusz Matejski. Należy dodać, że wycieczka była realizowana w ramach projektu: "Współpraca się opłaca" ze środków Unii Europejskiej.

Bronisława Olszewska

galeria zdjęć: 


Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół Rolniczych MRiRW

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się 5 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w pobliskim kościele parafialnym, celebrowaną przez ks. Biskupa Adama Lepe. Następnie, przybyłe delegacje i poczty sztandarowe udały się do szkoły, w której odbyła się część oficjalna uroczystości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Radca Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Zofia Stypińska, Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Agnieszka Miszczak - Płuciennik, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji rządowych i samorządowych oraz Dyrektorzy Zespołów Szkół i przybyłe z nimi poczty sztandarowe.

Naszą szkołę reprezentował pan dyrektor Zdzisław Podgórski i pani pedagog Wanda Kałwa oraz uczniowie: Krzysztof Wiśniewski III TA, Maria Wojciechowska III TA, Ewelina Turadek III TA,  Emilia Wiśniewski II TA, Mateusz Wesołowski II TA. 


PODSUMOWANIE PROJEKTU  2011-1-PL1  LEO01-18866

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie zakończył realizację staży w ramach pierwszego z trzech projektów mobilności Leonardo da Vinci. W dniu 3 września 2012r. podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyło się podsumowanie projektu realizowanego w ramach tego programu pt. "Podnoszenie umiejętności uczniów szkół rolniczych w zakresie agroturystyki i architektury krajobrazu szansą na tworzenie dodatkowych źródeł dochodów na terenach wiejskich".


W stażu zawodowym w ośrodku ILLUT w Paulinanaue uczestniczyło 18 uczniów i uczennic z klas technikum rolniczego, architektury krajobrazu i agrobiznesu. Po zakończeniu stażu i pomyślnym złożeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali dokument EUROPASS MOBILITY, certyfikaty od partnera niemieckiego oraz wydane przez Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska zaświadczenie o udziale w projekcie międzynarodowym. Certyfikaty potwierdzają umiejętności zawodowe i językowe uzyskane w ramach projektu i z pewnością będą spełniały kluczową rolę w poszukiwaniu pracy na rynku polskim i unijnym.


Staż zagraniczny – jak twierdzą uczestnicy wyjazdu - przygotował ich do pracy w agroturystyce i architekturze krajobrazu. Uczniowie zdobyli dodatkowe atrakcyjne umiejętności zawodowe, mieli okazję pracować z Niemcami, wymieniać poglądy i spostrzeżenia. Zdobywali nie tylko nowe doświadczenia zawodowe, poznali też kulturę i obyczaje niemieckie. Wyjazd na dwutygodniowy staż to także sprawdzian dorosłości i odpowiedzialności.
Obecnie na stażu w ILLUT Brandenburg przebywa kolejna 18-osobowa grupa uczniów, tym razem w ramach projektu „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych drogą do zróżnicowania dochodów w rolnictwie, zwiększenia zatrudnienia i ochrony środowiska naturalnego”.

16 maja 2012 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Program Leonardo da Vinci rozstrzygnęła konkurs na projekty mobilności w rundzie selekcyjnej 2012.

Kolejny projekt mobilności „Przygotowanie absolwentów szkół rolniczych do przekształcania lub zakładania gospodarstw o zróżnicowanych źródłach dochodów drogą do zmniejszania bezrobocia na terenach wiejskich” został zatwierdzony do realizacji. W ramach jego realizacji uczniowie ponownie wyjadą w roku 2013 i 2014 na staż do Niemiec.


Projekty są prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska.

 

galeria zdjęć


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Sońsku, następnie o godz. 900 na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna inauguracji roku szkolnego 2012/2013.
Pan Dyrektor Zdzisław Podgórski powitał społeczność uczniowską, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Wychowawcami w tym roku zostali:

 • Eliza Podlecka - I MTH

 • Igor Gulczyński - I FT

 • Agnieszka Wojda - I ZE

Podczas apelu minutą ciszy uczciliśmy zmarłego w ostatnim czasie, byłego dyrektora szkoły Stanisława Lewandowskiego oraz poległych Polaków, którzy walczyli na frontach II wojny światowej.

Następnie został odczytany list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nauczycieli i uczniów w zawiązku z inauguracją nowego roku szkolnego 2012/2013.


Podczas apelu zostały podsumowane realizowane w szkole projekty.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie zakończył realizację staży w ramach pierwszego z trzech projektów mobilności Leonardo da Vinci. W stażu zawodowym w ośrodku ILLUT w Paulinanaue uczestniczyło 18 uczniów i uczennic z klas technikum rolniczego, architektury krajobrazu i agrobiznesu. Pani dyrektor Wiesława Gąsiorowska wręczyła uczestnikom dokumenty EUROPASS MOBILITY, certyfikaty od partnera niemieckiego oraz wydane przez Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska zaświadczenie o udziale w projekcie międzynarodowym.

Następnie prezes firmy AGRAR SERVICE Doradztwo Rolnicze w Jeleniej Górze Remigiusz Ślusarski wręczył "Zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej" w ramach projektu "Współpraca się opłaca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

galeria zdjęć


 


"Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram
Szóstki i piątki, i jedynki nieraz
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw:

Że jeszcze tylko:
Wrzesień, październik, listopad, grudzień
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec
i...

Wakacje, znów będą wakacje
Na pewno mam rację wakacje będą znów."

 W. Tupaczewski

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W bieżącym roku szkolnym oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com