start  |  mail  |  mapa  

START   |AKTUALNOŚCI  |  PLAN LEKCJI   | SZKOŁY DLA DOROSŁYCH   |   KSIĘGA GOŚCI   |    Nowa strona BIP  

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

DOŁĄCZ DO  NAS

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

REALIZOWANE PROJEKTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

 

 

 
Ogłoszenie dotyczącego zadania pn.
"Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".

OGŁOSZENIE pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz plik_1

pobierz plik_1a

Załączniki

pobierz plik_2

pobierz plik_3

pobierz plik_4

pobierz plik_5

pobierz plik_6

pobierz plik_7

pobierz plik_8

pobierz plik_9

Dokumentacja projektowa

pobierz plik

Opisy

pobierz plik

Specyfikacje (STWOR)

pobierz plik


Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
"Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego
na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.
Świętochowskiego w Gołotczyźnie". Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  pobierz plik


Unieważnienie postępowania na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w obiektach
wykorzystywanych
 jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
 Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie". pobierz plik 


 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
"Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku
inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".
pobierz plik 


Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn.:
 "Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza
 do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
 Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie" pobierz plik 
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Przebudowa budynku oraz zmiana
przeznaczenia części budynku inwentarskiego na
salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.
Świętochowskiego w Gołotczyźnie"

Zawiadomienie 
pobierz plik
 


Ogłoszenie dotyczącego zadania pn.: "Przebudowa budynku oraz zmiana
przeznaczenia części budynku inwentarskiego na
salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.
Świętochowskiego w Gołotczyźnie"

Ogłoszenie
pobierz plik_1


SIWZ
pobierz plik_2


pobierz plik_3INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
"Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku
inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".

pobierz plik

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn.:
"Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza
do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"

pobierz plik 


 

Ogłoszenie dotyczącego zadania pn.
"Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".

OGŁOSZENIE pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz plik_1


pobierz plik_1

Załączniki

pobierz plik_2

pobierz plik_3

pobierz plik_4

pobierz plik_5

pobierz plik_6

pobierz plik_7

pobierz plik_8

Dokumentacja projektowa

pobierz plik

Opisy

pobierz plik

Przedmiary

pobierz plik

Specyfikacje

pobierz plik


Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., dotycząca przetargu pt. "Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"


pobierz plik


Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego:

Zakup i montaż tablicy multimedialnej z projektorem i uchwytami.

pobierz plik

Załącznik do zapytania ofertowego

pobierz plik


Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego:
Zapytania ofertowe:

Zakup Mobilnej Platformy Edukacyjnej
pobierz plik_1


Zakup Turbiny Wodnej
pobierz plik_2


Zakup Plansz Dydaktycznych
pobierz plik_3


Zakup Filmów Dydaktycznych
pobierz plik_4


Do każdego zapytania ofertowego należy pobrać załącznik
pobierz plik_4


Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego:
"Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Ogłoszenie
pobierz plik_1


SIWZ
pobierz plik_2


pobierz plik_3

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
pobierz plik


Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., dotycząca przetargu pt. "Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"
pobierz plik


Wyjaśnienie do zapytania Wykonawcy dotyczącego postępowania
przetargowego na zadanie pod nazwą "Przebudowa kotłowni w obiektach
wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".

pobierz plik


Ogłoszenie dotyczącego zadania pn.
"Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".

OGŁOSZENIE pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz plik_1

Załączniki

pobierz plik_2

pobierz plik_3

pobierz plik_4

pobierz plik_5

pobierz plik_6

pobierz plik_7

pobierz plik_8

Dokumentacja projektowa

pobierz plik

Opisy

pobierz plik

Przedmiary

pobierz plik

Specyfikacje

pobierz plik


Unieważnienie przetargu na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do
praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie".

pobierz plik
 


Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym pn., dotycząca przetargu pt. "Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"

Ogłoszenie
pobierz plik_1


SIWZ
pobierz plik_2


pobierz plik_3

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
pobierz plik


Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. A. Świętochowskiego  w Gołotczyźnie

OGŁOSZENIE pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz plik_1

Załączniki

pobierz plik_2

pobierz plik_3

pobierz plik_4

pobierz plik_5

pobierz plik_6

pobierz plik_7

pobierz plik_8

Dokumentacja projektowa

pobierz plik

Opisy

pobierz plik

Przedmiary

pobierz plik

Specyfikacje

pobierz plik

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"


pobierz plik_1


pobierz plik_2


ODPOWIEDZI NA PYTANIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - – Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"


pobierz plik_1


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"


pobierz plik_1


Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym pn., dotycząca przetargu pt. "Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"

Ogłoszenie
pobierz plik_1


SIWZ
pobierz plik_2


pobierz plik_3


Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn., dotycząca przetargu pt. "Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"
pobierz plik_1


Ogłoszenie o zmianie załączników specyfikacji, dotycząca przetargu pt. "Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie"
pobierz plik_1


pobierz plik_2

pobierz plik_3Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w im. A. Świętochowskiego Gołotczyźnie

Ogłoszenie

pobierz plik


Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w im. A. Świętochowskiego Gołotczyźnie

OGŁOSZENIE pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz plik_1

Załączniki

pobierz plik_2

pobierz plik_3

pobierz plik_4

pobierz plik_5

pobierz plik_6

pobierz plik_7

pobierz plik_8

Dokumentacja projektowa

pobierz plik

Opisy

pobierz plik

Przedmiary

pobierz plik

Specyfikacje

pobierz plik


Ogłoszenie

"Przebudowa budynku oraz zmiana przeznaczenia części budynku inwentarskiego na salę dydaktyczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie" pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz plik_1


pobierz plik_2


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycz. "Budowa ścieżki edukacyjnej" - zadanie nr 2. pobierz plik


ZAPYTANIE OFERTOWE NA „BUDOWĘ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ PROMUJĄCEJ BIORÓŻNORODNOŚĆ FLORY I FAUNY W KOMPLEKSIE PARKOWYM ZSCKR IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE. ETAP I

 pobierz plik
 pobierz plik

 załącznik - mapa ogólna - pobierz plik

 


Gołotczyzna 09.04.2015r.


W dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00, w Sali nr 7 w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18 b, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „ Rozwój e-usług w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 PO PC.Dyrektor Zespołu Szkół CKR
im. A. Świętochowskiego
w Gołotczyźnie
Wiesława Gąsiorowska

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pobierz plik

pobierz plikZAPYTANIE OFERTOWE NA „BUDOWĘ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ PROMUJĄCEJ BIORÓŻNORODNOŚĆ FLORY I FAUNY W KOMPLEKSIE PARKOWYM ZSCKR IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE. ETAP I

 pobierz plik
 pobierz plik

 załącznik - mapa ogólna - pobierz plik

 załącznik - byliniarnia - pobierz plik

 załącznik - podział na kolekcje - pobierz plik

 załącznik - kolekcja roślin energetycznych - pobierz plik

załącznik - projekt tablicy informacyjnej -pobierz plik

załącznik - zbiornik wodny zdjęcia -  pobierz plik

 załącznik - zbiornik wodny - pobierz plik

 


 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA „BUDOWĘ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ PROMUJĄCEJ BIORÓŻNORODNOŚĆ FLORY I FAUNY W KOMPLEKSIE PARKOWYM ZSCKR IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE. ETAP I

 pobierz plik
 pobierz plik

załącznik - mapa ogólna - pobierz plik

 załącznik - byliniarnia - pobierz plik

 załącznik - podział na kolekcje - pobierz plik

 załącznik - kolekcja roślin energetycznych - pobierz plik

załącznik - projekt tablicy informacyjnej -pobierz plik

załącznik - zbiornik wodny zdjęcia -  pobierz plik

 załącznik - zbiornik wodny - pobierz plik

 


 


 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania : „Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z linią do produkcji pelletu” Etap I.

pobierz plik
 


ZAPYTANIE   OFERTOWE

data umieszczenia ogłoszenia: 26 II 2015r.

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w     Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk. Tel. 23 6713031, 23 6713035

II. NAZWA ZADANIA

„Przebudowa kotłowni w obiektach wykorzystywanych jako baza do  praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z linią do produkcji pelletu” Etap I.

pobierz plik


 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy"

pobierz plik 1 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zakup
oleju opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2015

pobierz plik 1

pobierz plik 1

 


Wyjaśnienie Nr 1 do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy"

pobierz plik 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sońsk: Zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy
Numer ogłoszenia: 252327 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014

pobierz plik 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. „ZAWODOWE I KLUCZOWE KOMPETENCJE GWARANCJĄ SUKCESU UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W GOŁOTCZYŹNIE NA RYNKU PRACY”
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 

pobierz plik 2


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty-OL.OP.2015

pobierz plik 1

pobierz plik 2

 


OGŁOSZENIE

Zakup oleju opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2015
Numer ogłoszenia: 241871 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

pobierz plik 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA „ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO Z DOSTAWĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE W ROKU 2015”
 

pobierz plik 1


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pobierz plik 1

pobierz plik 2


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

pobierz plik 1

pobierz plik 1
 

ZAMÓWIENIE

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Dostawa ciągnika, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013 - 2014, dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie

OGŁOSZENIE

pobierz plik 1

pobierz plik 1
pobierz plik 1
pobierz plik 1
pobierz plik 1
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pobierz plik

ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ OFERTY

pobierz plik

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

pobierz plik

WYKAZ DOSTAW

pobierz plik

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

pobierz plik


UMOWA NR /2014

pobierz plik

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

pobierz plik

 


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy"
pobierz plik 1
pobierz plik 2
pobierz plik 3


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”  pobierz plik


OGŁOSZENIE

Sońsk: Zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy
Numer ogłoszenia: 190709 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA KURSÓW ZAWODOWYCH DLA  UCZESTNIKÓW PROJEKTU PT. „ZAWODOWE I KLUCZOWE KOMPETENCJE GWARANCJĄ SUKCESU UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W GOŁOTCZYŹNIE NA RYNKU PRACY”

  WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pobierz plik


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent w dziale finansowo księgowym.

Niezbędne wymagania:
 

 • wykształcenie – wyższe ekonomiczne, administracyjne lub rachunkowość,

 • doświadczenie w księgowości – minimum 4 lata,

 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),

 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,

 • znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność.

Wykonywane czynności:

 • księgowanie dokumentów,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w programie inwentarzowym,

 •  sporządzanie sprawozdań.
   

Wymagane dokumenty:
 

 • list motywacyjny,

 • życiorys (cv),

 • kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,

 • oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 27 lutego 2014r.
 


Sońsk: Zakup oleju opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2014.
Numer ogłoszenia:
261391 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy pobierz plik:

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OL.OP. 2014.

Nazwa zadania: „Zakup oleju opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2014.” pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OL.OP. 2014. Nazwa zadania: Zakup oleju opałowego lekkiego z dostawą do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie w roku 2014.

pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

pobierz plik


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MMS 2013 GOS

pobierz plik 1

pobierz plik 2


 

Zespół Szkół CKR im A. Świętochowskiego to szkoła o bogatej, liczącej ponad 100 lat tradycji.

Zaufaj tradycji, wiedzy i doświadczeniu - dołącz do grona bratniaków

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

 

Oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com