start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   |   PLAN LEKCJI   |  HISTORIA   | KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

 • PROJEKT CEKIN

  Od 1 marca 2011r. w Zespole Szkół CKR w Gołotczyźnie realizowany jest projekt Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.
  Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce, w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji związanych z zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce. Założeniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie programu nauczania w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wprowadzenie programu do 48 szkół kształcących w zawodach dla potrzeb rolnictwa w Polsce w ciągu 3 lat, dla grupy ponad 900 uczniów.
  W naszej szkole do projektu zakwalifikowano 20 uczniów z klasy I Technikum Rolniczego. Zajęcia prowadzi P. Wiesława Gąsiorowska. Zajęcia rozwijają takie umiejętności młodzieży jak przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także przygotują ich do planowania przedsięwzięć i osiągania zamierzonych celów.

  galeria zdjęć:

  PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU

  W dniach 1 – 7 lipca 2012r. uczniowie: 

  1.      Mariusz Bieńkowski

  2.      Hubert Chmieliński

  3.      Paweł Dębski

  4.      Kamil Dorosz

  5.      Kamil Kowalski

  6.      Kamil Zieliński

  przebywali na praktykach w ramach projektu CEKIN.

  W ramach praktyk, z godnie z opracowanym dla każdego indywidualnie programem uczniowie otrzymali konkretne zadanie do zbadania:

  1.     W Skansenie przeprowadzić wywiad na temat wykorzystania dóbr kultury, tak by  przyniosły zysk i umożliwiły  poznanie życia na tych terenach.

  2.     W Elektrowni Wodnej w Żarnowcu wywiad o wykorzystaniu terenów nieużytkowanych na potrzeby całego kraju. Rozpoznanie zagrożeń dla środowiska ze strony elektrowni, pozyskanie informacji o elektrowniach wiatrowych. Sprawdzenie  opłacalności wykorzystywania wiatru w regionie,.

  3.     W pobliskiej farmie rybnej sprawdzaliśmy opłacalność założenia hodowli ryb.

  4.     Wywiad w pracownikami Gospodarstwa Hodowla Zwierząt Zarodowych pytaliśmy o możliwości finansowania takiego rodzaju przedsięwzięcia.

  5.     Wywiad z gospodarzami farmy agroturystycznej jako przykładu dostosowania działalności agroturystycznej do lokalnych potrzeb.

  6.     Zbadanie rynku produktów regionalnych. Przeprowadzenie wywiady z osobami , które prowadzą gospodarstwo i mają w ofercie dania związane z tradycją regionu.

  Podczas praktyk uczniowie prowadzali obserwacje pod kątem   przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Skupili się na różnych przykładach różnicowania dochodów.  Zbierali  przykłady i następnie badaliśmy możliwości ich zastosowania na naszym terenie.  

  W wyniku praktyk powstanie projekt badawczy:

  "Zainteresowanie dywersyfikacją dochodów w rolnictwie na przykładzie gmin: Sońsk, Grudusk, Nowe Miasto."

  galeria zdjęć:

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W roku szkolnym 2010/2011 oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com