STRONA GŁÓWNA | NEWSY | GALERIA | COMENIUS | ZS CKR GOŁOTCZYZNA  

 

 

COMENIUS AKTUALNOŚCI

 


ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ...


WIATR I WODA

 

 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

Gołotczyzna
ul. Ciechanowska 18 B

06 - 430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl 

 

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU COMENIUS


 

"Zrównoważone zarządzanie energią. Kwestia zrównoważonego rozwoju w projektach dotyczących energii odnawialnej i ich wpływ na rozwój zielonego sektora gospodarki" 

 

Opis Projektu Partnerskiego w ramach programu Comenius, pt „Zrównoważone zarządzanie energią. Kwestia zrównoważonego rozwoju w projektach dotyczących energii odnawialnej i ich wpływ na rozwój zielonego sektora gospodarki”
Projekt Partnerski europejskich szkół rolniczych, realizowany w ramach programu Comenius jest prowadzony od 26 lat przez grupę 6 szkół z 5 krajów Europy. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie zaproszono do współpracy w 2011r. W bieżącej rundzie selekcyjnej będzie złożony kolejny wniosek na lata 2013 – 2015. Dla szkoły jest to drugi udział w partnerstwie.


Projekt COMENIUS pt. „Zrównoważone zarządzanie energią. Kwestia zrównoważonego rozwoju w projektach dotyczących energii odnawialnej i ich wpływ na rozwój zielonego sektora gospodarki” będzie realizowany w latach 2011 – 2013 i przewiduje udział 150 uczniów i około 20 nauczycieli reprezentujących 7 szkół zawodowych z 6 krajów europejskich. W czasie trwania projektu odbędą się 2 spotkania: w 2013 roku w Niemczech i w 2014 roku w Belgii.

W ciągu 2 tygodni uczniowie będą mieli możliwość wymiany zawodowych doświadczeń z rówieśnikami z innych regionów Polski i Europy. Będą współpracować w grupach realizując zadania i projekty dotyczące zarządzaniem energią odnawialną w zależności od ich profilu zawodowego. Wyjazdy edukacyjne będą także okazją do wymiany kulturowej a co za tym idzie wpłynie to na podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu geografii, innych kultur i języków obcych.
 

Rola odnawialnych źródeł energii jest coraz bardziej oczywista. Obecne i przyszłe pokolenia muszą być szczególnie tego świadome, aby we właściwy sposób gospodarować dobrami naturalnymi. W szczególności zaś uczniowie związani pracą z sektorem zielonym powinni być świadomi jak ważny jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Budżet projektu 20 000,oo EURO.

 "WODA I WIATR"

 

Nasza szkoła uczestniczy w programie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentami tego programu są: szkoły z Francji, Holandii, Niemiec i Luxemburga.

W roku 2010 w Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" złożono 1137 wniosków z całego kraju o dofinansowanie. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z oceny formalnej złożonych dokumentów oraz oceny merytorycznej, zgłoszony przez nas projekt otrzymał status "zaakceptowany", uzyskując 98,5 punktów  na 100 możliwych. Przyznane dofinansowanie wynosi 20 tys. euro.

Projekt nosi tytuł "Woda i wiatr", koordynatorem z ramienia szkoły jest pani Wiesława Gąsiorowska. 

W projekcie COMENIUS pt „Woda i wiatr” realizowanym w latach 2011 – 2013 weźmie udział 150 uczniów i około 20 nauczycieli reprezentujących 7 szkół zawodowych z 6 krajów europejskich. W czasie trwania projektu odbędą się 2 spotkania: w 2012 roku w Holandii i w 2013 roku we Francji. W ciągu 2 tygodni uczniowie będą mieli możliwość wymiany zawodowych doświadczeń z rówieśnikami z innych regionów Polski i Europy. Będą współpracować w grupach realizując projekt dotyczący zarządzaniem wiatrem i wodą w zależności od ich profilu zawodowego. Wyjazdy edukacyjne będą także okazją do wymiany kulturowej a co za tym idzie wpłynie to na podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu geografii, innych kultur i języków obcych.

Znaczenie wody jako cennego zasobu naturalnego jest coraz bardziej oczywiste. Obecne i przyszłe pokolenia musza być szczególnie świadome jej znaczenia aby we właściwy sposób wykorzystywać ten dar natury. W szczególności uczniowie mający zamiar pracować w sektorze zielonym powinni być świadomi jak ważna jest dla nas woda i prawidłowa gospodarka wodna.
 

Należy także skupić uwagę na wietrze jako źródle energii odnawialnej jak jest to od wieków stosowane w tradycyjnych wiatrakach. Ten fakt może inspirować kolejne pokolenia do poszukiwania i wprowadzania nowoczesnych technik w celu zapewnienia energii.

W czasie wizyt technicznych uczniowie będą koncentrować się na przykładach zaczerpniętych z rolnictwa i ogrodnictwa. Będą mogli porównać krajowe praktyki z tymi z innych regionów Polski i Europy. Z pewnością wpłynie to na podniesienie umiejętności zawodowych uczniów a także na poszerzenie horyzontów i wymianę poglądów na temat gospodarki wodno-wiatrowej.
 

 

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 Design by SZABLONY.maniak.pl