STRONA GŁÓWNA | NEWSY | GALERIA | COMENIUS | ZS CKR GOŁOTCZYZNA  
 

COMENIUS AKTUALNOŚCI

 


ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ...


WIATR I WODA


 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

Gołotczyzna
ul. Ciechanowska 18 B

06 - 430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl 

 

REZULTATY "Zrównoważone zarządzanie energią. Kwestia zrównoważonego rozwoju w projektach dotyczących energii odnawialnej i ich wpływ na rozwój zielonego sektora gospodarki" 

 

Partnerstwo w projekcie tworzą:

 • Lycée Technique Agricole Ettelbruck (LTA)

 • Institut Redouté-Peiffer

 • Staatliches Berufliches Schulzentrum Neusaess

 • Agrarisch Opleidingscentrum Terra - NL

 • Etablissement Public Local de l'Aube - FR

Przeprowadzone działania przez ZSCKR w Gołotczyźnie:

 1.  Poinformowanie Rady Pedagogicznej o projekcie, zapoznanie z treścią planowanych działań , zaproszeni do współpracy.

 2. Powołanie zespołu spośród nauczycieli i uczniów, realizującego projekt w szkole. Do zespołu zgłosili się nauczyciele: języka angielskiego, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych, bibliotekarze. Koordynatorką projektu jest dyrektor szkoły. Wśród uczniów jest wyłoniona grupa z trzech klas. Po wakacjach dołączymy uczniów z klas pierwszych na miejsce absolwentów.

 3. Odbyły się spotkania z udziałem wychowawców klas, a następnie pracowaliśmy w zależności od potrzeb w grupach mniejszych. Nauczyciel i uczniowie podejmują się  wykonania zadań opisywanych poniżej.

 4. Z pomocą nauczyciela informatyki opracowujemy i systematyczne uzupełniamy stronę internetową projektu, na której zamieszczamy informacje związane z projektem. www.bratne.republika.pl/comenius/index.html Informacje zamieszczamy też na facebooku.

 5. Wykonaliśmy również tablicę ścienną informującą o prowadzeniu projektu. W gazetce znalazły się informacje o krajach i szkołach partnerskich oraz główne zagadnienia z działań. Na gazetce upowszechniliśmy produkt – folder na temat odnawialnych źródeł energii w Polsce.

 6.  3 kwietnia 2014r. zorganizowaliśmy „Dzień odnawialnych źródeł energii w zielonej gospodarce”. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne,  kilkuminutowa audycję tematyczną w szkolnym radiowęźle. W kilkuminutowych wejściach podawaliśmy informacje na temat znaczenia OZE w gospodarce, jak racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne, jakie znaczenie mają OZE w rolnictwie, itp. Informacja o akcji jest dostępna na stronie projektu i na facebooku.

 7. Podczas ”Drzwi otwartych”, na stoisku o projektach prowadzonych w szkole rozpowszechniliśmy produkt - ulotkę  na temat OZE w rolnictwie i wyświetlaliśmy przygotowaną prezentację.

 8. Nauczyciele prowadzili promocję projektu w gimnazjach. Logo programu znalazło się w prezentacji dla gimnazjalistów i na banerach szkolnych.

 9.  Od zimy rozpoczęliśmy przygotowania do tygodnia ”Carrefourweek 2014” w Niemczech. W związku z tym odbywały się częstsze zebrania. Omawialiśmy nasz udział, pracowaliśmy nad tematem ”OZE w rolnictwie”. Powstała prezentacja jest materiałem dostępnym w bibliotece, zamieszczona jest również na stronie internetowej.

 10. Przed spotkaniem wszyscy uczestnicy zostali członkami społeczności Carrefour 2014 na platformie e-twinning. Dostęp do platformie mieli również rodzice uczniów. Na platformie podzielono uczestników na grupy, określone zadania do wykonania przed spotkaniem.

 11. Uczestnictwo w ”Carrefourweek 2014” było najważniejszym działaniem w tym roku. Grupa 15 uczniów pod opieką i przewodnictwem trojga nauczycieli wzięła udział w spotkaniu 160 uczniów szkół rolniczych z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga. Program uwzględniał założenia z wniosku aplikacyjnego.

 12. Po powrocie uczestnicy napisali raporty, które posłużyły do zredagowania broszury i będą dostępne na stronie internetowej. Powstała broszura na temat gospodarki  energią wiatrową, fotwoltaiki, biogazowni.

 13. Uczestnicy dokonali ewaluacji spotkania, każdy z uczestników wypełnił ankietę. Pytania dotyczyły zakresu poznania rolnictwa, wykorzystania energii wody i wiatru, ochrony natury.

 14.  Na radzie pedagogicznej przedstawiony będzie  rezultat - broszurę powstałą po wyjeździe.

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Design by SZABLONY.maniak.pl