Obchody Dnia Edukacji Narodowej

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

 

     
     
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

 

ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

 

     
     
 

STOWARZYSZENIE FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ IM. A. BĄKOWSKIEJ

 

     
CZEŚĆ ARTYSTYCZNA W WYKONANIU MŁODZIEŻY