Ostatni leśni” – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948‑1953”