SEMINARIUM „OTWARTA SZKOŁA”

NA TEMAT WPŁYWU INDUSTRIALIZACJI I ZMIAN NA RYNKU PRACY NA EDUKACJĘ W „SEKTORZE ZIELONYM”.