PODSUMOWANIE PROJEKTU "START BEZ OGRANICZEŃ _ WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH"

 

 

 

Uczniowie którzy uzyskali certyfikaty TELC  wraz  z  (od lewe)j: p. E. Podlecka – nauczycielka j. angielskiego, p. Z. Podgórski – dyrektorem Zespołu Szkół CKR, p. E. Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  ds. POK, , (z prawej) p. K. Ptasiewicz koordynator projektu i p. A. Fabisiak  - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

Uczniowie którzy uzyskali certyfikaty ECDL wraz  z  (od lewe)j: p. Z. Podgórski – dyrektorem Zespołu Szkół CKR, p. A. Fabisiak  - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. E. Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  ds. POKL, (z prawej) p. K. Ptasiewicz koordynator projektu i p. J. Graczyk – nauczyciel technologii informacyjnej.