start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   |   PLAN LEKCJI   |  HISTORIA   | KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

Wiadomości ogólne o okolicach Gołotczyzny

Zobacz zdjęcia


Gołotczyzna położona jest w odległości około 10 kilometrów na południowy wschód od Ciechanowa przy linii kolejowej łączącej Warszawę z Trójmiastem.
Okolice Gołotczyzny stanowią pod względem geograficznym fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej należącej do makroregionu Niziny Północno mazowieckiej. Cały ten obszar stanowi równinę morenową powstałą podczas zlodowacenia środkowopolskiego i przekształconą w czasie trwania ostatniego ze zlodowaceń, zwanego bałtyckim. Rzeźba tego obszaru wykazuje typowe cechy krajobrazu staroglacjalnego. Teren jest w miarę równinny. Urozmaicają go wzniesienia kemowe i morenowe. Niektóre miejsca znajdowały się na szlaku odpływu wód lodowcowych, w związku z tym pokryte są one warstwą piasków naniesionych przez te wody.
Pod względem klimatycznym obszar ten charakteryzuje się małymi rocznymi opadami i dużą liczbą dni pochmurnych.
Większa część obszaru Wysoczyzny Ciechanowskiej to tereny rolnicze. Lasów jest stosunkowo mało (większe kompleksy leśne znajdują się na zachód od Ciechanowa).
Krajobraz rolniczy Mazowsza
 


Trochę historii...


Początki osadnictwa na tym obszarze sięgają czasów rzymskich. Świadczy o tym cmentarz pochodzący z tego okresu, który odkryto we wsi Bogucin. We wczesnym średniowieczu ziemie te położone były w państwie Mieszka I.
W późniejszych czasach Ziemia Ciechanowska, wraz z całym Mazowszem, przechodziła różne koleje losu: wchodziła w skład księstwa mazowieckiego, była wielokrotnie atakowana przez Jaćwingów, Litwinów, Krzyżaków, a nawet Czechów.
W wieku XVI, za panowania Zygmunta Starego, Mazowsze zostało formalnie włączone do Korony. Podczas wojny polsko-szwedzkiej w połowie wieku XVII ("potop szwedzki") Ziemia Ciechanowska została poważnie spustoszona przez najeźdźców. Kolejne wojny przetaczające się przez obszar północnego Mazowsza oraz wybuchające co pewien czas epidemie spowodowały upadek miast oraz ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej.
Pod koniec XVIII wieku obszar północnego Mazowsza został wchłonięty przez Prusy. Po upadku rządów pruskich, a następnie Księstwa Warszawskiego ziemie te weszły w skład Królestwa Polskiego związanego ściśle z Rosją. Mieszkańcy tego regionu brali czynny udział w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym.
W latach I wojny światowej stoczono tu wiele bitew, a front rosyjsko-niemiecki przez dłuższy czas przebiegał na północny zachód od Ciechanowa. Na północnym Mazowszu toczyły się także krwawe walki w okresie wojny polsko-bolszewickiej (VIII 1920).
We wrześniu 1939 roku przez obszar ten przetoczyły się wojska hitlerowskie - przebiegała tędy najkrótsza droga z Prus Wschodnich do Warszawy. Wojska polskie, a konkretnie 20 Dywizja Piechoty Armii "Modlin" przez trzy dni walczyły ofiarnie w okolicach Mławy. W czasie okupacji hitlerowskiej obszar ten został włączony do Rzeszy, a Ciechanów miał stać się niemieckim miastem wzorcowym - stolicą rejencji. Mimo terroru wojsk okupacyjnych na północnym Mazowszu istniał silny ruch oporu. Wyzwolenie tych ziem nastąpiło w styczniu 1945 roku.
 

Gołotczyzna I OKOLICE

WIRTUALNY SPACER - "KRZEWNIA", "DWOREK"

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Gołotczyzna

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W roku szkolnym 2010/2011 oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com