INTERNAT 2012_2013

Uroczystości zorganiozwane przez wychowawców internatu i mieszkańców w roku szkolnym 2012/2013