start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA  | KURSY KWALIFIKACYJNE |   PLAN LEKCJI  |  KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

 

Projekty realizowane w ramach programu Leonrado da Vinci IVT czytaj więcej...

 

 

Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji uczestników stażu w projekcie Leonrado da Vinci IVT

 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania:

1.      Są uczniami szkoły wysyłającej w roku szkolnym 2011/12.

2.      Posiadają zaliczoną praktykę zawodową w kraju – co najmniej na ocenę dobrą. 

3.      Wykazują się średnią z przedmiotów zawodowych i języków obcych za rok szkolny 2010/11 minimum 3,0.

4.      Wykazują zainteresowanie zawodem w branży architektury krajobrazu lub agroturystyki.

5.      Będą brać udział w spotkaniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczniów do uczestnictwa w stażu, tj. kursie języka niemieckiego oraz przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym.

6.      Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż do Niemiec powinien złożyć do Dyrektora Szkoły następujące dokumenty:

            1.   formularz zgłoszeniowy,

2.       zgodę rodziców na wyjazd za granicę,

3.       zobowiązanie do uczestnictwa w kursie języka niemieckiego,

4.       ksero dowodu osobistego lub paszportu.

7.      Wymagane dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie, tzn. do 1 listopada 2011r.

8.      Kandydaci mają obowiązek uczestniczyć w przygotowaniu potencjalnych uczestników na wyjazd na staż.

9.      Komisja Rekrutacyjna sporządza listę 18 osób(9 kobiet i 9 mężczyzn) i  2 os. rezerwowe.

10.   Listę zatwierdza odpowiedzialna za całość projektu - prezes EUROPEA Polska.

11.   System punktacji:

a)     Pochodzenie z obszarów wiejskich lub miast do 20tys. mieszak.- 2 punkty.

b)     Trudna sytuacja rodzinna, potwierdzona przez wychowawcę- 1 punkt.

c)      Dochód w rodzinie poniżej  najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Min. Pracy i Polityki Społ. według stanu na dzień rozpatrywania wniosków - 2 punkty.

d)     Średnia z ocen z przedm. zawodowych powyżej 4,0- 2 p.: pow. 4,5-3p.; pow.5-4p.

e)     Ocena z j. niemieckiego: db.- 2p. bdb.-3p. cel.- 4p. 

12.   Do udziału w stażu kwalifikowani są uczniowie z największą  ilością punktów w równej liczbie kobiet i mężczyzn.

13.   Pod uwagę brane są oceny końcowe za 2010/11.  

14.   W przypadku równej ilości punktów decydująca jest ocena ze sprawowania. 

15.   Dyrektor  informuje zainteresowanych wynikach rekrutacji.

Prezes Stowarzyszenia

Wiesława Gąsiorowska

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W bieżącym roku szkolnym oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com