start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA  | KURS KWALIFIKACYJNY |   PLAN LEKCJI      |   KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

REALIZOWANE PROJEKTY

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

 

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102)
 

 

MATURA 2015

Ważne terminy
 

 • 30 września  - termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych
   

 • 30 września - termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków
  i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi1
   

 • 7 lutego - termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja
  danych w deklaracjach, możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej
  do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
   

 • marzec - ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych
   

 • marzec - ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych
  na egzaminach
   

 • kwiecień - termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej
  do opracowania wybranego tematu (dotyczy języka polskiego i języka
  mniejszości narodowej)
   

 • kwiecień - termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub
  poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub
  finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji
   

 • 24 kwietnia - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
   

 • 4 maja - rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego)
   

 • 4 – 29 maja - część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana wg harmonogramów
  ustalanych w szkołach
   

 • 1 – 17 czerwca - egzamin maturalny w terminie dodatkowym
   

 • 30 czerwca - rozdanie świadectw dojrzałości
   

 • do 4 lipca - złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu
  do egzaminu poprawkowego
   

 •  7 sierpnia - informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów
  poprawkowych
   

 • 25 sierpnia -  pisemny egzamin poprawkowy
   

 • 24 – 28 sierpnia -  ustny egzamin poprawkowy
   

 • 11 września - rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej


 • Terminy egzaminu maturalnego

  MATURA W TECHNIKUM 2015 R.


  Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) dla klas IV technikum w 2015

Wybrane wzory matematyczne

tablice


Matura.Pl Vortal Marurzysty

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

 Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia..... więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com