start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA  | KURSY KWALIFIKACYJNE |   PLAN LEKCJI      |    KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017

TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:

technik weterynarii (4 lata)

Po zdaniu egzaminu zawodowego będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

- wykonywania zabiegów inseminacji,

- diagnozowania i profilaktyki chorób zwierząt, - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych.

technik urządzeń i systemów energii odnawialnej (4 lata)

Po ukończeniu tej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie:

- w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności energii odnawialnej,

- w elektrowniach,

- w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,

- w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

(4 lata)

 Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

 

technik agrobiznesu (4 lata)

 Szkoła uczy: projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczniowie sporządzają podstawowe dokumenty związane z działalnością firmy, z ZUS i US. Poznają marketingową koncepcję funkcjonowania przedsiębiorstwa. Absolwenci są przygotowania do prowadzenia rachunkowości w małych firmach, potrafią posługiwać się językiem obcym w biznesie. Uzyskanie tytułu technika umożliwi przejmowanie gospodarstw rolnych i korzystanie z dofinansowania unijnego.

technik architektury krajobrazu (4 lata)

Szkoła jest położona na terenie zabytkowego parku, ponadto bazę dydaktyczną stanowią: arboretum, byliniarnia i szklarnie. Uczniowie pod okiem doświadczonej kadry, nabywają umiejętności projektowania, urządzania, pielęgnacji różnych form terenów zieleni. Poznają zasady prowadzenia uproszczonej księgowości i kosztorysowania.

technik rolnik (4 lata)

W trakcie nauki uczniowie poznają nowoczesne technologie produkcji, zasady racjonalnego gospodarowania, zarządzania, marketingu i organizowania rynku rolnego. Zdobywają prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych. Ukończenie tej szkoły i uzyskanie tytułu technika pozwoli następcom gospodarstw na dostęp do preferencji w zakresie dofinansowania produkcji, umożliwi uzyskanie premii dla młodego rolnika. 

technik ogrodnik (4 lata)

Uczniowie poznają tradycyjne i nowoczesne metody uprawy warzyw, owoców, roślin ozdobnych i ziół. Ukończenie tej szkoły pozwoli założyć sad towarowy, prowadzić przedsiębiorstwo w branży ogrodniczej.

technik turystyki wiejskiej (4 lata)

Absolwenci tej szkoły są przygotowani do: planowania, organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi, stosowania efektywnych strategii marketingowych związanych z prowadzeniem turystyki wiejskiej. Uzyskane kwalifikacje zawodowe pozwolą na korzystanie z programów  UE.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KSZTAŁCĄCA W ZAWODACH:

ogrodnik (3 lata)

Uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie produkcji warzywniczej, sadowniczej i kwiaciarskiej. Mogą kontynuować naukę w technikum uzupełniającym.

 

 mechanik - operator pojazdów maszyn rolniczych (3 lata) 

Absolwenci szkoły potrafią eksploatować i naprawiać maszyny i pojazdy rolnicze. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie doboru maszyn i narzędzi do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Bezpłatnie kończą kurs prawa jazdy kategorii B i T oraz kurs kombajnisty. Mogą kontynuować naukę w technikum uzupełniającym.

 

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (system zaoczny)

KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

technik rolnik (3 - lata)

 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kształci w zawodzie technik rolnik, nauka trwa 6 semestrów (3 lata). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek – niedziela). Nauka kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego oraz maturą.

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

  •  prowadzenie produkcji rolniczej - kwalifikacja R.3

czas kształcenia obejmuje 650 godzin, realizacja w okresie 1- 1,5 roku.

  •  organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejR-16

 

  • organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie - kwalifikacja R.6

czas kształcenia 360 godzin w okresie do 1 roku.

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

Sońsk 06-430

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia..... więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com