start  |  mail  |  mapa  

START   |AKTUALNOŚCI  |  PLAN LEKCJI   | SZKOŁY DLA DOROSŁYCH   |   KSIĘGA GOŚCI   |    BIP  

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

DOŁĄCZ DO  NAS

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

REALIZOWANE PROJEKTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
 

 • Rok szkolny trwa od 01.09.2017 r. do 31.08.2018r.

 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 04.09.2017r., kończą 22.06.2018r.


  Klasy maturalne:

  I semestr: 04.09.2017r. – 15.12.2017r.
  II semestr: 16.12.2017r. – 27.04.2018r.

  Pozostałe klasy:

  I semestr: 04.09.2017r. – 12.01.2018r.
  II semestr: 13.01.2018r. – 22.06.2018r.

   

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017r. – 31.12.2017r.

 • Ferie zimowe trwają: 15.01.2018r. – 28.01.2018r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018r. – 3.04.2018r.
   

 • Klasy programowo najwyższe szkół ponadgimnazjalnych kończą zajęcia
  28.04.2017r.
   

 • Klasy programowo najwyższe zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych kończą zajęcia 27.04.2018 r.
   

 • Egzamin maturalny w sesji wiosennej - według komunikatu dyrektora CKE
  Cześć ustna od 5 do 25 maja 2018r.
  Część pisemna od 4 do 23 maja 2018r.
   

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – według komunikatu dyrektora CKE
   


 

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r.  Dyrektor ZS CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ustalonych zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Ustalone dni wolne:
 

 • 31 października 2017 r.

 • 10 stycznia 2018r. (technikum)

 • 11 stycznia 2018r. (technikum)

 • 2 marca 2018r.

 • 2 maja 2018 r.

 • 4 maja 2018 r.  

 • 7 maja 2018r. (technikum)

 • 8 maja 2018 r. (technikum)    

 • 1 czerwca 2018 r.

 • 19 czerwca 2018 r.
   


 

Zebrania rady pedagogicznej ZS CKR w Gołotczyźnie w roku szkolnym 2015/2016
 

DATA

CEL SPOTKANIA

12.09.2017r. godz. 1430   

- zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego

14.12.2017r. godz. 1430

- klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

  za semestr I

11.01.2018r. godz. 1430

- klasyfikacja śródroczna uczniów i słuchaczy  za semestr I

25.04.2018r. godz.1430

- klasyfikacja roczna klas: IV FT, IV RTH i IV PT     

- ustalenie listy abiturientów szkół

20.06.2018r. godz. 1430

- klasyfikacja roczna uczniów i słuchaczy klas:

I FT, I LT, I PT, I RTH, I EZ, II FTM, II LTR, II PT, II CEZ, III FT, III RTH, III PT, III EZ, IV sem. LPT        

- ustalenie listy osób kończących szkołę

Lipiec (do ustalenia)

- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

- zapoznanie z założeniami arkusza  organizacyjnego na rok 2017/2018

Sierpień (do ustalenia)

- klasyfikacja uczniów po egzaminach poprawkowych

- klasyfikacja uczniów po praktykach  wakacyjnych

- organizacja zajęć w roku szkolnym 2018/2019

 Terminy rad pedagogicznych mogą ulec zmianie!!!

Zespół Szkół CKR im A. Świętochowskiego to szkoła o bogatej, liczącej ponad 100 lat tradycji.

Zaufaj tradycji, wiedzy i doświadczeniu - dołącz do grona bratniaków

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

 

Oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com