start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   | KURSY KWALIFIKACYJNE |   PLAN LEKCJI   |    KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

Funkcję pedagoga szkolnego pełni

pani Wanda Rutkowska - Kałwa

Tel. 0-23 671 30 31 wew. 19

Jeżeli masz problemy:

  • z nauką

  • z adaptacją w szkole

  • w kontaktach z rówieśnikami

  • jesteś w trudnej sytuacji materialnej

  • chcesz porozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś....

Przyjdź do pedagoga szkolnego!

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 Możesz oczekiwać, że zostaniesz uważnie wysłuchany niezależnie od tego z jakim problemem przychodzisz. 

Pedagog  zaprasza do współpracy rodziców i opiekunów

      Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek

800 – 1400

 Wtorek 800 – 1400
 Środa    800 – 1400
Czwartek  800  - 1400
Piątek 800  - 1400

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.


& 23. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy  w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 


Ważne telefony i adresy:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ciechanowie

ul. Wyzwolenia 10A, tel. 023 672 26 73

 

Niebieska Linia

 tel. zaufania dla ofiar przemocy domowej t. 0801-120-002

 

Pomarańczowa Linia

 ogólnopolski tel. zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków

tel. 0801140068

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku

   ul. Ciechanowska 20, tel. 023 671 30 47

 

Europejski telefon zaufania  116111,

od poniedziałku do piątku w godz.1200 – 2000

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie

ul. 17-go Stycznia 7,   tel. 672 52 16

 

Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, tel. 673 53 70

 

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 32D,  tel. 672 20 91 wew. 19

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430  Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com