2RTH 2Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/Technik architektury
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 rel. KS 11 matematyka SS 10 p.przedsiębi EN 3 wf GI sg1 r_fizyka-1/2 BK 17
Pod.pro.arch-2/2 KW 14
2 8:35- 9:20 r_matematyka SS 10 Sys.en.odn.-1/2 AG 6
r_biologia-2/2 GH 15
r_matematyka SS 12 Zp.Mont.sys.-1/2 SR @
Zp.Urz.Piel.-2/2 KW @
r_fizyka-1/2 BK 17
Pod.pro.arch-2/2 KW 14
3 9:30-10:15 matematyka SS 3 Tech.mont.en-1/2 AG 6
r_biologia-2/2 GH 15
Tech.mont.en-1/2 AG 6
rośliny-2/2 BD 5
Zp.Mont.sys.-1/2 SR @
Zp.Urz.Piel.-2/2 KW @
Sys.en.odn.-1/2 AG 6
Urz.pie.arch-2/2 KW 14
4 10:30-11:15 wf GI sg3 j.polski PP 18 Tech.mont.en-1/2 AG 6
Urz.pie.arch-2/2 KW 14
Zp.Mont.sys.-1/2 SR @
Zp.Urz.Piel.-2/2 KW @
Tech.mont.en-1/2 AG 6
rośliny-2/2 BD 2
5 11:25-12:10 wf GI sg3 j.angielski ZA 2 Zp.Obsł.sys.-1/2 SR @
Zp.roś.ozd-2/2 BD @
Zp.Mont.sys.-1/2 SR @
Zp.Urz.Piel.-2/2 KW @
j.niemiecki EN 15
6 12:15-13:00 j.angielski ZA 2 Pod.kosztor.-1/2 AG 6
Zp.Pods.Proj-2/2 KW 14
Zp.Obsł.sys.-1/2 SR @
Zp.roś.ozd-2/2 BD @
Zp.Mont.sys.-1/2 SR @
Zp.Urz.Piel.-2/2 KW @
j.polski PP 18
7 13:05-13:50 j.polski PP 18 Zp.Koszt.bud-1/2 AG 6
Zp.Pods.Proj-2/2 KW 14
Zp.Obsł.sys.-1/2 SR @
Zp.roś.ozd-2/2 BD @
Zp.Mont.sys.-1/2 SR @
Zp.Urz.Piel.-2/2 KW @
Sys.en.odn.-1/2 AG 6
Urz.pie.arch-2/2 KW 14
8 13:55-14:40 rel. KS 11       godz.wych GI 3
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum