3CZE 3Ogrodnik/Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 Prod.warzyw.-1/2 BD 20
masz.rol.-2/2 WM 21
Zp.Upr.ogro.-1/2 BD @
poj.rol.-2/2 WM 21
j.polski PP 18 Zp.Upr.ogro.-1/2 BD @
masz.rol.-2/2 WM 21
Prod.warzyw.-1/2 BD 2
poj.rol.-2/2 WM 21
2 8:35- 9:20 Prod.r.ozdo.-1/2 BD 20
Dział. gosp.-2/2 BL 12
Eks.masz.zp-1/3 MT @
Eks.masz.zp-2/3 CK @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
Prod.r.ozdo.-1/2 BD 5
poj.rol.-2/2 WM 21
Eks.poj.zp-1/3 WM @
Eks.poj.zp-2/3 LA @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
rel. KS 11
3 9:30-10:15 wf PD sg1 Eks.masz.zp-1/3 MT @
Eks.masz.zp-2/3 CK @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
matematyka WM 21 Eks.poj.zp-1/3 WM @
Eks.poj.zp-2/3 LA @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
Prod.sad.-1/2 BD 2
masz.rol.-2/2 WM 21
4 10:30-11:15 j.angielski ZA 2 Eks.masz.zp-1/3 MT @
Eks.masz.zp-2/3 CK @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
wf PD sg3 Eks.poj.zp-1/3 WM @
Eks.poj.zp-2/3 LA @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
wos Kk 9
5 11:25-12:10 Ekon.ogrod.-1/2 GH 15
Dział. gosp.-2/2 BL 12
Eks.masz.zp-1/3 MT @
Eks.masz.zp-2/3 CK @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
z_angielski-1/2 KA 3
masz.rol.-2/2 WM 21
Eks.poj.zp-1/3 WM @
Eks.poj.zp-2/3 LA @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
j.polski PP 18
6 12:15-13:00 rel. KS 11 Eks.masz.zp-1/3 MT @
Eks.masz.zp-2/3 CK @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
j.angielski ZA 2 Eks.poj.zp-1/3 WM @
Eks.poj.zp-2/3 LA @
Zp.Upr.ogro.-3/3 BD @
matematyka WM 21
7 13:05-13:50       godz.wych RD 21 wf PD sg1
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum