start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   |   PLAN LEKCJI   |  HISTORIA   | KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

PODSUMOWANIE PROJEKTU "START BEZ OGRANICZEŃ _ WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH"

Dnia 14 września 2011 w Zespole Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Start bez ograniczeń – wyrównywanie szans edukacyjnych”,  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, czas realizacji projektu:  wrzesień 2010- lipiec 2011.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Dyrektora ds. POKL i ZPOR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  Pani  Elżbieta Szymanik , przedstawiciel  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Agnieszka Fabisiak.  Gości powitał Pan Dyrektor Zdzisław Podgórski. Podsumowanie realizacji projektu przedstawiła Pani Katarzyna Ptasiewicz, koordynator projektu.

Beneficjentami projektu byli  uczniowie Zespołu Szkół CKR w im. A. Świętochowskiego Gołotczyźnie, którzy wzięli udział w różnych formach wsparcia:

 1. zajęcia wyrównujące –z  języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, chemii

 2. zajęcia rozwijające- z języka rosyjskiego, informatyki, matematyki

 3. zajęcia rozszerzone - z języka angielskiego zakończone egzaminem TELC

 4. zajęcia rozszerzone- z informatyki zakończone egzaminem ECDL START

 5. warsztaty psychologiczne

 6. kurs prawa jazdy kat. B

 7. kurs spawania

 8. kurs chemizacji

 9. kurs kombajnisty

W projekcie wzięło udział 200 uczniów. Część z nich skorzystała z w więcej niż jednej formy wsparcia. Średnia frekwencja  wyniosła 95,6%.

Uczestnikom wręczono dyplomy uczestnictwa w zajęciach objętych projektem. Należy nadmienić, że wszyscy uczestnicy zajęć rozszerzonych z języka angielskiego i informatyki zdali egzaminy i uzyskali certyfikaty.

 Joanna Graczyk

galeria zdjęć:

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO "START BEZ OGRANICZEŃ - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH"

 

Biuro projektu

1 września 2010 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie rozpoczął realizację projektu pt. "Start bez ograniczeń - wyrównywanie szans edukacyjnych" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projektem objętych zostanie 200 uczniów Zespołu Szkół.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w następujących bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych:

 • zajęcia z języków obcych zakończone egzaminem TELC,

 • zajęcia z technik komputerowych zakończone egzaminem ECDL,

 • zajęcia rozwijające,

 • zajęcia wyrównujące,

 • zajęcia warsztatowe wsparcia psychologicznego,

 • kurs prawa jazdy kategorii B,

 • kurs "Chemizacja",

 • kurs "Kombajnista"

 • kurs spawacza.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W bieżącym roku szkolnym  oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com