Witaj na stronie!

szukaj:

„Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”

Nowości!
 

W okresie od 02.06.2014r. do 31.08.2015r. w ZS CKR w Gołotczyźnie realizowany jest projekt. Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

:: Strona główna
:: Informacje o projekcie
:: Kontakt
:: Aktualności
:: Galeria
:: ZS CKR Gołotczyzna
::
Uczelnia Techniczno Handlowa


 

Newsy

 

KURS - OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie ,,Operator wózków widłowych z wymianą butli LPG”  pobierz plik1

 

aneks do regulaminu pobierz plik2

 


KURS KOMBAJNISTY


W naszej szkole trwa Kurs Kombajnisty, jest to kolejny kurs w ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”.
Kurs ten był przeznaczony dla 15 osób, obejmował 80h zajęć grupowych oraz 45h zajęć indywidualnych. Uczeń kończący kurs posiada wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu budowy i użytkowania kombajnu zbożowego.
Pozastawowe założenia kursu to opanowanie umiejętności obsługi oraz prowadzenia kombajnu zbożowego. Osoba kończąca kurs przeprowadzi przegląd kombajnu zbożowego, przygotuje go do pracy, wykona regulację zespołów roboczych oraz zakonserwuje kombajn po sezonie.  galeria zdjęć


Wyjazd do Rogowa


Grupa 48 uczniów Naszej szkoły w ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów” zwiedzała Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Przewodnik oprowadził grupę po arboretum i alpinarium omawiając najbardziej charakterystyczne i ciekawe kolekcje drzew i krzewów spośród około 2800 gatunków i odmian. Arboretum zostało założone w 1923 roku jako typowo leśna kolekcja drzew z różnych stron świata. Pierwszymi posadzonymi drzewami były daglezje rosnące do dziś. W latach późniejszych latach kolekcja poszerzyła się również o rośliny ozdobne pochodzące ze wszystkich kontynentów naszej strefy klimatycznej, w tym między innymi z Chin – ponad 500 gatunków. Wiele z nich to unikaty zagrożone wyginięciem. Arboretum zajmuje się badaniem i ochroną tych osobliwych i bardzo pięknych roślin.
Duże wrażenie sprawiło nam zwiedzanie alpinarium. W tym ogrodzie skalnym znajduje się około 650 roślin zielnych w tym kwatera z roślinami chronionymi. Przez ten ogród przepływa malowniczy strumyk, który zasila staw z rybkami i kaczkami kazarkami.
Nasz pobyt w Rogowie zorganizowaliśmy w okresie chyba najciekawszym pod względem fenologicznym i zbiegł się z czasem kwitnienia różnokolorowych i pachnących rododendronów i magnolii.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Cmentarz Wojenny w Palmirach. W okresie II wojny hitlerowcy od grudnia 1939 roku do lipca 1941 roku wymordowali i pochowali tu ok. 2000 osób, głownie ludność cywilną i więźniów Pawiaka. Na cmentarzu znajdują się miedzy innymi mogiły Marszałka Sejmu Macieja Rataja i olimpijczyka Janusza Kusocińskiego.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Małgorzata Terlikowska, Lucyna Berent i Andrzej Brzozowski. galeria zdjęć
 


KLUB KOMPETENCJI


W ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” odbywają się specjalistyczne szkolenia dla 40 uczniów - tzw. "Klub kompetencji". Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z informatyki, mechanizacji, przedsiębiorczości i marketingu. Wykłady i warsztaty prowadzone są przez kadrę akademicką WSZiP w Warszawie. Klub oraz staże to elementy programu rozwojowego ZS CKR wdrażanego we współpracy szkoły z pracodawcami. galeria zdjęć

 


KURS PRAWA JAZDY

W ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”
10 uczniów naszej szkoły brało udział w kursie prawa jazdy kategorii B. W ramach kursu uczniowie odbyli 30 godzinne szkolenie teoretyczne oraz każdy indywidualnie odbył 30 godzin zajęć praktycznych.
Obecnie uczniowie czekają na egzamin, który potwierdzi zdobyte umiejętności.
Trzymamy kciuki. Życzymy szerokiej drogi. galeria zdjęć


WYJAZD DO ŁODZI
 


W dniu 20 lutego 2015 r. w ramach projektu "Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Bydła Świń i Drobiu w Łodzi.
W tym roku po raz pierwszy Targi zorganizowano w nowej hali EXPO i MOSIR . We wcześniejszych latach targi odbywały się na hali sportowej Atlas Arena. Organizatorami targów były federacje, związki hodowców i producentów różnych gatunków zwierząt, Izba Rolnicza, regionalne związki hodowców, ODR i inne instytucje zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt. Podczas Targów ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy prezentowało bogata ofertę wszystkiego, co niezbędne w produkcji zwierzęcej począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, ciągniki. Równocześnie w czterech salach konferencyjnych odbywała się sesja naukowo-techniczna, gdzie wygłaszane były referaty moderowane przez wybitnych naukowców i praktyków, wśród których nie zabrakło tak uznanych w branży nazwisk jak: prof. Z. Kowalski, prof. Z. Pejsak, czy dr Z. Lach. W przerwach między wykładami przeprowadzono debaty poruszające najbardziej istotne tematy nurtujące polskich rolników.
Nasz pobyt w Łodzi zakończyliśmy obiadem w restauracji w Centrum Łodzi.
W wyjeździe na Targi FEMA uczestniczyli uczniowie kształcacy się w zawodize Technik Rolnik, oraz troje opiekunów: Małgorzata Terlikowska, Bronisława Olszewska i Andrzej Brzozowski. galeria zdjęć


DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE
 

Doradztwo edukacyjno zawodowe to warsztaty aktywności zawodowej i kształtowania ścieżki zawodowej w grupach 10os 4h/gr oraz indywidualnie średnio 2h/os - spotkania z doradcą zawodowym w celu promocji kształcenia tech. w kier. oczekiwań nowoczesnego rynku pracy i gospod. opartej na wiedzy oraz aktywizacja zawodowa. galeria zdjęć


 

KURSY ZAWODOWE

 

KURS KOPARKO - ŁADOWARKI

19 stycznia 20015 r. rozpoczął się kurs koparko-ładowarki, który jest kolejnym kursem w ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”.
Celem teoretycznego i praktycznego kształcenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji operatora koparko -ładowarki.
W zajęciach uczestniczy 10 osób. Jedną z perełek kursu jest Małgosia - uczennica klasy IV MTH :-).
Uczniowie kończący szkolenie zdobędą uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług koparko-ładowarką. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczniowie zapoznają się z budową i zasadą działania koparko-ładowarki, technologią robót, bezpieczeństwem i higieną pracy. Zajęcia kończą się egzaminem.
Trzymamy kciuki za uczestników! galeria zdjęć


KURS SPAWACZA METODĄ MIG/MAG
 

W ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” odbył się kurs spawacz metodą MIG/MAG.
W pierwszej edycji kursu wzięło udział 10 chłopców z naszej szkoły. Odbyli oni 145 godzinny kurs w czasie, którego opanowali umiejętności spawania w osłonie gazów aktywnych i obojętnych. Uzupełnili swoje wiadomości teoretyczne oraz praktyczne z zakresu spawania, budowy sprzętu spawalniczego oraz procesów fizycznych i chemicznych zachodzących podczas spawania. galeria zdjęć


PRACOWNIA SPAWANIA
 

W ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” został zakupiony sprzęt do pracowni spawania.
W ramach projektu zakupiono:
- Półautomaty spawalnicze z butlami
- Druty spawalnicze
- Reduktor gazowy
- Stoły spawalnicze ażurowe (z rusztem)
- Imadła warsztatowe
- Stołki warsztatowe
- Kurtyny spawalnicza z ekranem spawalniczym
- Wykładzinę spawalniczą
- Przyłbice spawalnicze
- Spoinomierze
- Środki ochrony indywidualnej spawacza galeria zdjęć


 

WIZYTY STUDYJNE

 

Wizyta studyjna w IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.4.11.2014r. - 48 UP


Instytut ma swoją siedzibę w Radzikowie, woj. mazowieckie, podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Cel wyjazdu:
 

 • Zapoznanie się z organizacją i działalnością Instytutu.

 • Poznanie najnowszych metod hodowli nowych odmian roślin uprawnych i ich oceny w warunkach laboratoryjnych i polowych.

 • Zapoznanie się z organizację i funkcjonowaniem banku nasion roślin uprawnych funkcjonującym w Instytucie.

 • Zwiedzanie laboratoriów i hodowli in vitro oraz poletek doświadczalnych.

 • Pozyskanie materiałów dydaktycznych dostępnych w Instytucie.
   

W dniu 4 listopada w ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” grupa uczniów Naszej szkoły wraz z opiekunami Małgorzata Terlikowską i Andrzejem Brzozowskim gościła w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny agronomii, biotechnologii w rolnictwie i innych dziedzinach tworzących naukowe podstawy hodowli, nasiennictwa, technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa roślin rolniczych i energetycznych.
Naszym przewodnikiem po Instytucie była Pani mgr Agata Krukowska, która zaprowadziła nas na początku do Sali konferencyjnej, gdzie ogólne informacje o organizacji i działalności IHAR-u przedstawił Pan prof. dr hab. Grzegorz Żurek kierujący Zakładem Traw, Roślin Motylkowych i Energetycznych. Następnie zwiedziliśmy bank genów w przechowalni długoterminowej nasion roślin uprawnych różnych odmian, o której opowiedział nam dr Grzegorz Gryziak. Bardzo interesująca była wizyta w Laboratorium Organizmów Kwarantannowych gdzie o badaniach nad chorobami grzybowymi i bakteryjnymi ziemniaka opowiadał dr Jarosław Przetakiewicz. Obserwowaliśmy pod mikroskopem i na bulwach ziemniaka namnażane grzybnie raka ziemniaka. Z kolei Pani dr Anna Przetakiewicz omówiła badania prowadzone na nicieniach wywołujących chorobę mątwika ziemniaka i bakteriach powodującą bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Na zakończenie zwiedziliśmy Laboratorium Kontroli GMO, po którym oprowadziła nas mgr Ewelina Żmijewska. Prowadzone są tam badania nad organizmami transgenicznymi. Przeszliśmy po wszystkich pracowniach laboratoryjnych, w których opracowywane są metody oceny wykrywania DNA lub transgenicznych białek, od przygotowania próbek do analizy poprzez izolację DNA, szukanie zmienionego DNA, PCR do interforezy, czyli analizy wyników.
Na zakończenie naszego pobytu w Instytucie nasza Pani przewodnik zaprosiła Naszą szkołę na Dni Otwarte IHAR-u , które odbędą się w czerwcu 2015 roku.  galeria zdjęć


 

Wizyta studyjna na Międzynarodową Wystawę Maszyn i Ciągników Rolniczych AGRO-SHOW Bednary k. Poznania.19.09.2014r. 48 UP
 

Celem wyjazdu:
 

 • zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w technice rolniczej,

 • poznanie nowoczesnych rozwiązań w maszynach prezentowanych na poletkach pokazowych oraz na ringu zapoznanie się z ofertą instytucji obsługujących i doradczych w agrobiznesie.

 • udział w konkursach sprawnościowych dot. eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych

 • zapoznanie z ciekawymi maszynami rolniczymi np.: do sadzenia czosnku, do sadzenia sadzonek kwiatów,

 • obserwacja pracy maszyny do zbioru owoców pestkowych i jagodowych, opryskiwacze samojezdne.

 • uczestnictwo w prezentacji pracy nowoczesnymi maszynami.
   

Młodzież Zespołu Szkół CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie w ramach Projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” Uczestniczyła w XVI Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach.
Wyjazd w dniu 19 września zorganizowano dla 48 uczniów. Targi w Bednarach to jedna z największych imprez tego typu w Europie. Swoje maszyny prezentowało około 800 wystawców, w tym 100 firm zagranicznych. Pomimo zmiennych warunków atmosferycznych oprócz zwiedzania stanowisk młodzież Naszej szkoły uczestniczyła w wielu konkursach i pokazach polowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście ciągniki rolnicze, gdzie na niektórych stoiskach można było spróbować swoich sił w prowadzeniu tego typu pojazdów na specjalnych symulatorach jazdy.
Również dla opiekunów: Pani Małgorzaty Terlikowskiej, Józefa Rogalskiego i Andrzeja Brzozowskiego był to udany wyjazd z którego przywieziono wiele nowych folderów, filmów i innych pomocy dydaktycznych, które będzie można wykorzystać na lekcjach w szkole. Po trudach zwiedzania targów w drodze powrotnej w pierwszej Stolicy Polski Gnieźnie młodzież zjadła obiad i szczęśliwie powróciła do domów. galeria  zdjęć

 


 

Staże kompetencji zawodowych u pracodawcy
 

Staże u pracodawcy realizowane VII-VIII14

37 UP odbyło 4 tygodniowe.

 

Staż u 6 pracodawców z branży rolniczej i rolno spożywczej:


Staże odbyły się na podstawie specjalistycznych programów nauczania których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej w ramach programu nauczania w ZS CKR opracowanych przez ZS CKR, ww. pracodawców i przedstawicieli instytucji z  otoczenia biznesu.
Każdy stażysta otrzymał indywidualnego. opiekuna merytorycznego ze strony pracodawcy. Mentor przeprowadził diagnozę kompetencji zawodowych, pomagał uzupełniać dziennik stażu, przeprowadziła szkolenie BHP oraz sporządzi indywidualny raport merytoryczny dotyczący rozwoju kompetencji zawodowych stażysty i wystawił ocenę.
Stażyści otrzymali stypendium stażowe materiały dydaktyczne, opiekę trenerów, zwrócono koszt dojazdu na staż, koszt noclegów i koszt wyżywienia (w przypadku odległości pow. 70km) opiekunowie stażu, opieka po zajęciach wyjazdowych.

 

STAŻ W JELENIEJ GÓRZE
 

W lipcu oraz sierpniu 2014 uczniowie z klasy II FT, III MTH, IV FT byli w ramach projektu „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” na stażu kompetencji zawodowych u pracodawcy. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczniowie wyjechali na staż do Jeleniej Góry, gdzie w ramach zajęć pod okiem Remigiusz Ślusarskiego poznali metodę tworzenia kompostu technologią tlenową. Kompostowanie taką metodą jest nowatorskim rozwiązaniem w praktyce rolniczej w Polsce. Stażyści przygotowali materiał oraz wybrali odpowiednie miejsce do przygotowania kompostu. Następnie uformowali pięć różnych pryzm, systematycznie badali temperaturę i wilgotność.

W czasie pobytu na stażu dowiedzieli się również w jaki sposób wykorzystywać powstały kompost w produkcji rolniczej. Zostali zapoznani ze sposobem wykorzystania kompostu w produkcji ekologicznej w przedsiębiorstwie Agrar Service oraz w gospodarstwach agroturystycznych „Kowalowe Skały” i „Wedle Bucków”.

W czasie pobytu w Jeleniej Górze uczniowie zapoznali się z atrakcjami okolic. Zdobyli górę Chojnik oraz zwiedzili ruiny zamku, wybrali się na spacer po starym mieście w Jeleniej Górze, byli również w Szklarskiej Porębie gdzie podziwiali wodospad Szklarki i Kamieńczyk, wjechali wyciągiem na Szrenicę. Jeżeli tylko pogoda dopisywała wybierali się na szlaki aby zdobywać Karkonosze. Wieczorem młodzież odpoczywała śpiewając przy ognisku.

Po powrocie do domu wdrożyli we własnych gospodarstwach kompostowanie tlenową technologią. Pan Ślusarski przyjechał z wizytą do Gołotczyzny aby sprawdzić poprawność stworzonych pryzm oraz udzielił cennych wskazówek do dalszej pracy przy tworzeniu kompostu. galeria zdjęć


 

Kursy Kompetencji zawodowych w dwóch nowoczesnych pracowniach praktycznej nauki zawodu


Kursy są realizowane w pracowniach praktycznej nauki zawodu w formie warsztatowej:
 

 • Spawacz metodą MIG/MAG-145h dla 10UPod 9.12.2014r do 20.02.2015r.
  Cele kursu:

  • Opanowanie umiejętności spawania w osłonie gazów aktywnych i obojętnych.

  • Uzupełnienie wiadomości teoretycznych z zakresu spawania, budowy sprzętu spawalniczego oraz procesów fizycznych i chemicznych zachodzących podczas spawania.

 • Pracownia spawania została wyposażona w nowoczesny sprzęt – 5.12.2014r.
   

 • Prawo jazdy kategorii  B - dla 10 UP - 40h teorii oraz 20x30h indywidualnych zajęć praktycznych.  Od 21.10.2014r. do 20.12.2014r.

 


 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony