Witaj na stronie!

szukaj:

„Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”

Nowości!
 

W okresie od 02.06.2014r. do 31.08.2015r. w ZS CKR w Gołotczyźnie realizowany jest projekt. Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

:: Strona główna
:: Informacje o projekcie
:: Kontakt
:: Aktualności
:: Galeria
:: ZS CKR Gołotczyzna
::
Uczelnia Techniczno Handlowa


 

Newsy

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie realizuje projekt: „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”, jest to projekt partnerski realizowany przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej (Lider projektu) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Partner projektu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Okres realizacji projektu: od 02.06.2014r. do 31.08.2015r.
 

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących, bezpłatnych form wsparcia:

 • wybranych zajęć wyrównawczych dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w tym indywidualnych konsultacji z trenerem i e-learningu,

 • atrakcyjnych wizyt studyjnych,

 • zajęć dla uczniów zdolnych w „Akademii Talentów”,

 • staży u pracodawców z branży rolniczej i rolno-spożywczej,

 • specjalistycznych szkoleń i laboratoriów,

 • konsultacji zawodowo edukacyjnych z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym,

 • kursów kompetencji zawodowych w nowoczesnych pracowniach

  • Spawacz,

  • Prawo jazdy kat. B,

  • Obsługa kombajnu,

  • Obsługa koparko-ładowarki,

  • Inseminator,

  • Realizacja roślinnych aranżacji

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie szkoły, Tel. 23 671 30 31

 

Uczestnikiem Projektu może być uczeń/uczennica ZS CKR, który/a przeszedł/przeszła pozytywnie proces rekrutacji określony w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie kształci się w Technikum lub Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzących w skład ZS CKR w Gołotczyźnie.

Warunkiem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie przez Kandydata, w sekretariacie ZS CKR w Gołotczyźnie, następujących dokumentów:
 

 • formularza zgłoszeniowego do Projektu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie),

 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie).
   

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pobierz plik
 • ANEKS NUMER 1 DO REGULAMINU pobierz plik
 • ANEKS NUMER 2 DO REGULAMINU pobierz plik
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pobierz plik
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH pobierz plik
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pobierz plik

  Wszystkie dokumenty można pobrać wydrukowane z sekretariatu. 
   
Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony