Witaj na stronie!

szukaj:

„Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy”

Nowości!
 

W okresie od 02.06.2014r. do 31.08.2015r. w ZS CKR w Gołotczyźnie realizowany jest projekt. Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

:: Strona główna
:: Informacje o projekcie
:: Kontakt
:: Aktualności
:: Galeria
:: ZS CKR Gołotczyzna
::
Uczelnia Techniczno Handlowa


 

Newsy

 

Projekt „Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy” jest projektem partnerskim realizowanym przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej (Lider projektu) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Partner projektu). Projekt zakłada podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie 15 miesięcy projektu poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych 96 uczniów Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZS CKR w Gołotczyźnie, mieszkających w województwie mazowieckim (w tym 16 uczniów szczególnie uzdolnionych i 92 uczniów z obszarów wiejskich).

Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach realizacji projektu:

 •  Kursy kluczowych kompetencji
   

  •  Zajęcia wyrównawcze dla technikum
   - Zastosowanie komputera w agrotechnice - 60h kurs + e-learning + konsultacje indywidualne;
   - język rosyjski w agrobiznesie - 60h kurs + e-learning + konsultacje indywidualne;
   - język angielski w agrobiznesie - 5dz i 7ch 60h kurs + e-learning + konsultacje indywidualne;
   - Przedsiębiorczość z matematyką analityczną i zarządzanie w agrobiznesie - 60h kurs + e-learning + konsultacje indywidualne.
    

  •  Zajęcia wyrównawcze dla ucz. zasadniczej szkoły zawodowej:
   - Podstawy obsługi komputera w agrobiznesie - 60h kurs + konsultacje indywidualne;
   - Przedsiębiorczość i działalność usługowa w agrobiznesie - 60h kursu + konsultacje indywidualne;
   - Ekologia, bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie - 60h kursu + konsultacje indywidualne;

   

  • Akademia Talentów zajęcia dla szczególnie uzdolnionych, przygotowujący się do olimpiad i konkursów:

   • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – organizowana przez Uniwersytet. Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, MEN, MinRiRW;

   • Olimpiada Młodych Producentów Rolnych;

   • Konkurs "Jak zreformować gospodarstwo moich rodziców"

   • Ogólnopolski Konkurs Ergonomii w Rolnictwie

   • "Młody przedsiębiorca"
     

   - Umiejętności i kompetencje rolnicze - 40h kurs +e-learning + konsultacje indywidualne
   - Zarządzanie i Przedsiębiorczość dla młodego rolnika - 40h kurs + e-learning + konsultacje indywidualne
   - język angielski w zielonej gospodarce - 40h kurs+ e-learning + konsultacje indywidualne.

   E-learning to wyższa efektywność nauczania, stały kontakt z uczniem online, niwelowanie odległości.

   UP odbędą wizyty studyjne szkoleniowo poznawcze. Konsultacje indywidualne z trenerem średnio 2h/os. razem 128 godz.
   Zajęcia e-learningu będą formą kontaktu między nauczycielem a uczniami. Nauczyciele będą zamieszczali na platformie prezentacje, zadania, ćwiczenia i testy do wykonania dla Uczestników Projektu (UP) w określonym czasie. Po zamieszczeniu odpowiedzi uczniów, zadaniem prowadzących będzie sprawdzenie tych ćwiczeń i odesłanie uczniowi informacji zwrotnej. Ponadto w ramach tych zajęć będą się odbywać konwersacje on-line, na żywo z nauczycielem.
   Zajęcia przeprowadzą doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy w oparciu o spec. opracowane, we współpracy z pracodawcami dla gr i zespołów programy edukacyjne wykorzystujące innowacyjne techniki: prezentacje multimedialne, filmy, nagrania, warsztaty, studia przypadku, treningi grupowe, odgrywanie ról, burza mózgów, gry.


   UP otrzymają materiały dydaktyczne, posiłek w przerwie po obowiązkowych zajęciach szkolnych i certyfikaty potwierdzający kompetencje kluczowe.
    

 •  Wizyty studyjne:
   

  • Wizyta studyjna na Międzynarodowe Targi Hodowli Bydła, trzody chlewnej i drobiu w Łodzi.
   Na terenie nowoczesnego obiektu targowego około 200 firm branżowych prezentuje swoje oferty z dziedziny żywienia, weterynarii czy genetyki zwierząt.
   Liczni hodowcy bydła, trzody chlewnej oraz drobiu a także zwiedzający w tym uczniowie mogą zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi obecnie w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Podczas targów odbywają się specjalistyczne wykłady oraz seminaria. Najlepsi specjaliści wygłaszają szereg referatów w ramach: Forum Hodowli Bydła – Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, Forum Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej oraz Forum Hodowli i Produkcji Drobiu.
   Udział w wykładach prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli uczelni rolniczych i ośrodków badawczych z zakres chowu i hodowli bydła i trzody chlewnej. Zwiedzanie stanowisk wystawienniczych firm zajmujących się produkcją i dystrybucją środków produkcji dla producentów mleka i mięsa. Zwiedzający mogą skorzystać z konsultacji specjalistów Centrum w zakresie rozrodu bydła oraz trzody chlewnej.
    

  • Wizyta studyjna w IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.
   Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od 16.03.2010r. Państwowy Instytut Badawczy) został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych w tym zakresie.
   Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.
   Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:
   genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
   zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
   fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych, agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin, technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania, nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych, monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
   monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka
   gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
   ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).
   Instytut ma swoją siedzibę w Radzikowie, woj. mazowieckie, podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyjazd to:
   Zapoznanie się z organizacją i działalnością Instytutu. Poznanie najnowszych metod hodowli nowych odmian roślin uprawnych i ich oceny w warunkach laboratoryjnych i polowych. Zapoznanie się z organizację i funkcjonowaniem banku nasion roślin uprawnych funkcjonującym w Instytucie. Zwiedzanie laboratoriów i hodowli in vitro oraz poletek doświadczalnych. Pozyskanie materiałów dydaktycznych dostępnych w Instytucie.

   

  • Wizyta studyjna w Arboretum SGGW w Rogowie.
   Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, w skład którego wchodzi także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Rogów oraz Szkółkarski Ośrodek Szkoleniowy. Położony jest w dawnym siedlisku leśym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium - ulubione miejsce wielu zwiedzających.
   Wyjazd to:
   Zapoznanie się z działalnością Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Szkółkarskiego Ośrodka Szkoleniowego Nadleśnictwa w Rogowie. Zwiedzanie i poznanie flory z Polski icałego świata w arboretum, w tym:
   kolekcje botaniczne roślin drzewiastych ( drzewa, Krzewy i krzewinki), leśne powierzchnie drzewiaste z obcymi gatunkami drzew, alpinarium z roślinami górskimi z całego świata, kolekcje roślin zielnych różnych biotopów oraz kolekcje roślin tropikalnych. Zapoznanie się ofertą edukacyjną SGGW w tym Wydziału Leśnego.
    

  • Wizyta studyjna na Międzynarodową Wystawę Maszyn i Ciągników Rolniczych AGRO-SHOW Bednary k. Poznania.
   AGRO SHOW to największa w Polsce wystawa maszyn rolniczych, rozpoznawalna w Europie jako targi rolnicze, podczas których spotykają się producenci, importerzy i przede wszystkim rolnicy. Maszyny rolnicze można oglądać na stoiskach rozmieszczonych po obu pasach starego lotniska wojskowego. Liczba wystawców zwiększa się, w rekordowym 2007 roku było ich 530 przy ponad 100 000 osób zwiedzających. Łączna powierzchnia wystawy sięgnęła prawie 100 hektarów!
   Olbrzymim powodzeniem każdego roku cieszą się pokazy maszyn w pracy, w polu, na wyznaczonych ‘ringach’. Można tutaj zobaczyć ciągniki rolnicze z pługami, z agregatami, kombajny zbożowe z przystawkami do zbóż lub do kukurydzy a także inne maszyny rolnicze jak agregaty uprawowo-siewne, kultywatory ścierniskowe, pługi obracalne, siewniki zbożowe, siewniki punktowe, opryskiwacze polowe, itp.
   W tym roku robiącą ogromne wrażenie nowością na targach Agro Show w Bednarach będą kombajny zbożowe MasseyFeguson oraz kombajny zbożowe FENDT.
   Marki, jakie można będzie zobaczyć na wystawie Agro Show to: FENDT, MASSEY FERGUSON, JF-STOLL, SULKY, MONOSEM, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, KUHN, POTTINGER, CLAAS, DEUTZ, CASE, MANITOU,
   GREGOIRE-BESSON, UNIA GROUP (BRZEG, PILMET, KRAJ, UNIA...), KRUKOWIAK, BERTHOUD, METALTECH, LEMKEN, AMAZONE, RABE, EXPOM, HYDRAMET, MEPROZET i wiele, wiele innych.
   Wycieczka na Międzynarodową Wystawę Maszyn i Ciągników Rolniczych AGRO-SHOW Bednary k. Poznania
   Celem wyjazdu jest:
   zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w technice rolniczej, poznanie nowoczesnych rozwiązań w maszynach prezentowanych na poletkach pokazowych oraz na ringu zapoznanie się z ofertą instytucji obsługujących i doradczych w agrobiznesie.
   Uczniowie mogą brać udział w konkursach sprawnościowych dot. eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych oraz zapoznać się z ciekawymi maszynami rolniczymi np.: do sadzenia czosnku, do sadzenia sadzonek kwiatów, podziwiać w akcji maszyny do zbioru owoców pestkowych i jagodowych, opryskiwacze samojezdne. Chetnieuczestnicza również w prezentacji pracy nowoczesnymi maszynami.
    

  • Centrum Nauki Kopernik
   – jedna z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z codziennością. W „Koperniku” znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących otaczającego świata z zakresu fizyki, chemii czy biologii oraz na temat wszechświata i człowieka. Można sprawdzić swoją wiedzę, ale również przeprowadzić samodzielnie wiele doświadczeń, poznać wynalazki, które zmieniły świat. Zaawansowane technologie i interaktywne wystawy są ciekawą formą edukacji.
   Wycieczkę można poszerzyć o zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej z przepięknym ogrodem znajdującym się na dachu budynku. Rozciągający się na powierzchni ok. 1ha ogród jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Będzie to miejsce szczególnie interesujące dla uczniów kierunku architektura krajobrazu.


    Staże kompetencji zawodowych u pracodawcy
   Staże u pracodawcy realizowane VII-VIII14 i VII - VIII15r odpowiedzialny za realizację partner I.
   22dz i 52ch odbędzie 150h/os (4tyg.) -9 zesp. u9 pracodawców z branży rolniczej i rolno spożywczej:
   Przedsiębiorstwo rolno spożywcze AGRAR SERVICE RemigiuszaŚlusarskiego – Jelenia Góra
   Przedsiębiorstwo Nasienne "Ciechseed" w Ciechanowie oraz Specjalistyczne gospod. rolne w pow. Ciechanowskim i powiatach ościennych.
   Staże odbędą się npdst. specjalistycznych programów nauczania których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej w ramach prg. nauczania w ZS CKR opracowanych przez ZS CKR, ww. pracodawców i przedstawicieli instyt. otoczenia biznesu.
   Każdy stażysta otrzyma indywid. opiekuna meryt. ze strony pracodawcy. Mentor przeprowadzi diagnozę kompet. zaw. dziennik stażu, szkol. BHP oraz sporządzi indyw, raport merytoryczny dot. rozw. kompetencji zawod. stażysty i wystawi ocenę.
   BO otrzymają stypendium stażowe,mat. dyd, opiekę trenerów,dojazd na staż, noclegi i wyżywienie (w przypadku odległości pow. 70km) opiekunowie stażu, opieka po zajęciach wyjazdowych.

   Klub kompetencji: realizowany IX14- VI15r odpowiedzialny za realizacjęLider.
   Specjalistyczne szkol. dla 16dz i 24ch - 4 zjazdy w WSZiP w Warszawie oraz 4 zjazdy w ZS CKR Gołotczyźnie (zajęcia prowadzone przez kadrę akademicką WSZiP. 16h wykładów z: informatyki, zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości w Agrobiznesie, 32hx4 10 os. zespoły: warsztaty kompetencji.
   W ramach lab. powstaną 2 zespoły 8os. ucz. szczeg. uzdolnionych.
   Staż i lab. zakończy się egzaminem potwierdzającym zdobyte kompet. zaw.inadaniem certyfikatów.
   Staże i Klub to element programu rozwojowego ZS CKR wdrażanego we współpracy szkoły z pracodawcami.

   III Konsultacje zawodowo-edukacyjne
   a.Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla 28chł i 22dz. średnio 2h/os indywidualnego doradztwa z pedagogiem odnośnie problemów w nauce i zagrożeń przedwczesnym wypadnięciem z sys. szkolnictwa oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ.
   b.Doradztwo edu. zawodowe dla 28chł i 22dz. Warsztaty aktywności zawodowej i kształtowania ścieżki zawodowej w grupach 10os 4h/gr oraz indywidualnie średnio 2h/os - spotkania z doradcą zawodowym w celu promocji kształcenia tech. w kier. oczekiwań nowoczesnego rynku pracy i gospod. opartej na wiedzy oraz aktywizacja zawodowa.
   c.Konsultacje z psychologiem pracy odnośnie kariery edukacyjnej i zawodowej dla 28chł i 22dz. średnio 2h/os w celu wyboru ścieżki naukowo-zawodowej oraz promocji kształ. tech.

   IV. Kursy Kompetencji zawodowych w dwóch nowoczesnych pracowniach praktycznej nauki zawodu
   Kursy realizowane w pracowniach praktycznej nauki zawodu w formie warsztatowej:
   -Spawacz metodą MIG/MAG-145h dla 20UP -2edycje po 10chł.
   Opanowanie umiejętności spawania w osłonie gazów aktywnych i obojętnych. Uzupełnienie wiadomości teoretycznych z zakresu spawania, budowy sprzętu spawalniczego oraz procesów fizycznych i chemicznych zachodzących podczas spawania.
   -Prawo jazdy kat.B- 2 edycje dla 20 UP -40h teorii oraz 20x30h indyw. zaj. prakt.
   -Kombajnista Obsługa kombajnu zbożowego dla grupy 15 UP -80h zaj.grupowe oraz 45h/os zaj.indywid.
   Opanowanie umiejętności obsługi oraz prowadzenia kombajnu zbożowego. Osoba kończąca kurs potrafi przeprowadzić przegląd kombajnu zbożowego, przygotować go do pracy, wykonać regulacje zespołów roboczych oraz zakonserwować go po sezonie.
   - Osoba kończąca kurs staje się atrakcyjna na lokalnym rynku pracy
   - Osoba uzupełnia wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu budowy i użytkowania kombajnu zbożowego
   - Osoba zdobywa uprawnienia do prowadzenia oraz użytkowania kombajnu zbożowego.
   -Inseminator- 40h dla 10 UP
   Program: anatomia i fizjologia układu rozrodczego krowy i lochy, ocena i przygotowanie nasienia do inseminacji, technika inseminacji.
   Ukończenie kursu pozwoli obniżyć koszty produkcji mleka i mięsa we własnym gospodarstwie oraz umożliwi podjęcie własnej działalności gospodarczej w świadczeniu usług inseminacyjnych w sąsiednich gospodarstwach.

   -Obsługa koparko ładowarki40h??dla 10 UP.
   Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji operatora koparko-ładowarki. Kurs będzie przydatny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług koparko-ładowarką oraz zapoznania się z budową i zasadą działania koparko-ładowarki.
   - Osoba kończąca kurs staje się atrakcyjna na lokalnym rynku pracy
   - Osoba zdobywa uprawnienia do użytkowania koparko-ładowarki

   


  • -Realizacja roślinnych aranżacji przestrzennych npdst. projektów wykonanych w programach graficznych - 40h kursu dla 21 UP
   Wykorzystując nowoczesne wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu uczestnicy kursu: „Realizacja roślinnych aranżacji przestrzennych npdst. projektów wykonanych w programach graficznych” nauczą się kształtowania umiejętności projektowania i zakładania roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych. Zadaniem uczestników kursu będzie wykonywanie projektów koncepcyjnych i wykonawczych obiektów roślinnych architektury krajobrazu zgodnie ze sztuką projektową. Zajęcia będą odbywały się w pracowni projektowania. Podczas ćwiczeń uczniowie będą korzystali z przyborów kreślarskich oraz plotera. Uczniowie będą również realizowali wykonane projekty w terenie. Podczas realizacji projektów uczniowie będą wykorzystywali sprzęt geodezyjny. Zadaniem uczestników kursu będzie również projektowanie dekoracji okolicznościowych z roślin. Do realizacji tego zadania niezbędne będą podstawowe materiały i narzędzia przydatne we florystyce.

    

 

 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony