Zał. 2

 

Rodzaj kosztu

KORZYŚCI

wynikające z racjonalnego

działania w zakresie

kosztów kapitału

STRATY

powstające w wyniku

zaniechania lub zaniżania

kosztów kapitału

Odpisy

 amortyzacyjne

 

 

 

 

 

 

 

Koszty remontów

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty przechowywania

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty ubezpieczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty kredytu(oprocentowanie)