Zał.5

 

        Zapis na tablicy

 

 

Znaczenie kosztów kapitału w przedsiębiorstwie

 

   Ponosimy koszty kapitału czy nie?

 

 

             korzyści                                                                 straty

z poniesionych kosztów                                        z powodu unikania kosztów                              

 

 

 

 

 

 

.