Zał.1

                                     

 

Składniki majątku

 

 


                  Majątek                                Ziemia

                  ziemski                                   Melioracje                       Majątek wspierający

                                                                  Budynki                           i środki pracy

                                                                  Maszyny                          wspierające

                                                                  Trwałe kultury               Majątek produkcyjny

                                                                  Zwierzęta                        (twórczy)   

 

 

Majątek obrotowy

 

                     

Zapasy

na polu                                                                w gospodarstwie

Pieniądze

 

należności

zasoby w banku

gotówka w kasie

 

 

 

                   Kapitał (majątek) – pozostające do dyspozycji zasoby materialne i finansowe

                   Wg zużycia środków dzieli się na Aktywa i Pasywa

                   Aktywa to MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

 

                                                                                      

 

 

                                                                                        Tłum. z j. niemieckiego

                                                                                        Wirtschaflslehre – 1993 str.494.