Zał.3.

  

 

                                Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

                 dla maszyn i urządzeń rolniczych (Dz. U. nr 54/2000 poz. 654)

 

 

L.p.

Środek trwały

Stawka %

1.

2.

3.

4.

5.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Maszyny i urządzenia aparaty przemysłów rolnych

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

Urządzenia techniczne

Ciągniki, naczepy i przyczepy

 

10

10

20

10

14