Zał. 5

 

       Zapis na tablicy

 

 

Koszty wynikające z posiadania kapitału

 

 

Rodzaje kosztów

  1. Amortyzacja
  2. Koszty remontów
  3. Koszty ubezpieczenia
  4. Oprocentowanie
  5. Koszty garażowania
  6. Koszty alternatywne