start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   |   PLAN LEKCJI   |   KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

RADA  RODZICÓW

 

1.            W Zespole Szkół CKR działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.            Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów zespołu.

3.            Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zwany Regulaminem Rady Rodziców (załącznik 6) , który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.

4.            Rada Rodziców może w szczególności :

1)     występować  do  Rady  Pedagogicznej Zespołu  lub szkoły i Dyrektora z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu;

2)     gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej zespołu (zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin ).

5.            Rada Rodziców opiniuje :

1)      Program Wychowawczy  i Program Profilaktyki,

2)      Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

 

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 

ul. Ciechanowska 18b

 Gołotczyzna

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W roku szkolnym 2011/2012 oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com