start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI  |  TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE  | SZKOŁA POLICEALNA   | KURSY KWALIFIKACYJNE  | PLAN LEKCJI   |   KSIĘGA GOŚCI   |    BIP  

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

DOŁĄCZ DO  NAS

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

REALIZOWANE PROJEKTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Wśród młodzieży naszej szkoły są uczniowie, którzy osiągają bardzo wysokie noty i to one mają wpływ na otrzymanie stypendium Prezesa rady Ministrów.

Od 2012 roku stypendystką Prezesa Rady Ministrów jest Emilia Wiśniewska, uczennica Technikum kształcącego w zawodzie Technik Agrobiznesu.

Wywiad z Emilią TC - czytaj dalej


Od 2009 r. przez trzy kolejne lata stypendystką Prezesa Rady Ministrów była Bogumiła Ujazdowska, uczennica technikum Architektury Krajobrazu.

Obydwie uczennice należą należą do osób niezwykle pracowitych i obowiązkowych, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, zawsze uczynne, koleżeńskie i uśmiechnięte.

 

 

Programy stypendialne prowadzone przez Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej

Pierwsze programy stypendialne zostały zainicjowane w 2001 r. i od tego czasu do grona stypendystów dołączają kolejni maturzyści, obecnie objęliśmy pomocą również uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W naszych działaniach dążymy do upowszechniania systemu finansowania stypendiów dla młodzieży z małych miejscowości i z rodzin o niskich dochodach, opartego o zasoby i aktywność społeczności lokalnej. Zbieramy fundusze w środowisku lokalnym - od biznesu i indywidualnych darczyńców, władz samorządowych, ze zbiórek publicznych, aukcji, wpłat 1% i przeznaczamy je na programy stypendialne dla młodzieży szkolnej i studiującej z naszego terenu. Przyznawane stypendia pomagają uczniom i studentom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych.

Lokalne programy stypendialne

Współpraca z Fundacją im. Stefana Batorego

koordynator: Wiesława Gąsiorowska

Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży z małych miejscowości i uboższych środowisk oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej młodych ludzi z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

Program KUŹNIA

Jako organizacja uczestnicząca w projekcie Fundacji im. S. Batorego korzystamy ponadto z przekazanych przez Fundację trzyletniej dotacji instytucjonalnej przeznaczonej na wzmocnienie i rozwój w latach 2007 - 2009. Bierzemy również udział w spotkaniach i szkoleniach na temat zasad prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy i zarządzania nimi, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami.

Program OMNIBUS

koordynator: Wanda Rutkowska - Kałwa

O roku szkolnego 2008/2009 prowadzimy program OMNIBUS, który jest kontynuacją projektu LPS prowadzonego we współpracy z Fundacją im. S. Batorego. Celem programu jest upowszechnienie systemu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych środowisk.

Ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. Średnia ocen na świadectwie na koniec roku szkolnego wnioskującego o stypendium powinna wynosić co najmniej 4,2.

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie ZS CKR w Gołotczyźnie.

W pierwszym roku programu stypendia w wysokości 1840 zł (184 zł miesięcznie) otrzymało 19 uczniów ZS CKR w Gołotczyźnie.

 

Stowarzyszenie prowadzi również finansowany samodzielnie program dla studentów

koordynator: Wiesława Gąsiorowska

 

MOJE STYPENDIUM - Partnerski Program Fundacji Agory, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Microsoftu

koordynator: Wanda Rutkowska - Kałwa

Celem programu jest upowszechnieni systemu pomocy stypendialnej dla studentów pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych środowisk. W programie mogą brać udział studenci, którym warunki materialne nie pozwalają na podjęcie studiów poza miejscem zamieszkania.

Program Moje Stypendium prowadzimy we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Gąsocinie, samorządem i miejscowymi przedsiębiorcami.

 

Program Stypendiów Pomostowych

 

Adresatami programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący ze wsi lub małych miasteczek do 20 tys. mieszkańców i wywodzący się z rodzino niskich dochodach.

Opracowała: Wiesława Gąsiorowska

Prezes Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

W roku szkolnym 2015/2016 oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com