start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA   |   PLAN LEKCJI   |  HISTORIA   |  KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Partnerstwo ze szkołami europejskimi oraz zaangażowanie w realizację  międzynarodowych projektów edukacyjnych i szkoleniowych mają istotny wpływ na jakość kształcenia zawodowego zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Współpraca międzynarodowa wydatnie podwyższa jakość kształcenia, wzbogacając wiedzę i umiejętności absolwentów polskich szkół. Zespół Szkół w Gołotczyźnie współpracuje z wieloma szkołami i instytucjami z różnych krajów Europy. Nauczyciele i uczniowie szkół w Gołotczyźnie bardzo chętnie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach na forum międzynarodowym, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ułatwiło nawiązywanie współpracy ze szkołami ze szkołami europejskimi. W ramach podpisanych umów partnerskich nasi nauczyciele i uczniowie odwiedzają zagraniczne placówki edukacyjne i szkoleniowe, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, seminariach, sympozjach i innych spotkaniach o charakterze integracyjnym.

 • od 2001 r. szkoła współpracuje z Zakładem Rolnym AGRAR GmbH w Wolmirstedt, spółką pracowniczą utworzoną z dawnego gospodarstwa państwowego i liczącym ok. 1100 ha użytków rolnych. Praktykanci zapoznają się z wysokiej klasy sprzętem rolniczym i nowymi metodami upraw.

 • pomyślnie układa się współpraca z właścicielem ponad 500 ha gospodarstwa rodzinnego w Ottersleben k/Magdeburga, który co roku zatrudnia uczniów klas rolniczych w ramach praktyk wakacyjnych.

 • w latach 1996 - 1999 szkoła utrzymywała ożywiony kontakt ze szkołami rolniczymi w Twelio i Doetinchem (Holandia). organizowano wymianę młodzieży, wyjazd na praktyki.

 • w 2001 r. nauczyciel języka angileskiego nawiązał kontakt z francuską szkołą rolniczą Lycee Professional Agricole du Pays de Bray koło Ruen w prowancji Calvados. Nasz młodzież dwukrotnie skorzystała z możliwości wyjazdu do Francji.

 • w 2008/2009 nauczyciele przedmiotów zawodowych mieli okazję uczestniczenia w kilkunastodniowych kursach szkoleniowych organizowanych przez KCER w Brwinowie w niemieckim Centrum Kształcenia Rolniczego DEULA w Ninburgu, dzięki którym wzbogacili swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną.

W marcu 2006r. w Brwinowie powołano Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea Polska. Misją stowarzyszenia Europea Polska jest integracja polskich szkół rolniczych i leśnych, a na arenie międzynarodowej: inicjowanie, wspieranie i rozwój współpracy między podobnymi placówkami.

Dzięki tej inicjatywie szkoły rolnicze i leśne rozpoczęły współpracę z partnerami zagranicznymi zrzeszonymi w Europea International, wiodącej organizacji zrzeszającej krajowe stowarzyszenia szkół sektora rolnego i leśnictwa. Instytucje członkowskie są potencjalnymi partnerami w projektach międzynarodowych, razem opracowują ich założenia i występują o środki finansowe. Współpraca ze szkołami europejskimi w obrębie tych programów ma na celu dążenie do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest kształcenie młodzieży w jednoczącej się Europie.

Szkoła w Gołotczyźnie jako członek Europea Polska korzysta z wielu możliwości nawiązywania współpracy i realizacji projektów szkoleniowych, wymiany uczniów i staży nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w różnych przedsięwzięciach inicjowanych przez sieć szkół EUROPEA International.

Wśród wielu można wymienić:

 • We wrześniu 2006r. byliśmy zaproszeni w roli obserwatorów na mistrzostwa orki w Estonii. Prawdziwie europejskim wydarzeniem był udział w międzynarodowym seminarium młodzieży z europejskich szkół rolniczych w Fontenay–la– Comte we Francji. Zlot odbył się w marcu 2007 r. Spotkania Młodych Europejczyków zorganizowały szkoły zrzeszone w Europea France i Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa. Był to integracyjny wyjazd nauczycieli i uczniów ze szkół w Gołotczyźnie, Golądkowie, Łowiczu, Tucholi, Marszewie i Namysłowie. Z naszej szkoły wzięło udział 15 uczniów i 4 nauczycieli. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Paryża i Brukseli.
   

 • W lutym 2008 r. uczniowie Zespołu Szkól w Gołotczyźnie zostali zaproszeni na wystawę rolniczą do Paryża. Uczniowie Tomasz Michalski i Paweł Żukowski reprezentowali Polskę w zawodach z hodowli zwierzęcej. W czerwcu do ich gospodarstw przyjechali na praktykę zawodową uczniowie francuskich szkół rolniczych. Program praktyk i zdobyte doświadczenie zaowocowały trwałą współpracą. Zostaliśmy partnerem w programie Leonardo da Vinci.
   

 • W dniach 20 – 24 maja 2008r. uczniowie Tomasz Michalski, Paweł Żukowski i nauczycielka języka angielskiego Eliza Podlecka uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez norweską szkołę Natur Skole. Czas spędzony w gronie norweskich nauczycieli, a także zajęcia z młodzieżą pozwoliły na poznanie realiów szkoły norweskiej, a także innych szkół europejskich. W warsztatach wzięły bowiem udział szkoły z Czech, Włoch, Holandii, Belgii, Litwy, a także Hiszpanii.
   

 • W dniach 2 – 6. 06. 2008r. odwiedziliśmy The Organic Agricultural College w Danii. Wizyta odbyła się na zaproszenie szkoły w Kalo. Specjalizuje się ona w rolnictwie ekologicznym. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów międzyszkolnych w ramach programu wymiany uczniów między szkołami państw należących do Unii Europejskiej. Wizyta w szkole rolniczej w Kalo to już druga wspólna wyprawa ze szkołą w Golądkowie.
   

 • Przełomowym wydarzeniem w kontaktach międzynarodowych była podpisana 24 maja 2008r. w Nevers we Francji umowa o współpracy szkól francuskich i polskich. Ze strony Europea France umowę podpisali: reprezentowane przez Panią G. Salaun Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa i Pan C. Pinard koordynator francuskiej sieci szkolnictwa rolniczego. Ze strony polskiej podpisy złożyli: Wiesława Gąsiorowska – prezes Stowarzyszenia i Ireneusz Wesołowski – Wiceprezes.
   

 • W lutym 2009 ponownie otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Salonie Rolniczym Paryż 2009. W tym roku zakwalifikowano czworo uczniów z Technikum Rolniczego w Gołotczyźnie. Drużyna z Polski to: Michał Kubajewski, Artur Barbucha, Przemysław Śliwiński i Sebastian Marzec.
   

 • W marcu 2009 reprezentacja szkoły spróbowała swych sił w IV Europejskich Mistrzostwach Winnych organizowanych przez partnerską włoską szkołę w Congelliano.

 • W marcu 2010 uczniowie Sokolnicki Grzegorz, Majchrzak Dawid, Falęcki Paweł, Balicki Adam uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Rolniczych we Francji.

Współpraca międzynarodowa w Zespole Szkół w Gołotczyźnie jest realizowana w różny sposób, a widocznym efektem są wspólne projekty czy wymiany uczniów. W ramach podpisanych umów z partnerami zagranicznymi realizowano praktyki zawodowe w gospodarstwach lub firmach europejskich. Możliwa jest również wymiana nauczycieli i innych pracowników szkoły, a jako partnerzy jesteśmy zapraszani do udziału w spotkaniach międzynarodowych. Podobne imprezy, na miarę naszych możliwości organizujemy w Polsce. Partycypujemy w seminariach i warsztatach szkoleniowych w całej Europie, a także organizujemy spotkania i wizyty naszych partnerów w Polsce.
 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 

ul. Ciechanowska 18b

 Gołotczyzna

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

 Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia..... więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com