start  |  mail  |  mapa  

AKTUALNOŚCI   |   TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE   |   SZKOŁA POLICEALNA  | KURSY KWALIFIKACYJNE |   PLAN LEKCJI      |  KSIĘGA GOŚCI   |   BIP 

O SZKOLE

WAŻNE DOKUMENTY

Z ŻYCIA SZKOŁY

REALIZOWANE PROJEKTY

PO LEKCJACH

BAZA SZKOŁY

.

PUBLIKACJE

ZESPOŁY NAUCZYCIELI

W ZESPOLE SZKÓŁ CKR W GOŁOTCZYŹNIE

 •  W skład zespołów przedmiotowych wchodzą nauczyciele uczący tych samych lub pokrewnych przedmiotów oraz nauczyciele zajęć praktycznych.

 •   Do zadań zespołu przedmiotowego, który współdziała z Dyrektorem Zespołu i Radą Pedagogiczną Zespołu należy:

 1. doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

 2. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru  programów nauczania;

 3. zapewnienie powiązania treści programowych z wymaganiami produkcyjnymi zajęć praktycznych i korelacji między kształceniem teoretycznym i praktycznym;

 4. aktualizowanie programów nauczania przez uwzględnianie najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz zmian zachodzących w technologii           i organizacji pracy oraz zmian w ramowych planach nauczania;

 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla mniej doświadczonych nauczycieli             i przydzielanie im doświadczonych konsultantów;

 6. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

 7. wspólne uzgadnianie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

 8. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych         i eksperymentalnych programów nauczania; 

 9. opiniowanie aktualnie wydawanych podręczników i dobór najlepszych do pracy z uczniem.  

 • Zespół Wychowawczy zajmuje się problemami wychowawczymi szkoły i opracowuje materiały związane z tym zagadnieniem.

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

 • Hanna Głuszniewska - lider zespołu

 • Beata Kozłowska

 • Adam Łukasiewicz

 • Janusz Łoniewski

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

 • Wanda Rutkowska - Kałwa - lider zespołu

 • Lidia Cyranowicz

 • Małgorzata Terlikowska

 • Elżbieta Durzyńska

 • Joanna Podgórska

 • Igor Gulczyński

 • Anna Oleksiak

 • Dariusz Przyborowski

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Dariusz Przyborowski - lider zespołu

 • Anna Oleksiak

 • Igor Gulczyński

 • Roman Durzyński

 • Aleksander Leśniewski

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 • Andrzej Brzozowski - lider zespołu

 • Bronisława Olszewska

 • Grażyna Żbikowska

 • Joanna Kokosza

 • Małgorzata Terlikowska

 • Tadeusz Matejski

 • Cezary Kwasiborski

 • Michał Wnuk

 • Jan Kiljan

 • Franciszek Łaczyński

 • Roman Durzyński

 • Jan Kimber

 • Aleksander Leśniewski

 • Dorota Bobek

 • Wanda Klimaszewska

 • Anna Zbrzezna

 • Lucyna Berent

 • Hanna Głuszniewska

 • Agnieszka Wojada

 • Agnieszka Ampuła

 • Joanna Graczyk

 • Aleksandra Czarnewicz - Kaminska

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

 • Eliza Podlecka - lider zespołu

 • Wiesława Gąsiorowska

 • Jolanta Czerwińska

 • Teresa Smolińska

 • Anna Anuszewska

 • Anna Zbrzezna

 • Andrzej Kurbanow

 • Beata Brzozowska

 • Klaudia Stankowska

 • Krzysztof Kacprzak

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W DANEJ KLASIE

W skład zespołu wchodzą nauczyciele uczący w danej klasie. Pracą zespołów nauczycieli uczących w danym oddziale kieruje wychowawca klasy, który jest liderem zespołu.

 

ADRES

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. A. Świętochowskiego

 

Gołotczyzna

ul. Ciechanowska 18b

06-430 Sońsk

tel.: (23) 6713031

fax.: (23) 6713031

bratne@ci.home.pl

 

ORGAN PROWADZĄCY

Od roku 2008 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

REKRUTACJA

Gimnazjalisto

Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół w Gołotczyźnie.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia.....

więcej...

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dzwonki

Chcesz wiedzieć o której zaczyna się lekcja, lub kiedy będzie przerwa... .

sprawdź...

Klasy i Wychowawcy

Chcesz wiedzieć kto jest wychowawcą Twojego dziecka...

sprawdź...

Wywiadówki

Chcesz wiedzieć kiedy jest spotkanie wychowawców z rodzicami  ...

sprawdź...

Organizacja roku szkolnego

Tu możesz sprawdzić kiedy zaczną się wakacje :)

sprawdź...

Rada Rodziców

To w dużej mierze od ciebie zależy, jak w szkole będzie czuło się Twoje dziecko

więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

SZKOŁA Z TRADYCJĄ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

projekt: www.atcsites.com